Wie een eerlijk gedragspatroon vertoont op grond van het feit dat
” eerlijk het langst duurt”, hanteert voor zijn eerlijkheid een argument dat weliswaar praktisch aandoet, maar niet op hoge principes gebaseerd is.

De waarlijk principieel eerlijke persoon is eerlijk, omdat hij oneerlijkheid moreel verwerpelijk acht, niet omdat diefstal uit de portemonnee van zijn moeder toch nooit uit zal komen.
Ik meen een correlatie geconstateerd te hebben tussen het geloof in god en oneerlijkheid en vermoed dat deze gebaseerd is op de zekerheid dat god de zonde van de oneerlijkheid vergeven zal.
Hugo van Reijen

38 REACTIES

 1. Wanneer iemand kiest voor een ‘eerlijk gedragspatroon’, maakt het uit wat de motivatie is hierachter? Is de keuze niet belangrijker?

 2. Je kunt eerlijkheid wel onderscheiden van de totaliteit van een gedragspatroon, maar niet scheiden.
  Ik kan me niet voorstellen dat een oneerlijk persoon wel rechtvaardig, rationeel, productief, integer is.

 3. Impliciet wordt in het gezegde gesuggereerd dat eerlijke mensen gelukkiger zijn. Geluk is het enige principe. Daarmee zou ook een extrensiek gemotiveerde eerlijke persoon uit principe handelen, namelijk het principe dat hij zijn eigen geluk moet nastreven.

 4. [1] Samuel van Kiel.
  Wil je suggereren, dat iemand, die vandaag voor een ‘eerlijk gedragspatroon’ kiest, zich morgen niet kan bedenken?
  Vrijheid staat niet gelijk aan legitimatie van absolute willekeur en/of van ongerechtvaardigd, asociaal of onverantwoord gedrag. Integendeel vrijheid vooronderstelt het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Wie meent, dat het anders is, zal de "hard way" wel leren kennen.

 5. [3] Maar dat geldt dus weer alleen als je van nature een morele rechtschapenheid hebt. Zo lijkt het Balkenende niet te storen als hij voor zijn persoonlijke gewin de meerderheid van NL moet bedriegen.

  Zoals Hugo al aangeeft rekent hij waarschijnlijk op de Goddelijke vergiffenis op basis van zijn aflaten tijdens het wekelijkse (dagelijkse?) kerkbezoek. Biechten is alleen voor Katholieken, meen ik; die kunnen dus ook gratis vergeven worden…

 6. Toen ik als kind nog bij mijn ouders woonde en zij de "buffer" vormden tussen mij en de onderheid, werd me "eerlijk duurt het langst" ook altijd ingeprent.
  Sinds die buffer, intussen al weer gedurende lange tijd verdwenen is, weet ik wel beter !.
  "Eerlijk duurt het langst ?": werkelijk de grootste ONeerlijkheid die er bestaat .
  In de andere reacties wordt o.a. gesproken over principes, nou die heb ik óók. En als ze iemand niet aanstaan heb ik er nog meer!
  Ik bedoel, ik heb natuurlijk nog wel iets geleerd van de onderheid !

 7. Deontologie (plichtenethiek) vesus consequentialisme, de eeuwige controverse. Neem je bepaalde waarden als plichten aan of neem je die waarden aan die tot het beste resultaat (lijken te) leiden. Zie je ook in het libertarisme, Rothbard hamert vanuit een deontologische argumentatie op de waarde van het eigendomsrechts terwijl David Friedman veel meer redeneert vanuit de voordelige gevolgen van een libertarische samenleving. Milton Friedman combineerde de twee door een onderscheid te maken tussen zijn persoonlijke politieke standpunten (deontologisch) en zijn wetenschappelijke standpunten (dat wat ‘waar’ is, dat wat werkt, dát geloof ik onder het voorbehoud dat voortschrijdende inzichten mij van gedachte kunnen laten veranderen).

  Maar ontopic: correlatie is niet gelijk aan causatie. Zelfs in de religieuze filosofie is er de vraag ‘God vindt iets goed, daarom is het goed of het is goed en daarom vindt god het goed’.
  Schijnheiligheid is wel alleen aan gelovigen toe te schrijven aangezien niet-gelovigen niet al dan niet bewust claimen heilig te zijn.

