Lang geleden kwam de scheiding tussen kerk en staat tot stand.
De invloed van de kerk op de maatschappij was namelijk te groot vandaar dat de staat ingreep.
De Kerk liet zich de mond echter niet snoeren en richtte de voorlopers van de huidige CDA op.Waartoe heeft dit geleid:
– in de vorige eeuw probeerde Romme ,van de KVP (voorloper CDA), de scheiding tussen kerk en staat op te heffen door grondwettelijke wijzigingen, gevaarlijke staatsrechterlijke inmenging dus;
– een voortdurende achterstelling van alleenstaanden (zie ook de site van de CISA voor voorbeelden)gemotiveerd door het gezin als de enige volwaardige groep te zien;
– voortdurende begrotingstekorten (geen enkele partij heeft zoveel begrotingstekorten veroorzaakt als de CDA, m.n. tijdens het kabinet van Agt – Wiegel).

Wat ik mij afvraag is wanneer gaan alleenstaanden zich nu eens organiseren tegen deze CDA? En… wanneer gaan mensen eens beseffen dat religie en politiek niets met elkaar van doen hebben.

Ik ben benieuwd naar een ieder zijn/haar reactie.
————————————————
Ingezonden door Maarten
————————————————
NASCHRIFT REDACTIE:
Echte scheiding van Kerk en Staat is er nooit geweest. Er is altijd strijd om de macht geweest waarbij Atilla en de Witchdoctor elkaar haten, maar elkaar ook helpen om de burger dom en ondergeschikt te houden.
Interessant kan zijn de rol van het CDA in dit verband te bestuderen.

Natuurlijk zouden Kerk en Staat niets met elkaar te maken moeten hebben. De werkelijkheid is echter anders. In moslimlanden is het normaal dat de hoogste macht bij de Kerk ligt. In de EU zien we de pogingen die de Paus doet om invloed op de grondwet te hebben, en hoe Jan Peter Balkenende spartelt om god in de grondwet genoemd te krijgen.

Maarten zou zelf kunnen beginnen met die alleenstaanden te verenigen. Bij voorbeeld door ze allemaal te overtuigen van de juistheid van het Libertarisme!

18 REACTIES

 1. ik vind die van Geel wel sterk overkomen, en hij heeft gelijk over de VVD dat die partij niet opkomt voor hardwerkende mensen.

 2. [1] Van Geel heeft inderdaad gelijk, de VVD is een partij geworden die de belangen behartigt van het nederlandse bedrijfsleven en dat probeert de belangen van het nederlandse bedrijfleven als gelijk af te schilderen als de belangen voor de burger. DE VVD is hiermee een nepliberale partij geworden, die dan af en toe wel ook liberale standpunten uitdraagt maar zonder morele onderbouwing.

  Bolkestein kon het liberalisme ten minste uitdragen als moreel superieur maar dat lijkt de VVD nu te hoog gegrepen.

  Burgers hoeven trouwens ook niet bij het CDA te zijn dat zijn allemaal oppurtunisten eerste klas, baatjesjagers…

 3. Een reactie op Maarten; en wat te denken van de combinatie CDA -CUnie? En daarbij nog opgeteld Deijsselbloem en andere PvdA draaikonten. Aparte stijl ook allemaal: nooit zeggen wat ze echt menen, maar alles wat er in de maatschappij gebeurd "erg vinden"! Hun oplossing voor alles: "her-opvoeden" (ouders,kinderen, allochtonen, homo’s,
  werklozen,etc.). Spoedig zullen we allemaal verplicht de bijbel uit ons hoofd moeten leren. Simon

 4. Overigens 1 juni stond er een hoopvol interview met eddy terstall in "de pers" waarin hij zei dat de pvda :

  " Die is afgedreven van deze grondbeginselen, zegt hij. Van mensenrechten. Hij schetst een partijcultuur van ‘nep-links’, een stroming die Amerika en Israël de schuld geeft van al het leed in de wereld en die moslims behandelt of het kinderen zijn. Extremistische moslims hoeven volgens ‘nep-links’ vrouwen, homo’s, Joden en afvalligen niet goed te behandelen. Die mogen geweld plegen waar dat van de Verenigde Staten bij verbleekt en ze mogen de vrije meningsuiting met voeten treden. Omdat ze zielig zouden zijn. En nu eenmaal een andere cultuur hebben. Maar het is racistisch om mensen met een andere kleur zo te onderschatten, zegt hij".
  http://www.hetvrijevolk.com
  blijkt nu dat er een email is gelekt waaruit duidelijk wordt dan Terstall op Jahmi (pvda lid dat een commitee heeft opgericht voor afvallige mohammedanen) is afgestuurd om hem de mond te snoeren

  http://www.elsevier.nl/nieu

  Als ik wat gemakkelijker in complottheorien zou geloven zou ik bijna geloven dat Terstall door de partijtop het land is ingestuurd met een "liberale mening" om zo dissidenten binnen de partij te vinde….

