Er zijn een half miljoen mensen die geen zorgverzekering hebben (zogezegd “onverzekerd rondlopen”). De “politiek” wil ze opsporen en beboeten. Het argument van de overheid is, dat het zorgstelsel op “solidariteit” is gebaseerd, dat die onverzekerden niet “solidair” zijn en een eventuele medische behandeling op kosten van de premiebetaler zou plaatsvinden. Dat argument klopt niet.

Verhoging gemeentelijke belasting
De ex-wethouder van Amsterdam, ex-burgemeester van Nijmegen en huidig minister van Binnenlandse Zaken Guusje ter Horst, aka Glaasje Ter Dorst wil de onroerend zaak belasting (OZB) vrijlaten, zodat de gemeenten hun begrotingen “sluitend” kunnen maken. Dat argument klopt ook niet. Er zijn nauwelijks tekorten. Er is iets heel anders aan de hand. Huiseigenaren vrezen exclusief de dupe te worden van frauderende graaiende gemeenten.

Is Achmed solidair ?
Het zijn grotendeels allochtonen die “onverzekerd rondlopen”. Achmed is uitkeringsgerechtigd, heeft zware diabetes en is daarvoor onder medische behandeling. Die behandeling betaalt hij evenmin als zijn medicijnen. Maar kun je zeggen, dat hij “niet solidair” is ? Dat weten we niet. We zouden misschien kunnen zeggen, dat hij wellicht niet om een zorg”verzekering” gevraagd heeft. Iets waar je niet om gevraagd hebt, hoef je ook niet te betalen, behalve belasting. Achmed betaalt dus geen belasting, want hij betaalt geen “zorgpremie”. En in plaats van een aanslag ontvangt Achmed een belastingtoeslag.

Vervolgens krijgt Achmed een “boete” en een “aanzegging” om zich te verzekeren. Die boete wordt niet betaald en die zorg”verzekering” komt niet tot stand. De schuld loopt op, de “zorgtoeslag” wordt ingetrokken, maar de “uitkering” loopt door. De gemeente past het verschil bij. Want de overheid “zorgt” goed voor Achmed. Achmed hoeft zich dus geen zorgen te maken. Dat laat hij aan de overheid over. Die moet “solidair” zijn, denkt hij.

Frauderende Bestuurders
De gemeente heeft dus een tekort. Maar komt tijd komt Raad. Die Raad komt na de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 die door de socialisten gewonnen zijn, ook al zijn de Kamerverkiezingen van 2007 verloren. En wel van voornoemde socialistische Glaasje ter Dorst. Die wil de hoogte van de OZ-Belasting aan de gemeenten overlaten. Want inmiddels hebben de socialisten in de gemeenten een sterke machtspositie. De huiseigenaren zullen het gelag betalen. Want die moeten solidair zijn, zegt de overheid.

Moeten gemeenten dan niet “solidair” zijn ? Het antwoord is Nee, mits je als gemeente op gelegaliseerde wijze de kas kunt tillen, een particuliere sponsor hebt die het verschil bijpast, en een paar bestuurslagen, die jouw gemeentelijk “belastingbeleid” steunen. De gemeentelijke accountant (Ernstig Jong of Deloitte toucheert) keurt de jaarstukken goed, de huiseigenaren sponsoren de gemeente. Daardoor zijn de gemeenten in staat zonder verantwoording een kasreserve op te bouwen. Die reserve bedraagt volgens de registeraccountant Leo Verhoef voor de vier grote steden in de afgelopen tien jaar zo’n 5,7 miljard Euro’s.

En tenslotte zijn er een bestuurslaag van Gedeputeerden en een Minister van Binnenlandse Zaken, die deze Janboel legaliseert. Klaar is Kees.

Casus Nijmegen
En hoe zat het met de rekening van de gemeente Nijmegen, de stad van burgemeester Glaasje Ter Dorst ?

