U, een niet geradicaliseerd, blank, autochtoon, hard werkend en belastingbetalend, braaf persoon met niets te verbergen, ligt met uw liefje te rollebollen in het bos.
Net als het leuk begint te worden, hoort u vlak naast u de stem van een wat groot uitgevallen kabouter, die u voor een keuze stelt: nu een boete betalen voor het fietsen met een kapot lampje ergens vorige week, of afgevoerd worden.
Want Sjaak de boswachter kan van afstand zien of u uw ausweis bij u heeft en zo ja, hoe hij u dan alsnog het beste kan aanpakken.
Waarom? Omdat het kan.

Waarom het kan? Omdat we het belangrijker vinden om te weten dat rosé uit en champagne in is, dan dat we bezig zijn onze bewegingsvrijheid afhankelijk te maken van een door de overheid bedacht digitaal profiel. Proost!

In werkelijkheid is champagne passé en DigiStasi in. De wijze waarop de overheid, in samenwerking met media en bedrijfsleven haar geweldsmonopolie ten behoeve van het aan de maffia ontleende excuus “De Veiligheid” inzet, geeft haar een onmiskenbaar totalitair karakter. Dat de overheid haar eigen, steeds vaker onwettige handelen rechtvaardigt met het argument van preventie, maakt van iedere burger een potentiële verdachte. Zo is de Cosa Nostra van vier kabinetten op rij er in geslaagd de democratische rechtsstaat binnen enkele jaren op zijn kop te zetten.

De legitimatieplicht zoals u die kent sinds 2005 staat niet op zichzelf, maar is de eerste grote stap naar een sluitend systeem, gebaseerd op een bevolkingsdatabase. Met stap twee, gezet in augustus 2006, is begonnen aan de digitalisering van de bevolking, in de vorm van verplichte ID-bewijzen met een chip, waarin persoonsgegevens en biometrie van de houder zijn opgeslagen. Wat u niet wordt verteld bij de aanschaf van dit ID-bewijs, is dat het hier een Radio Frequency ID (RFID) chip betreft, die in de nabijheid van speciale leesapparatuur een radiosignaal uitzendt. U komt dus niet altijd te weten door wie of waarom u wordt geïdentificeerd. Maar er wordt u wel meer niet verteld. Hoe dan ook, mogelijk gaan wij rond 2011, net als onze blij kwispelende huisdieren, allen gechipt over straat.

Parallel hieraan is de koppeling van informatie omtrent u en uw leven op gang gekomen. Behalve de opslag van email, internet- en telefoongegevens, betekent ook de onwettige, doch onbestrafte ‘WID-identificatie’ door banken, dat het bedrijfsleven waarvan u afhankelijk bent, hiertoe wordt ingezet. Om de uiteindelijke koppeling van bestanden mogelijk te maken, had de Tweede Kamer gehoopt al op 1 januari 2007 het Burger Service Nummer (BSN) in te voeren, maar de Eerste Kamer is hierover nog steeds in beraad. Het BSN oogt weliswaar als uw sofi-nummer, maar omvat veel meer dan alleen maar uw identiteit als belastingbetaler. Gaat de senaat akkoord, dan worden al uw gegevens met betrekking tot zorg, onderwijs, werk en financiën voor zowel overheid als een deel van de particuliere sector via één nummer ontsloten. Zo heeft u dan ook geen juridische poot meer om op te staan, als uw maandelijkse zorgpremie met 50 euro wordt verhoogd, omdat u in het afgelopen jaar tijdens de hamsterweken vier pakken diepvriesfrikadellen heeft gekocht.

