Een kwart van alle eerstejaarsstudenten aan de pabo moet verscholen af omdat ze te slecht zijn in rekenen.

Dat liet de HBO-raad weten. De studenten aan de lerarenopleiding moesten dit schooljaar voor het eerst een verplichte rekentoets afleggen.
Aan het begin van het schooljaar zakte bijna de helft van de studenten voor de test. Na twee herkansingen, heeft een flink percentage van die studenten de toets nog altijd niet gehaald.

Ze moeten hun opleiding hierdoor afbreken.

“Er moet nog een groep studenten een rekentoets afleggen. Maar we gaan ervan uit dat uiteindelijk ongeveer één op de vier studenten de toets niet haalt”, aldus de voorzitter van de HBO-raad Doukle Terpstra.
Ik heb drie vragen uit de pabo-rekentoets voor u.

Vraag 1: een auto van 22.000 euro wordt 20 % goedkoper. De nieuwe prijs wordt daarna nog eens met 10 % verlaagd. Wat is het percentage van de totale prijsverlaging? (Categorie: moeilijke vraag.)
a) 18%
b) 28%
c) 32%

Vraag 2: de tuin van Louis is 8.40 meter lang en 5.60 meter breed. Louis maakt een plattegrond met een schaal van 1:20. Wat wordt de lengte en breedte op de plattegrond? (Categorie: gemiddeld niveau.)
a) lengte 42 cm, breedte 28 cm
b) lengte 84 cm, breedte 56 cm
c) lengte 48 cm, breedte 64 cm

Vraag 3: Uit het hoofd! 0,2×1,5 =? (Categorie: makkelijke vraag.)
a) 0,03
b) 0,3
c) 3
d) 30
De antwoorden vind u aan het eind van dit stukje.

Het kabinet heeft al laten weten dat er voor het komende jaar een extra 700 miljoen euro wordt uitgetrokken om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. (Dit terwijl de reservepot van het voortgezet onderwijs plusminus 4,3 miljard euro bedraagt.)

Een groot deel van die 700 miljoen euro wordt besteed aan de verhoging van de salarissen van de leerkrachten. Hier wordt dus wanprestatie beloond.
De oplossing is vanuit libertarisch oogpunt natuurlijk privatisering van het onderwijs.
De realiteit is echter dat hiervan geen sprake zal zijn, zolang de rekenwonders in Den Haag nog aan de macht zijn.
Want in Den Haag zitten de echte rekenwonders!
Elk project wat door de Haagse bureaucraten wordt opgezet kent een budgetoverschrijding van enkele miljoenen tot enkele miljarden. (Denkt u maar aan de HSL en de Betuwelijn en dit zijn slechts twee voorbeelden.)
Ook worden er uitgaven gedaan die in de boeken niet terug te vinden zijn. (Denkt u maar aan de uitgaven voor ontwikkelingshulp van het ministerie van Buitenlandse Zaken ten bedrage van 5.6 miljard euro waarin de afgelopen jaren geen verantwoording voor is afgelegd.)
Dus voor de gesjeesde pabostudenten een toekomstig aantrekkelijk werkgebied.
Het wordt tijd dat in de opleidingen vanaf de basisschool de nadruk wordt gelegd op rekenen en taal. Dat moet toch niet zo moeilijk te verwezenlijken zijn!
De antwoorden zijn: 1b; 2a:3b

10 REACTIES

 1. Er blijven toch leraren nodig. Hoe zou men het gebrek aan rekenen op vmbo niveau gaan compenseren. Door aankomende leraren een studievariant in ‘marxisme-leninisme’ aan te bieden? Noem het ‘maatschappijleer’ of multiculturele vorming en je bent er al. Een groot deel van het onderwijs is helaas al hersenspoeling namens de socialistische.

  Maar serieus, er ligt op een bureau ergens een 5-jarenplan dat 25% van de werkenden/afgestudeerden een diploma ‘hoger’ onderwijs moet hebben. Wegens tekort aan geschikte kandidaten zal de norm en exameneisen alleen maar omlaag gaan. Sjeezes, die reken-vragen. Op mijn oude lagere school lag het niveau al hoger. HBO kan beter worden omgedoopt in VMBO+

 2. En zo wordt er voor het HBO water bij de wijn gedaan, heel veel water, homeopatische mengverhoudingen.

  Dit zijn vragen waar je van mag verwachten dat een lagere school leerling ze op kan lossen.
  Maar goed, zoals Macchiavelli al bedacht had, hou je volk dom, dan kun je ze beter onderdrukken.

