Jan Peter Balkenende heeft de opdracht van Angela Merkel gekregen om zich te schikken in wat er de komende week in Brussel van hem verlangd wordt.

Uiteraard gebeurt zoiets in “diplomatieke taal”. Lees zelf maar het hieronder geplakte NOS-bericht.

Aanstaande donderdag en vrijdag, 21 en 22 juni, is er weer een opperhoofdenvergadering in de EU. Angela Merkel, die net de G-8 vergadering aan haar successen heeft toegevoegd, is uit op haar volgende trofee. Als voorzitter van de EU (tot 1 juli) wil zij nog graag de eer hebben om de EU-grondwet weer op het spoor gezet te hebben.

18 van de 27 landen hebben dat ding al geratificeerd. De meeste zonder de kiezers daar een directe stem in te geven. Van de 9 overheden die de grondwet nog niet goedgekeurd gekregen hebben, zijn de meeste nog pas kort lid van de Unie en denken door die grondwet alleen maar beter te worden.
Frankrijk, heeft net als Nederland in een referendum NEEN gestemd. Maar daar zit nu een nieuw opperhoofd, Nicholas Sarkozy , en die heeft al gezegd dat er in Frankrijk geen nieuw referendum komt.
Al heeft hij daarvoor wel nodig dat de grondwet iets wordt veranderd. Bij voorbeeld door het weglaten van een vlaggetje en een liedje, en hoofdstukken die ook al ergens anders staan, er gewoon uit laten.

Dit past wel voor Jan Peter Balkenende, die in het “Beleidsprogramma” voor Nederland al heeft vastgelegd: “Samen met de partners in de Europese Unie toewerken naar een nieuw verdrag waarbij mensen zich thuis voelen.” Een verdrag waar Nederland zijn handtekening onder kan zetten.”
De bereidheid om toe te geven aan compromissen druipt er af!

Daarmee kan hij in Brussel wel vooruit en gehoorzamen aan Angela om akkoord te gaan met de verdere “procedures” voor die grondwet, pardon: verdrag.
Alleen zal er in Nederland nog even goed geritseld moeten worden om het volk de indruk te geven dat “wij” er beter van worden en om te zorgen dat als het op stemmen in de Tweede Kamer aankomt, dat er dan een “meerderheid” uitrolt. Hoe klein dan ook.

Daarom is staatssecretaris Frans Timmermans al begonnen met in Nederland angst te zaaien dat “wij” toch niet alleen moeten komen te staan. En daarbij steeds doen alsof “samenwerken” en “je politiek ondergeschikt maken aan anderen” precies hetzelfde zijn. Het erge hiervan is dat zoveel Nederlanders dat als zoete koek geloven en accepteren. Accepteer dat niet!

Weet u nog dat vóór de verkiezingen de PvdA (Wouter Bos) vóór een referendum was? Bent u ook benieuwd wat ze nu doen?

Hoe klein ook, de enige kans dat de Nederlandse soevereiniteit niet nog verder wordt uitgehold, is een nieuw referendum. Dat moet er dan eerst komen, en dan moet er nog NEEN gestemd worden.
Op de site www.wijwillenreferendum.eu/… kunt u een petitie tekenen die om dat referendum vraagt.
——————————————————————-
NOS-bericht: 16 Juni 2007
Merkel vraagt om inschikkelijkheid

Bondskanselier Merkel vraagt alle leiders van de EU om volgende week op de Europese top in Brussel bereid te zijn tot compromissen over een nieuw Europees verdrag.

Als Europees voorzitter wil Merkel de impasse over de grondslag van de Unie doorbreken. Premier Balkenende denkt dat Duitsland bereid is de term ‘grondwet’ te laten vallen. Na een gesprek met Merkel erkende Balkenende niettemin dat het moeilijk zal worden overeenstemming te bereiken over een nieuw verdrag.