Hoe grondig kan controle zijn? Het werk dat tijdens de Koude Oorlog werd verricht door de honderdduizenden van de Stasi, is nu goeddeels door machines overgenomen. Maar het streven om zoveel mogelijk van uw kenmerken en sporen digitaal op te slaan is volstrekte waanzin, omdat u als analoog wezen beschikt over een oneindig aantal kenmerken die continu aan verandering onderhevig zijn. Identiteit, doen en laten vormen hoogstens een momentopname en zijn dus met geen mogelijkheid honderd procent correct in kaart te brengen met behulp van RFID-implantaten, gezichtsherkennende camera’s of zich sufgoogelende robots. Ziedaar een grootse uitdaging voor de beveiligingsindustrie, een technisch specialisme dat bijna volledig in handen is van de wapenfabrikanten die hun pistolen aan de Europese straatstenen niet kwijt kunnen.

Grondrechten zijn in het leven geroepen, omdat geen enkel argument de aantasting van die rechten kan rechtvaardigen. Door grondrechten in de wind te slaan, holt de Nederlandse overheid sneller de veiligheid uit, dan dat zij haar in stand kan houden. Alles wat de overheid hiermee kan bereiken, maakt deel uit van het ultieme doel van terreur: angst zaaien. Het ontbreken van adequate overheidsvoorlichting is hiermee geheel in lijn en benadrukt dat grondrechten inmiddels met voeten worden getreden. Actuele informatie omtrent wetgeving, misstanden, uw rechten en plichten, is onder andere inzichtelijk gemaakt op de goed gedocumenteerde, onafhankelijke website www.id-nee.nl en binnenkort ook op www.ikhebniksteverbergen.nl

In een samenleving die haar functioneren afhankelijk heeft gemaakt van nietsontziende controle, is de keuze tussen braaf of stout zijn een schijnkeuze. In plaats van dat de overheid u beschermt, moet u zich beschermen tegen de overheid of een andere partij die zich toegang heeft verworven tot de immense hoeveelheid data, die binnen het maatschappelijk verkeer uw profiel vormen. Binnen een samenleving die zich heeft neergelegd bij deze gedigitaliseerde controle, is geen plaats voor een burger die zich zonder (geïmplanteerde) chip op straat begeeft, omdat zijn onherkenbaarheid voor het systeem onherroepelijk leidt tot uitsluiting van alle maatschappelijke voorzieningen. In een gedigitaliseerde totalitaire staat heeft u inderdaad niks te verbergen. Niet omdat uw gebruik van deze veelgehoorde dooddoener bevestigt dat u zich als onverschillig of onwetend, gehoorzaam mens buiten schot waant, maar omdat u domweg niks eigens meer heeft.
————————
Ingezonden door Lotta Fuzz

50 REACTIES

 1. Hub,

  Die dierenartsen beginnen nu al met het verzoeken om huisdieren in the chippen. Ik weet dat ik daar (wat de zogenaamde voordelen ook mogen zijn) nooit aan zal beginnen, laat staan mijzelf!

 2. [31] Zolang de massa braaf doet wat ze voorgekauwd krijgt, zal er nooit iets veranderen.
  Zolang ze allemaal op dezelfde intriganten blijven stemmen, afijn…
  maak het verhaaltje af en kleur de plaatjes.
  Mijn medewerking krijgen ze niet en ik ken gelukkig een prima advocaat die nog veel fanatieker is dan ik.
  Nee, totale controle onder het mom van bestrijding van criminaliteit en terrorisme, daar trap ik niet in.
  Simpel: als ze weten waar het tuig zit moeten ze DAARHEEN gaan en mij niet lastigvallen met gezeik over een papierwinkel die niets bijdraagt aan onze veiligheid.

 3. Het is fascinerend om na te denken over een sf scenario met een alwetende en alles regulerende overheid. Het is en blijft echter fictie en niet iets om voor te vrezen.

  De overheid als organisatie is totaal incapabel, inefficient, ongeorganiseerd, etc om ook maar iets in die richting te realiseren. Particuliere instanties kunnen dit wel, maar daar zal door de markt een oplossing voor worden aangeboden. Een voorbeeld hiervan is de mogelijkheid om te lenen met BKR registratie.