Kijkt U maar:

2000:
– saldo van baten en lasten volgens rekening van baten en lasten: nadelig ƒ 1,2 mio
– werkelijk saldo van baten en lasten: voordelig ƒ 40,1 mio
– accountant: Ernst & Young
2001*:
– saldo van baten en lasten volgens rekening van baten en lasten: E 7,4 mio
– werkelijk saldo van baten en lasten: E 9,2 mio
– accountant: Deloitte & Touche
2002:
– saldo van baten en lasten volgens rekening van baten en lasten: E 9,2 mio
– werkelijk saldo van baten en lasten: E 16,2 mio
– accountant: Deloitte & Touche
2003:
– saldo van baten en lasten volgens rekening van baten en lasten: E 8,0 mio
– werkelijk saldo van baten en lasten: E 4,3 mio
– accountant: Deloitte
2004:
– saldo van baten en lasten volgens rekening van baten en lasten: E 5,2 mio
– werkelijk saldo van baten en lasten: E 11,8 mio
– accountant: Deloitte
2005:
– saldo van baten en lasten volgens rekening van baten en lasten: E 23,6 mio
– werkelijk saldo van baten en lasten: E 41,0 mio
– accountant: ?

Nijmegen: Geaccumuleerd niet verantwoord overschot: 122,6 miljoen Euro
Waar zijn al die Euro’s gebleven ? Tja, wie zal het zeggen. Glaasje niet, althans niet vrijwillig, denk ik.
En u dacht toch ook niet, dat het toevallig was, dat Glaasje Ter Dorst de OZB wil loslaten ?

Tenslotte dit: Is deze fraude voer voor de regeringsfracties ? Zeker, maar helaas is de kans levensgroot, dat ze het niet willen vreten. Dat zou immers ten koste gaan van de coalitie ? Bovendien zou zonneklaar blijken, dat OZB gelegaliseerde diefstal is. En dat willen “we” toch niet weten ?

Artikelen:
Amsterdam, wat een geweldige stad
Steunactie Leo Verhoef
K. Marx springlevend in de gemeentepolitiek; de strijd van Leo Verhoef

5 REACTIES

 1. Nederland is een roofstaat geworden.
  Dat is mijn mening, ik zeg het al langer, een kompleet gekkenhuis, als het nu bij belasting betalen alleen bleef , maar er komt van alles bij accijnzen, btw,ozb noem het maar op.(kinderbijlslag voor andermans kinderen )
  Ik ben weggelopen naar het buitenland , bekijk het maar, terugkomen ?
  Natuurlijk, maar dan gratis , ik kom dus gewoon af en toe weer eens
  3 maanden, en dan betaal ik alleen de voorbijkomede kosten,dus ik profiteer van de mensen die er vast wonen ergens, wel wat zuur voor die mensen eigenlijk .
  Voel ik me daar fijn bij , ik denk even na (na 2 seconden) ja, voel ik me prima bij.
  Als NL weer normaal betaalbaar wordt kom ik weer gewoon terug, of ik kom gewoon terug en ga dan proberen ons uit de klauwen van de staat te redden, want laten we eerlijk zijn, er is niemand die er iets aan doet, Wilders de VVD ?
  Vergeet het maar, de PvdA doet dan nog wat voor de lagere inkomens.
  Als je rijk bent wordt je vanzelf weer arm, ook met hypotheekaftrek, daarom gaan rijke mensen b.v. in Monaco wonen, om nog rijker te worden of te blijven, dat lukt ze in Nederland niet.
  Vanavond ga ik naar de voetbalwedstrijd Nederland -Thailand, ik haat voetbal maar ik ga mee met een zakengroep dus ik heb bijbedoelingen.
  Groeten uit Bangkok !
  http://www.annozijlstra.nl

 2. [1] Beboeten…???? Is Klink helemaal gek geworden? Als die allochtonen(want om die club gaat het!!)de reguliere premie al niet betalen waarom zouden ze dan de boete wel betalen? Onzin.
  Oplossing: denaturaliseren en uitzetten naar het land van herkomst.
  Kan de premie van u en mij OMLAAG.
  Anyone for tennis?

 3. Tja, het multiculturele gedachtengoed moet ergens van betaald worden…

 4. Ik wieger te betalen omdat ik ziek wordt van al dat MOETEN wat de overheid ons oplegt. Het enige wat ik MOET is poepen, adem halen en dood gaan. En dat wil ik graag doen zonder bemoeienis van de overheid

Comments are closed.