Zelfs op de website Jihad Watch zijn er mensen die de Eurabische stelling die door Bat Ye’or wordt gepresenteerd, betwisten. Ik heb een aanzienlijke tijd besteed haar stelling te checken en volgens mij zijn haar conclusies volstrekt juist.
De Waalse liberale oud-minister Louis Michel, momenteel lid van de Europese Commissie, de onverklaarde regering van de EU, deelde het Belgische parlement mee, dat de EU uiteindelijk het hele Mediterrane bekken zal omvatten, inclusief Noord-Afrika en het Midden-Oosten.
De EU is DAGELIJKS actief met dit doel bezig en spendeert kapitalen aan
de Europees-Arabische Dialoog.

Het gevaarlijkste aspect hiervan is, hoe de Europese geschiedenisboeken herschreven zullen worden om alle sporen van 1300 jaar voortdurende Jihad oorlog tegen Europa, Azie en Afrika uit te wissen.
Het zou interessant zijn Moslims te zien omgaan met het spoor van bloed, dat ze op verschillende continenten van Thailand via India tot Armenië, gedurende meer dan 1300 jaar achterlieten.

[Jihad in het Westen]
Paul Fregosi’s boek “Jihad in the West” citerend:
“De Jihad, de zogenaamde Islamitische Heilige Oorlog, is gedurende meer dan 1300 jaar een fact of life geweest in Europa, Azie, Afrika en het Nabije en Midden-Oosten, maar dit is de eerste geschiedschrijving over Moslim oorlogen in Europa, dat ooit is gepubliceerd.
Daarentegen zijn honderden boeken verschenen over de Christelijke tegenbeweging, de Kruistochten, waarmee de Jihad vaak wordt vergeleken, ofschoon die minder dan tweehonderd jaar duurden en in tegenstelling tot de Jihad, die universeel is, grotendeels, maar niet geheel, was beperkt tot het Heilige Land.

Bovendien zijn de kruistochten al meer dan 700 jaar voorbij, terwijl de Jihad nog steeds voortduurt in de wereld. De Jihad is de minst beschreven en meest veronachtzaamde grote gebeurtenis van de geschiedenis geweest en wordt feitelijk grotendeels genegeerd. De Encyclopaedia Britannica bijvoorbeeld besteedt aan de Kruistochten tachtig maal zoveel ruimte dan aan de Jihad.”

[…] “De Westerse kolonisatie van naburige moslimlanden duurde 130 jaar, van de jaren 1830 tot de jaren 1960. De kolonisatie van naburige Europese landen door moslims duurde 1300 jaar, van de 7e eeuw tot het midden van de jaren 1960. Toch zijn het, vreemd genoeg, de moslims, de Arabieren en de Moren om precies te zijn, die het meest verbitterd zijn over het kolonialisme en de vernederingen, waaraan zij waren onderworpen; en het zijn de Europeanen die de schaamte en schuld met zich meedragen. Het zou andersom moeten zijn.”

Andrew Bostom, De nalatenschap van Islamitisch antisemitisme, Eurabia: ‘Conspiracy’ or Policy?

[Propaganda van schaamte en schuld]
Hier is [tenslotte weer] een [recent] voorbeeld [van schaamte en schuld], duidelijk aangemoedigd door de EU, van een Eurabische kunsttentoonstelling in Rome, gewijd aan een ‘gemeenschappelijke Mediterrane identiteit’, wat dat ook moge zijn:

