Een aantal berichten kwam in de media met betrekking tot de legalisering van 25.000 illegalen in Nederland en de amnestiewet in de Verenigde Staten. Feitelijk is immigratie of een amnestie een doodsteek voor elke belastingbetaler in een verzorgingstaat.

Elke illegale immigrant is een last voor diegenen die de belastingen moeten opbrengen om te zorgen voor onderwijs, huisvesting, ziekenzorg, kleding, voeding en transport. Als we bekijken hoeveel er per persoon nodig is om deze zaken te regelen. Dan zijn de kosten daarvan enorm en een gigantische last op de schouders van alle productieve mensen in Nederland en de VS. De Center of Immigration Studies in de VS heeft in 2002 becijferd dat de uitgaven van ongeschoolde illegalen per saldo zo’n 10 miljard dollar per jaar kost. Dat is dus inkomsten minus uitgaven. De kosten zijn alleen maar gestegen in deze tijd. Dit komt omdat in een verzorgingstaat er meer uitkeringen en subsidies worden gegeven aan ongeschoolden dan aan geschoolden. Het is ook berekend dat een totale amnestie van tussen de 8 à 10 miljoen illegalen in de VS het land zo’n 29 miljard zou gaan kosten in uitkeringen en subsidies. Verder komt het erop neer dat de illegale ongeschoolde de Amerikaan per saldo zo’n $10.000 per jaar oplevert, maar hij of zij $30.000 kost.

Ook heeft het Centraal Planbureau in juni 2003 eens berekend hoeveel laag- of ongeschoolden onze samenleving hebben gekost. Zoals deze studie genaamd ,,Immigration and the Dutch Economy” aangeeft, wijst het erop dat de zogenaamde afhankelijkheidsratio, het aantal uitkeringstrekkers uitgedrukt als een percentage van het aantal werkenden, beduidend hoger ligt bij niet-westerse ingezetenen dan bij westerse ingezetenen van Nederland. Ik citeer uit het rapport:

,,De afhankelijkheidsgraad is het hoogst bij de Marokkanen (meer dan 80 %), gevolgd door die bij de Turken (meer dan 65 %). De gemiddelde afhankelijkheidsgraad van alle niet-westerse ingezetenen samen bedraagt meer dan 40 %, die van Nederlanders ongeveer 20 %.”

Hierdoor blijkt dus dat onze immigratie van laag- en ongeschoolden funest is gebleken voor Nederland. Als we nog meer illegalen zouden opvangen, zoals laatst met het ‘algemeen pardon’ dan stijgen de kosten navenant. Voor een hooggeschoolde immigrant is de situatie omgekeerd, deze is direct inzetbaar en levert een positief saldo aan de economie en heeft weinig tot geen impact op de verzorgingstaat en de uitgaven die hiermee gepaard gaan.

Tevens schrijft het rapport het volgende:

,,Immigranten die na de leeftijd van vijfentwintig jaar naar Nederland komen, vormen eveneens een grotere nettobelasting voor de overheidsfinanciën, oplopend tot ongeveer 110 000 euro bij een leeftijd van binnenkomst van vijftig jaar. Op dezelfde manier kan men de nettobijdrage aan de overheidsfinanciën berekenen van immigrerende gezinnen. Een migrantengezin met twee echtgenoten die ten tijde van de binnenkomst vijfentwintig jaar zijn, de sociaal-economische karakteristieken van de gemiddelde niet-westerse immigranten hebben en bovendien twee kinderen hebben die ten tijde van de binnenkomst nul en vijf jaar zijn, resulteert in een negatieve nettobijdrage aan de overheidsfinanciën van ongeveer 230 000 euro.”

De debatten gaan doorgaans over ‘immigratie’, terwijl het zou moeten gaan over geschoolde en ongeschoolde immigratie. In een verzorgingstaat is de import van ongeschoolden desastreus voor diegenen die hier wonen, werken en de belastingen moeten opbrengen.

