Vandaag vergadert in Den Haag het kabinet met vertegenwoordiger van de Raad van Kerken in Nederland (RvK) en het Contactorgaan Gereformeerde Gezindte (COGG). Het valt op dat vertegenwoordigers van de islam hierbij niet uitgenodigd zijn.

Zij spreken onder meer over wijkverbetering en integratie, maar ook over vraagstukken op Europees en mondiaal niveau.

Het grote belang dat het kabinet in de samenwerking met kerken ziet, blijkt uit de deelnemers premier Balkenende, de vicepremiers Bos en Rouvoet en minister Hirsch Ballin van Justitie. De besturen van de kerkgenootschappen verschijnen met ongeveer tien personen.
Vooral praten over vraagstukken van Europes en mondiaal belang lijkt actueel. Het overheersende actuele probleem voor de politici is hoe zij zo soepel mogelijk hun EU-grondwet, (verdrag) door de strot van het volk kunnen persen en daarbij nog als helden worden gevierd.

Hulp van de kerken kan daarbij een belangrijke rol spelen. Daarom zal Jan Peter Balkenende het wel jammer vinden dat hij nog niet kan vertellen dat hij god in die grondwet heeft weten te krijgen! Al kan hij nog wel zijn best daarvoor blijven doen!
Wij zijn benieuwd wat er uit dat overleg rolt. En ook naar wat er van de kansel gepreekt gaat worden!
We zijn er niet erg gerust op.
———————————————————-
www.refdag.nl/artikel/13046…

18 REACTIES

 1. " Het valt op dat vertegenwoordigers van de islam hierbij niet uitgenodigd zijn."

  Vertegenwoordigers van atheisten zijn ook niet uitgenodigd, niet dat atheisten vertegenwoordigers hebben, maar toch….

  scheiding kerk/staat pffff

 2. Verrekte collectivisten. Zichzelf respecterende christenen organiseren zich sowieso zelf, buiten die koepels om. Die worden dus alvast niet vertegenwoordigd in deze discussie, net zo min als de mensen die wellicht gelovig zijn, dan wel qua geboorte een zogenaamd gelovig stempel opgedrukt krijgen tegen hun eigen wil, en niet in de kerk verschijnven. Wie vertegenwoordigen die koepels eigenlijk ? Waarom die koepels wel, en de islammetjes niet, terwijl die toch zo de hand boven het hoofd gehouden wordt door de socialisten ? Is Bos weer aan het draaikonten ? Wie denken dat stelletje Haagse papzakken eigenlijk wel niet wie ze zijn om met behulp van de van mij gejatte belastingcenten over mijn toekomst te beslissen zonder dat ik me daar tegen kan verzetten ?? Wat of wie geeft hun dat recht, gvd ?

 3. Amsterdam heeft al een moskee gesubsideerd…. voor de radicale Turkse organisatie Milli Görüs…

  Cohen zal wel gedacht hebben dat scheiding tussen scheiding tussen kerk en staat iets anders is dan een scheiding tussen moskee en staat…

  http://www.telegraaf.nl/bin

 4. [6] Hehehe, het christendom en het christelijke canon zijn juist bedoeld als onderdrukkend staatsorgaan, daar heeft Constantijn wel voor gezorgd (bv uit het nieuwe testament: geef aan de keizer wat aan de keizer toebehoort en alle gezag komt van god )

  Het heeft dan ook zo n 1400 jaar na Constantijn geduurd totdat kerk en staat formeel gescheiden werden, dit gebeurde dan ook niet door christenen zelf maar door kritiek van vrijdenkers (toen nog vaak deisten omdat er toen vrijwel geen atheisten waren)

 5. [7] Wat bedoel je? Dat GL en D66 atheistische organisaties hebben uitgenodig of dat zij vertegenwoordigers van "de atheisten" zijn?

  Dat laatste is natuurlijk complete onzin aangezien atheisme geen ideologie is maar slechts een gebrek aan geloof in bovennatuurlijke zaken. D66 en GL zijn vertegenwoordigers van een politieke stroming maar niet van de atheisten.

 6. FFI, als atheïsme geen ideologie is, waarom vereenzelfig je er dan mee, alsof je er je identiteit aan ontleent? Overigens zijn ideologieën per definitie seculier en dus hetgeen de leemte van atheïsme bij mensen opvult. Daarom zijn zo veel atheïsten vaak aanhanger van (collectivistische) ideologieën, en zijn uit naam van die ideologieën vorige eeuw 150 miljoen mensen uitgeroeid. Daar kan geen godsdienst aan tippen.

 7. [10] "Overigens zijn ideologieën per definitie seculier en dus hetgeen de leemte van atheïsme bij mensen opvult. Daarom zijn zo veel atheïsten vaak aanhanger van (collectivistische) ideologieën"

  Dit is een mogelijkheid gestaafd door statistiek maar geen noodzakelijkheid. Ik zie atheïsme als het gebrek aan een geloof in een bovennatuurlijk opperwezen dat de fundering voor de moraal en andere menselijke (handelings)categorieën is. Dit gebrek is geen ideologie. Socialisme en anderen collectivismen vullen dit gebrek op met een ander bovennatuurlijk opperwezen of faculteit dat alles fundeert, bijvoorbeeld gelijkheid of democratie. Kun je wel zeggen dat deze ideologieën seculier zijn maar het geloof (in bovennatuurlijke en/of onweerlegbaar – niet voor rede vatbaar – geachte metafysica) is er niet minder om!

