De mede door uw belastingcenten betaalde neo-communisten van het Miljeu- en Natuur PLANbureau zetten hun indoctrinatie van de Nederlandse samenleving voort met het bericht, dat er MEER CENTRALE STURING moet komen bij de inrichting van Nederland. De MNP-communisten stellen dit in een rapport over duurzaam Nederland (kan iemand mij nu EINDELIJK vertellen wat DUURZAAM is en hoe je dat kunt meten ?). Het rapport wordt dinsdag aan het kabinet aangeboden. Wellicht dat Maximaal Verhagen er niet bij is, hij is immers -zoals elke zichzelf respecterende politicus annex bemoeial- weer eens bezig zijn neus in andermans zaken te steken in het Midden-Oosten.

De MNP-communisten menen dat allerlei losse plannen van de diverse overheden tot verkokering van het beleid leiden.
Even Van Dale er maar weer bijgehaald:
ver·ko·ke·ren (onov.ww.)
1 uiteenvallen in een aantal scherp gescheiden beleidscircuits

be·leid (het ~)
1 wijze van behandeling van een zaak met betrekking tot de gevolgde of te volgen beginselen of gedragslijn => politiek

Het woord “beleidscircuit” levert niks op. Uit elkaar trekken levert het volgende op:
cir·cuit (het ~, ~s)
1 rondlopend parcours voor snelheidswedstrijden => racecircuit
2 systeem van door leidingen met elkaar in verbinding staande punten
3 kring van personen, instanties enz. waarbinnen iets of iem. de ronde doet

Kortom: de MNP-commies vinden dat de losse plannen leiden tot het uiteenvallen in een aantal scherp gescheiden kringen van instanties waarbinnen deze plannen circuleren, of zoiets. Snapt u het ? Ik ga er eens even een nachtje over slapen.
Mijn theewater doet mij vermoeden, dat men het liefst de klojo’s in Den Haag laat bepalen waar er gebouwd wordt, hoeveel er gebouwd wordt, hoe er gebouwd wordt. Centrale planning is hierbij doorslaggevend, inspraak op lokaal niveau is niet goed want dat is alleen maar lastig.

Verder is men van mening dat er geen nieuwbouwlocaties meer bij moeten komen zoals de Leidsche Rijn bij Utrecht, doch alleen nog bouw in- of dichtbij de steden en dorpen.

Wtf ?!? Is Utrecht geen stad ? Of een dorp ? Ligt Leidsche Rijn soms niet dicht bij dat dorp, stad of whatever het is ?

Eén ding is mij wel duidelijk: deze communistische ambtenarenclub, onderdeel van VROM, is een gevaar voor de samenleving, TENZIJ je een communist bent natuurlijk. Als antwoord op de belachelijke hoeveelheid overheidsbemoeienis op lokaal, provinciaal, nationaal, en Europees niveau vindt men dat meer overheidsbemoeienis de oplossing is. Welnu, ik heb een ander voorstel. Hef het ministerie van VROM op (niet klagen, ik weet dat er ook andere ministeries moeten sneuvelen, maar dit kankergezwel snijd ik er het eerst uit), zodat ze niet meer van die onzin gaan publiceren. Mag ik dat duurzaam noemen ? De bomen die anders voor nutteloze rapporten gebruikt zouden zijn geworden, zullen mij dankbaar zijn, ik weet het zeker.

Suggesties m.b.t. de uitleg van wat die communistische niksnutten eigenlijk bedoelen, zijn van harte welkom..

12 REACTIES

 1. Ik heb zondag nog gekeken naar Buitenhof en viel uit mijn bank van ongeloof. De woordvoerder/voorzitter van dit clubje pleitte ook nog voor een tweejarig moratorium. Twee jaar dus niets bouwen of aanleggen, voordat er een landelijke ‘visie’ was. Een ander woord uiteraard voor een gecentraliseerd vijfjarenplan. Hij zat heel trots te wijzen naar een heerlijk ingevulde kaart van Nederland, met heel veel kleurtjes. Vond ik ook leuk om te doen, toen ik een jaar of 12 was.
  Helaas Andre, ik kan je niet echt helpen wat deze figuren nu precies bedoelen en wat ze willen. Het probleem is volgens mij dat dit MNPB zichzelf moet bewijzen en het inkomen moet veilig stellen. Deze lui wonen zelf vast heel aangenaam, maar de rest van Nederland moet maar in de steeds verder dichtgebouwde bestaande steden en gemeenten gaan wonen.
  Als Leidenaar erger ik mij bijvoorbeeld aan de bescherming van het zogenaamde Groene Hart. Een deel wil ik zeker behouden, zoals het merengebied ten noorden van Leiden en het gebied tussen Gouda en Rotterdam (Rotte). Maar fiets van Leiden naar Zoetermeer en het is een saai, zwaar gesubsidieerd landschap, volledig bestaand uit weilanden. Waarom mogen daar geen woningen worden neergezet? Of een modern bedrijventerrein, zoals Leiden wil, waardoor nabij het centrum op bestaande oudere bedrijventerreinen wel ruimere en ook wat goedkopere woningen kunnen worden gebouwd?
  Dit soort instanties zorgen ervoor dat de woningprijzen en huren onnodig stijgen, mensen dus gefrustreerder raken en dat alleen om wat torretjes en kevertjes in onnodige weilanden te kunnen sparen.
  PS: Ik woon zelf uitstekend in een klein maar zeer aangenaam appartement in het centrum vn Leiden, dus persoonlijk maakt het mij niet uit of er niet gebouwd wordt, maar laat ik nu toch ook begaan zijn met een deel van de natuur, genaamd mensen!

