Dag van het Kapitalisme


Zondag bent u welkom op een bijeenkomst om elkaar te ontmoeten als mensen die de vrijheid waarderen en de vrije markt zien als een uiting daarvan.

Velen blijken te schrikken van het woord “kapitalisme”.
Collectivisten trachten het constant ten onrechte te besmeuren. Maar dat kan een reden zijn om het net wel te gebruiken. Zie Woordenlijst.

–Locatie:
Hotel Best Western, Restaurant Goderie
Roosendaal, Stationsplein, pal tegenover het station.
–Aanvang bijeenkomst is omstreeks 17.00 uur
–Programma: Gezellig spontaan samenzijn / dineren.
Iedereen die wil, kan desgewenst iets te berde brengen: idee, vraag, voorstel, onderwerp, etc.

Mocht je verlangens hebben om een bepaald onderwerp te behandelen, laat het dan weten.

Het wereldwijd vieren van de Dag van het Kapitalisme is een jaar of vijf geleden begonnen op initiatief van Prodos, een Australische straatzanger.
De basisgedachte er achter wordt weergegeven in
“The official position statement of Celebrate Capitalism™
The Bernstein Declaration, On the Principles and Possibilities of Capitalism
askrosemary.org/images/BDEn…
De Nederlandse vertaling kunt u vinden op:
www.libertarian.nl/NL/archi…

Als je weet dat je komt, laat het dan zo mogelijk even weten. Dat maakt de organisatie iets gemakkelijker.
Mail naar hub@vrijspreker.nl
Voor meest recente gegevens zie AGENDA

10 REACTIES

 1. Collectivisten noemen kapitalisme fascisme. Ach ja, onderwijsinflatie. Bovendien kunnen collectivistische maatregelen alleen ddor middel van dwang ,fascisme dus, plaatsvinden. Maar dat stukje extra denken is voor hen helaas niet mogelijk. Of dat het gevolg van onderwijsinflatie is, is niet bekend. Dat rammen we er dan maar in.

 2. [1] Helemaal mee eens dat het zo IS. Alleen vraag ik me af of "er in rammen" de beste weg is.
  Het is logisch dat ze vroeg of laat de consequenties aan den lijve zulen ondervinden. Maar daar willen we liever niet op wachten.
  Daarom is het nuttig om te zoeken naar methodes die wel aanspreken.
  Mogelijk een onderwerp voor zondag ?

 3. Krijg het vliegend schijt van dit soort uit de hoogte doenerij. Tevens getuigen de bovenstaande posts net hoe verkeerd net mensen denken die het kapitalisme ondersteunen.
  En we zien eerder de negatieve gevolgen van kapitalisme dan de positieve.
  Kapitalism heeft misschien fascistische trekjes maar veel meer is het een stille killer omdat het gevoed wordt door hebzucht en egoïsme. Ht daaruit volgende kapitalistische egoïsme en systeem drijft elke individu uit elkaar en doet ons leven volgens verziekte ideaal beelden.
  Op lange termijn zal dat het zijn wat ons nekt. ALLE huidige problemen zoals de wereldwijde millieuramp zijn daar rechtstreekse gevolgen van.

  Het is niet zozeer dat collectivisten of andere in hokjes gedrukte mensen die anders denken net niet dat extraatje meer kan denken. Neen het is gewoon zo dat als je de waarheid vertelt tegen sommige dat ze dat neit willen horen want ze kunnen niet verdragen dat men dwars door de facades kan kijken en de waarheid achterhaald of er akelig dicht op zit!

  Zolang we dit dus volhouden is een betere wereld ver te zoeken en is er weer een ondergang van een "beschaving" op komst.

 4. [3] Veel kretologie, geen onderbouwing. Lees dit eens:
  http://www.theobjectivestan
  "Serious misunderstandings of Rand’s egoism are not limited to her detractors in academic philosophy"
  en
  "Even people inspired by the moral ideals portrayed in Rand’s novels The Fountainhead and Atlas Shrugged commonly err in thinking that her ethics demands the repression of feelings, sanctions bitter isolation from others, or endorses “do what you please” self-indulgence"
  en
  "Although some confusions about Rand’s egoism undoubtedly stem from willful ignorance, carelessness, or even hostility, some are perfectly innocent misunderstandings. Grasping the abstract meaning and concrete demands of the principles of the Objectivist ethics requires considerable time and effort"

  Ayn Rand heeft in een boek beschreven waarom egoïsme een deugd is: "The virtue of selfishness". Het objectivisme keurt moreel egoïsme goed, moedigt het zelfs aan. En dat is niet het "doe wat je wilt en schijt aan de rest" egoïsme, waar kritici van objectivisten en libertariërs zo graag naar verwijzen. Deze verwijzingen komen voort uit hetzij oprechte onwetendheid, hetzij uit kwaadaardige opzet. Het eerste is te verhelpen door kennis te nemen van de uitgebreide literatuur hierover, het tweede is een dead end.

 5. [3]
  Zucht, waarom blijven mensen volharden in misbruik van de betekenis van ‘fascisme’?