“Het werk van 21 eigentijdse kunstenaars van het Middellandse Zeegebied werd tentoongesteld in Rome op Woensdag om door experiment en traditie de identiteit van de regio te onderzoeken. […] “Deze tentoonstelling is een utopie, om verenigd in dialoog de landen rond de Middellandse Zee met hun weelde aan geschiedenis en cultuur, die al te vaak door tragische conflicten werd verdeeld, bijeen te brengen” verklaart Maria Teresa Benedetti die de show verzorgde. […]
De taal van de tentoonstellende artiesten in het centrum van Rome is experimenteel en tracht een boodschap te lanceren die de bestaande historische banden tussen volkeren van deze regio wil onderstrepen, die allemaal op dezelfde zee kijken, die behoort te dienen om verschillende culturen die een gemeenschappelijke turbulente geschiedenis delen, te verenigen. […]
“Er is geen reden het idee te ontkennen dat een gemeenschappelijke Mediterrane identiteit is verraden door eeuwen van geschiedenis, van wrede oorlogen, van spanningen en angsten” erkende de president van de regio Lazio Piero Marrazzo in een verklaring.
“Het is zeker waar, dat het [idee van gemeenschappelijke identiteit] vandaag, elke dag, wordt verraden door de moeilijkheid om op billijke wijze bronnen en mogelijkheden te verspreiden onder alle burgers van het Mediterrane gebied. Toch is er een diepe band die ons verenigt. Het licht van democratie en dialoog – tegen de duisternis van totalitarisme en intolerantie. Samenbouwen met de middelen om hun gemeenschappelijke kern tot uitdrukking te brengen zal helpen de culturele, economische en politieke integratie tussen de volkeren van de Middellandse Zee te verstevigen” aldus Marazzo.

[Conclusie SpyNose]
Als de hypothese van Bat Ye’or juist is, is de EU als organisatie zo gecorrumpeerd door zulke pro-Islamitische sentimenten, dat het simpelweg onmogelijk is de Islamisering van Europa te bestrijden zonder af te komen van de EU.

Volgende week verschijnt een artikel over de Westerse manipulatie van het M.-Oosten

———-

Vertaling: SpyNose.

Bronnen:
*) Fjordman, Vrijdag, 15 juni 2007
Fjordman, Spoor van bloed
Andrew G. Bostom, “The Islamization of Europe”, dec. 2004
Fjordman, “We Have to Destroy the European Union in Order to Save Europe”

43 REACTIES

 1. Tot de affaire Jami/Terstall dacht ik dat linksen slechts heel naieve mensen waren die de gevaren van het mohammedanisme niet inzien maar uit dat mailtje blijkt dat ze precies weten welk vlees ze in de kuip hebben en toch kiezen ze niet voor vrijheid maar voor de mohammedaanse stemmers. Dat is overigens wel vreemd want er zijn maar +/- 1 miljoen mohammedanen in NL tegen 15 miljoen niet mohammedanen, waarom doen ze zo hun best voor die kleine groep? Verwachten ze dat die groep in de toekomst enorm gaat groeien? Ik denk het wel en ik denk dat al hun beleid hier op is gericht door vrouwen te stimuleren een carriere te nemen (en dus geen of later kinderen) en nog eens een fokpremie instand te houden.

  Even een rekenvoorbeeldje: een mohammedaanse krijgt veel eerder en veel meer kinderen: stel op haar 18de en in totaal 4 kinderen vs een nederlandse op haar 36ste 2 kinderen, in 36 jaar hebben we dan 16 nieuwe mohammedanen vs slechts 2 nieuwe nederlanders! (de berekening is iets versimpeld, want een vrouw kan maar ongeveer 1 kind/jaar krijgen maar het idee klopt nog).

  Maar ik denk niet dat ze dit doen om van Europa onder een kalifaat te laten vallen, ik denk dat het gewoon onverbeterlijke idealisten zijn die in mohammedanen fe manier zien van Europa een communistische staat te maken. Niet meer zoals PolPot door de alle intellectuele af te maken maar gewoon langzaam op demografische wijze langzaam de bevolking laten vervangen door een nieuwe onderdrukte en domme onderklasse.

 2. Het gevaar en de fout zit ook hier weer in het "politieke" aspect van de EU. Daardoor zullen anderen stemmen over wat wij mogen/moeten.
  Ging het om een "samenwerking" op vrijwillige basis, dat zou het allemaal best positief kunnen zijn.

 3. Je kunt je de vraag stellen:
  Waarom ze bij de PVDA geduld vragen aan mensen als Jami voor het feit dat de moslim-achterban tijd nodig heeft om zich te emanciperen en de Westerse waarden te omarmen, als men – zo overduidelijk als wat – tegelijkertijd gewoon de grenzen open wil houden voor hele nieuwe groepen "ongeëmancipeerden" die vervolgens weer tijd nodig zullen hebben om etc etc..

