Nederlandse sergeant-majoor gedood in Afghanistan.

Nadat vrijdag al een soldaat sneuvelde, meldt defensie nu dat er vandaag weer een militair in Afghanistan om het leven gekomen is tijdens gevechten met Talibanstrijders bij de stad Chora, de 44-jarige sergeant-majoor Leunissen.

We vragen ons ernstig af hoe effectief militaire oorlogsmissies zijn en hoe zinvol om er mee door te gaan, en of er geen alternatieven te bedenken zijn.

Als grote voorbeeld zien we de gang van zaken in Irak. Eerst was er een echte oorlog. Die werd in een paar weken beslist en “gewonnen”. Maar daarna begon de echte ellende. We zijn nu 5 jaar later en wat is er in die tijd bereikt”.

Meer dan 3.500 Amerikaanse soldaten dood. Daarbij moet je tellen de militairen uit landen die Amerika helpen of geholpen hebben met die bezettingsoorlog. En die getallen vallen nog in het niet bij de aantallen doden uit Irak zelf. Men schat die nu al op 100.000 doden. En al die getallen zijn klein in verhouding met het aantal gewonden.
Bedenk daarbij de vele miljarden belastingdollars en euro’s die deze oorlog gekost heeft en nu nog iets van $ 200 miljoen per dag (bijna $ 8.000.000 per uur) kost.

En wat is nu het concrete resultaat? Is de toestand beter dan 5 jaar geleden? Of beter dan voor die oorlog begon? En hoe zit dat in Afghanistan? Worden daar verbeteringen bereikt? Wanneer? Over tien jaar? Rusland heeft negen jaar geprobeerd om de Taliban klein te krijgen en is mislukt. Zo te merken is er ook nu geen einde in zicht

Hoe gerechtvaardigd is dan de vraag of dergelijke oorlogen enige zin hebben? Kunnen we met al onze kennis niet een beter alternatief bedenken? Of is dat niet mogelijk omdat alle partijen denken dat zij gelijk hebben en dat er nooit een andere oplossing is dan deze geen-oplossing?

77 REACTIES

 1. iedereen zeg dit en het is voorbij:

  lā ilāha illā-llāh, wa muħammadan rasūlu-llāh

 2. Is misdaad na 2000 jaar (of langer) bestrijden verdwenen? Nee, dan ook maar stoppen? Ofwel, je argumentatielijn is onjuist.

  Hub, als je tegen de oorlog wilt zijn mag dat, maar probeer niet een pseudo-libertarisch argument te geven.

  Er zijn talloze motivaties gegeven voor deze oorlogen. Als je de oorlog onzinnig wilt verklaren moet je al die argumenten onzinnig verklaren. Vragen of de toestand beter is, verwijst maar naar slechts één argumentatie, en dan nog kun je die vraag best volmondig met ‘ja’ beantwoorden afhankelijk van je definitie van ‘beter’. (Talloze inwoners zullen net als ik ‘ja’ zeggen, anderen weer ‘nee’.)

  En je moet een onderscheid maken of de strijd zelf legitiem is, of dat die ‘enkel’ verkeerd gevoerd wordt.

  Plus wat is je alternatief. Niets doen en wachten tot de volgende aanslag gepland vanaf daar? Soms zijn er geen ‘leuke’ alternatieven …

 3. Hub,
  Wordt lid van de SP GL die stellen dezelfde vragen, met als antwoord dat ze er tegen zijn.
  Je moet je beter orienteren denk ik, lees anders de kranten eens goed , als we Afganistan aan de criminelen laten waar we nu tegen strijden is daarna het volgden (buur)land aan de beurt tot dat ze in Wenen zitten en verder.
  De Russen hadden geen bondgenoten toen dat is nu even anders.

 4. aanvulling:
  reken op zeker 100 doden (of meer) aan NL kant, dat is de prijs o.a. die we gaan betalen voor meer vrede en vrijheid in de wereld

 5. [3] Sterker nog, die Russen hadden niet onwaarschijnlijk gewonnen als ‘wij’ de taliban niet bewapend hadden met stingers.