  Het gaat hier om menselijke emancipatie. (seculier) Collectivisten hebben misschien net een stukje voor op de religieuzen. En er zijn zelfs zat socialisten die een monotheïstische godsdienst aanhangen. Aan de andere kant zijn heus niet alle niet-monotheïstische gelovigen collectivisten.
  Moraal: de atheïst die collectivist is heeft slecht de ene God ingeruild voor een andere (God Koning en Kerk werd in de Franse Rev. vervangen door Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap), de atheïst die libertariër zit aan de top van de menselijke natuur, want: lastige gemoedsrust heb je dan als je je in beginsel alleen aan jezelf kan vasthouden en de liefde, samenwerking, en solidariteit (JAWEL!) niet voor niets krijgt (bij het collectivisme krijg je dat wel, gratis en voor niets, bedorven en wel).

  De atheïstische libertariër als Übermensch? Argue otherwise.

  NB: Extremistisch en fanatiek hè ACP??????

 8. [11] Arend, de mens is per definitie een ‘religieus’ wezen, en zal ergens gevoelens van extase en zingeving zoeken. Daarom zul je ook weinig mensen tegenkomen die én geen religie én geen ideologie aanhangen. Zelf zij die én niet religieus én niet ideologisch zijn, zullen die menselijke gevoelens ergens zoeken. Bijvoorbeeld in materialisme en hedonisme, zoals veel niet-religieuze en niet-ideologische jongeren tegenwoordig. De menselijke natuur is zoals hij is; die kan je niet veranderen, hoogstens geleiden. De vraag is: wat geleidt die natuur het beste? Volgens Nietzsche ligt in ieder geval het antwoord op een dode God in een wil tot traditie. Een conservatief, niet-liberaal uitgangspunt dus.

 9. [11] die zegt:"" … De atheïstische libertariër als Übermensch? Argue otherwise.
  NB: Extremistisch en fanatiek hè ACP??????""

  ACP: Strax zeg je ook nog dat libertiers… "progressief" zijn terwijl zij steeds terug willen naar jaar nul.

  [12] Volgens mij is de mens eerder een INTIUTIEF wezen … die op zichzelf vertrouwde … wat ook de eenige reden is waarom hij het in den beginnen heeft kunnen overleven.

  En ALLE religien zijn het resultaat van collectieve handelingen en van elkaar in de ribben gepor … waarmee men zich voor elkaar meer acceptabel maakt.

  Ik zou zeggen dat de mens nog het best mee gebaat is indien hij zij eigen intutief IK furft en weet te herontdekken.

  Ideaaalogien, Ideooologien en Religioologien zijn allemaal … for the birds … Een goed ontwikkeld en gecultiveerd gevoel voor de eigen kansen en probabiliteiten zet voor de individu veel meer aan de dijk … dan alles wat ANDEREN je beloven …

  Zo van … word "georganiseerd en gestandaardiseerd" libertarier en jij en de hele mensheid zal er wel bij varen … NIET dus.

 10. [13] die zegt "Strax zeg je ook nog dat libertiers… "progressief" zijn terwijl zij steeds terug willen naar jaar nul."

  Ja, libertariërs zijn de progressives of the right and the capitalists of the left. En laten we het jaar dat de eerste echte libertarische samenleving ontstaat dopen tot het jaar nul. Goede suggestie!

  en die zegt "Zo van … word "georganiseerd en gestandaardiseerd" libertarier en jij en de hele mensheid zal er wel bij varen … NIET dus."

  Dat libertarisme=collectivisme argument hebben we nu toch wel zo’n beetje uitgediscussieerd niet? Ik vind het een beetje heel erg grote PEOP wat je daar zegt!

 11. Goed artikel Hub.

  De ontwikkeling die hier aan de orde wordt gesteld is vrij rampzalig. De democratie is een groot goed.

  De vraag is waar zal het stoppen. De CDA en de andere christelijke partijen worden in belangrijke mate in het zadel gehouden door de agrarische sector. Zij ontvangen nl. subsidies en stemmen uit eigenbelang op de cda. Vandaar dat die subsidies, die allang hadden moeten worden afgeschaft, als gevolg van christelijke druk nog steeds aanwezig zijn. De macht van de christendemocraten in europa en ook in Nederland.

 12. [10] Ik vereenzelfig mij geenszins met het atheisme maar veel christenen redeneren iets van communisme is atheistisch dus alle atheisten zijn communisten (zie de vele threads on FFI waar atheisten de schuld krijgen van het opkomende mohammedanisme!)

  Overigens maak ik liever een ander onderscheid tussen ideologie en religie:

  Religie: een, ondanks de feiten, niet corrigeerbaar geloof in iets.

  Ideologie: een set ideeen over het hoe in te richten van een maatschappij.

 13. [16] Veel atheïsten redeneren ook vaak in de trant van ‘fundamentalisten zijn religieus dus alle religieuzen zijn fundamentalist’, en niet zelden krijgen ook christenen van atheïsten de schuld van het ‘opkomende mohammedanisme’; zie diezelfde threads op FFI maar.

  Overigens is je persoonlijke uitleg van de begrippen ‘religie’ en ‘ideologie’ geen objectieve en etymologisch verantwoorde. Bovendien halen zelfs die persoonlijke definities niet weg dat mensen bij wie religie steeds minder belangrijk wordt, elders op zoek gaan naar extase en zingeving. Ideologie is daar het beste voorbeeld van.

 14. [16] Religie en ideologie verschillen toch slechts in de aard van hun centrale ficties?
  Bij religies is er sprake van een bovenaardse fictie, bij ideologie van een aardse fictie.

  Verder is de psychologie hetzelfde: huiver, ontzag, verering, maassahysterie, onderdanigheid, onwetendheid, escapisme, de verkleedpartijen. Noem maar op.
  Gewoon lekker gek doen 🙂

  Precies om die reden is een scheiding tussen kerk en staat onmogelijk. Ze zijn meer hetzelfde dan je op het eerste gezicht denkt…

Comments are closed.