We hebben aan het gastarbeiderprogramma van de jaren 60 en 70 gezien dat zulks een gigantisch probleem heeft veroorzaakt ten aanzien van de vervolgmigratie en gezinshereniging. Velen van deze immigranten kwamen in achterstandswijken terecht en aan de onderkant van de samenleving. Hier werd het multiculturalisme aan toegevoegd door domme en naïve politici en heeft de situatie alleen maar verslechterd sinds de afgelopen 30 jaar. Armoede, criminaliteit, terreur en segregatie waren daarvan het gevolg. Niemand kan nog ontkennen dat het migrantenbeleid van de opeenvolgende regeringen op een catastrofe is uitgelopen, zoals Paul Scheffer al heeft aangeduid in zijn dossier ,,Het Drama van de Multiculturele Samenleving”.

De oplossing voor deze problematiek zou binnen een verzorgingstaat zijn als men de illegalen een wettelijke verblijfstatus wil geven dan is de beste methode dit van een zeer tijdelijke aard te laten zijn, zoals twee, maar ten hoogste drie jaar en derhalve nooit een permanente verblijfsvergunning af te geven. In deze periode mag de tijdelijke verblijvende geen enkele aanspraak maken op de verzorgingstaat en is hij of zij geheel verantwoordelijk voor zijn of haar eigen onderhoud. Bovendien kan er nooit sprake zijn van gezinshereniging, want de verblijfstatus laat dit niet toe. Verder zou er nooit een algemeen pardon moeten worden uitgesproken, omdat zoals gebleken is in andere landen, dit een enorme aanzuigende werking heeft op andere aspirant-illegalen.

Mochten collectivisten hiertegen bezwaar maken, dan stel ik voor dat zij deze mensen uit eigen zak gaan betalen en zelf voor de opvang gaan zorgen uit eigen financiële middelen. Het is een misdrijf om illegalen alle voorzieningen te geven van een verzorgingstaat en de kosten daarvan af te wentelen op de productieven in Nederland.

www.heritage.org/Research/I…
www.10news.com/news/9620142…
www.cis.org/articles/2004/f…
www.washingtontimes.com/nat…
www.cpb.nl/nl/pub/cpbreekse…
www.realclearpolitics.com/a…
www.usillegalaliens.com/imp…
www.nrc.nl/W2/Lab/Multicult…
users.belgacom.net/KifKif/t…
www.lewrockwell.com/orig/he…

38 REACTIES

 1. de immigranten die onder het generaal pardon vallen zijn niet illegaal, die wachten alleen nog op de uitslag.

 2. [1] Albert: heb je die weergaloze vaststelling ook naar het Binnenhof gestuurd?
  Martijn: wil je er rekening mee houden dat ons land op geen stukken na bij machte is om alle maatschappelijke, sociale en financiële problemen van deze wereld op te lossen?
  Je zult misschien hard vinden dat ik het hier neertik, maar we hebben in dit land een tikkeltje teveel knuffelaars van het type Cohen en Spekman!
  Nederland is GEEN immigratieland, punt.

 3. Eigenlijk zijn ‘wij’ in West-Europa helemaal mesjogge. Waar anders ter wereld worden vluchtingen zo vertroeteld? Overal anders wordt je geacht, als de toestand het toelaat, om weer af te krassen en als je dan toch durft te blijven wordt het leven je onmogelijk gemaakt.
  Alleen hier en zeker in Nederland worden de mensen ‘dood’ gepamperd. Als autochtoon zou je bijna wensen een vluchteling te zijn ware het niet dat je een beperkte vrijheid hebt.
  Vraag je eens af; zouden die zgn. vluchtelingen hetzelfde voor ons doen als wij aankloppen? Persoonlijk denk ik het niet. Waarschijnlijk met de smoes; geen geld, geen ruimte, geen faciliteiten en dat zal er ook niet of nooit komen. Een legertje rebellen kun je op je dak krijgen, die waarschijnlijk indirect weer gefinancieerd worden door de ‘rijken’ uit de ‘rijke’ landen. Kijk naar de laatste nieuwberichten over de instellingen van ‘onze’ goede doelen.