  (Uiteraard wat na het winnen zou gebeuren is een vraag. Waarschijnlijk een soortgelijke dictuur als de meeste landen daar.)

 6. Kan iemand mij uitleggen wat het verschil is je man/vrouw/vader/moeder te verliezen in een ‘vredesmissie’ waarbij 7 doden vallen.
  En je man/vrouw/vader/moeder te verliezen in een ‘oorlog’ waarbij duizenden slachtoffers vallen?

 7. "If [drugs] didn’t exist, our government would have to invent them, the better to enact laws aimed at keeping the citizens "sinless and obedient."
  ~ Gore Vidal ~

  Omdat die (wisselende) quote ‘hiernaast’ stond, vraag ik me af of de drugsprijzen in Amerika/EUropa omhoog/omlaag zijn gegaan, met het oog op de Afghaanse kweek!

  Follow the (drug)money?

 8. [3] "De Russen hadden geen bondgenoten toen dat is nu even anders".
  Klopt, toen hebben de Amerikanen gezorgd dat de Taliban voldoende wapens kregen waarmee ze ons nu kunnen aanvallen.

 9. [2] Armin, wat jammer dat je niet goed leest wat ik schreef; ik stel alleen maar ter discussie dat het er op lijkt of die oorlog NIET DE OPLOSSING is. Het ziet er naar uit dat we geen resultaat halen en alleen maar meer doden en geld in de put gooien.

  De resultaten zijn pet en wijzen niet hoopvol in de goede richting.
  En het gaat toch om positieve resultaten te behalen?

  Ik weet de oplossing niet, maar domweg doorgaan op de manier zoals we altijd al doen, zal ook de resultaten blijven leveren die we altijd al gehad hebben.

  Ik beweer niet dat we maar domweg moeten ophouden. Ik beken alleen dat ik de oplossing niet weet en vraag om asjeblief mee te denken naar mogelijke alternatieven.
  Kunnen we dat niet met elkaar?

 10. Volgens mij worden oorlogen primair gevoerd om de eigen bevolking te beschermen tegen bedreigingen van buitenaf. Volgens mij is dat ook de primaire taak van een willekeurige Staat. Punt is alleen, dat het Westen dit beschaafd wil doen, met opbouw missies en dergelijke. Dat zijn secundaire doelen, hoewel die door politiek worden gebruikt om het primaire doel de camoufleren – om pacifisten tevreden te houden.
  We hebben succes. Goed, je zou kunnen zeggen dat het veel weg heeft van verdeel en heers, maar voorlopig is er alleen nog sprake van verdeel. Verdeel zorgt ervoor dat ze zich niet opnieuw kunnen organiseren en in sterke vorm hele akelige dingen in het Westen doen.

  Als je bekijkt wat Winston Churchill zo’n honderd jaar geleden heeft geschreven over dezelfde gebieden, moet ik mijn hoop op heers laten varen:

  http://www.pbs.org/frontlin

  Ik moet mijzelf dus tevreden stellen dat verdeel in deze oorlog voorlopig onze beste verdediging is.

 11. Vermoedelijk indiceert het voeren van zovele oorlogen een gebrek aan intelligentie bij de homo sapiens.
  Wij staan wat dit betreft niet zover boven het niveau van een populatie apen, waar het gebruikelijk is dat vijftig procent uitgeroeid is voor zij volwassen zijn.

 12. De oorlog in Afghanistan is uiterst zinvol, zolang er maar mohammedanen elkaar uitmoorden. En dat doen ze zodra de Nederlanders daar ophoepelen. Alle mohammedanen ter wereld zijn nog geen druppel Nederlands bloed waard.

 13. Wie de aardbol bekijkt en zich realiseert hoe groot oppervlak en bevolking van het Europese continent (al dan niet inclusief Nederland) in vergelijking met die van het Aziatische zijn, zal zich wellicht wat bescheidener opstellen dan sommige profeten hier.