 3. Lees in dit artikel van Jan van de Craats welke achterlijke technieken tegenwoordig in het onderwijs worden gebruikt om kinderen te leren rekenen.

  http://staff.science.uva.nl

  Dit gebeurt allemaal onder het mom van "inzicht" en het is gebaseerd op een geitenwollensokken filosofietje (sociaal constructivisme) van een paar pseudowetenschappers (onderwijskundigen…).

 4. Sorry maar dit zijn dus idd makkelijke vragen met makkelijke meerkeuze opties. Ik vind dat iemand die de volgende generatie opleidt dit moet kunnen. Dat iedereen op een Grafische rekenmachine werkt tegenwoordig is een gemis voor het normaal gebruik van de hersenen. En ben je op de HAVO of MBO alles vergeten? Studeren voor een rekentest is nou niet het moeilijkste in de wereld. Denk je nu: WEL, dan ben je niet geschikt voor het beroep van leraar!

 5. [4] Beste Softie

  Bedankt voor de link, nu weet ik waarover ik het kan hebben met moderne pedagogen die kennelijk vooral uit ideologie bezig zijn kinderen tot hele domme volwassenen op te leiden. Het feit dat veel zestigers en zeventigers met alleen verlengde lagere school (tot en met hun 14e) beter kunnen rekenen dan de meeste PABO-studenten zou bewijs genoeg moeten zijn om de oude rekenmethode onmiddellijk in te voeren. NB: Ik ben 47 en heb gelukkig ook nog ouderwets reken- en taalonderwijs gehad.

 6. Ik vraag me af hoe het zit met ministers van begroting in Belgie.
  Als Freya V. in een live interview het antwoord op de vraag "wat is de vierkantswortel uit 25" schuldig moet blijven, dan begrijp je waarom er later een foutje van 900 mln in de begroting zat.

 7. [6]
  Beste Fred,

  Ik ben zelf "maar" 27, maar ik ben blij dat ik nog in de jaren 80 (en begin 90) op de basisschool heb gezeten. Ik heb nog een staartdeling geleerd. Tegenwoordig leren ze die niet meer.

  Je zou ook nog alles van John Taylor Gatto kunnen lezen. Zie: http://www.johntaylorgatto.com
  En Charlotte Thomson Iserbyt, zie:
  http://www.deliberatedumbin

  Op het forum van http://www.beteronderwijsne… kun je het een en ander lezen over de pseudowetenschap onderwijskunde. De reacties zijn niet mals.

 8. De hierboven genoemde vragen zijn zo eenvoudig dat ieder kind van 10 jaar ze moet kunnen beantwoorden.
  Toen ik op de lagere school zat, kon een kind dat deze vragen niet wist te beantwoorden niet mee naar de vijfde klas.
  Mijn oud- docent wiskunde geeft nu bijles aan onderwijzers die niet kunnen rekenen!
  Het is allemaal diep en diep treurig en in winkels zie ik dat de bediende een calculator gebruikt om 3 x 20 uit te rekenen.
  Dat aan het einde van het stukje de juiste antwoorden vermeld staan indiceert weinig vertrouwen in de kennis van de lezers van deze site.

 9. Ik had ze alledrie goed en ik heb maar MBO gedaan. Geef wel de kinderen thuis les en moet zeggen dat deze onderwerpen voor groep 5/6 en 1ste brugklas al zeker een aantal keren de revue zijn gepasseerd.
  Zielig dat dat op de PABO niet lukt. Lager Onderwijs vragen volgens mijn lesplan. Waar ging dit fout?
  Een overheid die denkt dat dit normaal is en ouders die niet kijken wat hun kinderen doen en schaap achtig denken dat het met de overheid wel snor zit?

  Je hoeft (in Nederland) al helemaal niet zelf meer na te denken.

Comments are closed.