U, een niet geradicaliseerd, blank, autochtoon, hard werkend en belastingbetalend, braaf persoon met niets te verbergen, ligt met uw liefje te rollebollen in het bos.
Net als het leuk begint te worden, hoort u vlak naast u de stem van een wat groot uitgevallen kabouter, die u voor een keuze stelt: nu een boete betalen voor het fietsen met een kapot lampje ergens vorige week, of afgevoerd worden.
Want Sjaak de boswachter kan van afstand zien of u uw ausweis bij u heeft en zo ja, hoe hij u dan alsnog het beste kan aanpakken.
Waarom? Omdat het kan.

Waarom het kan? Omdat we het belangrijker vinden om te weten dat rosé uit en champagne in is, dan dat we bezig zijn onze bewegingsvrijheid afhankelijk te maken van een door de overheid bedacht digitaal profiel. Proost!

In werkelijkheid is champagne passé en DigiStasi in. De wijze waarop de overheid, in samenwerking met media en bedrijfsleven haar geweldsmonopolie ten behoeve van het aan de maffia ontleende excuus “De Veiligheid” inzet, geeft haar een onmiskenbaar totalitair karakter. Dat de overheid haar eigen, steeds vaker onwettige handelen rechtvaardigt met het argument van preventie, maakt van iedere burger een potentiële verdachte. Zo is de Cosa Nostra van vier kabinetten op rij er in geslaagd de democratische rechtsstaat binnen enkele jaren op zijn kop te zetten.

De legitimatieplicht zoals u die kent sinds 2005 staat niet op zichzelf, maar is de eerste grote stap naar een sluitend systeem, gebaseerd op een bevolkingsdatabase. Met stap twee, gezet in augustus 2006, is begonnen aan de digitalisering van de bevolking, in de vorm van verplichte ID-bewijzen met een chip, waarin persoonsgegevens en biometrie van de houder zijn opgeslagen. Wat u niet wordt verteld bij de aanschaf van dit ID-bewijs, is dat het hier een Radio Frequency ID (RFID) chip betreft, die in de nabijheid van speciale leesapparatuur een radiosignaal uitzendt. U komt dus niet altijd te weten door wie of waarom u wordt geïdentificeerd. Maar er wordt u wel meer niet verteld. Hoe dan ook, mogelijk gaan wij rond 2011, net als onze blij kwispelende huisdieren, allen gechipt over straat.

Parallel hieraan is de koppeling van informatie omtrent u en uw leven op gang gekomen. Behalve de opslag van email, internet- en telefoongegevens, betekent ook de onwettige, doch onbestrafte ‘WID-identificatie’ door banken, dat het bedrijfsleven waarvan u afhankelijk bent, hiertoe wordt ingezet. Om de uiteindelijke koppeling van bestanden mogelijk te maken, had de Tweede Kamer gehoopt al op 1 januari 2007 het Burger Service Nummer (BSN) in te voeren, maar de Eerste Kamer is hierover nog steeds in beraad. Het BSN oogt weliswaar als uw sofi-nummer, maar omvat veel meer dan alleen maar uw identiteit als belastingbetaler. Gaat de senaat akkoord, dan worden al uw gegevens met betrekking tot zorg, onderwijs, werk en financiën voor zowel overheid als een deel van de particuliere sector via één nummer ontsloten. Zo heeft u dan ook geen juridische poot meer om op te staan, als uw maandelijkse zorgpremie met 50 euro wordt verhoogd, omdat u in het afgelopen jaar tijdens de hamsterweken vier pakken diepvriesfrikadellen heeft gekocht.

Hoe grondig kan controle zijn? Het werk dat tijdens de Koude Oorlog werd verricht door de honderdduizenden van de Stasi, is nu goeddeels door machines overgenomen. Maar het streven om zoveel mogelijk van uw kenmerken en sporen digitaal op te slaan is volstrekte waanzin, omdat u als analoog wezen beschikt over een oneindig aantal kenmerken die continu aan verandering onderhevig zijn. Identiteit, doen en laten vormen hoogstens een momentopname en zijn dus met geen mogelijkheid honderd procent correct in kaart te brengen met behulp van RFID-implantaten, gezichtsherkennende camera’s of zich sufgoogelende robots. Ziedaar een grootse uitdaging voor de beveiligingsindustrie, een technisch specialisme dat bijna volledig in handen is van de wapenfabrikanten die hun pistolen aan de Europese straatstenen niet kwijt kunnen.