  Geef de vluchtingen een contract voor bv. 5 jaar waardoor ze dan kunnen blijven, cq. schuilen in Nederland en daarna moeten ze weer huiswaarts keren. Goedschiks of kwaadschiks. Maak het ze niet te makkelijk, anders denken ze dat het hier een vakantieoord is.
  Begrijp me niet verkeerd, het is erg genoeg dat mensen hun land ontvluchten voor oorlog en bedreigingen, maar om de gastheer te blijven uitbuiten en te eisen dat die zich aanpast gaat wel erg ver. Probeer dat zelf maar eens in het buitenland waar deze mensen vandaan komen? Dat zul je ook niet dulden van autochtone gast in je eigen huis.
  Er zijn en blijven grenzen, hoe dan ook.

 4. [1] Bullshit! Deze mensen zijn uitgeprocedeerd, oftewel keer op keer door de rechter afgewezen, ondanks de talloze eigenlijke en oneigenlijke procedures die links ze heeft aangereikt om op onze kosten door te procederen en hun verblijf hier te rekken. De makke is (net als in de VS overigens) dat uitgeprocedeerde ongewenste vreemdelingen niet uitgezet worden, maar gewoon bij de dichtstbijzijnde bushalte gedropt worden, in de verwachting dat men netjes de consequentie trekt uit het oordeel van de rechter en het land verlaat.

  Een aantal van hen, de realisten ("jammer, geprobeerd maar mislukt") doen dat ook en zoeken hun heil elders. Blijvers worden hier gehouden en van hun waardigheid ontdaan door linkse altruïsten, die zichzelf zo verschrikkelijk goed en geweldig vinden dat zij deze mensen ‘helpen'(zie ook mijn artikel "De Illegalenhoedster" op HVV: http://www.hetvrijevolk.com… )
  Alleen al tegenover de groep die wel is vertrokken is het oneerlijk om deze blijvers alsnog te legaliseren.

 5. [3] Lang niet iedereen is "hun land ontvlucht[en] voor oorlog en bedreigingen". Velen komen uistsluitend hierheen vanwege "gratis geld".

 6. Bovenstaand artikel onthult een aantal ontnuchterende cijfers, nu die standbeelden nog.

  De keerzijde is, dat autochtone Nederlanders dit apenland in onthutsend tempo de rug toekeren. Zie:

  ELSEVIER, vrijdag 10 februari 2006 13:10

  "Recordaantal Nederlanders emigreert

  Een recordaantal Nederlanders is het afgelopen jaar naar het buitenland verhuisd. Maar liefst 121.000 Nederlanders keerden hun land de rug toe in 2005. Negen op de tien emigranten waren jonger dan 55 jaar.

  Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het is het grootste aantal emigranten sinds de emigratiegolf van de jaren vijftig. In 2004 bedroeg de emigratie ‘slechts’ 110.000, wat overigens ook al een record was.

  Nederlanders keren hun land massaal de rug toe

  Leefklimaat
  In hoeverre het ‘veranderde leefklimaat’ in Nederland een rol speelt, is moeilijk te bepalen, zegt Jan Latten van het CBS. Wel blijkt volgens hem uit onderzoeken dat de waardering voor de Nederlandse samenleving de afgelopen twee jaar is afgenomen.

  Ook de conjunctuur speelt volgens Latten nog steeds een belangrijke rol. Het is gebruikelijk dat in een periode waarin het economisch slechter gaat, het emigratiecijfer omhoog gaat. Tijdens de hoogconjunctuur eind jaren negentig was het emigratiecijfer beduidend lager. (…)"

  http://www.elsevier.nl/nieu

 7. [5] Dat "gratis geld" is inderdaad de oorzaak van alle ellende.
  Door dat af te schaffen zou het gros van de problemen al opgelost zijn.