 14. Deze oorlog is volkomen nutteloos en de mensen zijn voor niets gestorven.

  Onze regering is niet (meer) te vertrouwen. Hun doel is om ons allen in totale slavernij te brengen.
  Lees Project LUCID — het 666 universeel controlesysteem van het beest.
  http://home.wanadoo.nl/henr

  Komen wij in opstand of niet ?

 15. [13] Mag ik aannemen dat Islamofoob dezelfde mening koestert over (bij voorbeeld) alle mohammedamen in Indonesie, China , Nederland en Duitsland?

 16. Het meest tegenstrijdige is de publieke verontwaardiging omtrent de dood van een (blanke) landgenoot in militaire dienst: fataal bedrijfsongeval, na eigen keuze (dienstplicht is immers afgeschaft) voor een missie als soldaat. Net zoals bij het idiote concept "zinloos geweld", krijg ik het idee dat men, -verblind door angst voor het hier inmiddels abnormale fysieke geweld-, liefst de ogen sluit voor de redenen waarom men over kan gaan tot gebruik van dat geweld. Waarom is er toch altijd wel iemand zo gek te krijgen, of een excuus te bedenken, voor participatie in een gewapend conflict?

  Mijn vraag is, of wij Nederlanders nog wel in staat zijn om een fysiek gevecht aan te gaan. Zo niet, dan zouden wij nu zo langzamerhand toch in staat moeten zijn om een geweldloze oplossing aan te reiken, om een dergelijk conflict te beslechten? Zo niet, dan zouden wij ons er toch helemaal niet mee moeten bemoeien?

  Opstand, Tim Verdonk? Wat heb je ervoor over?

 17. [2]
  Armin,

  Wat is dan het doel van die oorlog?

  Als het de bedoeling is om het aantal aanslagen in het Westen te reduceren, is het dan zinvol om een grote hoeveelheid wraakzuchtige moslims te creëren die hun familie in Irak of Afghanistan verloren hebben? Ik zie niet hoe de oorlog daar het aantal potentiële Westerse terroristen vermindert, in tegendeel. En als we die ineens beter kunnen tegenhouden bij de grens, konden we dat toch ook zonder oorlog? Bovendien worden de radicale moslims binnen onze eigen grenzen ook steeds haatdragender naarmate ze beelden zien van geloofsgenoten en onschuldige burgers uit hun landen van oorsprong.

  Als daarentegen het doel van de oorlog het beschermen of bevrijden van mensen in het algemeen is, dus ook in het Midden-Oosten zelf, kunnen we dan zeker weten dat zonder deze oorlogen diezelfde (100.000?) Irakese burgers zouden zijn omgekomen? En dan ook nog op hetzelfde moment? Zonder deze "bevrijding" hadden velen van hen nu nog geleefd.

  Ik pretendeer ook niet de juiste oplossing te weten, maar blind in het rond schieten in de hoop dat we het gewenste doel raken (en wat is dat?), lijkt me niet echt een doordachte strategie.

 18. [10] Ik lees wel degelijk, want je geeft nu niet niet waar WAAROM jij vindt dat die oorlog niet nuttig is … 🙂

 19. [18] Owl, jouw genoemde doelen zijn twee van de vele doelen. Er zijn er meer van politieke macht, economische macht, humanitaire redenen, etc. Enkel er een of twee uithalen doet geweld aan de werkelijkheid.

  Jij geeft aan bij twee van deze zaken twijfeld te hebben. Dat kan. Mijn bezwaar tegen dit artikel is dat Hub geen enkel argument geeft tegen de mogelijke motivaties voor deze strijd.

  Alleen jouw kwalificatie van in het rond schieten is enkel dat, een subjectieve kwalificatie. Eentje die niet klopt met de intenties en naar mijn smaak ook niet met de uitwerking. Maar zelfs als jij vindt van wel, blijft dan dus weer die vraag of de strijd zelf fout is of de wijze waarop.