Grondrechten zijn in het leven geroepen, omdat geen enkel argument de aantasting van die rechten kan rechtvaardigen. Door grondrechten in de wind te slaan, holt de Nederlandse overheid sneller de veiligheid uit, dan dat zij haar in stand kan houden. Alles wat de overheid hiermee kan bereiken, maakt deel uit van het ultieme doel van terreur: angst zaaien. Het ontbreken van adequate overheidsvoorlichting is hiermee geheel in lijn en benadrukt dat grondrechten inmiddels met voeten worden getreden. Actuele informatie omtrent wetgeving, misstanden, uw rechten en plichten, is onder andere inzichtelijk gemaakt op de goed gedocumenteerde, onafhankelijke website www.id-nee.nl en binnenkort ook op www.ikhebniksteverbergen.nl

In een samenleving die haar functioneren afhankelijk heeft gemaakt van nietsontziende controle, is de keuze tussen braaf of stout zijn een schijnkeuze. In plaats van dat de overheid u beschermt, moet u zich beschermen tegen de overheid of een andere partij die zich toegang heeft verworven tot de immense hoeveelheid data, die binnen het maatschappelijk verkeer uw profiel vormen. Binnen een samenleving die zich heeft neergelegd bij deze gedigitaliseerde controle, is geen plaats voor een burger die zich zonder (geïmplanteerde) chip op straat begeeft, omdat zijn onherkenbaarheid voor het systeem onherroepelijk leidt tot uitsluiting van alle maatschappelijke voorzieningen. In een gedigitaliseerde totalitaire staat heeft u inderdaad niks te verbergen. Niet omdat uw gebruik van deze veelgehoorde dooddoener bevestigt dat u zich als onverschillig of onwetend, gehoorzaam mens buiten schot waant, maar omdat u domweg niks eigens meer heeft.
————————
Ingezonden door Lotta Fuzz

50 REACTIES

 1. Heel goed artikel. Je hoort mensen eigenlijk nooit de omgekeerde dooddoener (en waarheid als een koe) gebruiken: "Als je niets te verbergen hebt, hoef je ook niet gecontroleerd te worden". Bovendien realiseren ze zich al helemaal niet dat de overheid willekeurig kan bepalen wat je te verbergen hebt. Vandaag ben je wellicht volgens de wet een brave burger, morgen ben je een crimineel of een iemand die "geholpen" moet worden.

  Ondertussen ga ik over mijn nek als ik op teletekst lees dat minister van "Justitie" Hirsch Ballin een commissie heeft ingesteld die het belang van de rechtsstaat aan de burger moet duidelijk maken. Dezelfde overheid die niets anders doet dan de principes van redelijke verdenking, privacy, onschuld tot je schuld bewezen is, een onafhankelijke rechtsgang en individuele vrijheid eindeloos af te breken, die gaat ons domme burgers vertellen dat het wel goed is om allemaal "gelijk" zijn. Wat volgens teletekst blijkbaar het enige "recht" is in de rechtsstaat. Zelfs de nuance dat het "gelijkheid voor de wet" is, en niet "gelijkheid in alles", werd uit onwetendheid of opzettelijk achterwege gelaten.

  Ja leuk die "gelijkheid". Iedereen even machteloos en in de macht van een gezichtsloze, gewetenloze en gedachtenloze overheid. Overgeleverd aan iedere willekeurige democratische meerderheid en minderheid die in staat is zijn lievelingswetje bij iedereen door de strot te duwen. Behalve misschien de "elite" van politici en hun aanhang. Als die tenminste genoeg intelligentie zouden bezitten om zichzelf buiten schot te laten van een anonieme allesbepalende moloch. Maar wellicht is dat een overschatting van politici.