 8. [1] Je zegt het zelf al Martijn, deze mensen zijn tot de uitslag nog steeds illegaal. Als ja als immigrang klandestien binnenkomt ben je altijd illegaal.

 9. [7] Precies Hubert, dat betekent het beste van alles, de afschaffing van de verzorgingstaat. Dit is eigenlijk een tussenoplossing gebaseerd op een klassiek-liberale inslag.

 10. Ik zei lang geleden al; asielzoekers zagen de poten onder de stoel van de economie vandaan. En dat verklaart ook de spanningen in de samenleving en de toenemende agressie. Alles wordt duurder, maar die mensen krijgen alles voor niets. En ze hoefden er maar slechts 1 keer voor te liegen…

 11. [10]

  Yaaa … yaaa … maar deze lieden zijn OOK immigranten in Nederland. Alleen verdienen zij gemiddeld een honderd keer modaal.

  Nederland wordt van onder leeggezogen en van boven afgeroomd … En DAT is de realiteit … Of niet soms?

  Don Sheppard (Aegon) 6,3 Miljoen Pleuros
  Michel Tilmant (ING) 4,3 Miljoen Pleuros
  Patric Cescau (Unilever) 3,8 Miljoen Pleuros
  Jean-Paul Votron (Fortis) 3,4 Miljoen Pleuros
  Anders Moberg (Ahold) 3,3 Miljoen Pleuros
  Crispin Davids (Elsevier) 3,1 Miljoen Pleuros
  Lakshmi Mittal (mittal) 2,8 Miljoen Pleuros
  Martin Read (L-CMG) 2,5 Miljoen Pleuros
  Philippe Varin (Corus) 2,4 Miljoen Pleuros
  Nancy McKinstry (wolters Kluwer) 2,2 Miljoen Pleuros
  Jean-Francois Theodore (EuroNext) 1,9 Miljoen Pleuros
  Ingolf Schulz (Draka) 1,8 Miljoen Pleuros
  Garry Pruitt (Univar) 1,6 Miljoen Pleuros

 12. Lakeman schatte in 1999 in zij boek Binnen ZOnder Kloppen dat het totaal juridisch circuit, uitkeringen, etc (doch zonder politie) gemiddeld 200.000 gulden kost per toegelaten asielzoeker. Het beleid is gewijzigd, maar als orde van grote klopt het vast nog steeds.

  Ofwel, 25.000 toelaten kost zo’n 2,5 miljard euro. Ik heb schattingen gehoord in de media van zo’n 3 miljard, dus het lijtk erop dat Lakeman’s schatting nog steeds goed klopt.

  Er is slechts zo’n 110 miljoen geraamd, dus reken uit het tekort. Wrange is echter dat een deel van die kosten niet meteen naar buiten komt, dus een volgend kabinet zal ergens op moeten bezuinigen. Helaas wordt de link dan niet gelegd.

  Lakeman bescrhijft in zijn boekje ook waar de immigratiegolven van de jaren 70 uit betaald zijn. Zijn conclusie is dat het grootste deel bekostigd is uit de uitkeringen (die inderdaad eind jaren 80 hervormd zijn) en de uitgaven van veel nutssectoren. (Beide zonder premiedaling uiteraard!) En ja, daar is toen ook op bezuinigd. Dus de komende jaren zullen we waarschijnlijk ook weer verdere uitkleding van de sociale zekerheid (weer zonder premiedaling uiteraard) en nutssector zien. Ofwel, minder staat voor hetzelfde geld.

 13. [12] Bedankt Armin voor deze interessante informatie en het geeft tevens aan hoe slecht onze politici met het onderwerp zijn omgegaan. Puur vanuit electorale redenen hebben voornamelijk de collectivistische partijen deze materie nooit willen onderzoeken en daaraan de gevolgen willen verbinden..

