De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid adviseert het kabinet om speciale “preferenda” te houden vóór de besluitvorming over de EU-grondwet.

Dit is een volgende stap in het strotafduwen van de EU-grondwet/verdrag.Ik moet toegeven dat ik niet wist wat een “preferendum” is Maar er zit er het woord “preferentie” in en dat loste al vlug op dat het een soort kruising is van een referendum en een multiple choice vraag.
Je krijgt dan de keuze tussen enkele alternatieven.
We zien het al voor ons, met voorbeelden als:
-Wil je een dikke of een dunne EU-grondwet (verdrag)?
-Wil je 25 of 24 vetos prijs geven?
-Wil je een Europese President of een voorzitter?
-Wil je een vaste of een wisselende Minister van Buitenlandse Zaken?
-Wil je een normaal of een sterk Europees leger?
-Wil je dat leger onder Duits of onder Frans bevel?
-Wil je Servië toelaten nu of over een half jaar?
-Wil je Turkije toelaten over een jaar of over drie jaar?
-Wil je een jaarlijkse belasting per gezin van 3.950 of van 3.945 euro?
-Wil je dat er op nog meer plaatsen vergaderd wordt naast Brussel en Straatsburg?

Dit is dan voldoende om de wil van het volk te bepalen worden, en dan heb je geen referendum meer nodig. Prima innovatie van de WRR!
Wel moet er voor gewaakt worden dat de keuze om uit de EU te treden, (en bvb in de EVA te gaan) er niet in komt. Dat is te gevaarlijk!

13 REACTIES

 1. [1] Goede link naar een Preferendum.
  Het bewijs dat je er in geluisd wordt is weer dat ze de truc toepassen om niet alle alternatieven te geven terwijl je wel moet kiezen om verder te kunnen gaan (als je dat wil)

  Ik vermoed dat veel preferendum-gangers daar in zullen trappen.

  Je kunt kiezen tussen een grondwet,….een grondwet,….of een grondwet!

  Een voorbeeld (waarin dus niet de keuze is om uit de EU te treden:
  En je kunt ook geen "andere" mening invullen
  —————–
  VRAAG 22.
  —————–
  Frankrijk en Nederland hebben het grondwettelijk verdrag voor de Europese Unie (de zogenoemde Europese grondwet) in 2005 verworpen. Achttien EU-lidstaten hebben dit verdrag goedgekeurd, terwijl de overige zeven landen nog geen standpunt hebben bepaald. Wat moet er nu gebeuren? Kies één van de volgende mogelijkheden:

  — Het huidige voorstel voor een grondwettelijk verdrag moet toch worden doorgevoerd.

  — Er moet een verkorte en vereenvoudigde versie van het grondwettelijk verdrag komen.

  — Er moet een nieuw grondwettelijk verdrag worden geschreven.

  — De EU heeft geen grondwettelijk verdrag nodig. De bestaande verdragen zijn voldoende.

  — De EU heeft geen grondwettelijk verdrag nodig, maar het bestaande verdrag (van Nice) moet worden aangepast.

  — Weet niet / geen mening.

 2. [3] Ja ik had het ook al gemerkt, evenzo met CO2 uitstoot maar goed er zijn ook open invul velden, die ik gebruikt heb om mijn mening te geven

 3. [1] Bij vraag 1 heb ik oneens ingevuld. Bij vraag 2 loop ik reeds vast, helaas pindakaas.

 4. [5] Bij vraag 2 inderdaad vastgelopen.
  De link naar net5 hierboven is ook hallucinant. Een themazender is dus haast onmogelijk in Europa.

 5. Je kunt het verdrag niet een ‘beetje’ afwijzen: of je wilt dat het verdrag wordt aangenomen, of je wilt dat niet, die keuze is simpel. Een vrouw kan er toch ook niet voor kiezen om een ‘beetje’ zwanger te zijn.

 6. Aha, de WRR. Nadat ze eerder al de mogelijkheden van Sharia en democratie verkenden en nieuwe regenten bepleitten, willen ze ons definitief debiliseren.