Merkel waarschuwt dat de mogelijkheden tot verandering gering zijn en dat alle leden inschikkelijk moeten zijn. (nadruk door Red.)

9 REACTIES

 1. Dat referendum is al opgelost. Heel slim, je geeft het volk de keuze tussen A en A’. Niet tussen A en niet-A zoals het zou moeen zijn. Enige details is dan wellicht dat de EU A voorstelt en als wij dan toch A’ kiezen, dit niet kan en het dus toch A wordt.

 2. [1] Een referendum heeft zeer beperkte waarde. Immers: hoeveel Nederlanders hebben van de inhoud kennis genomen alvorens te stemmen ? De meesten onder ons kenden de inhoud nauwelijks of niet. Wij hebben ons in meerderheid laten leiden door vaak populistische uitingen van politici. Waar aan voorbij wordt gegaan is het feit dat Nederland zich niet uit de EU kan terugtrekken noch ervan kan distantiëren, zonder hiervan zeer wrange vruchten te zullen plukken.

 3. Zoals het er nu uitziet, ben ik blij met de Poolse houding. Niet dat ik zo pro-Polen ben (zie ook de teletubbies affaire en de "sex is ongezond" boodschap van een van hun superkatholieke ministers), maar verzet tegen de nieuwe EU-grondwet is goed. Ik hoop van ganser harte dat die top op 21/22 juni een fiasco wordt. Economische samenwerking en vrij verkeer van personen, goederen en diensten is prima, maar we hebben geen behoefte aan een nieuwe Sowjetunie.

 4. Typisch iets voor een malloot als Balkenende om te buigen als alfa-vrouwtje Merkel hem een befehl geeft.

  Wat is mij nu afvraag: wat is er zo onduidelijk aan het NEE van het referendum van 2 jaar geleden? Balkenende ziet er uit en gedraagt zich als een zwakzinnige, maar met zijn academische titels (hij was toch Prof Dr Ir Master of the Universe, zoiets?) moet hij toch in staat zijn om het verschil tussen "JA" en "NEE" te snappen. Zou die dan toch gewoon autistisch zijn? Hoe dan ook er is geen excuus om zijn gedrag als landverrader goed te praten.

 5. [2] Dit is een onjuiste stelling, want Groenland heeft zich ook teruggetrokken uit de toenmalige EG en heeft hiervan helamaal geen ‘wrange vruchten’ van geplukt. Integendeel, bovendien wanneer we lid worden van de Europese Vrijhandelsassociatie dan zijn we automatisch lid van de Europese Economische Ruimte en hebben we een vrijhandel met geheel Europa. De voordelen overtreffen hierbij de nadelen. Als we in de EU blijven en deze ‘Grondwet’ aannemen zitten we gevangen en zijn we aan de goden overgeleverd, want zoals het Financieel Dagblad enkele weken geleden al aangaf: Nederland heeft geen enkel extra voordeel bij de EU. Sterker nog onze netto bijdragen (betalingen minus subsidies) zullen alleen maar stijgen, zonder dat we een veto meer kunnen uitoefenen over zeer belangrijke zaken. Die luttele drie procent stelt natuurlijk niets voor. Verder moet ik meedelen, dat ik wel alle pagina’s van de Grondwet heb gelezen en mijn haren zijn daarbij te berge gerezen. Wanneer zij door blijven gaan met deze dictaten, dan is er voor Nederland nog maar één uitweg: uittreden. Het valt mij op, zodra ik met politici over de inhoudelijke zaken spreek (Jurgens, Timmermans, Van der Linden) zij altijd ontwijkend zijn en nooit willen debateren. Dat zegt al genoeg.

 6. [5] Albert S.
  Precies,
  Als ze al iets te melden hebben komen ze aanzetten met het "subsidiariteitsbeginsel", waarmee ze suggereren, dat lidstaten te allen tijde de vrijheid zouden hebben zelf te bepalen of een EG/EU-verordening of richtlijn in de betrokken lidstaat al dan niet wordt uitgevoerd.

