Ondanks alle vermeende en beleden tolerantie vermoed ik dat dit grote gevoelens van afkeer en enkele moeilijkheden met zich zou brengen.
Er zouden echter ook gunstige effecten optreden:

01.
er zouden hilarische discussies met een hoog entertainmentgehalte uitbreken.
02.
Nederlanders zouden beter geïnformeerd raken over de Islam ( deze kennis bevindt zich momenteel op een bedroevend niveau)
03.
toekomstige huwelijken met schatrijke monarchen uit Noord Afrika of het Midden-oosten zouden tot de mogelijkheden gaan behoren
04.
De meeste in Nederland wonende Islamieten zouden fervente aanhangers van de monarchie worden
05.
er zou tenminste een mooie moskee neergezet worden voor plechtigheden welke gerelateerd zijn aan het Koninklijk Huis
06.
onze betrekkingen met het Midden-Oosten en andre landen met een Islamitische bevolking zouden sterk verbeteren en de kans op terrorisme van Islamitische zijde zou verminderen.

Resumerend valt de conclusie te trekken dat toetreding tot de Islam van de troonopvolger en zijn vrouw voor Nederland aanzienlijke voordelen met zich zou brengen.
Hugo van Reijen

32 REACTIES

 1. Beter NIET bekeren tot die woestijnideologie. We hebben landverraders te over: lees nu waarom.
  Iemand die zuivere belangstelling AFBLAFT, moet maar geen koning van dit land worden.

 2. Ik zie ze liever formeel hun geloof afzweren. Persoonlijk zie ik islam, gristendom en de meeste (zo niet alle) andere religies als "memes". Het is de laatste eeuwen erg stil met de persberichten van ‘boven’…
  http://nl.wikipedia.org/wik

 3. Ergere onderdrukking en onderwerping van de burger dan onder de Islam kan ik zo gauw niet bedenken. Islam is ook betrokken bij zo’n beetje alle brandhaarden in de wereld.

  Je lijkt een enorme fixatie op religie te hebben, en dan met name anti de christelijke variant. Zie ook je artikel http://www.vrijspreker.nl/v
  De religieuze indoctrinatie waar je in dat artikel tegen ageert is nergens zo wijdverbreid en fanatiek als bij de Islam.

  Hoe kun je op een site die individuele vrijheid wil bevorderen in vredesnaam (ja ja, Islam ies vrede) een doctrine propageren die deze vrijheid juist wenst af te schaffen? Hoe kun je betogen dat onderwerping aan de Islam (want dat zou het uiteindelijke effect zijn) "aanzienlijke voordelen" voor Nederland met zich mee zou brengen? Zit je bij de vijfde colonne of zo?

  En kom nu niet met de "verklaring" dat mijn kennis van de Islam "op een bedroevend niveau" ligt, want dan zie ik me gedwongen je te vragen op welke planeet jij leeft.

  Het zal ongetwijfeld aan mij liggen, maar hier begrijp ik dus absoluut helemaal niks nada noppes van.

 4. [2] Gerrit Dekzijl,
  Zou het in de familie zitten, dat gedrag van PWA ?
  [3] Maverick. Hoewel…, Overopoe leed aan godsdienstwaanzin, werd er rondgefluisterd.
  [4] R. Hartman. Hugo schijnt niet alleen van de Islam, maar ook heel erg veel van economie af te weten. Wie weet, heeft hij last van bepaalde gefixeerde memes.
  Maar ik zou er liever nog steeds vanuit willen gaan, dat zulke artikeltjes ironisch bedoeld zijn.

  Hoewel PWA’s voorvader Willem de Zwijger ook niet voor niets Garristelijk is geworden, lijkt het scenario me toch niet zo realistisch. Alleen als PWA Kalief kan worden, lijkt Hugo’s droom realiseerbaar.

  Groet,
  SpyNose

 5. Kijk dit valt perfect te plaatsen in het Christenen-bashing plaatje van Hugo.

  Hij is niet anti-godsdienst (zoals ik eerst dacht)
  Hij sympathiseert met de Islam. Al 2 keer voorheen opgemerkt, waarop hij niet reageerde.

