NL-regering (14 juni): “In 2011 moet bij de overheid het aantal allochtonen op managementposities zijn toegenomen.

LSR: Libertarische Schaduw Regering: Door dergelijke uitspraken en maatregelen worden allochtonen steeds als een aparte groep benadrukt. Ophouden daarmee en iedereen als gelijkwaardig behandelen en voor een bepaalde baan gewoon de meest geschikte aannemen.

———————————

*) LSR: Libertarische Schaduw Regering: zie WOORDENLIJST.

11 REACTIES

 1. De aangedragen oplossing "iedereen als gelijkwaardig behandelen en voor een bepaalde baan gewoon de meest geschikte aannemen" wordt al jaren gehanteerd en blijkt dus niet te werken. "Iedereen gelijkwaardig" en "de meest geschikte aannemen" zijn zeer rekbaar, dus dat "gewoon" is niet op zijn plaats.

  In het geval van een sollicitatie is vooroordeel tevens oordeel. Toch maar het anoniem (voor zover mogelijk) solliciteren invoeren, dan? Desnoods via een buitenstaander, die geen uitzendburo is?

 2. [1]
  LottaFuzz,

  Hoe bedoel je "blijkt niet te werken"?

  Blijkbaar is het gewoon een feit dat allochtonen gemiddeld genomen minder geschikt zijn voor (bepaald) werk. Hetzij omdat ze nu eenmaal een lager opleidingsniveau hebben, slechter Nederlands spreken, of omdat ze niet gemotiveerd zijn, of wat voor reden dan ook. Het feit dat ze dus minder worden aangenomen, zou voor hen een teken moeten zijn betere qualificaties te halen. Niet dat ze kunstmatig voorgetrokken moeten worden.

  In een vrije markt wordt de werkgever beloond voor het aannemen van de meest geschikte, productieve kandidaat. Sommigen zullen dat uit (onterecht!) vooroordeel niet doen, maar zullen dan ook minder winst maken. Terwijl degene die wel de meest productieve aanneemt er met die winst vandoor gaat, waardoor de werkgever met het ongefundeerde vooroordeel benadeeld wordt. Met het kunstmatig bevoordelen van allochtonen, kun je slechts bereiken dat de productiviteit nog verder daalt, met als gevolg nog grotere werkeloosheid.

  Zelfs als de algehele werkeloosheid gelijk blijft (en je er dus van uitgaat dat de disproportionele werkeloosheid onder allochtonen geheel aan vooroordelen te wijten zou zijn en niets te maken heeft met werkelijke geschiktheid), zullen i.p.v. allochtonen de autochtonen werkeloos worden, maar in wat voor zin is dat beter?

 3. [1] Wat dacht je hiervan? We selecteren gewoon de beste kandidaat.

  De archetypische blanke heteroman heeft nu al sinds de jaren ’60/’70 gehoord dat alle problemen in de wereld – en vooral in eigen land – op welke manier dan ook gerelateerd zijn aan hem. Bij wijze van; uitkeringen, positieve discriminatie, quota, slechte pers, PC, you name it. Ik ben er zat van.

  "positieve" discriminatie werkt niet.

  Ik vind dat we helemaal moeten stoppen met ‘maakbare’ initiatieven. Mensen worden aangenomen obv kwaliteit en ervaring, meer niet.

  Overigens heeft jouw initiatief alleen betrekking op de overheid. Bedrijven moeten al helemaal vrij zijn om die mensen aan te nemen, die ze willen. Bedrijven zorgen ervoor dat Nederland überhaupt nog kan draaien.

  Als bedrijven bewust discrimineren op wat voor grond dan ook, vind ik dat jammer/ slecht, maar het is wel hun eigen keuze. Niemand die daar wat over te zeggen heeft.

 4. [1] Na bijvoorbeeld het invoeren va het minimumloon in de VS in de jaren ’30 steeg de werkeloosheid onder jongeren ‘zwarten’ tot wel 40% en onder volwassenen tot 2,5 maal die van ‘blanken’, terwijl voor de invoering het verschil in werkloosheid te verwaarlozen was.

  Heeft natuurlijk niet zo heel veel met disciminatie te maken maar met bevolkingsamenstelling. Allochtonen hebben nog steeds gemiddeld genomen een te lage productiviteit om zelfs maar het minimumloon waard te zijn. Niet werken is niet ‘integreren’, leidt tot generaties opgesloten in hun sociaal-economische kooitje.

  Dit om maar ana te tonen wat er gebeurd is zonder dat er discriminatie bij kwam kijken – the economy sees no colour.

 5. [4] "the economy sees no colour" En waar dat wel zo is dan is die werkgever erg dom, zal minder winst maken en makkelijker uit de markt gedrukt worden. Racisme is sociaal verwerpelijk maar er is hier geen rol voor de overheid. Eerder voor vrijwillig gevormde collectieven die informeren over de verwerpelijkheid en domheid van disciminatie – de Vrijspreker bv.!