 2. Ik ben helemaal niet tegen de chip op zich daar in de zuiverste vorm de positieve kanten meer wegen dan de negatieve. Het is dus inderdaad het beleid waaronder en dus onder welke bedoeling deze chip ingezet wordt. Echter ondanks de terechte angst voor het misbruik ervan mn we het daarom niet weren. Het is he toelaten dat er misbruik van gemaakt wordt dat we mten bewaken. Wordt er misbruik vastgesteld tja dan zwe nog altijd bij machte om daar verandering in te brengen toch?!

 3. [1] Ja, dit artikel sluit heel goed aan bij "Worden wij wakker". Zie
  http://www.vrijspreker.nl/v

  Die commissie van Hirsch Ballin moet het volk de belangen van de rechtstaat duidelijk maken in een staat waar geen "recht" meer is, alleen maar "regels" die doorgaan als recht.

  De grote vraag blijft WAT tegen deze ontwikkeling te DOEN?
  Wij ook een commissie oprichten die de burger duidelijk maakt wat een echte rechtstaat is, waarin iedereen recht heeft op zijn eigen leven, en soeverein is?

 4. [2] "Wordt er misbruik vastgesteld tja dan zwe nog altijd bij machte om daar verandering in te brengen toch?!"

  Denk je dat echt of bedoel je dit sarcastisch?
  Probeer anders nu eens het onrecht af te schaffen dat meer dan de helft van je eigen productie in de vorm van belastingen van je wordt afgenomen.

 5. Natuurlijk ben ik ook gegrepen door het besef dat ik constant "beveiligd" moet worden. Als ik bijv. van mijn motor afstap zet ik tegenwoordig mijn helm niet meer af want je weet immers maar nooit. Totale, optimale veiligheid is waar ik naar streef. Omdat de onderheid mij zo’n prachtig biometrisch paspoort geeft en ik natuurlijk als de dood ben dat dit waardevolle "tracking device" zou beschadigen heb ik dat tegenwoordig, samen met mijn bankpassen en alle andere "gechipte" kaartjes e.d. in zo’n zakje zitten waardoor, in het analoge tijdperk, de fotorolletjes met de vakantiefoto’s onbeschadigd door de scanner van de douane kwamen. Ik bedoel geen straling er in, geen straling er uit ! Ja, ik ben echt heel zuinig op de spulletjes die de onderheid mij verstrekt. Uiteindelijk zijn ze indirect door mijzelf betaald via het door de Dienst Legale Diefstal, van mij gestolen geld dus ….!

 6. Ik vertrouwde zelfs mijn paspoort niet. Juist boven de ingeponste nummering in het achterblad vond ik een minimale bobbel. Na het met een frequentie scanner, welke de meeste (RFID) chip frequenties herkend, te hebben gescand kon ik niets waarnemen. Toch heb ik voor alle zekerheid mijn paspoort gedurende 10 minuten in de microwave geplaatst zodat ik er zeker van ben dat er echt niets in verstopt is.

 7. Wat is de bron van dit alles?

  En is het, als je op deze gegevens veroordeeld wordt voor wat dan ook, niet een ongeoorloofde opsporingsmethode?

 8. Gewoon je nieuwe paspoort even in de magnetron garneren en afsauzen met een zware magneet, dat moet wel voldoende zijn.

 9. [5] [6] [8] Pas op! Weet je zeker dat je dat ding in een afschermzakje mag doen? Of in de magnetron?
  Dat zou wel eens tegen de "bedoeling" van Big Brother kunnen zijn. Wees daar in ieder geval op voorbereid!

 10. Sjaak de boswachter kan dat eenvoudigweg ook via de mobiele telefoon meedelen. En anders wel via een camera met luidspreker, zoals ze in Engeland gebruiken. In de stad, om tuig te corrigeren en op het platteland, zogenaamd om zwerfafval te bestrijden. En gelijk checken hoe de bankbiljetten (ook met RFID) in je beurs zonder visum Nederland zijn binnengekomen.
  Handige jongens de machthebbers. De ene groep is gevoelig voor angst voor God, een andere voor terreur, voor het milieu. Zo is voor elke groep het voordeel uit te leggen.
  Wat fnuikend is, is dat je mogelijk met terugwerkende kracht veroordeeld wordt, er hoeft slechts een wet worden ontworpen of worden aangepast.