  Maak je geen illusies. De meeste mensen ter linkerzijde weten precies waar ze mee bezig zijn. Naïviteit heeft er helemaal niets mee te maken. Wellicht bij een minderheid, maar bij de meesten hoef je die twijfel absoluut niet te hebben.

 4. [1] Precies. Nog steeds wordt invulling gegeven aan de beloften die door landverrader Joop Den Uyl (en zijn Europese collega’s) in 1974 zijn gedaan in het kader van de Islam-voor-Olie chantage.

  Hier zal ik wel weer wat mensen mee tegen de schenen schoppen, maar Wilders had weer een helder en politiek incorrect betoog: http://www.geertwilders.nl/
  Je hoeft het niet op alle punten met hem eens te zijn om de richting van harte te ondersteunen…

  Het wordt hoog tijd om deze regering onderuit te schoppen en haar terugdraaiingen terug te draaien…

 5. [1]FFI,
  Sociaaldemocratie staat voor socialistische dictatuur. Dat is al sinds Troelstra -of Leon Blum or whoever you like- zo.
  http://www.vrijspreker.nl/v
  http://www.vrijspreker.nl/v

  [5] R. Hartman.
  Prima betoog van Wilders over de islamisering. Maar laat hij niet vergeten, dat de islamisering niet alleen door Bos c.s. gepredikt wordt. Het is evenzeer een geniepige manipulatie van de EU. Dat feit mis ik in Wilders’ betoog.
  Het is van groot belang dit te zien, omdat een immigratiestop anders een fopspeen is: de EU wil het immigratiebeleid van de lidstaten bepalen.
  Groet,
  SpyNose

 6. [6]
  Spynose,
  Voor zover ik het begrijp heeft Wilders een broertje dood aan de politieke EU.
  Hij zegt het niet hardop, maar ik vermoed dat hij ook het liefst er helemaal uit zou stappen.
  Hij is tegen een verdrag.
  Hij is tegen uitbreiding.
  Hij is tegen Turkije erbij.
  Enzovoorts.

  In de praktijk komt het er eigenlijk gewoon op neer dat hij tegen de politieke EU is zoals het nu eenmaal al is.

 7. [7] Cannon, dat denk ik ook. Maar het punt is, dat hij het verband niet hardop verkondigt. Dat zou zijn positie veel sterker maken, tenzij hij terugdeinst voor een mogelijke tsunami in de mediahetze.
  Groet,
  SpyNose

 8. Een uitgebreid artikel van Fjordman waar het citaat uit het artikel ("De Westerse kolonisatie…", afkomstig uit het boek ‘Jihad in the west’ van Paul Fregosi) uit komt is te lezen op http://gatesofvienna.blogsp

 9. Uit het verkiezingssprogramma van de PVV:
  VIII. Europese Unie / Vredesoperaties / Buitenlands beleid
  Geen nieuwe landen bij Europese Unie
  Turkije in de EU dan Nederland eruit
  Afschaffen Schengen-visa, Nederland gaat weer geheel over eigen toelatingsbeleid vreemdelingen
  Geen nieuwe Europese Grondwet of overdracht nationale bevoegdheden aan Brussel
  Samenwerking EU vooral economisch, terugbrengen politieke zeggenschap naar nationale parlementen
  Afschaffen Europees Parlement, sterke beperking Europese Commissie en stoppen met jaarlijkse Nederlandse miljardenafdrachten aan Brussel
  Minder Nederlandse militaire bijdragen aan internationale (vredes)operaties, alleen nog deelname aan NAVO-operaties
  Meer prioriteit voor mensenrechten in buitenlands beleid
  Verhoging efficiency krijgsmacht
  Verbetering zorg en nazorg thuisfront uitgezonden en teruggekeerde militairen
  Steun voor strijd tegen internationaal terrorisme zoals Al-Qaida, Hezbollah en Hamas

 10. [9] Christendom en verlichting verhouden zich ongeveer net zo als nazisme en multiculturalisme: als tegen reactie. Christendom is meer dan 1700 jaar net zo achterlijk en hatelijk geweest als het mohammedanisme, Jezus zei immers ook tegen zijn volgelingen:

  "Maar die vijanden van mij, die niet wilden dat ik koning over hen werd, brengt ze hier en houwt ze voor mijn ogen neer." (Lk 19:27)

 11. [11] Ik heb ook helemaal niets met het Christendom. Maar met de Islam heb ik nog veel minder; het Christendom heeft in ieder gacal nog wel wat morele waarden opgeleverd, hetgeen van de Islam niet gezegd kan worden. Overigens heb ik ooit gepost dat wel een leuk woord te vinden: Christen-dom, maar dat leverde nogal wat hatelijke reacties op. Onder Fjordman’s stuk staat ook een zeer uitgebreide reactie (van Michael W. Perry), die ingaat op zaken die volgens de auteur niet kloppen. Food for thought.

 12. [8] Het betoog van GW betrof hier de nutteloze 100 dagen en het daarop ‘gebaseerde’ ‘beleid’ (man, ik kom aanhalingstekens te kort), en dat staat op zich los van de EU, waar hij inderdaad zwaar op tegen is. De enige reden dat GW mee wil doen aan EU verkiezingen is om de EU van binnenuit op te heffen. Hoe realistisch dat is staat uiteraard te bezien, maar zoals onlangs in een andere draad op deze site is betoogd is dat nauwelijks reden om het dan maar niet te proberen.

 13. [8]
  Het zal de mediahetze niet zijn, daar lijkt hij niet bang voor.

  Misschien beperkt hij zich in de binnenlandse politiek ook liever tot de Islam in Nederland.

  Ik ben het daar eigenlijk wel mee eens, het moet allemaal niet teveel gaan overkomen als een Islam-obsessie.
  Hij moet erover spreken daar waar terecht, maar het er niet met de haren bijslepen.

  Met betrekking tot de EU is hij dan ook duidelijk: toelating Turkije ziet hij als een vrijbrief voor Islamisering van Europa, daarom zegt hij ook: Turkije erin, Nederland eruit.

 14. [12] Ik vraag mij af welke goede normen en waarden die al niet zo algemeen aanvaard waren het christendom heeft opgeleverd, ik heb er iig geen gevonden in de bijbel, wel een heleboel uiterst verwerpelijke normen en waarden. Het enige essentiele verschil tussen christendom en bijbel is dat het christendom elk gezag aanvaart, waar het mohammedanisme oproept deze te verwerpen als het geen sharia is.

  Maar goed ik wordt een beetje moe van mensen als Fjordman, die totaal voorbij gaan aan de Verlichting en deze kapen als christelijk en oproepen tot een terugkeer naar christelijke normen en waarden(sic). Misschien moet Fjordman eens "The Age of Reason" lezen en kijken hoezeer de Verlichting christelijk is….

 15. Hoe eerder de EU wordt afgeschaft hoe beter het is voor iedereen. Het is een walgelijke organisatie die alleen maar tot doel heeft de volkeren te knechten via een superstaat.

 16. [13]R.Hartman,
  Dat is niet juist. Het eerste hoofdstuk van het coalitieakkoord 2007 ‘Samen werken, samen leven’ gaat over een actievere internationale en Europese rol van Nederland.

  http://www.parlement.com/92

  Dat betekent tenminste twee dingen:

  1. De regering moet een idee presenteren over die nieuwe rol, die haar voor ogen staat en het waarom en hoe hieromtrent.
  2. Er moet hierover een parlementair debat plaatsvinden.

  [14] Cannon,
  Het politieke debat hierover hoort thuis in het parlement en wel bij de eerste gelegenheid. Dat was gisteren. Gemiste kans.

  Groet,
  SpyNose

 17. Dit vind ik overigens een geweldige quote, het waard om op te slaan:

  "If a small group of people sideline the democratic process in one country and start imposing their own laws on the public, it is called a coup d’état. If they do so on an entire continent, it is called the European Union."

 18. [15]
  FFI,
  Ik heb bij verhitte discussies op FFI, toen ik daar nog regelmatig postte, al regelmatig aan domme Christenofielen proberen duidelijk te maken, dat iedere rationele gedachte geen geschenk van het Christendom is, maar van het verstandige brein.