 2. >kan iemand mij nu EINDELIJK vertellen wat DUURZAAM is en hoe je dat kunt meten ?<

  Wat is duurzaam? =>
  conservatief voor mensen die het woordje conservatief niet in de mond durven te nemen /mogen nemen van hun naasten. Ook wel bekend onder de term behoudend

  Hoe duurzaamheid te meten? =>
  Niet; wat niet erg is voor de gebruikers van het woord duurzaam, aangezien deze voornamelijk alpha-georiënteerde mensen sowieso niet opgeleid zijn met meetbare waarden, noch enige objectieve meetbarheid nastreven in de door hun gedane voorstellen. Gelijk krijgen is belangrijker dan gelijk hebben.

 3. Prima betoog André. Waarom lijkt het toch alsof er dagelijks meer van dit soort subsidiesponzen uit de grond schieten? Waar komen deze (hersen-)weekdieren vandaan? Kweken ze soms paddo’s in die beschermde weilanden?

 4. [3]
  "..alsof er dagelijks meer van dit soort subsidiesponzen uit de grond schieten"

  Het lijkt niet zo, het ís zo, René. Kijk eens naar het "autoriteiten-oerwoud" dat de laatste jaren aan het ontstaan is. Ik ben tussen neus en lippen door bezig om ze te verzamelen voor een gepeperd artikel, maar ik vrees nu al dat ik er een paar zal vergeten. Het lijkt er op, dat dit soort instanties gekweekt wordt om het groeiende leger aan politici die in de wachtgeldregeling verzeild zijn geraakt nadat ze hun democratisch Waterloo hebben ervaren, alsnog een mooi betaalde baan op kosten van de belastingbetaler te verzorgen, zodat deze wáre parasieten van de belastingbetaler de rest van hun verdorven leven op rozen zitten. Wat mij betreft krijgen ze allemaal een maatje 48 of groter in hun rectum, zodanig dat ze dan alleen nog maar staande uit het raam kunnen gaan staan koekeloeren.

 5. [3]
  O ja René, weet jij trouwens wat het begrip "duurzaam" zoals dat tegenwoordig te pas en te onpas wordt gebruikt, concreet inhoudt en hoe je dat meetbaar maakt ?

  Ik heb het laatst aan iemand gevraagd die het in een presentatie had gebruikt, helaas kon ze me niet vertellen wat het inhield.

 6. [1] Doelbewust heb ik afgelopen zondag dat zwaar politiek correcte Buitenhof met z’n arrogante en door de belastingbetaler in leven gehouden P.v.Ingen NIET bekeken!
  Ik begin het gevoel te krijgen dat dat verdomde milieu helemaal niet aan de orde is.
  De -laat ik het maar zo noemen- asiel-"industrie" slokt onnoemelijk veel euries op, tig allochtonen hebben geen ziekenfondsverzekering, er komen steeds meer allochtonen door criminele activiteiten achter de deur en wat ik nog vergeten mocht zijn…, O ja, de immigratie was ik nog vergeten…
  De "heren" in Den Haag zijn erg vindingrijk in het bedenken van oplossingen om op een snelle en goedkope manier aan geld te komen.
  Een en ander heeft ook met massapsychologie te maken: vertel een verhaaltje waar ze van schrikken(zeespiegelstijging/maar niet heus)en de portemonnee wordt snel getrokken, iets dat ze van mijn kant op hun gesubsidieerde buik kunnen schrijven.
  Ongebreidelde OZB-verhogingen is naar mijn gevoel van hetzelfde laken en pak: gemeentes die asielzoekers huisvesten hebben geld nodig, en waar komt dat vandaan?
  Over die eeuwige OZB nog dit: waarom lopen alle huiseigenaren niet massaal te hoop tegen deze zwendelpraktijken?
  Iets dat je EIGENDOM is en waar je tig jaar voor hebt KROMGELEGEN, ga je belasting voor betalen omdat je het toevalling in bezit hebt…
  Betaalt u soms ook belasting voor het bezit van de kleren aan uw lichaam?
  Betaalt u voor het bezit van een wasmachine, TV of wat dan ook?
  (ja, toegegeven: voor je auto betaal je houderschapsbelasting, is in feite hetzelfde)
  Kortom: Nederlanders zouden veel vaker met de vuist op tafel moeten slaan en zeggen: nou is het gelazer afgelopen.
  En dan niet één keer, NEE: iedere dag, anders gaan ze in Den Haag denken: zo, dat hebben we weer BINNEN.
  Van die situatie -inclusief de ziekmakende autonomie van gemeentebesturen!!- moeten we heel snel af.
  En nu ben ik benieuwd wie vindt dat ik ongelijk heb.
  Ik ben het stadium van zoete broodjes bakken allang voorbij!