 11. [2] Het probleem van digitalisering is de enorme opslagcapaciteit, die nog verder kan groeien door koppeling van bestanden. Omtrent toegankelijkheid en juistheid van die informatie zijn absoluut geen garanties te geven (zo werd het gechipte paspoort allang gekraakt voordat het werd uitgegeven). Hoe groter onze afhankelijkheid van persoonsgebonden digitale informatie, des te interessanter het wordt om daar misbruik van te maken. En ach, als ik dankzij mijn chip geen behandeling in het ziekenhuis kan krijgen, dan snij ik toch even de uwe uit uw arm?

  Bewaken? Door wie? Hoe verklaart u dat waakhond College Bescherming Persoonsgegevens bewust niet ingrijpt, waar banken een scan maken van onze ID tbv WID-identificatie, terwijl dit in strijd is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens?

  Informatie wordt controle, terwijl er geen controle is op de informatiestroom. AsGard, welk onderscheid maakt een computer tussen de mens en het kipfileetje in de koeling?

 12. JP, begin eens met een bezoekje aan id-nee.nl en probeer een antwoord te formuleren op de vraag waarom de aldaar genoemde wetten en regels zijn ingevoerd.

  In het kader van "veiligheid" raken steeds meer opsporingsmethoden geoorloofd. Dat kan elke week anders zijn en daar heb jij noch ik invloed op. De controle wordt een doel op zich. In een demonstratie meelopen waarvoor officieel toestemming is gegeven en vervolgens door de politie worden gedwongen je ID te tonen, is niet in de haak. Maar waarom gebeurt dit dan wel, terwijl er niet eens sprake is van een strafbaar feit?

 13. [12] "door de politie worden gedwongen je ID te tonen,"
  Dat is straks helemaal niet meer nodig. Net als je (volle) karretje met alle producten in de supermarkt in één keer gemeten wordt als je door een poortje rijdt, zo wordt de hele demonstrerende massa ook gecontroleerd.
  En het feit dat jij erbij was, kan daarna invloed hebben op je sollicitatie!

 14. [12] Ja, id-nee.nl …

  Jullie kunnen wel gelijk hebben. Maar ik vind dit zulke linkse bangmaaksites ook niet alles. Het aluminiumhoedjes-halte ligt wel erg hoog.

  En de domheid straalt er van af:

  "-Belachelijk dat ik verplicht wordt een id- te kopen.Ik moet het betalen, ik ben verplicht het bij me te hebben, ik ben strafbaar als het beschadigd of kwijtraakt
  Ik vind dat als je verplicht bent het te hebben dat het dan gratis moet zijn."

  Doos, GRATIS bestaat niet! Dat betaal je het via de belasting… Of betalen anderen het voor jou. Dan heb je diezelfde VERPLICHTING waar je het over hebt.

 15. [14]
  ID-nee is opgezet door een libertariër. hij zat zelfs in het bestuur van de Libertarische Partij.

  Punt is dat protesten tegen de controle staat meestal uit linkse hoek komen. uit rechtse hoek hoor je namelijk meetsal pleidooien voor meer controle en meer repressie. Niet gek dus dat websites tegen de controlestaat vaak bijdragen uit linkse hoek bevatten.

  En inderdaad, je wordt verplicht om te betalen voor iets wat je niet nodig vindt. Het kopen van een verplicht ID bewijs, waarvan je geeneens eigenaar bent, is gewoon een vorm van belastingheffing.

  Je kunt zo iemand natuurlijk lekker afkammen, dan heb je weer iemand een afkeer van libertarisme bezorgd. iets waar libertariers helaas maaar al te goed in zijn. Je kunt ook die uitspraak beamen, en zeggen dat dit eigenlijk gewoon belastingheffing is. Als je wordt verplicht iets te hebben maakt het namelijk niets uit of je dat direct betaalt, of via de bealstingen. De staat dwingt je er toch voor te betalen.

