NL-regering ( 11 juni0: Het kabinet wil burgers bekender en vertrouwder maken met de kernwaarden van de rechtsstaat. Veel actuele politiek-maatschappelijke discussies gaan over de botsing tussen verschillende kernwaarden. Bijvoorbeeld over de spanning tussen de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst, of tussen privacybescherming en terrorismebestrijding. Het kabinet benoemt een commissie!

LSR: Libertarische Schaduw Regering: Contradicties bestaan niet. Als je denkt ze tegen te komen, check dan je uitgangspunten. Er is bvb geen conflict tussen vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst als je consequent redeneert

———————————

*) LSR: Libertarische Schaduw Regering: zie WOORDENLIJST

10 REACTIES

 1. Dan is dus de vraag waar en wanneer wij met deze heren in discussie kunnen gaan. Het kan natuurlijk ook zijn dat dat niet de bedoeliing is, hetgeen een aanleiding zou kunnen zijn om een alternatief in het leven te roepen.

 2. Ik zou dit graag willen geloven. Maar leg dan aub eens uit waarom de samenleving (waaronder ikzelf) lijkt te worstelen met het conflict tussen met name de vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst. Spinoza worstelde er ook al mee. Waarom u dan niet? Hoe ziet dat consequent redeneren er dan uit?

 3. [2] Dat conflict is er niet tenzij je meent dat vrijheid van godsdienst inhoudt dat bepaalde waanideeen niet aangevallen mogen worden (cf godslastering).

 4. Meningsverschillen over vrijheid van meningsuiting (art. 7 Gw) en vrijheid van godsdienst (art. 6 Gw) beginnen steeds weer van voren af aan. Zodra die begrippen en bepalingen aan de orde komen, moeten ze worden geherinterpreteerd.

  Voor een logicus is het evident, dat "de" vrijheid van godsdienst *afgeleid* is van "de" vrijheid van meningsuiting. Dus is er geen behoefte aan een grondwettelijke bepaling zoals "de" vrijheid van godsdienst (= dubbelop), tenzij met dit laatste iets anders wordt beoogd.
  In dat laatste geval doet zich dus wel degelijk een reeel conflict voor.

  Tenslotte dit: het zou interessant zijn van godsdienstigen te vernemen, waarom eigenlijk een godsdienstige mening in de zin van de grondwet een uitzonderlijke (grond)wettelijke behandeling verdient t.o.v. een ander soort mening, zonder in een cirkelredenering te belanden.

 5. [4] De vrijheid van godsdienst houdt, helaas, wel meer in dan alleen de vrijheid van meningsuiting, het geeft je het recht om:
  -dieren te mishandelen (halal/kosher slachten)
  -het recht je zoons te verminken (maar dan weer niet je dochter): besnijdenis
  -het recht je kinderen geestelijk te mishandelen (religieuse indctrinatie)
  -het recht dat anderen moeten meebetalen aan de indoctrinatie

 6. [5] FFI,
  Precies. Maar bovendien het recht politieke doctrines af te dwingen en andersdenkenden te discrimineren of te doden.

 7. Uit de reacties concludeer ik dat de vrijheid van godsdienst als apart artikel conflicterend misschien niet zo zeer conflicteert met de vrijheid van meningsuiting, maar wel kan conflicteren met artikel 1 vd Gw.

 8. [7] Ja, dat kan je wel zo stellen. Eigenlijk had het natuurlijk vrijheid van religie moeten zijn (dwz ons burgers vrijwaren van religie in de overheid) maar zoals het nu is is het eigenlijk een draak van een artikel dat positieve rechten schenkt aan mensen die waanideeen delen.

  Ik denk dat Balk cs. bedoelen met vrijheid van meningsuiting vs religie mogen overheidsdienaren een burka oid dergelijksdragen of moet je met een burka een bank in mogen (over uberhaupt de straat in mogen).

  Ik echter denk niet dat Balk cs zullen tornen aan de extra rechten van die achterban heeft.

 9. De confessionelen en andere collectivisten zijn het niet alleen over de betekenis van de begrippen, maar ook over de onderlinge verhouding en de reikwijdte van de onderhavige grondwetsartikelen onderling oneens.
  Zolang men hierover niet tot een consensus komt, kan het indoctrineren en discrimineren ongestoord doorgaan.

 10. [2] Heel simpel. (Bijdeweg, Spinoza worstelde er natuurlijk vooral in praktische zin mee na zijn verbanning uit Amsterdam). Vrijheid van Godsdienst volgt logisch uit Vrijheid van Meningsuiting, oftewel het eerste is een verbijzondering van het tweede. Dit impliceert dat Godsdienst niet zomaar een mening is, maar belangrijker dan dat. Daar ze allebei grondrechten zijn botst de vrijheid van Godsdienst eigenlijk een beetje met artikel 1, want een verbijzondering van een bepaalde groep, kan dat zomaar? Blijkbaar wel.

  Bovenstaande is de donkey-redenering. De meer logische redenering is dat de Vrijheid van Godsdienst overbodig is, want dit wordt al gedekt door de Vrijheid van Meningsuiting. Vrijheid van Meningsuiting kan nooit botsen met artikel 1 omdat deze anders donkeyberedeneerd moet worden (bijvoorbeeld dat zij TUSSEN burgers geldt, maar nee het geldt alleen tussen burger en overheid dus kun je met de vrijheid van meningsuiting niemand discrimineren, want dat is weer een grondrecht dat tussen burger en overheid geldt).

  Maar eigenlijk gaat het nergens over omdat in de grondwet toch overal staat ‘behoudens de wet’.

Comments are closed.