  In mijn ogen is de overheid gewoon continu uit naar nieuwe projecten en moderniseringsplannen. De overheidsuitgaven stijgen (Keynes staat te juichen), er ontstaat werkgelegenheid (verkapte uitkering) bij de overheid en de prestige van persoonlijke CV building zijn de drijfveren.

  Voor mij telt de fundamentele vrijheid en ik wil niet zonder enige logische reden worden beperkt door controles en andere beperkingen. Die hele onzin met de identificatie plicht is om de politie meer en makkelijkere arbeid te bieden.

 4. [30]
  Hub,

  Ook zonder die overheid die ons pusht zou de banksector, uit efficiëntie- en gemaksoverwegingen proberen om mensen over te halen hun geld te pinnen of "chippen". Eigenlijk wel frappant dat dat zo heet. Een pinpas met chipknip kan bovendien gestolen worden, en het saldo van de chipknip kan worden afgenomen zonder pincode. Misschien ook expres zo gedaan om mensen later te overtuigen van het gebruik van een geïmplanteerde chipknip? Ik ben er in ieder geval niet aan begonnen. Ik wil minstens een pincode als bescherming.

  De Rabobank is nu al een tijdje reclame aan het maken voor het nemen van een telefoonabonnement waarmee je later wellicht ook kunt betalen. Dat is niet per se kwaadaardige Orwelliaanse neiging, want het bespaart ook kosten, tijd en moeite voor bank en klant. Al zou in een echt vrije markt natuurlijk ruimte blijven om dat deel van de bevolking dat er uit privacy of andere overwegingen niet aan wil, te dienen. En een vrije markt zou ook inspelen op de behoefte aan privacy, en dus niet (alleen) systemen ontwerpen waarbij je hele doopceel op straat ligt. Laat staan dat een vrije markt je tot dat soort openheid zou kunnen dwingen. Alleen de overheid kan via de wet absoluut afdwingen dat iedereen die niet wil meedoen aan haar eigen controle, toch moet meedoen. En dat is het echte probleem.

  Anders is het een beetje alsof Libertariërs en burgerrechtactivisten strijden tegen de vooruitgang en de vrije keus voor gemak van de mens, en dat is nu juist het domein van socialisten en conservatieven. We zijn toch ook niet voor een verbod op alle videocamera’s omdat die misbruikt kunnen worden door de overheid? 😉

 5. Owl, je snijdt een interessant dilemma aan. De keuze voor de mate van controle bevat een paradox. Controle dient om vroeg of laat de keuze zodanig te beinvloeden, dat zij kan worden gestuurd.

  Op dit moment zijn in Nederland veel voorbeelden te noemen, die zich op verschillende niveaus van dat schemergebied bevinden. Zo kun je, in ruil voor bepaalde privileges op Schiphol of een dansclub, een chip laten implanteren. Betalen kan op verschillende manieren, maar de betaalkaart is al afgeschaft en het is nu aftellen totdat alle transacties in cash als ’te duur’ worden bestempeld. Een treinkaartje koop je nauwelijks nog van een mens en de OV-chipkaart wordt ons door de strot geduwd (hoe anoniem is dat ‘anonieme’ kaartje?). Weg kiezen. Een reis naar de VS onderneem je alleen maar als je bereid bent je te laten vernederen door set beambten, die je plaats van vertrek niet eens op de kaart kunnen aanwijzen.