  Je hebt geen enkel dogmatisch geloof in een opperwezen nodig om tot "goede" waarden te komen.
  Dat het Christendom zogenaamd goede waarden zou hebben opgeleverd heeft niets te maken met blind geloof maar gezond verstand.

  Dan krijg je het kul-argument dat de omstandigheden van het gezond verstand kunnen gebruiken voorzien werden door het Christendom.
  Zeg ik op mijn beurt dat ik geen religie nodig heb om te kunnen concluderen dat MEER vrijheid niet iets is om dankbaar voor te zijn aan wie dan ook, maar een absoluut natuurlijk mensenrecht.

  Het Christendom heeft, op zijn hoogst, niets goeds "gegeven", slechts iets slechts "verwijderd".

  Zonder enige onderdrukking van collectivistische gedachtengoed of religie, hadden mensen in de geschiedenis allang de vrijheden gehad waarvan Christenofielen claimen dat we het Christendom dankbaar zouden moeten zijn.

  Het is alsof je een politicus dankbaar zou moeten zijn als hij verklaart dat je inkomen voor de volle 100% aan jou toebehoort, voorbijgaande aan het feit dat dat altijd al zo geweest is maar voortdurend werd onder dwang werd ontnomen.

  Mensen die zo redeneren zijn mensen die redeneren vanuit het totalitarisme als beginpunt, en vervolgens elk recht en vrijheid als "geschenk" beschouwen.

 19. [16] Wim,
  Hoe gevaarlijk de EG/EU is blijkt ook uit een opmerking van de Luxemburger Juncker die ooit heeft gezegd, dat de EG/EU alles wil bepalen, tenzij op een onderwerp (nationale) oppositie wordt georganiseerd:
  “We decide on something, leave it lying around and wait and see what happens,” he explained. “If no one kicks up a fuss, because most people don’t understand what has been decided, we continue step by step until there is no turning back.”
  http://www.brusselsjournal….

  Het debat over de Islam wordt door de EG/EU en door communautaire wetgeving doelbewust afgestopt.
  Bijv. Volgens het Europees Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat (EUMC) is islamofobie = discriminatie
  http://nl.wikipedia.org/wik
  http://fra.europa.eu/fra/in

  http://www.timesonline.co.u

  Groet,
  SpyNose

 20. [20] Idd. De EU is vanaf het begin al in 1992 opgezet als totalitaire eenheid en duldt geen tegenspraak. Gorbachov waarschuwde al dat de EU zich hetzelfde ontwikkelt als de ter ziele zijnde Sovjet-Unie.

 21. Zijn het Eerste en Derde Rijk niet vooral gesneuveld toen die contreien (de rest van het middellandse zee bekken) deel gingen uitmaken van die rijken. Mooi vooruitzicht dan.

 22. [7] [10] Ik heb helemaaal geen feducie in Geert Wilders omdat hij (net als Ron Paul in de VS) eenvoudig een ten-koste-van-anderen politieke UITBATER is.

  Ook de PVV is op de keeper beschouwd gewoon een BV, waarvan Wilders einige aandeelhouder is.

  Het komt GW momenteel eenvoudig te pas om tegen EUverdrag/uitbreiding?Turkije te zijn …

  Dat hij NIET ecpliciet tegen de achterhaalde feodale monarchie is, noch tegen de multikul, laat staan tegen de niet-op-te-brengen verzorgingsstaat … spreekt boekdelen. Met name (op z’n minst) dat GW van plan is van het establissemnt waar hij deel van is zijn pensioentje te incasseren …

 23. [19] "Het Christendom heeft, op zijn hoogst, niets goeds "gegeven", slechts iets slechts "verwijderd""

  En dan nog iets wat het zelf in eerste instantie had afgenomen…net als die politicus, een christen zal argumenteren dat Jezus die onmenselijke joodse wetten afschaften maar alleen de joden waren daar aangebonden (en in de tijd van Jezus waren die toen allang nog slechts symbolisch) maar de rest van de wereld van doorgaans toch wat beschaafder (inc die barbaarde germanen…)

  Wordt het trouwens niet eens tijd om Dio en Ioshka weer eens een lesje te leren 😉

 24. [24] Op Hot Air staat een artikel waarin een vergelijking wordt gemaakt tussen gelovigen en niet gelovigen, waaruit je zou kunnen afleiden dat gelovigen menslievender zijn; ze zijn meer actief in niet-kerkelijke non-profit activiteiten, meer beried daklozen of armen te helpen, en geven meer aan liefdadigheid.