  Jij geeft aan geen alternatief te weten. Dat is leuk, maar tot die tijd, blijf uit het vaarwater van hen die wel een oplossing hebben … Niets doen is géén optie, dus zolang we geen betere (‘minder slechtere’) oplossing hebben, moeten we doorgaan. Vgl met misdaad bestrijden. De huidige manier werkt niet echt goed, maar is nog altijd beter dan niets doen.

  Blijft ook over dat we nu in deze situatie zitten. Als de VS geweten had van Irak, waren ze er mogelijk nooit aan begonnen. Doch zelfs de grootste kriticasters hadden dit scenario niet verwacht. Er waren vrezen over het Koerdisch gebied, maar een burgeroolog tussen soenieten en sjieten terwijl het koedisch gebied een relatief baken van rust was, is iets wat vrijwel niemand voorspeld had. Achteraf oordelen is makkelijk, maar nu zomaar terugtrekken is ook weer geen optie. Dat geldt net zo goed voor Afghanistan. Hoe dus om te gaan met de puinhoop daar? Wie het weet mag het zeggen. Wie het niet weet kan zich er beter niet mee bemoeien want het is al moeilijk genoeg.

  Niet oplossingsgerichte kritiek is er al genoeg en is bovendien te gemakkelijk.

 20. Al de achterlijke media aandacht voor een gesneuvelde soldaat. Regering stuurt zelf die soldaat er heen voor een zinloze oorlog om een land nog kapotter te maken. Logisch dat de mensen in het getroffen gebied zich verdedigen. Hun land is voor eeuwen verontreinigd en economisch vernietigd, en om wat voor reden??????????

  Ik ben trots op de Nederlanders dat wij als enige land dit complot en smerige spel zien. Wij laten de Aarde schudden!!!

 21. Volgens mij is de reden altijd geweest de Talitubbies van hun macht te ontdoen omdat zij een veel te hoge prijs vroegen voor de transitpijpleiding van de Kaspische zee naar de Indische Oceaan. Het eerste wat Karzai gedaan heeft toen hij president werd was de Amerikanen toestemming geven met de bouw van de pijpleiding te starten. AL het andere is volgens mij afleiding. Osama incluis. Alle westerse regeringen wilden een stukje van de taart, dus al dezelfde regeringen moesten een militaire bijdrage leveren. En in die zin vinden deze regeringen het dus nuttig er te zijn. Maar met terrorisme heeft dit dus geen mallemoer te maken. Zou u niet u land verdedigen als er een stel dit komen bezetten en u onderdrukken, want dat is wat er gebeurt. Maar het ligt hier gemakkelijker om ze dan maar terrorist te noemen.

  Ik ken de geschiedenis niet zo heel goed, maar volgens mij is alleen Peter de Grote tot het huidige Afghanistan gekomen, verder NIEMAND. Ik ken persoonlijk aan aantal Russische Afghaan veteranen en zij scheten in hun broek als ze op een missie moesten. Zij pleegden liever zelfmoord dan dat ze gevangen werden genomen omdat ze wisten wat er ging gebeuren. De Afghanen gebruikten technieken die ik hier niet eens durf te herhalen. Ik kan dan ook voorspellen dat Afghanistan NOOIT onder westers gezag komt, zonder de laatste Afghaan af te maken of Afghanistan compleet te asfalteren. Dat geldt in iets mindere mate voor Irak ook trouwens.

  Het aantal Amerikaanse slachtoffers is overigens veel hoger als officieel vermeld omdat het aantal gewonden wat later in Ramstein Duitsland overlijdt niet wordt meegeteld. En dit zijn er een hoop.

  Dus, of je accepteert cheap oil en betaald met een paar mensenlevens, of je koopt dure olie, vertrekt ASAP en bewaakt alleen je eigen grenzen. Moeilijker is het niet.

 22. [19] [22] "… want je (Hub) geeft nu niet niet waar WAAROM jij vindt dat die oorlog niet nuttig is … :-)"

  Dat weet ik ook niet! Ik zou er een antwoord op kunnen geven als je me kunt vertellen wat precies het doel is dat men wil bereiken.
  Dan kunnen we kijken of dat doel gehaald is of wordt.
  En pas dan kun je oordelen of het gebruikte middel (deze oorlog) daarvoor nuttig is.
  En dan nog eventueel of er ook andere middelen geweest zouden zijn die efficienter en minder offers hadden gevraagd, en nog vragen.

