Das tenminste eerlijk: na jarenlang geijverd te hebben voor steeds grotere scholen, ziekenhuizen en gemeentes, komt de VVD er nu mee dat schaalvergroting niet de gewenste effecten of efficiency heeft opgeleverd.

Alsof ze de vrijspreker.nl inmiddels ook gevonden hebben, want wij constateerden hier al jaren de verkeerde machtsconcentraties, oncontroleerbaarheid en sub-optimalisaties. Maar beter laat dan nooit.

In een land waar in veel ziekenhuizen meer administratieve krachten, dan medische aan het werk zijn. Of scholengemeenschappen waar de spijbelaars wel, maar de kwaliteit niet gemeten wordt, waar fusiegemeentes binnen een jaar na de fusie, in financiële problemen komen, moeten we blij zijn dat er tenminste af en toe door een politieke partij wordt geëvalueerd of de genomen maatregelen wel goed zijn geweest.
Wij van vrijspreker.nl helpen daar graag aan mee.
En graag willen we nog wat meer aanreiken: als (overheids)groot zelden tot verbetering leidt, denk ook even aan het bedrijfsleven waar de meeste fusies (gedaan door managers, niet ondernemers) ook niet tot efficiencyverbeteringen leiden, moeten we extra beducht zijn bij elke maatregel die tot grotere organisaties leidt.
En de allergrootste organisatie is??
Jawel de EU.
Kortom keer terug naar kleinere zelfstandige eenheden, en haal (ondersteunende) specialisten, administratie etc gezamenlijk met 2 of meer scholen in huis. Datzelfde kan met ziekenhuizen en gemeentes. En bouw die EU ook maar meteen af.

2 REACTIES

  1. ik denk meer dat alles wat vergroot kon worden zo langzamerhand is vergroot zodat het ambtelijk apparaat dat hiermee beziggehouden werd overbodig dreigt te worden.

    Om die te redden gaat de staat de komende dertig jaar de boel schaal weer verkleinen en over dertig jaar begint het circus overnieuw met de boel te vergroten.

  2. naar mij idee is een kleine organisatie efficienter dan een grote organisatie, er kan namelijk binnen een kleine organisatie sneller en adequater gehandeld worden dan binnen een grote organisatie, mits de opgelegde regelgeving confirm de beginselen van het liberalisme zijn vastgesteld.

Comments are closed.