  De bijdrager heeft dus 100% gelijk met "Belachelijk dat ik verplicht wordt een id- te kopen" Een echte libertariër zal hem/haar dus altijd 100% gelijk moeten geven.

 16. [8] Marnix,

  Dat van die magneet is idd een goed idee. Ikzelf heb hier nog een zware super-magneet liggen. Zodra ik m’n oude paspoort vervang tegen een nieuwe (met bio chip), zal ik hem gelijk er even langs laten glijden !

 17. [16]
  Een paspoort gebruik je in de regel als je buiten Europa reist. Binnen Europa gebruik je je ID. Je paspoort heb je dus altijd thuis in een la liggen. Ik zou die chip daarom niet onklaar maken. Temeer daar als je een keertje de VS wilt bezoeken je daar door de Immigration gelijk retour wordt gezonden als je pas niet werkt.

  Laat je paspoort dus maar intact en maak je ID kaart wel veilig.

 18. [15] Nee, aan die uistpraak was niks liberaals. Die persoon zegt: dan moeten de paspoorten maar gratis zijn. Gratis bestaat niet. Doe de drukkerij gratis zijn werk? Nee. De belastingbetaler betaalt dan wel.

  Ook in een libertarische wereld heb je paspoorten nodig: Omdat anders weet bv de bank niet of jij wel meneer Jansen bent van dat rekeningnummer om een nieuwe pinpas aan te vragen.

  En er wordt veel bang gemaakt, maar er missen vaak bronverwijzingen. Maar daar koop ik weinig voor. Stellingen als: "in het geheim wordt er aan gewerkt" . Ok, maar hoe weet jij dat dan wel?

 19. [18]
  Als de staat je *dwingt* om een duur en superbeveiligd document te kopen dan *is* dat een vorm van belastingheffing. Als iemand dan zegt dat dit "gratis" moet zijn is dat inderdaad niet juist. Beter is het echter om dan niet in de anti-linkse reflex te schieten, daar maak je alleen maar vijanden mee bij mensen die objectief jouw bondgenoten moeten zijn. De meeste rechtsgeorienteerde mensen zijn namelijk helemaal niet tegen een repressieve en controlerende overheid. Daar moet je het dus niet van hebben.

  Als echte libertariër keer je je dus niet tegen die opmerking over "gratis", maar keer je je tegen de overheidsdwang.

 20. [1]
  Precies, Owl.
  Wat die commissie betreft: daar zitten de vogende "experts" in: ex-tenniskampioen Richard Krajicek, oud-korpschef van Amsterdam Jelle Kuiper en president directeur Rein Willems van Shell Nederland. Deze mensen zijn uiteraard met zorg geselecteerd. De populaire noot wordt verzorgd door Krajicek, die vanwege het feit dat hij eeuwen geleden een keer Wimbledon heeft gewonnen ook nog eens een keer "expert" is op het gebied van de "rechtstaat". Een man als Jelle Kuiper weet daarnaast ook alles van het principe "als je niks te verbergen hebt, dan kun je je rustig laten controleren". En het corporatisctische belang in deze neo-marxistische propaganda-uiting wordt door meneer de president-direkteur van Shell vertegenwoordigd. De Drie Musketiers als het ware, maar dan anders. Zum Kotzen, wederom.

 21. [19]
  Dat paspoort verhaal is niet het belangrijkste van deze website. Maar ik laat me niet bang maken met feiten als "in het geheim wordt er aan gewerkt". Jaja, en de website weet dit allemaal…

  Of zouden ze het van websites halen als, Zapruder:

  http://www.google.nl/search

  Alert zijn is belangrijk. Maar dan wel graag goed onderbouwd. Aan bangmakerij heeft niemand wat.