  Als ik dit artikeltje herlees: dit komt écht beter tot zijn recht op andere soorten sites dan deze. De christenbashing-artikeltjes hadden nog een schijn van bestaansrecht onder libertariërs, maar dit…

 6. [5] Wel, Spynose, volgens mij zijn ze niet ironisch bedoeld. Die man is gewoon een hele of minstens een halve moslim. Ik zou zo’n artikeltje bijvoorbeeld perfect kunnen begrijpen van een Nederlander die met een moslima getrouwd is.

  Als het écht enkel om te provoceren is, flauw dan hoor.

 7. [7] Als-ie er echter wèèr in slaagt om tweehonderd reacties los te weken dan wil ik wel met pret vermoeden dat ’t ‘m daarom te doen is. Benieuwd.

 8. Waarom mag Hugo niet vrij preken?

  Wanneer hij een goed uitgewerkt plan heeft geregeld middels studies van commissies/consultants en daaruit voldoende algemeen belang potentieel blijkt, om m.b.v. een meerjarige indoctrinatie campagne draagvlak te creeeren om de verworven uitkeringsrechten der Nederlanders te beschermen, zie ik geen bezwaar om de royale core-business met een ander geloofssausje te overgieten.
  (En zo’n burka ‘dress-code’ scheelt misschien in de royale kleding uitgaven?)

 9. Het is ongetwijfeld ironisch bedoeld, alhoewel Oranje, net als andere Europese vorstenhuizen, met de lippen de politiek-correcte multikul maatschappij aanbevelen. Vanuit hun royale paleizen en met hun dikke vergoedingen. Nederland moet echter een ietsje omzichtig omspringen met politieke of religieuze voorkeuren in internationaal verband : jaren geleden liepen jullie voorop met de Israëlische vlag en werd elke Joodse medemens geknuffeld zoals nu de moslims. Of de bomen. Misschien eens gaan denken aan het correct behandelen van de eigen bevolking ? het is maar een suggestie.

 10. [9] "Waarom mag Hugo niet vrij preken?"
  Hoezo? Niemand heeft beweerd dat Hugo dat niet mag. Ik beweer uitsluitend dat een pro-vrijheid site niet de meest voor de hand liggende is voor anti-vrijheid uitingen, en Bud lijkt daarin mee te gaan.

 11. [11] Juist wel, lijkt me.
  Op anti-vrijheid websites is het preken voor eigen parochie, wat wel revenuen oplevert maar weinig zieltjes voor verdere expansie.
  Hier valt nog wat te winnen.

 12. Ach, Maxima komt toch al uit een familie die weet wat het is deel uit te maken van een fascistische dictatuur, dus zo groot zal de stap nou ook weer niet zijn.

 13. [9] "zie ik geen bezwaar" Ok, maar wees dan consequent en schrijf je per direct hier in: http://pvda.nl/lidworden
  Langs dezelfde argumenten rechtvaardigt de PvdA en consorten al hun beleid namelijk ook.

 14. "" … Resumerend valt de conclusie te trekken dat toetreding tot de Islam van de troonopvolger en zijn vrouw voor Nederland aanzienlijke voordelen met zich zou brengen.
  Hugo van Reijen … ""

  Wat een hoogst IRRELEVANTE (al an niet serieuse) hypothese … Vooral op een libertarische site waar men immers principieel TEGEN het begrip "overheid" is. En dan zou men zich nu dan nog even druk moeten maken over het voortbestaan van een EXTREME vorm van een reeds lang achterhaalde feodale ERFELIJKE overheidsmacht … genaamd de "monarchie". (maar dat vandaag de dag in Nederland uiteindelijk nog de dienst uitmaakt).

  Dat zeer veel mensen eenvoudig geen enkel begrip voor de Islam kunnen opbrengen maakt bovendien uiteindelijk ook zeer weinig uit, gezien er geen enkele reden bestaat waarom de horden hier aangespoelden barmhartigen niet tot REPATRIERING zouden kunnen worden "uitgenodigd" (eventueel met voor hun gunstige oetkerinvoorwaarden).

  En als Hugo zich onder de barmhartigen uiterst senang voelt dan zal er volgens mij echt NIEMAND zijn die hem ervan zal weerhouden wanneer hij zich ook permanent bij hun zou voegen.