  Main Entry: fas·cism
  Pronunciation: ‘fa-"shi-z&m also ‘fa-"si-
  Function: noun
  Etymology: Italian fascismo, from fascio bundle, fasces, group, from Latin fascis bundle & fasces fasces
  1 often capitalized : a political philosophy, movement, or regime (as that of the Fascisti) that exalts nation and often race above the individual and that stands for a centralized autocratic government headed by a dictatorial leader, severe economic and social regimentation, and forcible suppression of opposition

  2 : a tendency toward or actual exercise of strong autocratic or dictatorial control <early instances of army fascism and brutality — J. W. Aldridge>

  http://www.m-w.com/cgi-bin/

  Met andere woorden, precies het tegenovergestelde van een op individualisme gebaseerde vrijemarkt samenleving met mensen die vrijelijk voor zichzelf en hun belangen mogen leven, in plaats van zich op te hoeven offeren voor een "algemeen belang" wat dat op elk gegeven moment ook kan zijn (want in een democratie bepaalt de meerderheid dat)

  Lees dit ook maar:
  http://www.capmag.com/artic

  Iemand die zegt dat ik niet voor mezelf mag leven of mijn eigenbelang mag dienen voor mezelf ondergeschikt te maken aan wat anderen denken dat het juiste is (ras? land? staat? God? gemeenschap?), en dat desnoods willen afdwingen met geweld, regulering en wetjes voor slachtofferloze "misdaden".

  DAT is een fascist.

 6. Op zich is "KAPITALISME" zeer eenvoudig te beschrijven en te omschrijven als de toepassing van SURPLUS (productiemiddelen en producten), om nog MEER kapitaal te vormen … dat de mensheid meer bevoordeeld dan chronische TEKORTEN ….

  Maar laten de Sjosjialisten nu juist GEEN surplussen wensen, eenvoudig omdat zij immers bestaan van het MANIPULEREN van ( al dan niet opzettelijke) …TEKORTEN.

  DAAROM zijn sjosjialisten en collectivisten TEGEN kapitaal, kapitalisme en kapitaalvorming, en noemt het letterlijk alles wat SLECHT is.

  Het Libertarische "woordenboek" en de Roosendaal bijeenkomst kunnen daarom ter zake beter aldus vereenvoudigd en aangepast worden.

 7. [6] Je weet dat jouw definitie van kapitalisme ook geldig is/was in de USSR en consorten? Sterker nog, het is vernigbaar met het socialistische utopia, wat het einde van het kapitalisme zou betekenen.

  Vandaar dat in de libertarische definitie termen als ‘individu’ en ‘eigendomsrecht’ herbergt.

 8. [7] HOEZOOOOO … De SU werkte OPZETTELIJK met TEKORTEN en chronische GEBREK aan alles om de massa goed onder de duim te houden … Net zoals de sjosjialisten hier en nu doen t.a.v. volkshuisvesting en het wegenstelsel en de capaciteit ervan.

  ER was in de SU helemaal NOOIT en GEEN sprake van echte en bewuste "staatskapitalisme" en al zeker niet op westerse leest, want dat men letterlijk ALLES in handen heeft is immers weer een ander zaak … Bovendien, per definitie, is Kapitalisme immers steeds innig verbonden aan particulier en dus INDIVIDUEEL initiatief … net zoals jurken aan de vrouwelijke kunne … Of niet soms?

 9. [8] Dus volgens jou was de USSR 100% kwade opzet ipv een mix daarvan met onwetendheid, naïviteit en dat wat men zo mooi ‘idealisme’ en ‘soldarisme’ placht te noemen?

  Afgezien dat het misschien wel een aanlokkelijk oordeel is denk ik niet dat het waar is. Op de Internationale dachten de grote denkers dat ze echt de beste kennis in de praktijk aan het brengen waren. Marx noemde z’n historisch-materialisme niet voor niets wetenschap. Etc. Of niet soms?

  @ jouw "Of niet soms?". Ik weet soms niet wat ik bij jou als impliciet verondersteld kan beschouwen, vandaar ‘just checking’.

 10. [9] Laten wij het dan zoooo zeggen: Libertariers "denken" en verbeelden zich ook dat zij de economie, het geldwezen, de individuele rechten en wat al niet … beter begrijpen dan wie dan ook.

  Maar stel … stel … stel je voor dat zij ooit zo doortastend (of de mensheid zo stom zouden zijn) dat zij werkelijk aan de macht (lees MACHT) zouden komen. Wat dacht je dan er ging gebeuren??? Volgens mij zal men het gegarandeerd NIET BETER van af brengen als de SU …

  Enwel om precies de ZELFDE redenen. Immers de commies hadden een geheel andere notie van van Kapitalisme is dan de rest van de wereld. En zij kregen hun kans omdat zij bereid waren om uiterste geweld te gebruiken. En zo is ook wat Libertariers … nu libertarisme noemen, institutioneel werkelijk en nix anders dan een CROCK of cultische SHIT. Iets waar intuitief redelijke en rationale mensen uiteindelijk weinig in geloven. Maar stel nu dat Libertariers de mensen WEL (al dan niet gewelddadig) hun leer door de kelen van de mensen zouden kunnen drukken, dan zou iedereen in de goudmijnen moeten werken … omdat individualisme NIET valt te institutioneren, reguleren, organiseren of te regimentiseren.

  En met de vraag "of niet soms?" … hoop ik bescheiden dat men nog even nadenkt over wat gezegd is …

Comments are closed.