  In het antwoord aan Owl zeg je:
  "Als de VS geweten had van Irak, waren ze er mogelijk nooit aan begonnen."

  Daarmee zeg je m.i. dat dus de beginbeoordeling en het gekozen middel fout waren.
  Deze erkenning zou een eerste stap kunnen zijn om verder te zoeken of er dan nog andere alternatieven waren of nu nog zijn.

  Natuurlijk kun je in de situatie waarin we zitten niet stoppen zonder een ander beleid te weten.
  Maar waar het hele artikel om was begonnen, is of er de bereidheid is om er eens rationeel over na te denken.

 23. [20]
  Armin,

  Dat begrijp ik niet helemaal. Je vindt het dus best als Nederlandse soldaten in den vreemde sneuvelen, en ook mogelijke toekomstige terreur op Nederlandse burgers zal worden gericht ter vergelding, om "vele redenen"? Dat lijkt me juist subjectief. En een voorbeeld van wat ik bedoelde met "in het rond schieten". Niet nader benoemen van de exacte doelen, maar wel een oorlog beginnen met vele doden aan beide zijden, en dan kritiek verwerpen omdat deze "diverse redenen" niet worden weerlegd.

  En het spijt me zeer, maar persoonlijk zie ik slechts 2 mogelijk legitieme doelen van oorlog:
  1. Als proportionele tegenaanval bij ongeprovoceerde agressie van de betreffende staat.
  2. Ter bevrijding van een onderdrukte bevolking.
  Alle anderen redenen zijn puur particuliere wensen en belangen boven het belang en de wensen van de individuele vrije burger stellen, en vind ik per definitie een onzinnig doel om iedereen te dwingen aan mee te doen.

  In geval 1 lijkt het me vrij duidelijk, zolang er tenminste niets in scène is gezet. Maar ook dan moet je een duidelijk omlijnd einddoel hebben. Is dat het terugslaan van de vijand? Het omverwerpen van het betreffend regime? En wat gebeurt er als dit niet lukt? En als het wel lukt, wanneer is dit doel definitief bereikt? Of moeten Nederlanders tot in de eeuwigheid in bloed en geld betalen om een obscuur buitenland onder de duim, of "vrij" te houden?

  Want in het tweede geval, als het doel is om een vrije regering te vestigen, zou je sowieso al niet moeten beginnen met een invasie van in feite onvrije landen. Amerika zelf en al helemaal de Europese bondgenoten, zijn zelf verre van echt liberaal. En weinig verassend hebben ze er dan ook voor gekozen om nieuwe overheden te installeren, die praktisch een opening bieden voor politieke Islam om via "democratische" procedures alsnog de macht te vestigen. Zelfs al wordt de Talibaan en de opstand in Irak definitief neergeslagen, wat zeer twijfelachtig is.

  En wat bedoel je dat men geen kritiek mag hebben zonder alternatief? Men mag er toch op wijzen dat deze oorlog bijzonder onverstandig en ondoordacht is? Niets doen is dan wel degelijk een optie, omdat je niet eens weet waarom je hem überhaupt voert. Als we geen oplossing weten, of zelfs het probleem al niet duidelijk is, is het zeer verstandig om niets te doen. Vergelijk het met het klimaatdebat. De klimatisten willen ook dat we "iets" doen omdat niets doen geen optie zou zijn. Maar weten ze wel wat er gaat gebeuren wanneer we niets doen? Wie weet valt het wel mee, maar bottom line is dat we gewoon niet weten wat er gebeurt. Dus kunnen we ook de kosten en baten niet vergelijken met de kosten of baten van niets doen. En dan is het wel vrij dubieus om het hele land de kosten en het risico te laten dragen van een onderneming waarvan de voordelen obscuur zijn, de nadelen overduidelijk, en waar velen wellicht helemaal niet de offers voor willen brengen.