  Welke religie een EX-Prins Pils (en zijn familie) belijden of ooit zouden verkiezen gaat uiteindelijk immers NIEMAND wat aan, maar het is echter wel de hoogste tijd dat dit land en volk zich van hun ontdoet … Of niet soms?

 15. [15] Beste Arend,
  Ik ben al lid van o.a. de PvdA.
  Hoe denk je dat ik aan het jargon kom 😉
  Chapter Four: Formation
  Sun-tzu said:

  "In ancient times, those skilled in warfare make themselves invincible and then wait for the enemy to become vulnerable.
  Being invincible depends on oneself, but the enemy becoming vulnerable depends on himself.
  Therefore, those skilled in warfare can make themselves invincible, but cannot necessarily cause the enemy to be vulnerable.
  Therefore it is said one may know how to win but cannot necessarily do it."

 16. [16]
  Postmaar weet uitstekende satire klaarblijkelijk niet op waarde te schatten. Hugo, mijn complimenten man.

 17. Volgens mij is Hugo een islamiet, want ik heb hem nooit kunnen betrappen op kritiek op deze religie. Kom uit de kast Hugo, welke moslimstroming hang je aan?

 18. [20] Er is helaas niets om uit de kast mee te komen. Ik ben radicaal atheist.
  Uiteraard is het zeer moeilijk denkbaar dat leden van het Koninklijk Huis tot de Islam toe zullen treden. Het lijkt mij zelfs uitgesloten.
  Wel is het zo dat de Islam binen korte tijd de belangrijkste godsdienst van Nederland zal zijn en wie vertrouwd is met het dagelijks leven in Turkije , Indonesie of de U.E.A., zal dit ook niet als een schrikbeeld zien.
  Er is namelijk niets engs of griezeligs aan het leven in een dergelijk land en voor hen die over voldoende inkomen beschikken, is in die landen de levensstandaard en de kwaliteit van het leven aanzienlijk hoger dan in Nederland.
  Velen in Nederland zien het leven in landen met een overwegend Islamitische bevolking als iets engs, maar dat engs heb ik nog nooit in zo’n land aangetroffen.
  Hoe meer wij ons afzetten tegen het wassende Islamistische marktaandeel in Nederland, des te groter zal de polarisatie zijn en des te moeilijker zal het worden.
  Wie openstaat voor kennismaking met zijn althans op papier Islamistische landgenoten, zal zien dat het allemaal erg meevalt.
  Resumerend zie ik dan ook geen enkel probleem, als straks de Islam verreweg het grootste marktaandeel zal hebben in Nederland. Daarmee bedoel ik natuurlijk niet een Islam met gesluierde personen op straat of een vrouw die achter de man aanloopt en andere verschijnselen zoals een afkeer van foto’s die men op het dorpsniveau in het verre oosten van Turkije en op het plaateland van Marocco soms nog wel aantreft. Dergelijke veschijnselen zullen in de loop van de tijd vanzelf verdwijnen.

 19. Volgens mij is Beatrix al lang gecharterd voor de multiculturele zaak.

  Sterker nog: zodra ze in het buitenland is, zal ze pas echt Koningin der Nederlanden voelen.

 20. Er wordt hier -naar mijn gevoelen- iets teveel drukte gemaakt.

  Men hoeft geen genie te wezen om te bedenken, dat het geen kwaad kan voor elke gelegenheid een geschikte outfit aan te trekken. Hetzelfde geldt voor religie.

  Dat was in de monarchie eeuwenlang een normale zaak. Een monarch kon zomaar van religie veranderen. Dat wil nog niet zeggen, dat iedereen dat even leuk vond. Maar dat hoeft ook eigenlijk niet. Je kunt het tenslotte niet iedereen naar de zin maken, nietwaar.

  Het was ook niet altijd duidelijk, of zo’n bekeerde vorst zo’n ommezwaai uit EIGEN overtuiging maakte.
  Maar uit utilistisch oogpunt (J.S. Mill) zou het onder bepaalde omstandigheden het overwegen waard kunnen zijn: Maximaal geluk nastreven voor een maximaal aantal mensen.

  Na een eeuwenlange machtsstrijd en vele bloedige godsdienstoorlogen werd de macht in Europa uiteindelijk verdeeld: De Paus gaat over het hiernamaals en de monarch over het hier en nu.

