Een aantal berichten kwam in de media met betrekking tot de legalisering van 25.000 illegalen in Nederland en de amnestiewet in de Verenigde Staten. Feitelijk is immigratie of een amnestie een doodsteek voor elke belastingbetaler in een verzorgingstaat.

Elke illegale immigrant is een last voor diegenen die de belastingen moeten opbrengen om te zorgen voor onderwijs, huisvesting, ziekenzorg, kleding, voeding en transport. Als we bekijken hoeveel er per persoon nodig is om deze zaken te regelen. Dan zijn de kosten daarvan enorm en een gigantische last op de schouders van alle productieve mensen in Nederland en de VS. De Center of Immigration Studies in de VS heeft in 2002 becijferd dat de uitgaven van ongeschoolde illegalen per saldo zo’n 10 miljard dollar per jaar kost. Dat is dus inkomsten minus uitgaven. De kosten zijn alleen maar gestegen in deze tijd. Dit komt omdat in een verzorgingstaat er meer uitkeringen en subsidies worden gegeven aan ongeschoolden dan aan geschoolden. Het is ook berekend dat een totale amnestie van tussen de 8 à 10 miljoen illegalen in de VS het land zo’n 29 miljard zou gaan kosten in uitkeringen en subsidies. Verder komt het erop neer dat de illegale ongeschoolde de Amerikaan per saldo zo’n $10.000 per jaar oplevert, maar hij of zij $30.000 kost.

Ook heeft het Centraal Planbureau in juni 2003 eens berekend hoeveel laag- of ongeschoolden onze samenleving hebben gekost. Zoals deze studie genaamd ,,Immigration and the Dutch Economy” aangeeft, wijst het erop dat de zogenaamde afhankelijkheidsratio, het aantal uitkeringstrekkers uitgedrukt als een percentage van het aantal werkenden, beduidend hoger ligt bij niet-westerse ingezetenen dan bij westerse ingezetenen van Nederland. Ik citeer uit het rapport:

,,De afhankelijkheidsgraad is het hoogst bij de Marokkanen (meer dan 80 %), gevolgd door die bij de Turken (meer dan 65 %). De gemiddelde afhankelijkheidsgraad van alle niet-westerse ingezetenen samen bedraagt meer dan 40 %, die van Nederlanders ongeveer 20 %.”

Hierdoor blijkt dus dat onze immigratie van laag- en ongeschoolden funest is gebleken voor Nederland. Als we nog meer illegalen zouden opvangen, zoals laatst met het ‘algemeen pardon’ dan stijgen de kosten navenant. Voor een hooggeschoolde immigrant is de situatie omgekeerd, deze is direct inzetbaar en levert een positief saldo aan de economie en heeft weinig tot geen impact op de verzorgingstaat en de uitgaven die hiermee gepaard gaan.

Tevens schrijft het rapport het volgende:

,,Immigranten die na de leeftijd van vijfentwintig jaar naar Nederland komen, vormen eveneens een grotere nettobelasting voor de overheidsfinanciën, oplopend tot ongeveer 110 000 euro bij een leeftijd van binnenkomst van vijftig jaar. Op dezelfde manier kan men de nettobijdrage aan de overheidsfinanciën berekenen van immigrerende gezinnen. Een migrantengezin met twee echtgenoten die ten tijde van de binnenkomst vijfentwintig jaar zijn, de sociaal-economische karakteristieken van de gemiddelde niet-westerse immigranten hebben en bovendien twee kinderen hebben die ten tijde van de binnenkomst nul en vijf jaar zijn, resulteert in een negatieve nettobijdrage aan de overheidsfinanciën van ongeveer 230 000 euro.”

De debatten gaan doorgaans over ‘immigratie’, terwijl het zou moeten gaan over geschoolde en ongeschoolde immigratie. In een verzorgingstaat is de import van ongeschoolden desastreus voor diegenen die hier wonen, werken en de belastingen moeten opbrengen.

We hebben aan het gastarbeiderprogramma van de jaren 60 en 70 gezien dat zulks een gigantisch probleem heeft veroorzaakt ten aanzien van de vervolgmigratie en gezinshereniging. Velen van deze immigranten kwamen in achterstandswijken terecht en aan de onderkant van de samenleving. Hier werd het multiculturalisme aan toegevoegd door domme en naïve politici en heeft de situatie alleen maar verslechterd sinds de afgelopen 30 jaar. Armoede, criminaliteit, terreur en segregatie waren daarvan het gevolg. Niemand kan nog ontkennen dat het migrantenbeleid van de opeenvolgende regeringen op een catastrofe is uitgelopen, zoals Paul Scheffer al heeft aangeduid in zijn dossier ,,Het Drama van de Multiculturele Samenleving”.