 5. [5] FFI,
  Heel onthullend verslagje. Maar het verbaast mij een beetje, dat dit verslagje doet verbazen en sommigen schijnt te ontnuchteren.

  Het laat weer eens zien, dat je van (al dan niet socialistische) politici niets beters kunt verwachten. Want zo werkt het nu eenmaal altijd in de praktische politiek. Niet de procedure is opmerkelijk, maar het feit, dat het dit keer om een ALLOCHTONE ketterij gaat, die de partij-eenheid bedreigt.

  (Dus hoezo complotTHEORIE ?)

  Merk en passant op, dat de oud-rechter in de PvdA, Aleid Wolfsen, ook fier mee-intrigeert.

  Groet,
  SpyNose

 6. [6] Ik heb altijd gedacht dat het gros van linkse (nederlandse) politici dom, naief met de verkeerde oplossingen komende maar wel integer was, dat ze zelf iig hun verhaal geloofden. Uit dit mailtje blijkt het tegendeel, het enige waar ze op uit zijn is zoveel mogelijk macht voor henzelf.

  "Merk en passant op, dat de oud-rechter in de PvdA, Aleid Wolfsen, ook fier mee-intrigeert."

  En Aboutaleb maar die heb ik sowieso nooit vertrouwd, iig niet meer toen hij na de moord op Theo zei dat er geen oproepen tot geweld in de koran stonden. Als zoon van een imam zou die beter moeten weten maar goed liegen tegen ongelovigen, ofwel taqiyya, is immers toegestaan binnen het mohammedanisme…

 7. [7] FFI,
  Er is hier vaker op gewezen, dat Machiavelli geen onbekende is bij politici en dat politiek zonder Machiavelli geen politiek is.
  "De Heerser" zou verplichte kost moeten zijn op de lagere school.

  Bovendien staat de psychologie niet stil en zijn de psychologische technieken op dit gebied inmiddels al veel verder ontwikkeld. Denk aan psychologische oorlogvoering, brainwashing, memetics, desinformatie en wat dies meer zij.

  (De Bush-regering heeft aanvankelijk al gewaarschuwd, dat officiele Amerikaanse mededelingen, rapporten en wat dies meer zij, uitsluitend Amerikaanse belangen dienen, daarmee openlijk de objectiviteit van die informatie aantastend.)

  Socialisten zijn in zekere zin veel gehaaider dan het lijkt, omdat ze zo’n makkelijke boodschap hebben. Maar in feite maken politici ALLEMAAL gebruik van moderne technieken, zolang het maar in hun kraam te pas komt. Dat zag je ook met de LPF.
  Wie dat niet doet, kan het vergeten.

  "En Aboutaleb …"

  Inderdaad. Zo kunnen we zien, hoe prachtig de simpele taqiyya van Aboutaleb en consorten de socialisten van pas komt.

  De taqiyya wordt op die manier niet alleen door moslims tegen niet-moslims gebruikt, maar ook door socialisten tegen niet-socialisten en afvallige moslims.

  Dat vind ik wel opmerkelijk.

  Enfin, een gewaarschuwd mens mag hopelijk voor twee tellen, denk ik maar.

  Groet,
  SpyNose

 8. [7] En ach misschien is Aboutaleb wel écht geen mohammedaan een ding is in ieder geval wel duidelijk het is een leugenachtige opportunist

 9. [1] De VVD komt voor niemand op. Het is een volstrekt nutteloze en overbodige partij geworden zonder enkel bestaansrecht. Maar dat laatste geldt voor de meeste partijen. Het CDA is dan weer een uitzondering. Door hun religieuze karakter hebben zij altijd veel achterban.

  Die jongens van het CDA krijgen we niet zomaar weg. Met name 1 van de grootste pijnpunten in Nederland, de ontstellend grote agrarische sector, een infantiele sector die alleen nog maar met subsidie kan overleven, stemt overwegend CDA.

  Een mooi voorbeeld van de ijzeren greep van "special interest"-groepen (boeren) en politiek.
  De boeren stemmen CDA indien ze hun subsidies krijgen, het CDA is als de dood om die subsidies te kortwieken, immers daar gaat je stemvee (letterlijk en figuurlijk uiteraard).