  Maar dat is politieke misleiding.

  Het subsidiariteitsbeginsel is een organisatorische regel omtrent TAAKVERDELING tussen ‘hogere’ en ‘lagere’ openbare overheden. Het houdt in algemene zin in, dat hogere instanties niet iets moeten doen wat door lagere instanties kan worden afgehandeld.

  Het is evenwel niet duidelijk in welk geval lidstaten (of ‘lagere’ overheden) niet voldoende in staat zijn om bepaalde doelstellingen te bereiken en voorts de Gemeenschap (of de ‘hogere’ overheid) daartoe beter in staat zou zijn. Het is juist aan de hand van deze "leidraad" dat een afweging moet worden gemaakt bij de vraag of regelgeving wel of niet gecentraliseerd moet worden geëntameerd dan wel hoe regelgeving moet worden uitgevoerd.

  Het subsidiariteitsbeginsel heeft dan ook niet kunnen voorkomen dat in de EU langzaam maar zeker een verdergaande centralisatie van bindende regelGEVING plaatsvindt.

  http://nl.wikipedia.org/wik

 7. [3] Inderdaad Jan. Hoe maken we dit nu eens goed duidelijk?
  Al die politici, bvb Brinkhorst vanmiddag in Buitenhof, hebben het over de voordelen van de EU en hinten dan naar de handel. Maar daar heb je immers helemaal geen dwang vauit Brussel voor nodig.
  Ik hoop dat alle veto’s in stand blijven, maar vrees het ergste.

 8. Nou nou wat een oproer zeg, de titel begint gelijk al leuk…Merkel geeft een bevel aan Balkenende. Wat een onzin zeg, Kanselier Merkel heeft niet de positie om prof. Balkenende een opdracht te geven. Waarschijnlijk heeft zij er wel bij Balkenende op aan gedrongen dat iedereen compromissen moet maken en dat Nederland daar ook bij hoort. Weer een referendum? Ik ben ook voor democratie, maar een beslissing laten nemen over een onderwerp door burgers (waarbij waarschijnlijk 95% van diezelfde burgers zich niet eens verdiept heeft in het nieuwe Europese verdrag) lijkt mij verre van ideaal. Er zijn naast de ‘vele’ negatieve kanten ook veel positieve kanten te noemen van het verdrag (He dat lijkt wel op ons eigen systeem?). Ik zou dit keer voor stemmen en dan wel voor ‘geen referendum’!

 9. [8] Nou leuk voor jou, jij acht de burgers dus te stom om over zoiets belangrijks als een EU grondwet te stemmen. Zij hebben geen kennis van zaken zeg je dus kunnen ze er ook niet een gebalanceerde mening over hebben. En politici dan? Zijn dat niet ook ordinaire burgers? Zijn zij zoveel slimmer en beter geinformeerd dan wij? Lijkt me zeer stug. Bovendien maakt het niet uit dat niet iedereen weet wat er precies in die grondwet staat, het gaat om wat het betekent. Het betekent meer macht naar Brussel, het betekent legitimering van Brussel. De EU wat een erg ondemocratisch instituut is, waar de burgers ver van verwijderd zijn en bijna geen stem hebben, waar grote corruptie schandalen plaats vinden en ga zo maar verder. Wil jij daar echt je goedkeuring aan geven? Zoals je ongetwijfeld weet, want jij bent wel goed geinformeerd toch? heeft de EU comissie veel meer macht dan het Europese Parlement. Hoe rijm je dit allemaal met elkaar? Of wil je zo graag de macht geven over jouw leven aan een bureaucratisch, inefficient, onmenselijk systeem? Gelukkig begrijpen de meeste stemmers in Nederland dat dat een foute zaak is. Zij zijn wel goed geinformeerd! Ondanks alle EU propaganda stemde Nederland iets anders. Dan kan je concluderen dat mensen er wel degelijk over na hebben gedacht.

Comments are closed.