NL-regering ( 3 juni ): Het begrotingstekort in 2007 komt uit op 0,7% BBP. En toch stelt het kabinet extra geld beschikbaar voor onder meer het speciaal onderwijs, inburgering van allochtone vrouwen, rechtsbijstand en de WAO-uitkering.

LSR: Libertarische Schaduw Regering: Geen begrotingstekort accepteren maar onmiddellijk zorgen voor een sluitende begroting. Een tekort nog vergroten door bvb “reservering voor de schuldsanering van de Nederlandse Antillen”, is dan helemaal slecht beleid. “

———————————

*) LSR: Libertarische Schaduw Regering: zie WOORDENLIJST

1 REACTIE

  1. Alsof het BBP ook daadwerkelijk beschikbaar is. Overheidsconsumptie telt niet, heb ik ooit geleerd.

Comments are closed.