 8. [7] "…aangezien niet-gelovigen niet al dan niet bewust claimen heilig te zijn."
  Licht eens toe, want deze claim volg ik even niet, en dan niet alleen omdat het woord ‘heilig’ voor niet-gelovigen strikt genomen niet bestaat.

 9. [8] Laat maar. Nu de zin anders staat zie ik ineens het tweede woordje ‘niet’ waarmee alles weer klopt. Consequent overheen gelezen.

 10. Die schijnheiligheid geldt niet alleen voor religieuzen, maar voor alle ideologen die anderen naar hun pijpen willen laten dansen.

  Als ik op teletekst lees dat minister Rouvoet van de ChristenUnie, in navolgen van CDA’er De Boer van de "Taskforce Jeugdwerkloosheid", jongeren die geen baan hebben of onderwijs volgen (en niet crimineel zijn of in een uitkering zitten!), wil dwingen om op "prep-campussen" (lees: heropvoedingskampen\werkkampen) onderwijs en "discipline" (lees: slavernij) te volgen, zegt me dat wel genoeg over hun christelijke "eerlijkheid". Mogen zij branden in de Hel (in proportie tot hun misdaden uiteraard), samen met al hun huichelachtige collega’s, religieus of niet, die pretenderen rechtvaardigheid te vertegenwoordigen, maar in feite immorele en criminele middelen gebruiken om anderen te dwingen een volslagen willekeurig doel na te streven.

  Ik heb me denk ik wel genoeg kwaad gemaakt over de politiek. Misschien dat ik ze voortaan maar als natuurramp classificeer, zoals een virus. Waar hopelijk snel een vaccin tegen wordt gevonden.

 11. Food for thought:
  Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaald haar wel, of; zo je doet, zo je ontmoet?
  Ieder zijn waarheid, tot het tegendeel is bewezen.

  Om te beginnen; het christenDOM is 1 grote leugen. Ik kraak de Testamenten, de evangelies en bv. Genisis niet af, maar de uitleg en de uitvoering ervan.
  Zelfs de Nag Hamadi neem ik met een korreltje zout. Wat is er nog waarheidsgetrouw na 2-3 honderd jaar?
  Zelfs aan en in de Testamenten is gerommeld door de eeuwen heen. Daarbij komen nog de diverse pausen die hun waarheid toegevoegd hebben.
  Nee, geef mijn portie maar aan Fikkie…

  Dus wat is er nog waar in een democratie na de Grieken? Is het nog wat zij voor ogen hadden of is hier ook al de klad in gekomen?

  Het is geen van beiden ideaal, maar de mens zoekt toch een leidraad voor en in zijn leven. Aangezien ‘wij’ groepsdieren zijn moeten er leidraden zijn voor de goede orde, of dat nu een democratie is of een andere vorm van dictatuur is niet van belang. Maar laat de vrijheid ongemoeit, dat heeft een mens ook nodig om te kunnen ontspannen.

  ‘Ik heb me denk ik wel genoeg kwaad gemaakt over de politiek. Misschien dat ik ze voortaan maar als natuurramp classificeer, zoals een virus. Waar hopelijk snel een vaccin tegen wordt gevonden.’ (Owl)
  Geef de politici dan dat vaccin, ik hoef dat gif niet.

 12. O maar ik vind dat Hugo hier wel punten van gelijk heeft.

  Er zijn een hoop gelovigen die met goed doen hun hemel hopen te verdienen. Verkeerd motief uiteraard en al hun goeddoenerij krijgt er een immoreel tintje van. Voeg daarbij dat de protestantse Christen begrijpt dat dat eeuwig leven eigenlijk gratis was.

  Maar als ik het goed begrijp is het precies deze vergevingsgezindheid die Hugo immoreel acht, omdat ze aanleiding geeft voor Christenen om dan maar onverantwoordelijk oneerlijk te kunnen zijn? Correct me if I’m wrong.