 22. Even iets over de legitimatieplicht welke op 1 jan 2005 van kracht werd: het College van Procureurs-Generaal te Den Haag(zie id-nee.nl)heeft een GRATIS brochure gedrukt, getiteld: Aanwijzing Uitbreiding Identificatieplicht.
  Daarin staat glashelder dat we in dit land een TOONPLICHT hebben en GEEN draagplicht. Ik heb sedert 1-1-05 geen papierwinkel bij me. De eerste juut die het waagt mij op basis van een drogreden(dus een reden die niet voldoet aan de eisen van de A.U.I.)staande te houden en te zeiken over m’n "ausweis" kan op juridisch gedonder rekenen.
  Als de "heren"op zoek zijn naar criminelen of terroristen, moeten ze niet bij mij zijn, ik weet wel een paar snoezige lokaties waar ze wat dat aangaat hun hart kunnen ophalen.
  Ten tweede iets over "niets te verbergen hebben" of iets van gelijke strekking: degenen die niets te verbergen hebben, moeten mij hun pincode maar geven.
  Dit werd in 2003 door de voormalige directeur P. Hustinx, van wat toen nog Registratiekamer heette, in een interview met de NRC duidelijk gemaakt.
  Hustinx vond en vind nog steeds dat de politie niet alles hoeft te weten.
  Ben ik het van harte mee eens.
  Those who would give up essential Liberty, to purchase a little Safety, deserve neither Liberty nor Safety.
  Benjamin Franklin, 1755

 23. [3]
  Hub,

  De Vrijspreker-website is toch al zo’n "commissie"? Maar dan gratis voor de belastingbetaler en wel zo benaderbaar en open voor feedback.

  Overigens lijkt het boek in dat andere artikel waarnaar je verwijst weer een beetje te neigen naar samenzweringstheorieën, met dat 666 getal van het Beest en zo (dat overigens 616 zou zijn, maar dat terzijde). Wat niet wil zeggen dat er geen flinke kern van waarheid in zit. Alleen denk ik, in afwezigheid van concreet bewijs tot het tegendeel, dat de "samenzwering" grotendeels openlijk gebeurt, of een samenloop is van domheid, misplaatst idealisme (één wereld met "vrede", het "helpen" van mensen), en puur gekonkel en machtshonger van corrupte politici en lobbygroepen.

 24. [20]
  Andre,

  Die keuze van commissieleden maakt het nog hilarischer en triester. En ongelovelijk cynisch dat ze zo’n neofascistische korpschef erin gooien. Was dat niet die idioot die boven de toegangswegen van Amsterdam borden wilde plaatsen en nummerbordherkenning wilde invoeren, zodat er teksten als "We houden u in de gaten meneer Janssen" kunnen worden geprojecteerd wanneer er een "verdachte" langskomt? Dat moet toch bijna opzet zijn of een soort zwarte overheidshumor. Alsof ze letterlijk een dikke middelvinger opsteken tegen de domme burger.

 25. [25] Ten aanzien van je laatste opmerking wordt het tijd dat de rollen omgedraaid worden.
  Trouwens, wisten jullie dat de politie en de parketten VERPLICHT op de hoogte moeten zijn van de A.U.I.(zie mijn vorige reactie)??Wisten jullie dat het verboden is zonder tussenkomst van de wetgever de WID(wet op de identificatieplicht)een ruimere werking te geven, dwz: een reden verzinnen die niet aan de A.U.I. voldoet?
  Wisten jullie dat sedert 1-1-05 de WID op grote schaal wordt opgerekt en dat niemand het in de gaten heeft?
  Jullie mogen mijn tikwerk best nergeren… OOrzaak/IRT-affaire vergeten???

 26. [17] KL,

  Ik had toch al niet de intentie om naar de VS toe te reizen 🙂

 27. Een fraai staaltje overheidsvoorlichting omtrent de Wet op de Uitgebreide Identificatieplicht (WUI), te vinden op http://www.nederlandveilig.nl:
  "Iedereen vanaf 14 jaar vanaf 1 januari 2005 moet een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen indien politie of andere toezichthouder daarom vraagt. Het niet kunnen tonen van een geldig identiteitsbewijs is strafbaar: u loopt risico op boete. In de praktijk betekent dit dat iedereen van 14 jaar en ouder altijd een identiteitsbewijs bij zich moet dragen."
  De toonplicht is duidelijk. Het laatste schept echter verwarring, met alle gevolgen van dien.