  Dit zou je positieve invloeden van geloof kunnen noemen (zolang ze anderen niet verplichten mee te doen).

  Daarnaast stemmen ze vaker, en meer op main-stream politieke partijen. Of dat positief is?

  Je kunt het ook anders zien: de niet-gelovigen zijn nuchterder en kritischer; ze zien hoeveel van hun geld door de roverheid naar ‘liefdadige doelen’ wordt gebracht en doen dat dus zelf niet meer.

  Hoe dan ook ben ik het met Fjordman eens dat het onzin is om Christendom en Islam op één hoop te gooien. Maar kerk en staat moeten in beide gevallen gescheiden blijven. En een CU, SGP of CDA heeft dus strikt genomen niets in de politiek te zoeken.

 25. [25] Je doelt zeker op goedheid als misselijkmakende personen als moeder Theresa? Ik denk dat we mensen als haar kunnen missen als kiespijn….hulp voor in ruil voor zieltjes… *kotst*

 26. [23]
  Whatever, ACP.
  Heb jij dan maar geen fiducie in Wilders, in Ron Paul, of in wie dan ook (want daar komt het uiteraard 100% op neer bij jou; helemaal niets is ook maar gedeeltelijk goed).
  Vind je het erg als ik mijn eigen keuze maak?

  Vast niet.

  Onthoud ondertussen maar wat ik zei over "struisvogel-libertariers"

 27. [24]
  Beste FFI,
  Ik heb het gehad met de club van Sina.
  Ik heb de energie niet meer voor ellenlange discussies met gelovigen, of dit nu gelovigen in God zijn of gelovigen in het linkse ideaal.
  Noem het een zwakte maar ik heb nooit echt het geduld gehad voor debatten met mensen die ergens blind in geloven. Ik heb respect voor mensen die dat geduld en die energie wel hebben.

  Dio geeft me koppijn met haar gelovige domheid en Ioshka denkt dat hij de lading kan blijven dekken met zijn wollige, meestal inhoudsloze berichtjes.
  Hoe kun je gelijk krijgen in een discussie met mensen die redeneren vanuit iets volledig subjectiefs en arbitrairs als emoties of blind geloof?

  Het was overigens het eerder door mij genoemde debat waardoor ik eindelijk tot dat besluit kwam om er mee op te houden bij FFI. Ik merkte dat ik teveel met de domme dingen die ik las ging zitten.
  [25]
  @ R. Hartman,
  Zou die barmhartigheid zijn omdat ze barmhartig zijn, of omdat het Gods wil is en de gelovigen simpel gehoorzamen?

  Ik zeg ook niet dat het Christendom in alles "slecht" is, slechts dat je het Christendom niet nodig hebt om hetzelfde goede te doen.
  Eigenlijk is het makkelijk te analyseren:
  Men heeft als Christen een goed hart, maar heeft dit dan ook als men niet Christen zou zijn.
  Of men doet het alleen omdat men Christen is, in welk geval het simpel het opvolgen van een goddelijk bevel is, en niet echte barmhartigheid.
  Een soort "van boven" opgelegde ontwikkelingshulp zoals die bij ons wordt opgelegd door de staat.

 28. Nja, zo langzamerhand zijn geenstijl en volkomenkut een betere bron van informatie geworden dan de vrijspreker.

  Geen verwijt Hub, maar een nuchtere constatering.

  Jammer Hub, doe Wladi, Samuel, Kim, Henry, Martin, Beek, Mark? en een ieder welke ik in deze contex vergeet de groeten.

  Meer vrijheid heeft haar reactie mogenlijkheden blijkbaar gesloten, vandaar enkele nieuwe schrijver en reagluurders?

  Het blijft blijkbaar een natte droom.

  Eerst de Moslims, dan de Christenen, what’s next Hub?

  Jammer, en dat meen ik uit de grond van mijn hart.

  Gegroet.

Comments are closed.