  Tja, het is niet omdat iemand misbruik maakt van iemands goedheid, dat die laatste slecht is natuurlijk. Maarja, als je God haat, hoe fictief je dat wezen dan ook acht (op zich al moeilijk te volgen), grijp je alles aan om van ‘m een slechterik te maken.

  Ik denk dat je eerder een clerushater bent, Hugo, wat veel en veel terechter is, en dat je die haat projecteert op diegene in wiens "dienst" zij voorwenden te handelen.

  Nog 1 keertje: voor mij is de God van de Bijbel de "oerlibertariër".

  Een "Grote Hamvraag" van gelovigen is immers "waarom liet God toe dat Adam en Eva zondigden?"
  Het antwoord is: omdat Hij een libertariër is. Hij kende de Mens absolute individuele soevereiniteit toe. Met alle gevolgen ingebrepen natuurlijk, zoals "vanaf nu zult gij sterven", wat geen opgelegde straf was, maar een voorspelling van de gevolgen van Adam en Eva’s uit vrije keuze gestelde daden.

  Voorts zie ik deze verhalen allegorisch en reken ik mijzelf tot de agnosten. Ik kan niet atheïstisch zijn vanweg mijn eigen persoonlijke Grote Hamvraag: "hoe is het mogelijk dat er überhaupt IETS bestaat". Een vraag van mythische omvang volgens mij.

  En ik vind dat de God van de Bijbel een van de meest erbarmelijk slecht begrepen wezens is die er in de fictie en/of non-fictie bestaan.

 13. "Eerlijk duurt het langst" heeft een exoterische en een esoterische betekenis.De esoterische betekenis is dat met eerlijk te zijn het langst duurt eer men z’n doelen weet te bereiken.

  Met list, bedrog, manipulatie, sluwheid
  gaat dat heel wat sneller.

 14. [12] Ja maar beste Bud, een agnost die over god praat als zat hij er persoonlijk mee aan tafel, is natuurlijk geen agnost.
  Dat is een gewone gelovige.

  Enne, het gebruik van HoofdLetters spreekt ooK BoeKDelEn.
  Je worDt eR tUrElUuRs vaN.

 15. [12]
  Bud,

  Je realiseert je toch wel dat de enige reden dat je die Grote Hamvraag kunt stellen, juist is omdat je nu eenmaal bestaat? In alle mogelijke situaties waar het universum en jij niet zouden hebben bestaan, zou je die vraag ook nooit gesteld kunnen hebben. Dus zo wonderlijk is het feit dat er überhaupt "iets" bestaat (of dat wij bestaan) niet. Het lijkt alleen maar zo, omdat we het alternatief niet kunnen kennen.

  Niet dat dat verder iets bewijst over het wel of niet bestaan van een God uiteraard. Er is simpelweg geen bewijs voor Zijn\Haar bestaan, maar dat sluit het nog niet uit. Al is het bestaan van Sinterklaas dan ook niet per definitie uit te sluiten. En zelfs al bestond God als een Kosmische Crimineel die links en rechts Hel en Verdoemenis zaait voor Zijn eigen Plezier, maakt het Hem nog niet Goed, of gerechtigd om willekeurig te bepalen wat rechtvaardig is. Al zou Hij wel verdomde lastig te bestraffen zijn. Dat God aan "onze" zijde staat als libertariër en voorstander van vrijheid, is heel wat geruststellender.

  En als gelovige fundamentalisten van iedere signatuur het kunnen beweren, kunnen wij het ook zeggen: God is met ons, Hij wil wat wij willen, en wij willen wat Hij wil. Laat de "afvalligen" maar bewijzen dat het niet zo is. 😉

 16. [15] Ik begrijp Bud’s punt wel.
  Ook ik ben niet voor de volle 100% overtuigd dat er geen god zou zijn.
  Wel dat -mocht ie bestaan- hij/zij/het niet is zoals voorgesteld in de bijbel of enig ander wijdverspreid boek vol tegenstrijdigheden.

 17. [16]
  .M,

  Ik ben zelf ook geen overtuigd atheïst.