  De keuzevrijheid begint met zoiets als ‘gemak’, want dat verkoopt, en in Nederland misschien nog wel beter dan ‘veiligheid’. Wij Nederlanders kopen heul graag. De overheid verkoopt veiligheid, de particuliere sector verkoopt gemak, al of niet in samenspel met de overheid. Op den duur zal de keuzevrijheid steeds verder worden afgesneden. Als die verkoop lekker loopt, ontstaat er een nieuwe norm. Wie dan nog wil kiezen, ziet zich steeds verder beperkt in mogelijkheden: ik moet mijn NS-kortingskaart laten verlengen, maar dat kan alleen als ik een scanbare pasfoto opstuur. Die kaart wordt nl. op een een of andere manier in een OV-chipkaart gepropt. Tientje korting als ik snel meewerk! Ik schrijf een boze brief, waarin staat dat ik de noodzaak van een digitale foto op zoiets als een kortingskaart niet inzie. Geen foto, geen kaart? Dan maar geen kaart.

  Ik betwijfel of er in Nederland een regering mogelijk is, met genoeg capaciteiten om effectief op te treden tegen het dwingende karakter van controle. Misschien is het meer doenlijk om burgers ervan overtuigd te krijgen dat meer gemak en veiligheid lang niet altijd opwegen tegen de gevolgen van de mogelijkheden, die zij nu omarmen. Als zij het massaal niet kopen, dan moet het aanbod zich daarbij aanpassen.

  Wat te doen, Hub? Ik ben slechts een boze burger, geen expert, dus kan ik niet veel meer dan brainstormen. Wat er moet gebeuren, hangt ook af van de beslissing die door de senaat wordt genomen over het BSN.

  Mensen erover laten praten, desnoods laten fantaseren over Big Brother, vragen laten stellen. Het lijkt er op dat er steeds een verschrikkelijke crisis zoals een oorlog nodig bleek te zijn, om het gros van de mensen ervan te doordringen dat aan vrijheid niets vanzelfsprekends is. Maar ik beschouw oorlog nu niet als optie. De prikkel zou wel een confronterende moeten zijn. Zo is het produkt ‘milieu’ ook booming business geworden. Burgerrechten zijn misschien niet zo fotogeniek als milieu. Er is dus wat creativiteit nodig om ze aan de man te brengen en wel op een manier die mensen aanspreekt. En dat hoeft heus geen Paris Hilton met een streepjescode-tattoo op haar voorhoofd te zijn. Bedenk voor mijn part vrijheidspropaganda en noem het de burgerrechtenhype.

 6. [35] Voor een boze burger ben je beslist NIET de domste.
  Kun jij geen MP van dit land worden?
  Wedden dat we in no time van die verd… ID-plicht af komen?

 7. [35]
  Lotta,

  Wat je zegt is zeer waar. Ik heb ook wel door dat de huidige ontwikkeling niet is gericht op keuze, maar slechts een eerste stap om later, zodra er voldoende mensen gekozen hebben voor de "gemakkelijke" of "goedkope" optie met minder privacy, de rest van de meer privacy waarderende burgers de keus te ontnemen. Zo naïef ben ik ook weer niet. 😉

  Het is duidelijk dat de redelijk mono- en oligopolistische bedrijven in samenspanning met de overheid graag de goedkoopste optie bij iedereen door de strot zouden douwen. En dat privacybescherming (tegen de overheid) expres geen groot punt lijkt bij de ontwikkeling van nieuwe gemakken. Daarom vind ik het ook heel belangrijk dat de keuze om ervan af te zien altijd blijft. Ik zit al helemaal niet te wachten op de OV-chipkaart, omdat die in combinatie met rekeningrijden een totaal gesloten systeem oplevert dat de overheid in staat stelt exact te weten waar de burger is geweest. Als ik al een OV-chipkaart zou willen, wil ik een systeem dat absoluut ontraceerbaar is. Maar laten we wel bedenken dat er nu al zoveel camera’s op stations rondhangen, dat volgen van "verdachten" nu al vrij makkelijk is.

  Aan de andere kant hoeven we (nog) niet geheel te wanhopen. Want alleen maar weten waar de burger geweest is, is voornamelijk lastig voor echte criminelen, zoals moordenaars en dieven. Alle andere "criminaliteit", met name slachtofferloze zoals belastingontduiking, smokkel, handel in verboden zaken, enzovoorts, is een stuk lastiger te controleren. Zelfs met camera’s op iedere openbare weg wordt dat erg lastig voor de overheid.