 14. [12] Nederland geeft vandaag de dag jaarlijks een 10 mijard pleuros uit aan asielopvang en "hjulp"verlening, voor instandhouding van "asielzoekers", aan gerelateerde soepsidies, leveranties en een uit de grond gestampte bureaucratie … dat ongestwijfeld een rib is uit het autouchtone bevolking. Allemaal slechts om de machthebbers d gelegenheid te geven zich als humaan en progressief voor te wenden.

  "Asielzoekers" en economische "vluchtelingen" die praktisch allen per duurste ververvoersgelenheid arriveren … Door de lucht. Lieden die NIET weer naar hun land van herkomst terug willen war zij voor een bestaantje moeten knokken …

  Beroerste is dat de 10 miljard die aldus wordt rondgepompt, maar waarvan een deel naar het buitenland verdwijnt omdat de "asielxzoekers" prompt steungelden naar familie "repatrieren" in feite betekent dat de BNP met 20 miljard is OVERGEWAARDEERD.

  Tulbandkok is niet voor niets een betaalde commissaris bij het bankwezen, die de aanzienlijke bedragen transfereren …

 15. [13] Welnu het Wiarda Gekmann Gesticht heeft daar zeker plenty aandacht aan geschonken. Vraag het Ayaan Hirsi Ali maar, die bij dat dat gestcht DAAR aan heeft gewerkt of een Melkert.

  Ik neig daarom naar de opini dat de "sjosjiaal denkende politiek pachters" opzettelijk de multikul en het asielprobleem hebben geimporteerd om een zekere permanente INSTABILITEIT in het systeem teweeg te brengen, zodat zij eeuwig aan de macht kunnen blijven.

  En HOE men dat kan bewerkstelligen is voor de politieke "denktanks" immers een vertrouwelijke PRIMAIRE opgave.

  En als "evenwicht" had men dus de VERZORGINGSSTAAT ingesteld. Want als Melkert eerlijk is zal hij dat ook grif toegeven, aangezien hij ooit het Wiardi Gekman Gesticht onder zich had … en daarna steeds maar verklaarde dat het Nederlandse volk een onverzadigbare behoefte hebben aan al dan niet echte "ZEKERHEDEN".

 16. Zowel immigratie als emigratie dienen geheel vrij te zijn onder afschaffing van de begeleidende dwangverzekeringen.
  Als iedere immigrant een bedrag betaalt dat hoger is dan de door hem veroorzaakte kosten, is er niets aan de hand.
  Zodra het systeem van de dwangverzekeringen en -uitkeringen is afgeschaft, kan een gezonde situatie ontstaan, waarin iedereen opdraait voor deze kosten. Het is uiteraard ook acceptabel dat op vrijwillige basis iemand anders deze kosten betaalt( bij voorbeeld toekomstige werkgever of familielid)

 17. Het zwabberende beleid van de elkaar na een maximale periode van vier jaar opvolgende kabinetten, toont maar weer eens een keer aan, dat de democratie een proletarisch fata morgana is en dat de collectivistische politici de totale welvaart van de groep die wordt aangeduid als "Nederland" werkelijk geen ene reet interesseert. Ze gedragen zich als rovers die zonder uitzondering parasiteren op de beurs van de productieven. Deze lieden "jatten wat er te jatten valt zolang er nog wat te jatten valt", volgens Hans-Hermann Hoppe. Niets is minder waar dan het tegendeel, helaas..

 18. [16] Helemaal mee eens. Je zult dus zien dat er dan nauwelijks laag- en ongeschoolden binnen komen, alleen mensen met een toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie. Zoals gezegd hebben hooggeschoolden direct een positief effect op de economie. Totdat we een echte klassiek-liberale samenlevingen hebben moeten we de immigratie van asielzoekers en laag/ongeschoolden stopzetten. De cijfers zijn daarbij keihard en onweerlegbaar.

