NL-regering ( 28 juni): De vrijblijvendheid is voorbij, schrijft minister Rouvoet. Ouders moeten hulp aanvaarden zodra de veiligheid, gezondheid of ontwikkeling van hun kind in gevaar komt. Zo nodig kunnen zij via de rechter worden gedwongen mee te werken aan een betere opvoeding (Uiteraard alles ter beoordeling van de overheid) Daarom moeten kinderen de eerste vier jaar al gecontroleerd, geëvalueerd, worden.


LSR: Libertarische Schaduw Regering: De opvoeding van onze kinderen is zo belangrijk dat we de overheid daar zo ver mogelijk vandaan moeten houden. De volgende stap van Rouvoet naar het implanteren van een chip moet zoveel mogelijk worden tegengewerkt, zelfs voorkomen.

———————————

*) LSR: Libertarische Schaduw Regering: zie WOORDENLIJST

15 REACTIES

 1. En nog hebben mensen en politici niet door (of willen het niet weten, of vinden het best), dat het verbieden van risico’s het einde van alle vrijheid betekent. Iedere menselijke keus is een keuze tussen twee risico’s: een groter en een kleiner. Als we dan alleen nog maar de kleinste risico’s mogen "kiezen", is er in feite geen keus meer.

  Zo ook bij het opvoeden van de kinderen. Wanneer Rouvoet bepaalt dat mensen voortaan alleen nog maar die dingen mogen doen die hun kinderen de kleinste kans op "ontsporing" bieden, hebben zowel ouders als kinderen niets meer te zeggen over hun eigen leven. Dat het nogal willekeurig is om voor iedereen te bepalen wat die "ontsporing" inhoudt, zoals zeggen dat "veiligheid" of "gezondheid" het enige is waar je voor mag leven, maakt ze kennelijk niets uit. Misschien dat ze het maar moeten verbieden om geboren te worden. Dat elimineert immers iedere kans op ongewenste gevolgen.

  Deze daad kan nog wel eens zeer onaangenaam uitpakken voor Rouvoets achterban. Het is immers onlangs "bewezen" dat kinderen met een streng religieuze opvoeding een grotere kans op "ontsporing" en uithuisplaatsing hebben.

 2. Totale controle is het doel van de regering(en).

  Op onderstaande site hebben ze dat allang voorzien.

  Geimplanteerde biochip, biometrie etc.
  Project LUCID het 666 controlesysteem van het beest
  http://home.wanadoo.nl/henr

 3. Kabinet trekt 441 miljoen uit voor centra voor gezin. http://www.nu.nl/news/11031

  Hoor ik de heer Lubbers weer Kampementen roepen?
  " De ‘kampementen’ zijn bedoeld voor jongeren die overlastgevend zijn en crimineel gedrag vertonen.

  1994 werd er in Veenhuizen met een experiment gestart, zoals Ruud Lubbers dat bedoelde. In 1997 werd het experiment beëindigd door toenmalig minister van Justitie Winnie Sorgdrager (D66) wegens gebrek aan resultaat.

  Hans de Boer (PvdA en Taskforce Jeugdwerkloosheid) riep in 2006 al op om Lubbers’ kampementen in ere te herstellen."

 4. Wellicht is het zinvol om een VERBOD op religie in het debat en de publieke ruimte in te stellen en vervolgens strikt te controleren en handhaven, deze religiueze dienen van chip voorzien en 24 uur per dag gevolgd te worden opdat ze geen schade aan vrije mensen kunnen toebrengen ofwel hun verderfelijke gedachtengoed opleggen. Klinkt misschien extreem maar de realiteit van (her)opvoedingskampen en beslissingsonbevoegdheid volwassenen in combinatie met volledige controle op electronische communicatie, massacommunicatie, mobiliteit en extreem hoge lastendruk van indiviuen is ook niet fris.

  christenen(CDA kliek) en moslims (PVDA)

 5. Minister Rouwvoet zou eens moeten kijken naar hoge ambtenaren die straffeloos kinderen verkrachten!

  http://www.nwo-info.nl/inde

  Moge dat hele hypocriete zooitje nu snel worden opgerold!

  Overigens ben ik van mening dat Joris Demmink strafrechtelijk moet worden vervolgd!

 6. [6] Ha! Weer een verbod. Niet erg libertarisch. Is ook helemaal niet nodig als het libertarische beginsel van scheiding van kerk en staat (en economie en staat, en onderwijs en staat, en…) wordt doorgevoerd.

 7. [7] Doe daar dan Joost Tonino, Winnie Sorgdrager en niet uit te sluiten Donner en Hirsch Ballin ook nog maar bij. En zo zijn er nog een paar. Klokkenluider Online heeft ook de nodige info, evenals Kleintje Muurkrant. De vrijspraak van Demmink was natuurlijk te verwachten; vrouwe justitia heeft haar blinddoek al lang geleden afgedaan.

  Daarbij is een belangrijke getuige bij dit kortgeding in Turkije op de luchthaven opgepakt en aan de tand gevoeld, effectief zijn getuigenis onmogelijk makend. Handig, als je als verdachte gewoon in functie mag blijven van Hirsch Ballin…

 8. En zo zijn er dus tal van redenen om de huidige roverheid maar in zijn geheel op te doeken.

 9. Ik zie niet in, hoe de vrijheid, anders dan langs politieke weg, op vreedzame wijze zou kunnen worden herwonnen.
  Roepen langs de zijlijn van een competitiewedstrijd heeft hetzelfde effect op de uitslag, namelijk geen.
  Zolang men zich niet daadwerkelijk politiek engageert haalt het niets uit.