  De vraag; "Wil je wel of niet geslagen worden?" is nu "hard of zacht?"

  De WRR en SCP zijn overbodig

 7. Wedden dat ze nu wél naar de WRR luisteren (itt bij hun klimaatadvies, wat effectief zei dat aanpassen ipv voorkomen beter was) … 🙂

  Nee, maar serieus dit is een werkelijk prachtzet van de pro-EU’ers. Je geeft het volk toch een referendum en neemt daarmee de SP en Wilders de wind uit de zeilen, maar de uitkomst ligt toch vast.

  Alleen zijn er wel wat praktische zaken waar het kabinet het toch lastig mee krijgt. Welke twee opties leg je dan voor. De EU komt uiteindelijk weer met één nieuw verdrag en je moet niet de illusie hebben dat als Nederland een variant aanbiedt, de EU die wijzigingen zal overnemen.

  Dus het wordt nog een lastige dobber om het volk voor te houden dat die tweede keuze ook daadwerkelijk een keuze is.

  Niettemin moeten alle NEE stemmers dan op het verdrag stemmen dat niet het EU verdrag is.

 8. Heb de moeite genomen de enquete op zijn ‘Ron Pauls’ in te vullen: consequent tegen de EU stemmen. Op vragen waar eigenlijk geen ’tegen’-optie aanwezig is die voor de minste invloed kiezen. En natuurlijk de commentaarvelden benutten! Bijgaand mijn lijst; hopelijk blijft dit leesbaar na versturen:
  1 Oneens
  2 Nee
  2a Anders: de EU wordt opgeheven en de landen weer soeverein worden.
  3 Minder te zeggen op alles; bij Anders: EU opheffen! Nederland weer soeverein
  4 Alles aangevinkt; bij Anders: EU Opheffen. Grote landen hebben meeste stemmen. Nederland soeverein!
  5 Nee
  6 Eens
  7 Nee
  8 Eens
  9 Elk land is anders…eigen doelstellingen
  10 Eens
  11 Eens
  12 Oneens
  13 Oneens
  14 Eens
  15 Betere samenwerking…politiediensten
  16 Eens
  17 Oneens
  18 Oneens
  19 Oneens
  20 Eens
  21 Nee
  22 De EU heeft geen…voldoende
  23 JA
  24 Er is niets positiefs aan de EU. Alle positieve effecten die aan de EU worden toegeschreven zijn ook (en beter) te realiseren via EEG en EVA.
  25 De verspilling van belastinggelden
  Het egalitarisme
  De enorme fraudes en corruptie
  De inefficiëntie
  De bureaucratie
  De niet aflatende stroom betuttel-regels
  De Politieke Correctheid
  Het culturele marxisme
  De belachelijk riante vergoedingen voor de politici (belastinggeld!)
  Het gebrek aan besef dat men andermans geld uitgeeft
  Het najangen van persoonlijke hobbies
  Het gebrek aan beleid
  De geldverslindende verhuizingen tussen Brussel en Straatsburg
  Eigenlijk alles dus; Opheffen graag!
  26 Ja. De hele ‘opiniewijzer’ vraagstelling is gericht op het behoud en de versterking van de EU. Opties als uittreden en de eigen broek ophouden worden niet geboden. Een aantal vragen heben uitsluitend betrekking op handelen in Europees verband, waarbij soeverein handelen dus al bij voorbaat wordt buitengesloten. Zo zou de algemene opinie mogelijk toch naar een door de staat gewenst ‘Ja’ omgebogen kunnen worden. Dit is volksverlakkerij! De EU levert niets op, behalve voor haar pluche-plakkers.

  Bij de vraag in welke provincie ik woon: Anders: Lijkt me niet relevant

  Ook wel fijn: de ‘inspraakbijeenkomsten’ zijn in Den Haag of Eindhoven. Lage opkomst gegarandeerd. En dan straks zeggen dat uit deze bijeenkomsten blijkt dat er verder geen behoefte is aan een referendum…

Comments are closed.