 19. [18] Ik acht het niet uitgesloten dat bij uitvoering van een dergelijk systeem desalniettemin asielzoekers binnen zullen komen voor wie particuliere personen en particuliere organisaties bereid zullen zijn de toegangsprijs te betalen.
  Laat ik een voorbeeld geven. Er bestaat over de gehele wereld een groot aantal personen die sympathiseren met Tibetaanse vluchtelingen. Het valt aan te nemen ( en hier is niets tegen) dat tal van organisaties geld bij elkaar kunnen brengen om voor deze Tibetanen toegangskaartjes te kopen tot westerse landen.

 20. [15] Precies mijn idee, ACP.
  Wanneer er een paar vechten om een been, gaat een ander met het lichaam heen. 😉

 21. [17] > democratie een proletarisch fata morgana is

  Zo is het maar net. Die democratie faalt hopeloos. 1 keer per 4 jaar mag je een briefje inleveren, en zo’n 2 weken voor de verkiezingen wordt er door de heren en dames fel op emoties ingespeeld. 90% van de kiezers drijft op emotie.

  Iedereen wil toch dat lieve kleine ondervoede meisje uit Somalië gelukkig zien? Huilend gaat men het stemhokje in. Dat er vervolgens een enorme peperdure ambtenarenkolos ontstaat die heel NL vol gaat proppen met "hele lieve kleine meisjes" is bij niemand een item.

  Met een minimale overheid hoeven we niet te stemmen! De taart is verdeeld en daar wordt niet meer aan gerommeld.

 22. [18] > Totdat we een echte klassiek-liberale samenlevingen hebben moeten we de immigratie van asielzoekers en laag/ongeschoolden stopzetten.

  Immigratie stopzetten (grenzen dicht) is niet de beste oplossing.

  Verzorgingstaat afbreken is het best. Als dat niet lukt, "nieuwe mensen" pas toegang geven tot de verzorginsstaat na bv 10 bewezen loonjaren in NL. De eerste 10 jaar komt de man werkelijk voor niets in aanmerking. Hij mag alles op de private markt oplossen. Na 10 jaar mag hij ook op de sociowoonboot springen, als die dan al niet naast de Titanic ligt. Hoe eerder hoe beter, dat laatste. En dan gaan er 4 miljoenen mensen heel hard huilen, maar die kunnen gelukkig allemaal zwemmen.

 23. Natuurlijk die topinkomens zijn ook decadentie ten top. Ik bedoel, wanneer is genoeg? Ik gun iemand best een goed salaris, maar men kan overdrijven. En het probleem is dat als je ze wilt belasten, dan emigreren ze naar België of Duitsland of Monaco. Daarom moet er een omslag gaan plaatsvinden dat als we de vergrijzing willen tegengaan en de economie op peil willen houden, we laagopgeleiden weren. Al die noodsprongen die op niks uitdraaien, helpt ons ook niet. Alleen mensen met acute nood helpen maar dwingen mee te werken aan de economie. Niet meewerken, bonjour! Keihard, maar dat moet wel anders krijgen we chaos.

 24. [24] > Ik bedoel, wanneer is genoeg? Ik gun iemand best een goed salaris, maar men kan overdrijven.

  Up to them. Ook al wil de topman van de BN-AMRO 360 miljoen, als hij er bij de aandeelhouders mee weg komt, geen enkel probleem.

  > dat als we de vergrijzing willen tegengaan en de economie op peil willen houden, we laagopgeleiden weren.

  Dat gaat niet werken. En hoe ga je dat aan de grens controleren. Ze hebben nu al 6 jaar nodig om het land van herkomst te achterhalen, daar wil jij nog een educatiescreen over heen doen?

  Iedereen is welkom maar de algemene strooppot is dicht. Ben benieuwd hoeveel mensen er dan nog komen.

  De enige manier om de economie op peil te houden is minimalisatie van de overheid. Eerst de kanker uit je lijf snijden, daarna kan je pas weer een gezond leven starten.