  Dat lijkt me ook in tegenspraak met redelijkheid of wetenschap, en in feite een vorm van (omgekeerd) geloof. Je kunt niets definitief en absoluut ontkennen, omdat menselijke kennis nu eenmaal beperkt is tot wat we al weten, en niet uitsluit dat er veel meer is dan dat. Of dat de kennis die we denken te hebben niet klopt. Je kunt hoogstens wijzen op het gebrek aan bewijs voor het bestaan van iets. Het is net zo irrationeel om te geloven in iets waarvoor geen bewijs is, als het is om iets bij voorbaat totaal uit te sluiten.

  Dus ben ik ook een soort agnost. Het leek me alleen relevant om Bud duidelijk te maken dat die Hamvraag (die me zelf ook wel eens bezighoudt) eigenlijk gewoon een gevolg is van ons beperkte bewustzijn. We kunnen ons eenvoudig niet voorstellen wat de waarschijnlijkheid van het wel of niet bestaan van het universum en onszelf is, omdat we nu eenmaal bestaan.

 18. [17] OWL beschrijft het antropische principe:

  we zien het heelal zoals we het zien omdat als het niet zou zijn zoals we het zien, we er niet zouden zijn om het te zien zoals we het zien.

  Het antropisch principe wordt door veel filosofen als nogal krakkemikkig beschouwd en dat vind ik ook een beetje. Wat .M zegt, daar kan ik dan beter inkomen, namelijk ons beperkt voorstellingsvermogen.

 19. Ik merk op dat Hugo mij niet komt corrigeren. Daarom meen ik als enige zijn boodschap begrepen te hebben: Hij verwijt God zijn vergevingsgezindheid, als essentie van dit kattebelletje.

 20. [18] Hmmmmmm….
  Of is het ‘begrip’ (da’s zo mooi ambigu aan dat woordje ‘respect’) en dus toch persoonlijk geloof?
  Kun je schrijven wat jij schreef zonder jouw opvoeding?

 21. [17] ‘Ik ben zelf ook geen overtuigd atheïst.’

  Wat dan wel?
  Agnost?
  Ben je dan ook agnostisch als het gaat om een theepotje dat rond Pluto cirkelt?
  Of dat de zon morgen opkomt?

  Waarom hanteert de agnost twee maten als het gaat om ‘zekerheid’?
  Betekent ‘god’ dan toch iets voor hem?
  Houd hij stiekem een deurtje open?

 22. [16] ‘Ook ik ben niet voor de volle 100% overtuigd dat er geen god zou zijn.’
  Ben je er wel 100% van overtuigd dat er geen kangoeroe op de achterkant van de maan rond-hipt?
  Ik bedoel, wanneer is een .M wél 100% overtuigd van iets?

  ‘Wel dat -mocht ie bestaan- hij/zij/het niet is zoals voorgesteld in de bijbel of enig ander wijdverspreid boek vol tegenstrijdigheden.’

  Huh? Hoe weet je dat?
  Welke zintuiglijke ervaring ligt aan jouw uitspraak ten grondslag?
  Heb je een definitie van ‘god’? Altijd handig, want dan weet je wat je gevonden hebt, als je iets gevonden hebt.
  Ik bedoel maar, ook jij zult zwaar-reli opgevoed zijn……

 23. [22]
  Jouw reactie wordt hier min of meer ook beschreven.

  Er zijn overigens twee verschillende definities van atheïsme, waarbij het opvallend is dat met name gelovigen graag vasthouden aan 1 van deze definities, om het draagvlak in stand te houden voor hun kritiek op het atheïsme, en het betitelen van atheïsme als een religie en de oorzaak van het communisme.

  Definitie nummer 1 is dat atheïsme gelijk is aan het *geloven* dat God **niet** bestaat (dat geloven maakt het dus in de ogen van religieuzen een geloof).

  Definitie nummer 2 is dat atheïsme gelijk is aan het *niet geloven* dat God **wel** bestaat.
  Definitie 2 komt er logisch gezien dus op neer dat de kwestie van het bestaan van God niet onderhevig is aan geloof.
  Oftewel: eerst zien, dan pas geloven (op welk moment het niet meer geloven is, maar weten), en dan ernaar handelen en leven.