De oplossing voor deze problematiek zou binnen een verzorgingstaat zijn als men de illegalen een wettelijke verblijfstatus wil geven dan is de beste methode dit van een zeer tijdelijke aard te laten zijn, zoals twee, maar ten hoogste drie jaar en derhalve nooit een permanente verblijfsvergunning af te geven. In deze periode mag de tijdelijke verblijvende geen enkele aanspraak maken op de verzorgingstaat en is hij of zij geheel verantwoordelijk voor zijn of haar eigen onderhoud. Bovendien kan er nooit sprake zijn van gezinshereniging, want de verblijfstatus laat dit niet toe. Verder zou er nooit een algemeen pardon moeten worden uitgesproken, omdat zoals gebleken is in andere landen, dit een enorme aanzuigende werking heeft op andere aspirant-illegalen.

Mochten collectivisten hiertegen bezwaar maken, dan stel ik voor dat zij deze mensen uit eigen zak gaan betalen en zelf voor de opvang gaan zorgen uit eigen financiële middelen. Het is een misdrijf om illegalen alle voorzieningen te geven van een verzorgingstaat en de kosten daarvan af te wentelen op de productieven in Nederland.

www.heritage.org/Research/I…
www.10news.com/news/9620142…
www.cis.org/articles/2004/f…
www.washingtontimes.com/nat…
www.cpb.nl/nl/pub/cpbreekse…
www.realclearpolitics.com/a…
www.usillegalaliens.com/imp…
www.nrc.nl/W2/Lab/Multicult…
users.belgacom.net/KifKif/t…
www.lewrockwell.com/orig/he…

38 REACTIES

 1. Om nog wat meer olie op het vuur te gooien … hierrooo de ware inkomen toppers … dankzij echte vrije marktwerking. Om dan in een Nederlandse context over “top salarissen” te keuvelen is werkelluk “ neither here nor there” … omdat weinigen het hier snappen. Rest nog op te merken dat zeer hoge inkomens, volgens mij, steeds zuiver door individuelen worden bereikt en individuele gevallen zijn dat slechts tot op zekere hoogte te maken heeft met directe prestaties, maar uiteindelijk tot stand komen door een zich zelf verheffende “multiplier effect” …, also het een FRANCHISE is zeg maar.

  http://business.timesonline

  "" … Mr Lampert, the 42-year-old former Goldman Sachs employee who left the bank 17 years ago to found the hedge fund ESL Investments, saw his earnings soar as the fund’s holding in Kmart more than trebled in value.
  Mr Lampert, a Yale economics graduate, became the first of Wall Street’s emerging breed of super-traders to break through the $1 billion profits barrier in a calendar year in four years of surveys by Institutional Investor’s Alpha survey of hedge funds. The average income across the top 25 hedge fund managers rose from $207 million in 2003 to $251 million last year, reflecting a huge increase in their funds under management and strong returns from trading in markets ranging from currencies and commodities to junk bonds and shares.

  By comparison, the chief executive of a typical top 500 corporation in the US was paid about $10 million…""

 2. [12] Wij moeten er voor oppassen onze woede niet te richten op de ongewenste immigranten in plaats van op de overheid die de ongewenste influx mogelijk heeft gemaakt zonder de juiste toelatingscriteria te hanteren.
  Bevindt iemand zich echter reeds geruime tijd in het land zonder dat de overheid serieuze pogingen heeft gedaan de betreffende persoon te verwijderen, dan verwerkt de overheid mijns inziens haar rechten.
  Discriminatie tussen hen die hier komen om politieke redenen en hen die komen uit economische motieven is onjuist.
  Er zijn landen waar inderdaad geen stuiver te verdienen valt. Ik zie geen reden om vluchtelingen uit een dergelijk land waar een socialistische politiek de economie verlamt en het verwerven van een klein inkomen onmogelijk maakt, achter te stellen bij personen die aankomen uit een land waar zij politiek vervolgd worden.
  Als iedereen voor zijn eigen inkomen moet zorgen zonder een beroep te kunnen doen op het vigerende dwangverzekeringssyteem, staat niets vrije immigratie in de weg, mits criminele elementen stante pede radicaal verwijderd worden.
  Onder een bepaalde bevolkingsgroep in Amnsterdam is 75 procent van de jongeren tussen de 15 en 25 jaar met de politie in aanraking geweest. De permanent getolereerde aanwezigheid van dergelijke criminele individuen zadelt de gemeenschap op met een enorme kostenpost en doet de kwaliteit van het leven aanzienlijk dalen. Dames wier tasjes door twaalfjarige jongetjes geroofd worden wanneer zij op de fiets gaan winkelen, zijn vaak de wanhoop nabij. Het verlies van een aantal pasjes en bewijzen en het vervangen hiervan veroorzaakt al gauw tientallen uren werk en brengt enorme kosten met zich mee. Hier past geen medelijden met de dader maar met het slachtoffer en een rigoreuze verandering in het toelatingsbeleid.