 25. HET probleem in Nederland en onder de Nederlanders is dat de politiek, de staat en de macht EINDDOELEN zijn … op zich … Daaar gat men voor doooorleren …

  Zulks vooral omdat de bevolking over het algemeen bizonder slappe en zeer minderwaarige eigenschappen bezitten. In een nut shell komt dat neer op de zucht en drang om ook aan de bak te komen maar vooral dat anderen NIET meer hebben of krijgen. Met uitzondering van de geteisem monarchie … Iemand pleitte hier zelfs voor een onverdiende "basis inkomen".

  En juist van die uiterst slechte eigenschappen wordt op steeds grotere schaal misbruik van gemaakt.

  Immigratie excessen zijn slechts een kleine bijverschijnsel …

 26. [26] ja hehe.. tuurlijk zijn dat einddoelen opzich, en niet alleen in Nederland.

  Je alleen maar bezighouden met het geldspel is toch ook saai?

 27. [27] Geld mag NOOIT een eindoel zijn … maar is wel degelijk een onmisbare en onontbeerlijke middel om het leven te veraangenamen. Overigens … als je het eenmaal op gang heb gaat het meestal als vanzelf …

  Het leven is werkelijk letterlijk te kort om je met onbereikbare idealen bezig te houden. En voor jihadgangers al helemaal, maar DAT begrijpen die idioten niet eens …

 28. Het blijft opvallend dat er nog steeds mensen zijn die topinkomens in het bedrijfsleven laken (alhoewel het ze geen zak aan gaat zolang het niet komt van belastinggeld), terwijl je ze nooit hoort over bv. voetballers.

  Dat heeft te maken met het doodsimpele feit dat men op een "directe" manier profiteert van deze topverdieners. Het eigen gewin speelt dus min of meer een rol. Men geniet niet van het werk van mensen in het bedrijfsleven en wel van topsporters en acteurs in Amerika, en dus mogen die lieden wel het (soms) 20 voudige verdienen.

  Uiteindelijk komt er het collectivisme weer bij kijken. Iemand mag niet veel verdienen TENZIJ hij iets te bieden heeft dat zo iemand wil. Je moet dus direct of indirect ter dienst staan van de afgunstige klager in het algemeen als je een uitzonderingspositie wil verdienen als topverdiener. Dan maakt een jaarsalaris van 10 of 20 miljoen opeens niet zo veel meer uit.
  Vandaar dat een bedrijfsman niet dik mag verdienen, terwijl een Ronaldinho zoveel mag verdienen als hij maar kan krijgen.
  Of een Julia Roberts of Bruce Willis die 20 miljoen per film kunnen krijgen.

  En dan nog zo’n inhoudsloos, subjectief woord: decadent.

  Wie bepaalt wanneer dat van toepassing is, en wie is iemand eigenlijk om op basis van wat HIJ decadent vindt te willen bepalen wat een ander mag verdienen.

  Wanneer is iets genoeg?
  Waarom gaat dat iemand wat aan?

  Natuurlijk gaan ze de grens over als je ze wilt belasten.
  Je hebt namelijk helemaal geen moreel RECHT op hun geld, al was het 200 miljoen per jaar, zolang ze dat maar met werk hebben verdiend.

  Daarbij komt ook nog eens wat ik wel vaker heb gehoord:
  Wat is een topinkomen?
  Reken er maar op dat dat alles is dat veel meer is dan jij hebt, en nooit minder.

  Zo bestaat het dus dat een politicus die meer dan een ton per jaar verdient topinkomens laakt, terwijl hijzelf, t.o.v. eenvoudige arbeiders, ook een topinkomen verdient.

  Verschil is alleen dat een politicus het krijgt via het afpakken van geld van de burger, terwijl een zakenman het privaat verdient en niemand dwingt met gevangenisstraf zijn geld aan hem te geven.

Comments are closed.