En Zwitserland geeft het goede voorbeeld. In
vier kantons is een ware concurrentiestrijd
losgebarsten wie de laagste belasting kan
bieden aan haar burgers.
De EU ziet het met lede ogen aan maar de
Zwitsers gaan onverdroten voort. Met de
verlagingen worden kapitaalkrachtige en
initiatiefrijke personen getrokken.

Economen spreken al van de hardste belastingconcurrentie ter wereld. De kantons Schwyz, Zug, Obwalden en Nidwalden liggen in Europa aan de absolute top. Dat wil zeggen dat nergens in Europa burgers en bedrijven zo weinig aan de staat betalen als in de Zwitserse belastingoasen.

Het zijn precies deze kantons die sinds februari dit jaar voor een heftige belastingstrijd met de EU zorgen. Want het belastingparadijs in het hart van Zwitserland is een doorn in het EU-oog. Belastingvluchtelingen als Formule 1 ster Michael Schumacher en melkbaron Theo Müller betalen de Zwitserse fiscus omgerekend slechts 60.000 euro.
Onlangs kwam Wiktor Wexelberg, een Russische multimiljonair, het gebied versterken. Zijn investeringsmaatschappij Renova geeft in Zürich werk aan 30 man en heeft deelnemingen in Zwitserse firma’s als Oerlikon en Sulzer ter waarde van 11 miljard dollar.

Het verschil tussen EU staten als Duitsland of Nederland is dat Zwitserland belasting regionaal kan heffen. Ieder kanton, stad of dorp heeft in principe een eigen belastingpolitiek. Het gevolg is een keiharde concurrentiestrijd tussen de plaatselijke belastingdiensten.

Enkele kantons wilden een degressief belastingstelsel invoeren, oftewel hoe meer je verdient, deste minder belasting je betaalt. Dit ging zelfs het Zwitserse Bundesgericht te ver en in het kader van ‘belastingeerlijkheid (?)’ werd dit initiatief begin juni gestopt.
Kanton Obwalden kondigde een week na de rechterlijke uitspraak aan een flattax van 12% in te voeren. Als het niet linksom kan, dan gaan we rechtsom !

Dat belastingverlaging ten koste gaat van algemene voorzieningen en minder gefortuneerde mensen gaat hier niet op. De overheidsinspanningen lopen hier totaal niet parallel met de teruggeschroefde belastingen. ‘ In de regel is de sociale staat hier niet slechter dan in landen met een hoger belastingquota als bijvoorbeeld Duitsland’ zegt Gebhard Kirchgässner, professor economie aan de universiteit St. Gallen.
Het klopt dus aantoonbaar: gaat het de rijken goed, dan gaat het allen goed.

De hoogste tijd om in Nederland de landelijke belasting af te schaffen en te vervangen door een provinciaals stelsel naar Zwitsers voorbeeld. Concurrentie brengt het beste in iedereen naar boven. Zelfs in de belastingambtenaar.

15 REACTIES

 1. Ja, maar Zwitserland is een "slecht" voorbeeld, want daar is nog een regering die het mest lijkt op een democratie. En wie ziu nu de regeringen
  aangesloten bij de EU nog democratisch willen noemen? Niemand toch!

  Piet

 2. "een degressief belastingstelsel invoeren, oftewel hoe meer je verdient, deste minder belasting je betaalt."

  Dat klinkt misschien vreemd, OMDAT we dit niet gewend zijn.
  Maar het is zo gek nog niet.
  Immers iemand die veel verdient, heeft veel aan de welvaart van de samenleving bijgedragen en kan daarvoor beloond worden.
  In een progressief stelsel wordt je hoe meer je aan de welvaart bijdraagt, hoe meer je gestraft wordt!
  (Dit zou opgaan in een vrije maatschappij, zonder al die economische staatsinvloeden)

 3. [2] In een degressief stelsel betaalt de rijke nog steeds meer belasting in absolute zin. Echter het percentage neemt per inkomensschaal af. Eigenlijk is het nog steeds een oneerlijk systeem, omdat rijken en armen voor dezelfde diensten een ongelijk bedrag moeten betalen.

 4. [3] Klopt niet helemaal. Armen betalen ook mee aan voorzieningen waar vooral rijken wat aan hebben zoals patentbescherming, politie, ambassades en cultuur.

 5. [4] Inderdaad. Dat bevestigt dat de staat zich met die onderwerpen helemaal niet moet bemoeien, zodat de gebruikers dat zelf kunnen regelen en betalen.

 6. [3] & [4] , in ons stelsel betalen we directe belastingen (inkomstenbelasting) en krijgen directe inkomsten (uitkeringen). Daarnaast hebben we indirecte inkomsten (BTW, eco-taks, etc) en indirecte uitgaven (kinderbijslag, huursubsidie, kunstsubsidies, museum subsudies, hypotheekrenteaftrek al is dat natuurlijk geen subsidie, etc). Om de paar jaar berekent men hoeveel die laatste kosten.