  Als je constructief advies wil, kan ik wel een poging doen. Ten eerste had men een liberale Grondwet in beide landen moeten vestigen. Helaas is dat station al gepasseerd. Tenzij we onze steun kunnen gebruiken als drukmiddel om dat alsnog te doen. Ten tweede moet men een duidelijke maatstaf stellen wanneer een land "stabiel" genoeg wordt geacht om op haar eigen benen te laten staan. Zoals bijvoorbeeld het hebben van functionerende veiligheidsdiensten, onafhankelijke rechtbanken, een werkende belastingdienst of ander (liberaler) betalingssysteem om die in stand te houden, enzovoorts. En dan beginnen je eigen troepen terug te trekken. Bijvoorbeeld voor iedere getrainde en van goede bewapening voorziene Afghaanse\Irakese soldaat, er eentje van je eigen troepen terugtrekken. Dat is bovendien een stuk goedkoper omdat een Amerikaanse of Europese soldaat aanzienlijk duurder is dan een Afghaan of Irakees. Daarna kun je altijd nog de overheid zo nodig financiëel steunen, tot ook dit door de eigen bronnen kan worden voorzien.

  En ten derde: nooit meer een preventieve invasie in het buitenland doen. Alleen nog als we zelf direct worden aangevallen door een buitenlands leger, maar zelfs niet om andere landen te "bevrijden". Want we mogen eerst ons eigen land wel eens bevrijden. En als we dat hebben gedaan, zie ik geen reden waarom vrije Nederlandse burgers gedwongen zouden moeten worden om de rest van de wereld te bevrijden, en risico’s te lopen die ze niet willen lopen. Degenen die dat zo graag willen, kunnen dat ook zelf gaan doen, en zelf betalen.

 24. Ik zal jullie wat inside information geven! Het is dezelfde reden als de inval van de Russen in Tjetsjenie toen deze onafhankelijk wilde worden. Allerlei redenen werden gegeven waarom de russen moesten binnenvallen, maar de echte reden werd publiekelijk nooit verteld; namelijk dat Tjetsjenie werkelijk op de olie drijft en dus goed voor zichzelf zou kunnen zorgen. Rusland wilde de inkomsten niet missen en maakt er vervolgens gehakt van (een familielid was Luitenant-Generaal in het russische leger). Land terug naar het stenen tijdperk, aanslagen bij de vleet, maar de olie-industrie is stevig onder controle. Terrorisme, dank je de koekoek. Dit is gevolg en oorzaak omdraaien. Gelijk in Irak en Afghanistan.

 25. [15] Zo lang toevallige bezoekers maar niet gaan denken dat zulke idiotieën, die eigenlijk spam zijn, vermomd als "relevante" reacties, tot het wereldbeeld van normale libertariërs behoren.
  Maak toch je eigen blog, Tim Verdonk.

 26. [24] Owl, interessante redenering waar ik heel ver in kan meegaan.
  Met veel van deze punten zou je eens een artikel kunnen (willen??) schrijven over:
  "Wanneer is een oorlog een rechtvaardige oorlog?"

  Los van Irak, Afghanistan, en dergelijke.
  Wat denk je daarvan? Stuur dan aan mij.

 27. [24] [i]"Dat begrijp ik niet helemaal. Je vindt het dus best als Nederlandse soldaten in den vreemde sneuvelen, en ook mogelijke toekomstige terreur op Nederlandse burgers zal worden gericht ter vergelding, om "vele redenen"? Dat lijkt me juist subjectief"[/]

  Je verdraait mijn woorden en je reactie is VEEL te lang. Probeer je reacties binnen 3 a 4 allinea’s samen te vatten.

  Je stelt echter iets en gaat er dan op reageren, maar datgene wat jij stelt heb ik niet beweerd. Ik vind het helemaal niet ‘best’ als mensen sneuvelen, maar zie geen alternatief. Niets doen is geen optie, daar radicale moslims ons aanvielen en niet enkel omdat wij ‘iets anders’ gedaan hebben. Als wij hen met rust laten hebben wij nog steeds last van hen.

