NL-regering (15 juni): “Het kabinet stelt 12,6 miljoen euro extra beschikbaar voor energiebesparingsprojecten.

LSR: Libertarische Schaduw Regering: Wij hebben niets tegen “energiebesparingprojecten. Wij hebben alles tegen het gebruiken van afgedwongen belastinggeld voor dat (en elk ander) doel. Laat iedere rechtmatige eigenaar zelf beslissen wat hij met zijn geld (eigendom) doet.

———————————

*) LSR: Libertarische Schaduw Regering: zie WOORDENLIJST

2 REACTIES

  1. ik begrijp zulke berichten van de overheid niet. je wilt energie besparen (minden energieconsumptie) en daar moet je dan extra geld voor hebben? die besparingen verdien je toch vanzelf terug.het worst case scenario is natuurlijk wat de oveheid doet. mensen inhuren om lampjes uit te doen.

    flap [2] reageerde op deze reactie.

  2. @bart [1]: “het worst case scenario is natuurlijk wat de oveheid doet. mensen inhuren om lampjes uit te doen”

    Dit is het doel van de berichtgeving van de overheid. het eigen falen verbloemen en tegelijkertijd proberen een maatschappellijke basis te creeeren voor het verder verhogen van belastingen en verder inperken van individuele vrijheden!

Comments are closed.