 7. [5] Duurzaamheid is een niet meetbaar, abstract begrip.
  De indruk van het tegendeel wekken -dat het wel meetbaar zou zijn- slaat als de bekende lul op de overbekende koektrommel.

 8. Goed gezegd. Ik had het bericht op teletekst gelezen, en voor het eerst in lange tijd explodeerde ik deze keer eens niet van woede. De reactie was meer van "whatever…", want inmiddels ken ik de hele dagelijkse litanie wel.

  Iedere dag komt weer een zielig excuus voor een "mens" vertellen tegen iedereen dat ze schuldig, zondig, gestoord en crimineel zijn, omdat ze willen leven en zelf bepalen wat ze met hun leven doen. Kennelijk is de mens het laagste van het laagste als het aan dat soort "mensen" ligt. Een koe, een gestreepte pad, "het landschap", "de open ruimte", "de natuur", "het klimaat", álles, levend of dood, bewust of bewusteloos, heeft volgens hen rechten. Behalve de individuele mens zelf. Nota bene de enige echt bewuste persoon die er bestaat. Want dachten ze nu werkelijk dat "de natuur" of "het landschap" ze dankbaar zal zijn voor de "bescherming"?

  Ik zat zo eens te denken: zelfs al zouden we heel Nederland één collectief bezit beschouwen, waarom kan ik dan niet op mijn zestien-miljoenste deel doen wat ik wil? Wat is daar zo misdadig aan? Als een ander graag open landschap wil, kan hij zijn plusminus 2000 m2 Nederland nemen, en daar 90% van open laten. Als hij een heel groot natuurgebied wil, kan hij samen met gelijkgestemden z’n grond samenvoegen en daarmee hun utopia opbouwen. Dan kan ik mijn 2000 m2 nemen, daarvan de helft natuur laten omdat ik dat nu eenmaal wel leuk vind, en de andere helft zo bebouwen, cultiveren en gebruiken als me uitkomt. Dan ben ik in feite nog "milieuvriendelijker" bezig dan een olifant of gnoe of ander wild dier dat gerust zonder enig schuldcomplex gebruik maakt van de natuur, deze kaalvreet en vervolgens natuurlijk laat herstellen. Want echte natuur is niet een statisch park dat bijgeknipt wordt met een nagelschaar door 100 ambtenaren.

  Maar nee, dat is voor de regelneven en bemoeials niet goed genoeg. Het gaat er immers niet om dat iedereen (een beetje) z’n zin krijgt, nee, iedereen moet de dictaten van centrale planning volgen. Ook al is er geen enkele objectieve reden waarom natuur (waar zoals Fred al zei ook de mens toe behoort) of andere "doelen" voorrang zouden moeten hebben boven de wens om leefruimte van de mens.

  Óf dergelijke "mensen" zijn werkelijk onvoorstelbaar dom, of ze proberen voor zichzelf psychologisch te rechtvaardigen dat ze belastinggeld krijgen voor niets, of het zijn mysanthrope figuren die er genoegen in scheppen om andermans leven te frustreren en dirigeren. Niet om één of ander nobel doel, want hun doelen (voor zover ze die zelf al kennen) zijn net zo irrationeel en willekeurig als iedere mensenwens, maar omdat het dirigeren en frustreren zelf ze een sadistisch genoegen schenkt.

  Hè, nou heb ik me toch weer kwaad zitten maken… 😉

 9. [10] Er schijnt ook nog een partij te zijn die tégen het geen bezwaarsystem is bij orgaandonatie en vóór toestaan orgaanhandel….ik vraag me af welke partij dat zou zijn…

 10. Oh trouwens volgens nog een zeker partij is het vandaag tax-relief day, vanaf vandaag tm 31 dec werk je weer voor jezelf en niet de staat, dus prettige tax relief day vandaag

Comments are closed.