  Betreft die vele doelen, stel ik enkel dat die er zijn. Op deze site wordt vaak maar gehamert op één enkel doel en dan wordt verklaart dat de oorlog geen zin heeft. Te simpel …

  Een oorlog om politieke redenen kun jij wellicht onzinnig vinden, maar onze politici niet. Stel dan niet dat de oorlog mislukt is zoals Hub deed, maardat je niet achter het doel staat. Etc. En ga zo de vele motivaties af. Elke motivatie kun je omwille van een andere reden afwijzen uiteraard, maar dan wordt het verhaal helaas niet meer zo simpel.

  Maar je alternatief is er nog steeds niet. Jij denkt toch werkelijk niet dat die volkeren daar een liberale grondwet accepteren? Die mensen hebben de verlichting niet meegemaakt en sommigen willen juist een dictatoriale islamitische staat. Of ze bestrijden elkaar onwille van macht. Een grondwet moet gedragen worden door het volk en kun je niet opleggen. Dus je voorstel is volstrekte luchtfietserij. De taliban een liberale grondwet voorstellen!? Pfff …

  Die andere dingen die je voorstelt zijn echter al grootdeels praktijk zoals lokale soldaten trainen.

 28. Zoals deze oorlog in NL door de politiek wordt verkocht is er maar één conclusie: zinloos geneuzel ten koste van levens van mensen die daar niets te zoeken hebben. Hij wordt namelijk verkocht als humanitair opbouwwerk, niet als oorlog. En dat is dus volslagen bullshit, want het is zinloos om iets te willen opbouwen zonder eerst de slopers te verwijderen. En dit laatste doet NL dus niet aan mee; men gaat liever Coheniaans theedrinken met de Taliban, en langs een omweg helpt men ze nog aan onderdelen voor hun bermbommen ook.

  Hetzelfde geldt overigen voor de oorlog in Irak. Oorlog is nu eenmaal een smerig spel, en niemand wordt gedwongen te kiezen voor een militaire carriëre. Wie daarvoor kiest heeft dit als het goed is overdacht en is zich dus bewust van de risico’s. Inzet van het leger dient echter moreel verantwoord te zijn zodat het risico gerechtvaardigd is. Dus als je besluit oorlog te voeren, dan doe je dat snel en drastisch, zodat je in ieder geval het respect van de overwonnene afdwingt. Daarna kun je opbouwen. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden.

  Begrijp me goed, ik ben geen oorlogshitser, maar als je tot oorlog besluit moet je krachtig toeslaan. Ik ben nog steeds van mening dat de VS botweg alle moskeeën in Irak had moeten platgooien, plus alle Islamitische machtscentra. Dat had uiteindelijk minder slachtoffers gekost dan nu al gevallen zijn, en het had alle verzet gestopt. Mogelijk niet het verzet dat door Iran werd en wordt georganiseerd, maar dat los je op door Iran aan te pakken, en dat schijnt militair gezien vrij simpel te zijn, mede door de ligging van Iran.

  De machthebbers afzetten, al dan niet door ze te bombarederen, en de nucleaire installaties platgooien. Dit zal toch nodig zijn, tenzij iemand serieus gelooft dat Iran bereid is haar atoomprogramma stop te zetten vanwege diplomatie. De olieinkomsten van Iran zijn nog nooit naar het Iraanse volk gegaan, maar altijd naar terrorisme en wapentuig, en nu dus naar het nucleaire onderzoek en de bouw van reactoren.

  Iran heeft slechts één doel: de wereld middels Islam te onderwerpen, en de absolute macht bij slechts enkele Ayatollahs en Mullahs neer te leggen. Globale slavernij. Infidels zullen worden uitgeroeid, en kernwapens zijn daar wel handig voor. Dat daarbij ook vele moslims als collateral damage het paradijs voortijdig zullen gaan bezoeken interesseert de doosaanbidders van de religie van de vrede geen moer. Daar valt niet aan te twijfelen.

Comments are closed.