  Desalniettemin zie ik het liefst zo snel mogelijk alle privacy-schendende verplichtingen afgeschaft. Ik wil graag de keuze hebben om NIET overal gevolgd en gecategoriseerd te worden door bureaucraten. En ik moet zeggen dat ik iedere dag met grotere angst en weerzin de volgende vrijheid- en privacybeperkende maatregelen tegemoet zie. Als dit ongehinderd doorgaat, vrees ik dat het over niet al te lange tijd met alle vrijheid en privacy afgelopen zal zijn. Al hoop ik van harte dat ik dat te pessimistisch inzie, of dat de ontwikkeling permanent wordt gekeerd richting maximale vrijheid en privacy.

 8. [36] Oei Gerrit, pas toch op met wat je vraagt. Lotta is een allochtoon met twee paspoorten, dus haar loyaliteit zou nog wel eens in het gedrang kunnen komen! Bovendien zou MP Fuzz ervoor zorgen dat kraken legaal en anti-kraken illegaal zou worden. Dat zou je vast niet leuk vinden.

  [37] Owl, in mijn poging hardop te denken was het niet de bedoeling je als naief af te schilderen. Bij deze mijn excuses, als ik toch die indruk heb achtergelaten. Ik ben juist heel blij met de ideeen die je aandraagt. Wat vind je trouwens van coffeeshops in Maastricht, die voorafgaand aan een transactie van elke klant digitaal de biometrische gegevens afnemen en die dan koppelen aan zijn leeftijd en koopgedrag?

 9. [39]
  Lotta,

  Geen zorgen, ik zag het ook niet echt als een belediging.

  Ik gebruik zelf geen drugs, maar als ik het deed zou ik nooit willen dat het daarbij verplicht geregistreerd wordt. Wat ik of een ander in ons lichaam stoppen gaat niemand wat aan. Al levert het de overheid uiteindelijk weinig voordeel. Want zolang het legaal is om grote hoeveelheden wiet te consumeren, is de registratie compleet nutteloos. En zodra het illegaal zou zijn meer dan een bepaalde hoeveelheid te gebruiken, of als het een bezoek van "zorgdiensten" oplevert, gaan mensen toch weer naar het illegale circuit (na maximaal gebruik van het legale uiteraard). Wat dan 10x moeilijker te controleren is wanneer het parallel loopt aan het legale circuit, omdat men moeilijk kan uitzoeken welke wiet waarvandaan komt. En drugstesten zijn dan ook nutteloos, tenzij men daarmee kan vaststellen hoeveel is gebruikt. Bovendien kan het registratiesysteem in de legale coffeeshop niet zien of je daarbuiten ook hebt gebruikt. Vandaar dat anti-drugshysterici altijd aandringen op een totaalverbod. Dat is makkelijker (zij het gelukkig nog altijd belabberd) te handhaven.

  Waarom zou je trouwens kraken legaal en anti-kraken (wat is dat?) illegaal willen maken?

 10. [40] Owl,
  Bij mijn weten is het gebruik van soft-drugs gebonden aan zowel leeftijd, als een hoeveelheid van vijf gram per dag. Dmv. koppeling van klanteninformatie, is te zien of een klant niet al elders aan zijn tax is gekomen. Ik vermoed dat die shops zich met deze registratie proberen in te dekken, daar hun voortbestaan wordt bedreigd door nieuwe plannen van het kabinet. Hoe dan ook, het is een interessante test-case voor andere middenstanders. En de overheid. Iets waar ze emmers geld aan uit kunnen geven, terwijl het zo eenvoudig omzeilbaar is.