 3. [32] > juiste toelatingscriteria

  Daar gaat het juist kapot op, die criteria. De overheid KAN eenvoudigweg niets toetsen. De overheid kan bijna niks. Dan is het wel heel leuk dat we hen heel veel taken geven maar we weten de uitkomst al, ze kunnen het niet.

  Het enige wat ze met een redelijke grote zekerheid kunnen vaststellen binnen 3 jaar is het geslacht van de economische vluchteling. En zelfs dat moet door 3 andere subdepartmenten geverifïeerd worden. Via een bezwaarschrift tekent de man (of vrouw) bezwaar aan en dan gaat er nog eens 3 jaar over heen voordat men weet of het een man of vrouw is. Intussen is de termijn verstreken en krijgt de hermafrodiet toegang tot de honeypot.

  > rigoreuze verandering in het toelatingsbeleid.

  Er zijn een aantal opties:

  1. Verzorgingstaat afbreken. Geen nieuwe toetreders meer. Reeds aangegane verplichtingen (blijven) voldoen. De verzorgingstaat sterft zo langzaam uit.
  Ongehinderde immigratie, immers de beurs is leeg. De pot zit op de deksel.

  Politiek irreëel.

  2. Nieuwkomers pas na 10 jaar werk mee laten doen het collectieve "zorg|regeling"-web. Ongehinderde immigratie.

  Politiek irreëel.

  3. Grenzen dicht. Slecht alternatief. Er komen er dan toch nog een hoop binnen. De overheid bewaakt onze grenzen dus dan weet u het wel. Bijkomend nadeel, de echte ambtitieuze immigranten komen er dan ook niet meer in.

  Politiek irreëel.

  Dat zijn uw opties in Socialistisch Nederland 😉

 4. [29] Wat je zegt klopt allemaal als het plaats vindt in een vrije markt. Of iemand daar (eerlijk) miljarden verdient, is dat OK.
  Maar in de bestaande toestand in NL (en de meete andere landen) is zoveel geregeld, dat er veel gevallen zijn waarin die "top"inkomens tot stand komen door handig van die regels gebruik te maken.
  En dan kun je er minstens een vraagteken bij zetten.

 5. [34] > tot stand komen door handig van die regels gebruik te maken.

  Tuurlijk maakt het bedrijfsleven op grote schaal gebruik van de ontstellende zwakte van de overheid. Zoals bijna alle Nederlanders (mis)bruik maken van Papa.

  Zijn deze mensen dan slecht? Nee, het systeem is door en door slecht. Daar komt iedereen vroeger of later achter. Nu lopen er nog heel veel kinderen in NL die nog nimmer in aanraking met Papa geweest zijn en tot nu "alles goed" vinden. Het is gewoon rustig afwachten totdat zij kopje onder gaan.

 6. [35]
  Inderdaad, BiT.
  Het grote probleem is dat je als bedrijf (of individu) niet anders KUNT dan elke mogelijkheid om de belastingdruk te verlagen (zoals subsidies, aftrekposten etc.) te benutten. Zou je dat NIET doen, dan bezorg je jezelf een concurrentieel nadeel (je concurrenten doen het immers WEL) en ben je een dief van je eigen beurs, nadat de overheidsmaffia er in eerste instantie al het nodige uit heeft gehaald. Kortom: je bent een radertje in het gigantische systeem, en van nul en generlei waarde omdat je vervangbaar bent.

  Arbeidsloze immigranten, aangetrokken door de enorme berg gestolen geld van de overheid, waarvan een overigens niet onaanzienlijk gedeelte aan hen besteed wordt door die overheid, zorgen ervoor dat de motor van het systeem harder moet werken om dezelfde snelheid te behouden. Deze immigranten zijn niet het probleem inderdaad, degene die het systeem in stand houdt en doet groeien (de overheid) des te meer.

 7. [22] Politiek is dit voorlopig nog onhaalbaar, getuige de aanhang die Nederlanders nog hebben voor dit systeem. De oplossing die ik voorstel is om de uitwassen van het systeem tegen te gaan en een begin te maken met de afbouw van de verzorgingstaat. Bovendien zul je in een klassiek-liberale samenleving altijd nog grenzen hebben die je moet bewaken ten aanzien van criminelen en terroristen.

Comments are closed.