  De eerste definitie staat ook wel bekend als het antitheïsme*. Waarbij mensen die geloven dat God niet bestaat dit geloof omzetten in duidelijke afkeer tegen geloof en het concept van God.
  Oftewel, verlichtings-fundamentalisten etc.

  Ik ben een atheïst, volgens definitie 2.
  Zoals ik niet geloof in tandenfeeën, kabouters en paarse eenhoorns, geloof ik ook niet in God, en richt mijn leven er dus ook niet naar in.

  * antitheisme
  http://en.wikipedia.org/wik

 24. [19]
  Bud,

  Ik zie dat ik weer als Spuit Elf heb zitten fungeren, aangezien je het al wist. Maar is dat anthropisch principe niet praktisch gelijk aan ons beperkt voorstellingsvermogen? En wat is er eigenlijk "krakkemikkig" aan?

 25. [22]
  Zomaar Wat Vragen,

  Ik probeer gewoon geen ongefundeerde aannames te maken.

  Dus kan ik logisch gezien ook geen zaken uitsluiten waarvan ik geen bewijs ken. Wel kan ik natuurlijk met waarschijnlijkheden werken, en er is geen enkele gegronde reden om te geloven dat God wel bestaat. Ik geloof ook niet in een theepot die om Pluto circelt, maar kan eerlijkheidshalve niet compleet uitsluiten dat zoiets bestaat. Zoals ik al in mijn eerdere reactie zei: "…Al is het bestaan van Sinterklaas dan ook niet per definitie uit te sluiten…"

  Ik hou dus inderdaad een "deurtje" open. Menselijke kennis nu eenmaal feilbaar, en ik kan daarom nooit iets met 100% zekerheid weten. Dat verandert niets aan het feit dat gelovigen hun hele denken en handelen baseren op volslagen willekeurige en ongefundeerde aannames. En, hoe verassend, theepotten worden daarbij ook aanbeden:
  http://en.wikipedia.org/wik

  Zie ook reactie nummer 24 van Cannon.

 26. [24]
  Cannon,

  Goed gezegd.

  Al zou ik, indien het bestaan van God bewezen zou worden, nog niet per se "ernaar handelen en leven". Ik zou wel rekening houden met "Zijn" bestaan, maar wil eerst wel even van "Hem" weten waaraan "Hij" nu eigenlijk de autoriteit ontleent om te dicteren hoe ik moet leven.

  Als "Hij" dat al zou willen natuurlijk.

 27. [25] De mens een beperkt voorstellingsvermogen?
  Beperkt?
  Onze fantasie is toch juist onovertroffen? We geven nog handjes en voetjes aan het ijle niets. Fictie staat centraal voor een overweldigende hoeveelheid menschen. Hoe groter de gek hoe groter zijn gevolg; is het niet juist fictie die de mensenmassa’s in beweging krijgt?
  Onze fantasie zou ik niet beperkt willen noemen..

  Het antropisch principe is krakkemikkig omdat het een tautologie is. Ledig dus.
  De initiele toestand van het universum is precies gefine-tuned voor het ontstaan van plumpudding 🙂
  Het is zuivere anthropomorfe fantasie en de eeuwig menselijke neiging om zin & intentie te zien in wat feitelijk koude natuur is.
  Projectie van het subject.
  IMHO.

 28. [28] Huub,
  Feit is wel dat er maar een zeer kleine verstoring in de balans tussen de sterke kernkracht en elektromagnetische kracht hoeft op te treden (denk dan aan een miljoenste of minder) en het heelal had uit waterstof bestaan, danwel alle waterstof en helium was in de eerste uren na de big bang in een gigantische vuurbal gefuseerd.

 29. [28] Dus het antropische principe (zeker de zwakke versie) is denk ik wel degelijk valide. Er is geen ander mechanisme dat op die strakke afstemming tussen de waarden van natuurkrachten op kwantumschaal en astronomische schaal kan verklaren: alleen omdat in dit heelal
  Check ook http://heelal.opedie.nl/

Comments are closed.