  Terwijl kraken niet onderwerp is van deze discussie, was ik alleen op zoek naar (voor libertariers) mogelijke redenen om toch maar geen Lotta als MP te hebben. Opheffing van het kraakverbod zou nl. onderdeel van het pakket zijn. Bijvoorbeeld: voor een vastgoedeigenaar vervalt na een x-aantal maanden leegstand, zijn aanspraak op hulp van politie bij de ontruiming. Je kunt immers niet eeuwig een feestmaal onaangeroerd temidden van een hongerige menigte laten staan, terwijl je je blijft beroepen op je eigendomsrecht.

  Een anti-kraker, kraakwacht of huiswacht is een woningzoekende, die tegen een kleine betaling (bijv. gas & licht) de leegstand in stand mag houden, door er voor bepaalde tijd te bivakkeren. De eigenaar van het pand betaalt zich scheel aan een bemiddelingsbureau, dat mensen hiervoor selecteert. Door een contract te tekenen doet de kraakwacht afstand van de rechten, die hij anders als volwaardig bewoner zou opbouwen en staat aan het eind van de rit net zo makkelijk op straat. Anti-kraak is dus een schijnoplossing, die ik liever overbodig dan illegaal zou zien, overigens.

  Al wat gehoord over de razzia in Amsterdam Zuid-Oost, algelopen weekend? Moeten ze eens doen bij een concert van de Toppertjes, dan barst de hel eindelijk eens los!

 11. [41]
  Lotta Fuzz,

  Wat voor razzia was dat? En ik moet bekennen dat de Toppertjes me ook niet bekend zijn. Zijn die van dat irritante alcoholistenliedje ("Geef mij een toppertje, en een breezer…" etc)?

  Je bedoelt met dat kraken dus een soort van "achterlating", of hoe je dat ook noemt? Zoals wanneer een eigenaar ergens zijn auto dumpt en er nooit meer naar omkijkt? In zo’n situatie zou ik me eventueel nog wel kunnen voorstellen dat eigendom niet eeuwig is.

  Aan de andere kant is de hele reden dat eigenaars nu eigendom zomaar leeg laten staan dat de overheid het bijzonder onaantrekkelijk maakt om hun eigendom te verhuren. Ik kan me niet voorstellen dat eigenaars graag OZB en andere voorzieningen betalen, zonder dat hun onroerend goed iets oplevert. Dan zou je beter juist de huur"rechten" kunnen verminderen, zodat een eigenaar altijd (binnen eventueel een redelijke verhuistermijn) een huurder eruit kan zetten. En natuurlijk geen beperking van de huur die hij kan vragen. Dan neemt in één klap de hoeveelheid (tijdelijke) woonruimte aanzienlijk toe, en daalt ook de prijs weer vanzelf zodra er genoeg nieuwe woningen zijn bijgekomen. Het legaliseren van kraken maakt het juist minder aantrekkelijk om woonruimte te creëren, bezitten of verhuren.

  Zodra het tekort is opgelost, zullen niet alleen de huren weer naar een lager niveau dalen, maar zullen de verhuurders veel meer bereid zijn om de huurders contractuele rechten te verschaffen. Bovendien, waarom zou je een huurder op straat zetten wanneer deze bereid is om een huur te betalen die een reflectie is van de waarde(stijging) van de woning? En die waarde stijgt voornamelijk bij een woonruimtetekort, waardoor het aantrekkelijker wordt voor huurders om samen te gaan wonen en de kosten te delen, of een goedkopere (kleinere) woonruimte te zoeken.

  Het is wellicht niet "leuk" voor de individuele huurders die hun woning moeten verlaten en kleiner gaan wonen, maar wel een verbetering voor de velen die nu helemaal niet kunnen huren. Precies wat maatschappelijk nuttig is in tijden van woningnood.