  Wat blijkt, voor 80% van de bewoners van ons land zijn die indirecte zaken in balans. Dat is in zekere zin, goed, want officieel zijn zaken als eco-taks niet direct bedoeld als inkomensinstrumenten. Maar dit geeft aan dat "armen" dus niet betalen voor "rijken" of andersom.

  Blijft over die 20%. De allerrijksten krijgen iets meer aan indirecte zaken en de allerarmsten betalen iets meer. Maar voeg je de directe belastingen die sterk progressief zijn en de uitkeringen die niet alleen gekapt worden op modaal niveau, maar vrijwel volledig door de midden en onderklasse ontvangen worden, dan zie je dat netto inderdaad Geert gelijk heeft en gemiddeld rijken meer betalen voor dezelfde diensten als armen.

  Voor specifieke diensten kan het echter heel anders liggen.

 7. Kijk, dit is nu interessant…
  Ik hoop dat iemand dit model eens objectief in zijn volledigheid gaat onderzoeken en vervolgens dit interpreteert naar onze samenleving.

 8. Een gezonde vleug confederalisme doet wonderen op het punt van vrijheid van eigendom en belastingen. Misschien was die confederale Nederlandse republiek met haar autonome provinciën en stadhouders zo gek nog niet.

 9. de Zwitserse belasing concurrentie is een reden te meer om tegen het EUverdrag/grondwet te stemmen, want daarin wordt de belastinghoogte eenzijdig en zonder concurrentie door Brussel bepaald

 10. Tja, een vriend van me woont al in Zürich (of was het Zu reich?)
  Hij verdient brutto niet meer dan in NL, maar netto veel meer.
  En met deze maatregelen wordt het verschil alleen nog maar groter.
  Tijd voor de Republiek der Verenigde Nederlanden om hier eens wat aan te doen!

 11. Het zou me niet verbazen als je straks helemaal geen aangifte meer hoeft te doen in een cashloze maatschappij waar alles van je staat opgeslagen (weg privacy).

  Wordt hard aangewerkt door de fascistische regeringen met hun eeuwige controlezucht. Totale controle doel is het doel.

  Lees ook: Project LUCID — het 666 controelssyteem van het beest.
  http://83.161.104.6/henryv/

 12. nachtwaker ;in procenten?, of in euros?

  taxatie :Nominaal % -effectief in euro
  1)progressief > in % – en in euro,s !
  2)proportioneel= in % – en in euro,s..
  3)degressief < in % – en in euro,s ?

  proportioneel in percentage , maar
  progressief , in te betalen euro s!

  vb),n land m.1 10% proportioneelflattax
  Pers. a)inkomen 100.ooo e -10% =10.000e
  Pers. b)inkomen 50.ooo e -10% = 5.000e

  U ziet , dat (zelf)met 1 proportionele %
  ,met 1 enkele taxtarief , u meer euros
  (progressief) uiteindelijk betaald !!
  1 enkele flattax tarief =..;
  NOMINAAL : = in %,proportionele taxatie
  Effectief:in euros!(helaas)progressief

  Stelling nachtwaker :
  Belastingsystemen,dient mn te onderscheiden in waarden mbt" :
  a) NOMINALE perentages in % te betalen
  b) Effectieve waarde in euros te betalen

  De beloofde"Lastenverlichting"in %(vorig
  kabinet balkende)eindige met meer euros uiteindelijk te betalen(lastenverhoging)

  Ondertussen: ik ga -weer- naar zwitserl
  oa. ,lugano ,zoeken naar chalet(prive)
  terwel mn bezig is m. onderzoek om (hoofd)kant.(zakelijk)in zug"plaatsen"
  181 dagen…
  en"moet"ik,181,"guus-hiddink dagen"
  ,mogelijk in zwitserland daadwerkelijk
  genieten..niet in % , maar in euros !

 13. [9] Sinds wanneer behoort het vaststellen van de belastingtarieven tot de bevoegdheden van de EU?

  Antwoord : Dat behoort NIET tot de bevoegdheden van de EU.

  Dus binnen de EU is er dus ook concurrentie op het gebied van de belastingtarieven net zoals in Zwitserland. De EU helpt dus om de belastingtarieven te verlagen.

 14. [14] Beste Ton, de EU bemoeit zich daadwerkelijk met de belastingen in EU landen. Recentelijk nog stonden er in diverse kranten berichten over de accijnsverhogingen in Luxemburg. In de ogen van de EU was Luxemburg te "goedkoop" met de benzine etc. en moest de prijs omhoog om "harmonie" te creeren met de omliggende landen. Een andere mogelijkheid voor "harmonisering" was uiteraard het dwingen van België, Duitsland en Frankrijk om hun accijnzen te verlagen maar gek genoeg is dat niet gebeurd….

Comments are closed.