 6. [4] Excuse for the spam: Mijn punt was dus dat werkeloosheid, uitgesloten zijn van het arbeidsproces niet veel met discriminatie te maken hoeft te hebben maar veeleer te maken heeft met regulatiemaatregelen van de economie door de overheid. Het minimumloon is echter wel een vorm van discriminatie! Het discrimineert laag productieve en goedkope arbeid; hence artikel 1 van de Grondwet…

 7. [1]
  Wat je bedoelt te zeggen is dat er wel gelijke kansen zijn, maar geen gelijke resultaten (m.b.t. gelijke aanname door bedrijven van autochtonen en allochtonen).

  Dat is inderdaad discriminatie, maar dan wel terechte, namelijk op kwalificatie en geschiktheid.
  Je bent gelijk voor de wet, niet in kwalificaties, presentatie, geschiktheid, vaardigheden en ga zo maar door.
  Bovendien kun je je afvragen in welke mate een allochtone sollicitant zijn cultuur mee naar binnen wil nemen en die dus opdringen op de werkvloer (bidruimtes en bid tijden, burka’s en ga zo maar door).

  Jij zou dat vooroordelen kunnen noemen, wij noemen dat volledig terechte oordelen.

 8. Het is interessant om te zien dat er onder "hoogopgeleide allochtonen" ineens geen discriminatie meer is. Hieruit blijkt dat het niets temaken heeft met het kleurtje, maar wel met het opleidingsniveau.

  Dyhard salonsocialisten zullen nu natuurlijk weer roepen dat er dan dus discriminatie op leerinstellingen zou zijn, maar dit is ook zeer onwaarschijnlijk, omdat ze per buitenlander minimaal 2x zoveel subsidie krijgen dan voor allochtonen.

  En daarnaast blijft het toch vreemd dat de overheid dan wetten moet gaan uitvaardigen om hun eigen racistische beleid tegen te gaan, kunnen ze dan gewoon niet die mensen ontslaan of zo?

  Overigens heeft de politie dergelijke acties ook wel eens uitgevoerd, proberen meer allochtonen te werven, maar de uitkomsten hiervan waren dramatisch…

 9. Dat positieve discriminatie niets goeds uithaalt, is mij niet vreemd. Ik was nu wel zo naief om ervan uit te gaan dat er pas van discriminatie gesproken kan worden in geval van gelijke geschiktheid van kandidaten. Uit verschillende reacties maak ik op, dat die gelijke geschiktheid niet bestaat. Niet omdat er nou eenmaal een keuze gemaakt moet worden, maar omdat een kandidaat van allochtone afkomst domweg minder geschikt is. (je zou bijna gaan denken dat de autochtone kandidaat positief gediscrimineerd wordt) Boeiend.

 10. [9] Het is inderdaad waar dat geschikte, autochtone kandidaten regelmatig obv hun afkomst gediscrimineerd worden om minder geschikte, allochtone kandidaten een kans te geven.
  Dat geldt overigens voor iedereen die zich kan beroepen op slachtofferschap; gehandicapten, vrouwen, homo’s, allemaal krijgen ze honing om de mond.
  Het is bij de politie, sommige gemeentes (bvb Nijmegen) en overheid (ministeries) zelfs officieel beleid om allochtonen en vrouwen aan te nemen boven gelijke geschiktheid.

  Gelijke kansen? JA! Gelijke uitkomsten? NEE!

  Hoe moeilijk is dat nu? Het is niet de schuld van andere groepen, dat sommige groepen relatief minder succesvol zijn. Dat ligt aan die groepen zelf.

  Hard, maar waar.

 11. [9]
  Lotta,

  Als jij kunt bedenken dat de relatief grotere werkeloosheid weleens door vooroordelen kan komen, en dat er dus zeer geschikte en productieve kandidaten tussen de allochtonen uitgevist kunnen worden, waarom is dan nooit een werkgever op het idee gekomen om daar eens tussen te gaan zoeken? Feit is dat werkgevers vaak al beginnen met het sorteren van kandidaten op ingediend CV. En als daarop staat dat je geen geschikte opleiding hebt, waarom zou een werkgever dan onterecht discrimineren als hij zo’n vacature naast zich neerlegt?

  Bovendien verandert het gedwongen aannemen van allochtonen niets ten goede. Stel dat de samenleving uit 100 personen bestaat, waarvan 50 autochtoon en 50 allochtoon. En stel er is 10% werkloosheid, en dat alle 10 werklozen allochtoon zijn. Wat is er dan feitelijk verbeterd wanneer niet langer alle 10 werklozen allochtoon zijn, maar 5 allochtoon en 5 autochtoon? Natuurlijk zul je er 5 allochtone werkelozen mee blij maken, maar de 5 autochtonen die hun baan verliezen zijn daar even ongelukkig mee. En het totaal aantal werkelozen blijft nog altijd 10%.

  Als bovendien de discriminatie niet op onterechte vooroordelen berustte, maar op werkelijke productiviteit, zal de productiviteit en daarmee ook de inkomens van de werkenden, ook de uitkeringen van de werkelozen, en mogelijk zelfs de werkgelegenheid nog verder dalen. En dat laat nog het morele argument genoemd door Jimmy, namelijk dat mensen (en dus ook organisaties van mensen) zelf mogen weten wie ze hun geld willen betalen en hoeveel, buiten beschouwing.

Comments are closed.