 12. [37]

  Aan Owl,

  Een kleine aanvulling op een gedeelte van je reactie. Je schrijft:

  "Aan de andere kant hoeven we (nog) niet geheel te wanhopen. Want alleen maar weten waar de burger geweest is, is voornamelijk lastig voor echte criminelen, zoals moordenaars en dieven. Alle andere "criminaliteit", met name slachtofferloze zoals belastingontduiking, smokkel, handel in verboden zaken, enzovoorts, is een stuk lastiger te controleren. Zelfs met camera’s op iedere openbare weg wordt dat erg lastig voor de overheid."

  Dit is helemaal niet zo lastig. Waarom denk je dat die pasfoto op dat biometrische paspoort aan zo veel eisen moet voldoen? Naar mijn idee om straks al deze gelaatscans lekker makkelijk in een centrale database te hebben, die je weer kan koppelen aan gezichtsherkenningssoftware. En die is natuurlijk weer leuk inzetbaar in combinatie met de enorme zwerm aan camera’s die overal hangen. Allemaal voor ons eigen gemak en onze eigen veiligheid uiteraard.

  Zo kunnen "kwaadwillende" figuren die ondenkbare misdaden hebben begaan als een boete niet op tijd betalen, of nog erger, nog wat open hebben staan bij de belastingdienst, gelijk wordne opgespoord en vastgehouden totdat ze alsnog hebben betaald.

  Deze sci-fi is niet zo heel ver meer weg. Zoals we hebben kunnen lezen, wil Rotterdam al met iets dergelijks beginnen door het automatische kenteken lezen te koppelen aan de camera’s in de stad…

  Nu hoeven we natuurlijk niet gelijk allemaal overal een complot te zien, maar ook met de "beste bedoelingen" gaat een hoop vrijheid verloren….

  Dat wou ik even kwijt. Erg sterk stuk dat je hebt geschreven overigens !

  Jara

 13. [23]
  als je van die chip af wil, BRAND HEM DAN DOOR. Een minuut in de magnetron moet het onding onklaar maken.

 14. [44] Islamofoob, ik weet niet zeker of het magnetreren van dergelijke voorwerpen wel zo goed is voor een magnetron (grondstoffen chip? metalen?). Hoe dan ook, de chip onklaar maken heeft alleen het gewenste effect als de meerderheid van de dragers dat min of meer tegelijkertijd doet (een nationale anti-chip week?).

  Mijn vraag is: hoe krijg je dat voor elkaar? Naast een organisatorisch dilemma, zijn er nog enkele andere barrieres. Het ID-bewijs is niet jouw eigendom. Bovendien heeft de overheid jouw biometrische gegevens al in een digitaal bestand staan, waardoor het voor haar eenvoudig is jou te dwingen de oefening zo lang te herhalen als zij nodig acht.

  Kortom, waar zit volgens jou het breekpunt? Bij de overheid die haar technische snufjes ziet falen? Of bij degene die zijn verzet tegen haar maatregel in praktijk brengt?

  [42] Owl, ik kom terug op die razzia in Amsterdam Zuid-Oost. Politie voerde meer dan 100 m/v (West Afrikanen) af (illegalen?) op zoek naar internetfraudeurs, bekend als de 419 groep. Een rechter in Amsterdam heeft die bewuste politie-actie zojuist onrechtmatig verklaard. Een andere rechter in Utrecht (waar een deel van de afgevoerden naartoe is gebracht), verklaarde die actie wel als rechtmatig (volgens de berichten van AT5). Ik weet niet wat je intussen hierover hebt vernomen, maar het wordt me wel steeds duidelijker dat we zo langzamerhand in een gekkenhuis leven.

  De gekte van de overheid bestrijden met haar eigen wetten, lijkt me een goed begin.

 15. [43]
  Jara,

  Sorry voor mijn late reactie. Meestal bekijk ik eventuele antwoorden op mijn laatste reacties tot een week na dato, en kijk ik in de "laatste 100 reacties", maar ik had blijkbaar niet gezien dat je op zaterdag 30 juni had gereageerd.

