Spil is een kritisch tijdschrift over productie en verbruik van voedsel, grondstoffen en energie, voedselveiligheid, relaties tussen stad en land, landbouw, plattelandsontwikkeling, landschaps-, natuur en milieubeheer.

Thematisch bestrijkt het tijdschrift Spil dus een breed terrein.
Spil is een platform voor onafhankelijke denkers en schrijvers over maatschappelijk relevante problemen. Het doet er weinig toe vanuit welke discipline(s) zij zich daarin verdiepen. Belangrijk is dat zij een kritische instelling hebben tegenover inzichten en meningen die – vanwege de heersende tijdgeest of door andere oorzaken – in onvoldoende mate zijn en worden onderworpen aan wetenschappelijk verantwoorde toetsing.

De laatste tijd heeft Spil regelmatig aandacht geschonken aan de milieu- en klimaatproblematiek. Recentelijk heeft de redactie een aantal van de artikelen die op dit gebied zijn verschenen, toegankelijk gemaakt op de website:

www.platteland-in-perspecti…

Zie onder: Actueel document.

In de toekomst zal deze faciliteit worden uitgebreid en zal een kleine vergoeding voor het ‘downloaden’ van artikelen worden gevraagd.

Enkele titels
Op zoek naar de weegschaal
De klimatologie en de flogistontheorie
Arthur Rörsch

De politieke economie rond wetenschappelijke onzekerheid
Klimaatverandering als argument in de jacht op belastinggeld en marktinterventie
Arjen Benedictus

David Chandler waarschuwt ontwikkelingswerkers
Klimaatbeleid dreigt armoede in Afrika te bestendigen
Joost en Sander van Kasteren

De schijnwerkelijkheid van windenergie
Notities bij de keerzijde van de medaille
Pieter Lukkes

Woonwijk en glastuinbouw vinden elkaar in Zonneterp
Decentrale voorziening in energie, water en andere nutsfuncties
Adriaan Mels, Noor van Andel, Jón Kristinsson, Edgar Wortmann,
Peter Oei, Jan de Wilt, Gatze Lettinga en Grietje Zeeman

Op zoek naar betere wetenschapsvoorlichting
De klimatologie, een interessant studieobject
Arthur Rorsch

Met alcohol achter het stuur
Gaat het ‘oliegopolie’ ook de biobrandstofmarkt beheersen?
Joost van Kasteren

Europese zorg over voedingssupplementen
Wantrouwen bevorderen en verantwoordelijkheid mijden
Jaap C. Hanekamp

Op al deze terreinen gaat het om ontwikkelingen die de vrijheid van de burger raken en veelal beperken. Vandaar dat zij – vooral – “verplichte” kost zijn voor libertariërs en klassiek-liberalen.

1 REACTIE

  1. Interessant leesvoer; hoewel de paar artikelen die ik net heb doorgenomen niet veel nieuwe inzichten verschaffen vatten ze de bekende feiten helder samen. Voor slaven van de MSM zullen hier allicht eye-openers in staan, maar ja, die lezen dit niet.

    En die zin valt de ‘"verplichte" kost zijn voor libertariërs en klassiek-liberalen’ wel mee; die hebben deze info al lang van het ineternet geplukt.

    Eigenlijk zouden investeringen in waterstoftechnologie-onderzoek (althans in relatie tot het milieu) moeten worden opgeschort omdat het afvalproduct van waterstofauto’s, waterdamp, mogelijk vele malen erger is dan CO2. Daarbij gaat er veel energie zitten in de productie van waterstof, dat ook nog eens uiterst brandbaar en explosiegevaarlijk is.

Comments are closed.