  Ervan uitgaande dat ten tijde van de invoering van deze wet geen "draagvlak" bestond voor een draagplicht, is het zaak om ervoor te zorgen dat hiervoor in de toekomst ook geen "draagvlak" zal ontstaan. Indien de al of niet domme burger ervan overtuigd is dat er "net zo goed een draagplicht kan komen, omdat hij zijn ID toch altijd op zak moet hebben," dan is het RFID-implantaat al erg dichtbij. Zolang de overheid nog niet is overgegaan tot afdwinging dmv grootschalig fysiek geweld, is het heel wel mogelijk zo’n ontwikkeling tegen te gaan. Breek het onderwerp open bij mensen die er nooit over praten.

  Dat macht wordt misbruikt, is voor niemand iets nieuws. Maar te weinig mensen zijn zich bewust van hoe ondoordacht de razendsnelle ontwikkelingen in technologie worden losgelaten op de samenleving: ze zijn "wel handig", of worden louter ingezet "omdat het kan" (staat bijna dagelijks in kranten, zoals gisteren in een artikel over de electronische loonstrook in, ik meen, De Volkskrant). Dit zal, zeker in combinatie met machtsmisbruik, buitengewoon onfris uitpakken.

  Frappant trouwens, dat hij die zo onbevreesd is, als enige het woord ‘bang’ steeds gebruikt. Werd JP gekweld door een droom over een linkse rakker? Met een aluminium hoedje? In een doos?

 28. [26]
  Gerrit Dekzijl,

  Maar wat kunnen we er concreet tegen doen? Behalve natuurlijk dure advocaten inzetten die waarschijnlijk toch een proces tegen een overheid, die op basis van haar eigen wetten over zichzelf mag oordelen, uiteindelijk verliezen?

  Bovendien is die identificatieplicht slechts een deel van het probleem. Zolang de overheid zich zulke uitgebreide bevoegdheden toeëigent, is het niet hoeven dragen van een paspoort slechts een kleine "overwinning". In een vrije maatschappij zou een makkelijke, vrijwillige identificatie waarschijnlijk eerder een gemak dan een last zijn. Je zou met zo’n paspoort of chip-implantaat makkelijker medische gegevens kunnen geven in een noodgeval, geen portemonnee bij je hoeven te dragen, meer fraudebestendig zijn (binnen zekere grenzen), vermiste personen kunnen opsporen (mits die niet onmiddelijk worden gefileerd in een poging zo’n chip te verwijderen), bij rampen kunnen vaststellen of er nog mensen onder het puin liggen, enzovoorts. Maar dan zou je het zodanig moeten doen dat die gegevens niet voor anderen beschikbaar zijn zonder toestemming van de houder van de identificatie.

  Daar draait het uiteindelijk ook om: dat de identiteitshouder zelf beslist of hij\zij wel of niet wil worden gechipt of een paspoort wil dragen, wel of niet kan worden gevolgd of geïdentificeerd, en welke gegevens er wel of niet worden gedeeld. Zelf zou ik denk ik niet zo snel verplicht willen worden tot identificatie. Ik draag meestal mijn paspoort bij me, maar erg praktisch is dat eigenlijk niet. Chips implanteren vind ik wat te griezelig, maar een horloge of zo met daarin al mijn gegevens, geheel onder mijn eigen controle, en dat ik aan of af kan doen naar eigen wil, zou ik misschien niet eens zo gek vinden.

 29. [29] [29] nderdaad. Het gebruiken van die controle middelen maakt je leven makkelijker en het niet gebruiken maakt het moeilijker.
  Als ik van mijn bank cash wil hebben, en naar de bali ga, krijg ik een moeilijk antwoord met de vriendelijke tip om het buiten uit de muur te halen. En dat is dan nog goedkoper ook!
  Zo wordt iedereen langzamerhand gestimuleerd om de Bankkaart, en later de geimplanteerde chip te gebruiken.

  Het is allemaal voor je eigen gemak en veiligheid!!!!!

  Misschien kan Lotta [28] adviezen geven over wat we ECHT zouden kunnen doen om het tij te keren.
  Persoonlijk heb ik daar een hard hoofd in.
  Het best is nog het verbreiden van het libertarisch ideaal van de soevereiniteit van ieder individu.

Comments are closed.