Er is orde die schijnbaar chaos is en chaos die schijnbaar orde is.
Wie het verschil niet meer ziet, werkt hoogstwaarschijnlijk bij de Belastingdienst of het UWV. Beide organisaties dreigen te stikken in hun eigen bureaucratie.
Ze zijn nauwelijks meer in staat hun administratieve problemen op te lossen. Dat betekent dat bedrijven zelf de gegevens moeten gaan aanleveren aan de Belastingdienst om de uitbetaling van toeslagen en terugbetaling van te veel betaalde premies aan hun werknemers mogelijk te maken. Een administratieve nachtmerrie dreigt, schrijft Het Financieele Dagblad.

In totaal gaat het namelijk om 430.000 bedrijven, die dus allemaal zelf de Belastingdienst van gegevens moeten gaan voorzien. Dat schrijft Minister Donner van Sociale Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Als dat maar goed gaat…

De moeilijkheden zijn het gevolg van de invoering van de Wet walvis op 1 januari vorig jaar. Deze wet, waar jaren aan is gewerkt, beoogt een ingrijpende verlichting van de administratieve lastendruk voor het bedrijfsleven. Het loonbegrip werd vereenvoudigd, en er kwam voor werkgevers een gecombineerde maandelijkse aangifte van loonheffing en premies werknemersverzekeringen bij de Belastingdienst. Dit betekent dat bedrijven geen aparte aangifte meer hoeven te doen bij uitkeringsinstantie UWV.

Eerder dit jaar bleek dat de Belastingdienst niet in staat is tijdig voldoende bruikbare gegevens van de integrale loonaangifte door te sluizen naar het UWV. Dit heeft tot een kettingreactie van problemen geleid. ‘Het ziet er niet naar uit dat de loongegevens over 2006 op redelijke termijn bruikbaar zullen zijn’, schrijft Donner dinsdag aan de Kamer.

Donner heeft een aantal alternatieve mogelijkheden verkend om de loon- en uitkeringsgegevens alsnog bij de Belastingdienst te krijgen. Geen van die mogelijkheden blijkt echter bruikbaar, schrijft de minister. Donner stelt vervolgens vast dat er eigenlijk maar ‘één speler binnen het loondomein’ is die op dit moment over deze gegevens beschikt. Dat is de inhoudingsplichtige, oftewel de bedrijven. ‘Gezien het grote maatschappelijke belang dat rechthebbenden kunnen beschikken over hun toeslag of terugbetaling, zal een beroep op hen worden gedaan om de daarvoor noodzakelijke gegevens aan de Belastingdienst aan te leveren.’

Geachte veroordeelde, de galg werkt niet meer zo goed, dus wilt u zo vriendelijk zijn zelf uw touw mee te nemen?

7 REACTIES

 1. toevoeging:
  ik ben niet van plan die gegevens nog eens te gaan uitzoeken en insturen: ik heb al aan mijn verplichting voldaan. Dus bega ik ook geen overtreding. En het wordt interessant wanneer nog 10.000 bedrijven dat weigeren!

 2. [1] Inderdaad. Als ik mijn accountant moet geloven is het er een nog grotere puinhoop dan de media al gemeld hebben. Dus ondernemingen zijn niet verplicht om hier (nogmaals) aan mee te werken, of als een hond te gehoorzamen aan een oekaze van het ministerie? Ik zou het wel amusant vinden als er een boycot komt door de bedrijven, die immers niet verweten kan worden dat de staatsinstellingen niet functioneren. Al hoop ik dat de uitkering van ‘corporate welfare’ net zo zeer is getroffen.

 3. Wat was de slogan ook al weer?

  Leuker kunnen we het niet maken…….

 4. Dat de puinhoop gi-gan-tisch is, is algemeen bekend, ook bij accountants inderdaad.

  Van mij krijgen die kakkerlakken geen enkele informatie buiten die waartoe ik gedwongen wordt. En dat doe ik maar één keer..

 5. Een gestrande walvis dus? Sorry, ik kon het niet laten. Ik vrees echter dat de politiek wel een oplossing weet. Net zoals met die "moeilijke" onderhandelingen over het EU Verdrag ineens bleek dat politici niet alleen problemen kunnen veroorzaken, maar deze ook wonderbaarlijk soepel op kunnen lossen als het in hun eigen belang is. Desnoods vergroten ze de staatsschuld nog wat.

 6. Als je een ouderwetse papieren aangifte doet, stuur je je eigen kopieën mee en krijg je netjes op tijd je teruggave.

  Totale blamage overigens.

 7. Doe eens gewoon 15% flattax, al die bureaucraten naar huis schoppen en echt laten werken (particuliere sector dus)…

Comments are closed.