  Wat dat betreft is het CDA niets anders dan enige andere partij. Maar ook de CDA heeft haar beste tijd gehad in NL. Wie ging er 60 jaar geleden nog naar de kerk? Iedereen ja. En wie gaat er heden ten dage nog? Niemand, dat is juist. Wat oude vandagen zie je, wat prevelend voor het katheder.

  Het CDA is klote. Maar zo zijn alle partijen. het CDA heeft tenminste nog enkele waarden en beginselen, die ik geen van alle onderschrijf, maar het is tenminste iets.

 10. Dag Simon Bult,

  Inderdaad de CDA probeer te heropvoeden. De Christenunie doet vrolijk mee het is gezin, gezin en nog is gezin.
  Overigens vind ik dat met name de alleenstaanden het slachtoffer zijn.

  Volgens een bekende CDA-er : directeur van het CPB bestaat de alleenstaande niet. En is slecht een tijdelijke fase….. Ook tijdens een partijcongres van de CDA in Amersfoort werden van allerlei stigmatiserende opmerkingen over alleenstaanden gemaakt. Als lieden die hun plicht naar de samenleving verzaakten etc. (zie site http://www.waterlandstichti…).

  De CDA staat voor het gezin en de alleenstaande is volgens hun een tweederangsburger…
  Er zijn 2,5 miljoen alleenstaanden, dus het huidige beleid van ons kabinet doet geen recht aan die groep mensen (alleenstaanden).

  Maarten

 11. ‘Cultural marxism’ noemt men dit ook wel. Illustreert maar weer dan liberalisme (blijkbaar libertarisme incluis) en socialisme nauw aan elkaar grenzen. Nee, dan toch liever het CDA, dat ondanks haar etatische trekjes dichterbij het voorbeeld van conservatieve Founding Fathers als Thomas Jefferson komt dan dit pseudo-marxistische D66-liberalisme met haar misvattingen over de ‘scheiding tussen kerk en staat’.

 12. [13] Een reactie op Daniël O.

  Hoe zo is de scheiding tussen kerk en staat is een misvatting ?

  Wat draagt de kerk nou bij aan het politieke proces ? Normen en waarden misschien ? Die discussie kun je toch vanuit humanistisch oogpunt voeren. Dat is niet slechts een christendemocratisch stokpaardje, lijkt mij toch (Balkenende wil het wel zo laten doen voorkomen)? En dan die totaal achterhaalde visie op het gezin als de hoeksteen van de samenleving.

  Bovendien heeft het christendom geen aanwijzingen/uitgangspunten voor hoe bijvoorbeeld de prijs op de markt tot stand komt. Het CDA is dus slechts een uit zijn krachten gegroeide belangenvereniging van christenen die invloed willen op de politiek.

  Maarten

 13. Hierboven zeg ik niet niet dat de scheiding tussen kerk en staat een misvatting is (wat overigens op één uitzondering na, namelijk die van Thomas Jefferson, wel het geval is), maar dat er misvattingen over de Scheiding bestaan die je tegenwoordig vooral terugziet bij wat ik noem het pseudo-marxistische D66-liberalisme.

  Allereerst zijn klassiek-liberalen nooit voor de scheiding tussen kerk en staat geweest; de Whigs in Engeland en de Feuillants in Frankrijk zijn daar een goed voorbeeld van. Liberaal-conservatieven als Jefferson en andere Amerikaanse Founding Fathers waren bovendien niet voor de Scheiding omdat ze de staat van de kerk wilden beschermen, maar juist omdat ze de kerk(en) van de staat wilden beschermen.

  Jij draait hier echter het paradigma om; jij wilt de staat beschermen tegen de kerk en godsdienst, waarmee je dus geen klassiek-liberaal (en libertarisch, voor zover libertariërs zichzelf zien als ware klassiek-liberalen) standpunt voorstaat, maar een marxistische. Je neemt immers de staat in bescherming, terwijl je de historisch sterkste rem op de staatsmacht, d.w.z. de kerk, verfoeit.

  Dat in één woord noemt men ook wel ‘cultural marxism’. Al helemaal in samenhang met je leninistische standpunt dat het gezin als hoeksteen van de samenleving achterhaald is, alsof tegenwoordig geen enkel kind (lees: toekomstig individu) meer in een gezin geboren wordt. Kinderen zijn de toekomst, en die toekomst wordt nog altijd het beste gewaarborgd door het gezin en niet door de staat.

 14. Luister Daniel,

  In het CDA – verkiezingsprogramma staat: van alleenstaanden wordt een grote mate van solidariteit met de gezinnen verlangd. Nergens in het programma wordt er gesproken over de tweeverdieners zonder kinderen, die over het algemeen meer besteedbaar inkomen hebben dan alleenstaanden. Het is steeds die groep die het moet ontgelden. Alleen van hun wordt solidariteit verlangd.