 10. Of Rouvoet als brave christen aanstuurt op chip-implantatie, is te betwijfelen. Het eerdergenoemde Project LUCID is een (vrij extreem) voorbeeld van de christelijke weerstand tegen de ‘moderne tatoeage’, waarin de biometrische kenmerken van de drager zijn opgeslagen. Voor zover ik weet, heeft Rouvoet zich ook altijd verzet tegen dergelijke ID-achtige controlemaatregelen. Het CDA daarentegen…

  Ik zie een ander schrikbeeld: het kweken van een "nieuwe mens". Daartoe moeten aanstaande ouders eerst in ‘centra voor jeugd en gezin’ een ‘huwelijkscursus’ volgen.

 11. [12]
  Lotta,

  En zo werkt democratie:

  Meneer Rouvoet kan zijn volledig voorgeprogrammeerde "christelijke" mens gaan kweken met de jeugd als grondstof, en de andere partijen krijgen waarschijnlijk tegen de zin van Rouvoet het nog wel zover om iedereen te chippen. Eindresultaat: iedereen krijgt zijn favoriete dwangmaatregel en niemand heeft meer enige vrijheid over. Zelfs je gedachten en gevoelens worden waarschijnlijk gereguleerd voor zover de overheid\maatschappij dit lukt. Want anders zou het misschien een "risico" zijn. Dat wordt ook al geruime tijd geprobeerd via censuur en propaganda. En de mogelijkheden tot manipulatie worden ook steeds groter naarmate de overheid meer middelen (en kinderen en volwassenen om te "helpen") in handen krijgt. Gezellige gedachte niet? Of zoals George Orwell zei: "If you want a vision of the future, imagine a boot stamping on a human face – forever."

  Soms hoop ik wel eens dat God bestaat, want ik heb zomaar het vermoeden dat we van de gemiddelde mens weinig heil of bevrijding hebben te verwachten. Die gelooft teveel in allerlei onzin en denkt dat hij "goed" doet door zich de levens en keuzes van anderen toe te eigenen.

 12. Voor wie het nog niet helemaal door heeft. Er is geen God meer nodig. Er is er al Een: De Overheid, met allemaal zelfbenoemde Jezussen en -heiligen die namens ‘God’ ons lastig vallen met allerlei mallotige maatregelen en ons in naam van die God ons bezit willen roven.

  Hier even op door redenerend zou je kunnen stellen dat de Kerk Van De Overheid polytheistisch is; momenteel werkt men aan een monotheistische kerk met de Verenigde Nazis als nieuwe Oppergod (v.z.m.h.) en raadsleden als hogepriesters. Zouden de socialisten misschien een ‘herkadering’ van de islam nastreven hiervoor?

  De megalomane bemoeizucht lijkt ook geen grenzen te hebben. Laatst las ik ergens (misschien was dat op de Vrijspreker) dat de overheid nu bezig is om het maken van pasfotos te monopoliseren (geschatte wachttijd voor een afspraak met de staats-fotograaf is 48 weken). Binnenkort volgt meer. Monopolie valt makkelijk te winnen als je zelf de regels mag herschrijven.

 13. ook libertijnen vinden toch dat de persoonlijke vrijheid ophoud waar die van anderen word aangetast? dan vind je toch ook dat criminaliteit en overlast bestreden moet worden?
  en de manier om een crimineel van 10 jaar oud aan te paken is toch in de eerste plaats door de ouders aan te pakken, in de hoop dat ze hun kind beter opvoeden. dit geldt natuurlijk niet als je denkt dat criminelen als zodanig geboren worden en dat het helemaal niet uitmaakt of je ouders je op tijd in bed stoppen met een knuffel of dat ze je op straat dumpen terwijl ze zelf in de kroeg/koffieshop zitten.

  wel vind ik dat Rouvoet zich zwaar voor het karretje van de jeugdzorg laat spannen. die roepen dat ze weinig kunnen doen als kinderen worden mishandelt, maar dat is complete bullshit. kinderen worden ook uit huis gehaald (en met een levenslang trauma opgezadeld) als er thuis helemaal niets raars aan de hand is. ook dat ze te weinig geld hebben is onzin, zo’n tehuis zit tjokvol vergadertijgers die hun dagen vullen met te doen alsof ze hard werken. en dan nog blijft er geld over om met de kinderen op vakantie te gaan of om allerlei nieuwe spullen voor ze te kopen (materieel gesproken ben je stukken beter af in een tehuis dan met een bijstandsmoeder).
  dat er toch onder de ogen van jeugdzorg kinderen worden doodgemarteld door hun ouders is niet door een gebrek aan geld, maar door onkunde en desinteresse.
  het is net zo’n baantje als kassameisje: domme meisjes doen het een paar jaar totdat ze een leuke kerel hebben gevonden. tegen de tijd dat ze zelf kinderen krijgen werken ze al niet meer voor jeugdzorg. (bovendien word de truc van de tijdelijke contracten toegepast, als je voortdurend op de schopstoel zit, laat je het wel uit je hoofd om kritiek te leveren op je werkgever)

  en naast simpele onkunde is er natuurlijk ook echte mishandeling; waar denk je dat een pedofiel gaat werken: bij de kinderbescherming of in het bejaardentehuis? (als een hulpverlener een thuiswonend kind ziet met een enkele blauwe plek zullen ze meteen roepen dat die ouders hun kinder slaan (en daar zijn ze dan dus ook echt niet meer van af te brengen), terwijl een tehuiskind never nooit niet word geloofd als het zich beklaagd over mishandeling (en tegen wie zouden ze trouwens kunnen klagen als ze hun ouders zelden zien en een vertrouwenspersoon krijgen opgedrongen, die niet te vertrouwen is?)

  kortom: ik denk dat rouvoet het goed bedoelt, maar hij ernstig naief, door de jeugdzorg op hun woord te geloven dat een beetje meer geld alles oplost.

Comments are closed.