  Mijn punt was: De overheid kan dan wel weten waar in de publieke ruimte je je op welk tijdstip bevond, maar ze kan bijna onmogelijk weten wat je precies gedaan hebt zodra je op privéterrein kwam. Dat zou ze alleen kunnen doen als ze ook camera’s zou ophangen op die privé-plekken. En ik mag hopen dat Nederlanders toch niet zó stom of exhibitionistisch zijn dat ze dat zouden accepteren. Daardoor blijft het gelukkig erg lastig om "misdaden" op te sporen die geen fysieke bewijzen achterlaten (zoals moord, diefstal en dergelijke) en waar geen "slachtoffer" bij is die kan vragen om politie-ingrijpen. Dit verandert overigens niets aan mijn huiver voor al dat soort controles.

  Bedoelde je trouwens met "sterk stuk" mijn reactie? Want het goede artikel aan het hoofd van deze draad is niet van mij, maar geschreven door Lotta Fuzz.

 16. [45]
  Lotta,

  Daar heb ik verder niets van vernomen, gek genoeg. Het lijkt me toch wel vrij belangwekkend als 100 mensen worden opgepakt, maar heb op teletekst of in het journaal er niets van gehoord.

  Als het illegalen waren, is het voor mij een lastige vraag. Ik ben in principe niet tegen vrije migratie, maar ook weer niet voor onbeperkte immigratie. Ik zou niet willen dat de halve (nog) onvrijere wereld allemaal naar Nederland komt. Allerlei willekeurige controles van iedereen op illegaliteit, of van mensen die er "buitenlands" uitzien, zie ik echter ook niet zitten.

  Overigens denk ik niet dat wat de politie heeft gedaan mag volgens de Nederlandse wet. Ik ben geen expert, maar volgens mij is het verboden om een bevoegdheid te gebruiken voor een doel waarvoor het niet is ingesteld. Dat zou betekenen dat een politie-actie op basis van een controle op internetfraude, in principe niet mag worden gebruikt om en passant even wat illegalen te controleren en op te pakken. Maar hoe dat precies zit, weet ik ook niet.

  Ik vraag me ook af op basis van welke verdenking of wet je zomaar even 100 mensen oppakt.

 17. Voor de volledigheid:
  Het voorstel voor het Burger Service Nummer is vorige week door de senaat aangenomen. Ondanks de door haar zelf genoemde bezwaren.

  Voor een chronologisch overzicht van de aanloop naar dit besluit:
  http://www.id-nee.nl/116301

  Voor de toekomst:
  Ik heb alvast een stippellijntje laten tattoeren op de plek waar de dienstdoende gemeente-ambtenaar straks mijn digitale zieltje mag implanteren.

 18. [48]
  LottaFuzz,

  Dat lijkt me ook niet echt een verassing. Ik weet geen exacte cijfers, maar volgens mij is de Nederlandse Eerste Kamer praktisch een stempelmachine. Of schiet ze ook wel eens onzalige voorstellen af?

 19. [49] Owl, de opmerking is in eerste instantie ook voor de volledigheid, omdat in het stuk staat dat de senaat nog in beraad is. Er komen nog steeds mensen van buitenaf aanwaaien om het te lezen.

  Over die stempelmachine… als ik me goed herinner zijn de toenmalige huurplannen van Dekker vorig jaar in de senaat afgeketst. Bovendien is het vreemd dat een dergelijk regeringsorgaan er meer dan een half jaar over doet om tot de conclusie te komen dat de huidige BSN-plannen teveel rammmelen om nu door te voeren, om vervolgens achter die plannen te gaan staan. Ik ben erg nieuwsgierig naar de lobby.

  Dat zo’n ingrijpende beslissing niet meer in de krant of op het nieuws komt, dat vind ik pas geen verrassing. Het is namelijk helemaal niet de bedoeling dat je als burger (na de zomer) een beetje beslagen ten ijs komt, wanneer je zaken moet regelen met de overheid.

Comments are closed.