  Natuurlijk is het gezin de toekomst. Maar als er 2,5 miljoen alleenstaanden zijn en er daarvoor helemaal geen beleid is gemaakt dan is dat niet rechtvaardig. Kijk voor de aardigheid is op de site van de CISA (Centrum voor Individu en Samenleving) dan kun je lezen hoe erg de achterstelling van alleenstaanden is of lees het art. "vijftig jaar discriminatie van alleenstaanden".

  Als Balkenende zegt: "in het gezin vinden wij onze rust", dan gaat hij voorbij dat er ook mensen zijn die geen gezin hebben. Het gezin wordt als hoeksteen van de samenleving gezien door het CDA terwijl dat demografisch gezien niet meer te rechtvaardigen valt.

  Ook de effecten van vergrijzing zijn zwaar overdreven. Bert de Vries heeft daar een boek over geschreven. De vergrijzing is helemaal niet zo´n groot probleem als de CDA beweert. De Vries geeft aan dat er hele andere berekeningen zijn waarbij de vergrijzing valt.

  De CDA misbruikt die vergrijzing om de gezinspolitiek te rechtvaardigen.

  Maarten

 15. Die 2,5 miljoen alleenstaanden kunnen mij niet zo veel schelen, Maarten, behoudens voor zover zij in de toekomst 1,25 miljoen paren gaan vormen. Alleenstaand zijn is namelijk niet het summum in het menselijke bestaan: het is een tussenfase. Iedereen is wel eens alleenstaand geweest; ik ben het ook jaren geweest. Big deal. Het uiteindelijke doel van een samenleving is echter voort te blijven bestaan in de toekomst, en wel in een betere hoedanigheid dan daarvoor. Dat kan alleen door als samenleving te beleggen in de toekomst (en dus in gezinnen met kinderen) en niet in mensen die blijven hangen in een soort single-limbo.

  Het CDA heeft dat gegeven gewoon heel goed begrepen. Wat het CDA echter fout doet is de manier waarop ze dit wilt bereiken. Gezinnen moeten mijns inziens geen geld van de overheid ‘krijgen’, maar terugkrijgen. Dus geen kinderbijslag, maar belastingverlaging. En dat kan best over de gehele linie. Ik denk eerlijk gezegd dat het alleenstaanden maar zal prikkelen om een partner te zoeken en een gezin te stichten, doordat ze gewoon financieel meer ruimte hebben. Alleen al een bescheiden snoei in de belastingen (bijv. vlaktaks van 30%) levert bij menig gezin al de ruimte op er om nog een kind erbij te nemen, op te voeden en naar school te sturen.

  Maar dat alles heeft niets te maken met secularisme, de kerk en weet ik wel niet wat je er allemaal bijsleepte.

 16. Daniël,

  We worden het kennelijk niet geheel eens. Dat geeft op zich ook niet want een forum is bedoeld om van elkaar te leren.

  De samenleving blijft ook wel voortbestaan zonder alle maatregelen zoals verhoging van de kinderbijslag etc. en die overmatige aandacht voor het gezin.

  Alleenstaande zijn is lang niet altijd een tijdelijke fase. Door de individualisering zullen er steeds meer singles zijn die alleenstaand blijven. Dus het standpunt, dat het slechts een tijdelijke fase betreft is te gemakkelijk. Er zijn alleenstaanden die het wel best vinden, die hebben een relatie achter de rug en zijn het zat. En alleenstaanden die gewoon geen geluk hebben bij het vinden van een partner. Kijk maar is hoeveel mensen er zijn op relatieplanet.

  Daarnaast moet de bevolking in Nederland afnemen in het belang van het milieu.

  Aangezien de CDA in zijn verkiezingsprogramma heeft staan: "van alleenstaanden wordt een grote mate van solidariteit met de gezinnen verwacht" is het een kerkelijk stokpaardje om de gezinnen te bevooroordelen. Alleen dat mag niet ten koste gaan van alleen de alleengaanden (er wordt in het verkiezingsprogramma nergens gesproken over de tweeverdieners zonder kinderen). Dat is iets wat de CDA steeds weer doet.

  De grote invloed van de kerk via de CDA en de christenunie leidt historisch gezien tot een bevooroordeling van het gezin en een achterstelling van de alleenstaande. Mede om die reden is een scheiding tussen kerk en staat van belang.

  Wat er nu aan beleid gemaakt voor de gezinnen is pure discriminatie van alleenstaanden. Balkenende leeft echt nog in de jaren vijftig.

  Maarten

Comments are closed.