  Inmiddels zijn er tegenwoordig ook verschillende handige Nederlandse zakenjongens, die een ander religieus jasje hebben aangetrokken, ofschoon ze hier wonen. En er lopen ook al een paar Nederlandse boerkaas rond.

  En er zijn meer voorbeelden. Tijdens WO-II zijn er nogal wat Joden tot het Christendom bekeerd. Was dat uit EIGEN overtuiging ?

  Islamiet word je heel makkelijk. Het is lastiger om er vanaf te komen. Maar daar hoeft een bekeerling voorlopig niet over in te zitten.

  M.a.w. een verstandig mens kan er op een bepaald moment uit opportuniteitsoverwegingen voor kiezen die religie te gaan aanhangen, die hem op een bepaald moment het beste past. Dat moet hij zelf weten, tenzij hij absoluut soeverein is. In dat geval kan hij zelfs een staatsgodsdienst instellen en eisen, dat iedereen de staatsgodsdienst aanhangt. Maar dat is tegenwoordig in strijd met de grondwet.

 21. [21] Hugo talks out of both sides of his mouth. Hij is letterlijk NERGENS tegen … als tie maar negotie kan doen, maar geeft hier een sterk … VERWRONGEN beeld van de quoranisch gereguleerde mosselse samenlevingen. Tenzij hij al die tijd in die culturen letterlijk, en hoogst OPPERVLAKKIG … de GLADDE KIKKER speelt.

  Want ik geloof NIET dat tie daar openlijk zegt "Radicaal Atheist" te zijn. En om het in dit geval hier te beweren is van een soort doorzichtige schijnheiligheid dat men zelden tegenkomt. Hugo’s ware sympathien moeten dus wel aan gene zijde zijn. En dan zou het zogenaamd satyrisch en/of ironisch bedoelt zijn … Een imeciel die dat gelooft.

  De Islam in Europa op "gelijke voet" met het garristelijk geloof, zal letterlijk het einde betekenen van de Europese cultuur, beschaving en ontwikkeling. DAAR is absoluut geen enkele twijfel aan … En DAT is ook het gevaar van een "seculiere" Turkije.

  Immers met "gelovigen" is het uiteindelijk steeds zeer SLECHT kersen eten, vooral als het op werkelijk belangrijke en principiele zaken aankomt.

 22. De neus legt zijn rug bloot en bewijst dat daar total GEEN graat is zit. Niet dat het zo’n uitzondering is … Per slot is Nederland en het nederlandse volk immers inmiddels, letterlijk om DIE reden, tot de grote diepten afgezakt waar het zich nu in bevindt.

  Men is niet voor niets zo oneindig … "tolerant", genuanceert en door alle bochten kronkelend …

 23. [21]
  Hmmm. Zou er een reden zijn dat Hugo bewust geen landen als Saoedi Arabie, Syrie, Iran of Pakistan opnoemt?

  Je weet wel, het type landen waar je van jongs af aan duidelijk wordt gemaakt dat Joden duivelsgebroed zijn, homo’s lager dan varkens, en dat afvalligen maar een enkeltje hiernamaals moeten krijgen.
  Waar stenenwerpen naar overspelige vrouwen (of batterijzuur in het gezicht, ook leuk natuurlijk) een graag geziene sport is.

  Met de Islam of op Islam gebaseerde samenlevingen is helemaal niets mis…

  …En Hugo is radicaal atheist.

 24. Een libertarier heeft -als ik me niet vergis- niet het recht een ander te verbieden te *geloven* wat hij wil, zolang die ander zich maar koest houdt.

  Zodra hij echter kapsones krijgt en de wereld zich volgens hem naar hém of zijn religie moet richten, ligt de situatie anders. En daar zijn goede rationele argumenten voor. Want -omgekeerd- kan ik geen libertarische/klassiek liberale samenleving afdwingen.

 25. [21] Volgens mij zie je ’t zo: wij atheïsten zijn niet in staat geweest het christendom te vernietigen in onze landen. Laat ons daarom samenslaan met de moslims om het christendom alsnog uit te roeien.
  Christenhaat meen ik hierin te constateren. Dit artikel is zeer consistent met je andere schrijfsels.

Comments are closed.