Nu de overheid het nodig acht een speciale commissie *) te benoemen om ons te vertellen dat we toch echt in een rechtsstaat leven, wordt het tijd te beseffen dat Nederland helemaal geen rechtsstaat is.

Onafhankelijk van hoe hard ook wordt getracht om aan ons op te dringen dat dit wel het geval is, en van hoeveel mensen dat geloven.

Uiteraard hangt dat af van de definities die gebruikt worden, en door politici meestal, en het liefst, niet gebruikt worden.
Het basisidee van een recht betreft de handelingen die iemand mag doen of laten zonder dat wie dan ook dat mag verhinderen of verbieden. Handelingen die iemand kan doen zonder daarbij te vrezen voor geweld of dwang van anderen.
Deze “echte” rechten zijn gebaseerd op het fundamentele mensenrecht zoals geformuleerd in de missie van de Vrijspreker:”dat ieder mens soeverein is: ieder mens heeft het recht zijn leven te leiden zoals hij zelf wil, zolang hij datzelfde recht van ieder ander respecteert.”
Een zeer goede omschrijving van dit begrip staat in het vrijsprekerartikel “De rechten van de mens” **)

Dit basisbegrip is echter in de maatschappij behoorlijk ver weggedrongen. Om de verhoudingen tussen mensen onderling duidelijk te stellen, werden namelijk al vlug de rechten, de vrijheden, op papier vastgelegd. Dat werden wetten en wetboeken.
Toen is het begrip “recht” toegekend aan die “wetten”. Die wetten zijn de “rechten” geworden.
En als men spreekt over de rechtsstaat, dan heeft men het over die vastgelegde teksten. Dus een staat waarin die door politici gemaakte regeltjes nageleefd moeten worden en waarop iemand zich ook mag beroepen. Die regeltjes hebben echter langzamerhand niets meer te maken met het fundamentele mensenrecht. We zijn verzeild geraakt in een maatschappij waarin moraliteit en legaliteit helemaal niets meer met elkaar te maken hebben.

Dit wordt duidelijk aangetoond door definities bvb in Wikipedia:
Onder “recht” wordt gezegd:
Het recht handelt over de mens, zijn waardigheid, zijn wil en zijn vrijheid deze te uiten. Het handelt óók over “kunnen, moeten en mogen”. “Recht” is verzamelnaam voor onderlinge samenhang van menselijke betrekkingen tot elkaar t.o.v. de maatschappij, waarin deze worden beleefd. Wat recht is, of: hoe het luidt, zal niet voor iedere denkbare samenleving steeds identiek zijn.
En onder “rechtsstaat:
Een rechtsstaat is een staat waarvan de macht gereguleerd en beperkt wordt door het recht. ……. In een rechtsstaat worden burgers tegen de macht van de staat beschermd door wetten. ……. Vaak worden de begrippen democratie en rechtsstaat door elkaar gebruikt, maar een democratie hoeft niet per se een rechtsstaat te zijn, en een rechtsstaat is niet per definitie een democratie.”

Een sleutelwoord hierin is “wetten”.
Want die worden gemaakt door de overheid. Je kunt een wet maken zodra je in het parlement 50% plus 1 stemmen daarvoor kunt verzamelen. Daarna wordt iedereen gedwongen dit op te volgen. De 50 % min 1 worden gedwongen te gehoorzamen. Die mogen niet meer zelf beslissen wat ze bvb met hun eigendom doen.
Een recent voorbeeld is dat de eigenaar van een ruimte, café, restaurant, bedrijf enz. niet meer mag beslissen of hij in zijn eigen ruimte wel of niet rookt.

Van het fundamentele mensenrecht is dan al lang geen sprake meer. Er is op dit ogenblik dan ook bijna geen punt te noemen waarmee je als vrije mens met je eigen lichaam en eigendom mag doen wat jij alleen maar wil. Je mag niet eens je eigen nier verkopen, om een ander recent probleem te noemen.

Een oplossing om weer een rechtsstaat te krijgen, is terug naar een kleinere overheid. In een “echte” grondwet moeten dan de vrijheden, de rechten van de burgers worden vastgelegd en dus de zaken waarmee een overheid zich helemaal niet mee mag bemoeien.
Dit in tegenstelling tot de huidige “absolute” democratie waarin de politici over alles mogen beslissen.

De bestaande Nederlandse grondwet stelt immers helemaal niets voor. Een rechter mag er zich niet eens op beroepen en mag alleen oordelen op basis van wetten, regeltjes, (rechten??) die door de politici zijn voorgeschreven. En dan nog heeft de regeling van politici uit Brussel daarboven nog prioriteit! Een regel die door de nieuwe EU-grondwet, pardon verslag, nog extra wordt versterkt.

Door complete gebieden op te nemen in een nieuwe (echte) grondwet. Volgorde en procedures kunnen bepaald worden zodra er voldoende mensen zijn die de waarde van het fundamentele mensenrecht weer begrijpen en zo hoog achten dat ze het weer terug willen hebben.
De Vrijspreker heeft al in tientallen artikelen wegen daarvoor aangewezen. Het belangrijkste en meest urgente blijft echter dat meer mensen dit begrijpen, waarna hun verlangen om een eind te maken aan hun ondergeschiktheid aan de politici meestal vanzelf volgt.

————————————————–
*) commisie Uitdragen Kernwaarden Rechtsstaat
Voorzitter: Prof. dr. W.B.H.J. van de Donk (voorzitter WRR en hoogleraar maatschappelijke bestuurskunde UvT)
Leden:
– Prof. dr. M.L.M. Hertogh (hoogleraar rechtssociologie Groningen)
– H.A.L. van Hoof (voorzitter CvB Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs)
– J. Kuiper (regionaal korpschef Gelderland-Midden)
– R. Krajicek (Richard Krajicek Foundation, VVD-stemmer)
– Mw. Drs. J. Leenhouts (voorzitter CvB ROC Mondriaan Onderwijsgroep)
– Dr. A. Ljamai (islamoloog)
– Mw. drs. G.R. Peetoom (predikant)
– Mr. A.B. Vast (hoofdofficier van Justitie)
– A.C.G. Verlind (directeur media, KRO)
– Dr. R.L. (Ruud) Vreeman (burgemeester Tilburg)
– Ir. R. Willems (president-directeur Shell-Nederland)
– Mw. prof. dr. C. van den Wyngaert (rechter Joegoslavië Tribunaal en hoogleraar strafrecht Antwerpen)

**) www.vrijspreker.nl/vs/item/…

21 REACTIES

 1. Hoop gamma’s, gevoelsmensen, WRR-idioten, mediasterren en staatsafhankelijken… Het laat zich raden wat de uitkomst zal zijn.

  Ik voorspel dit:

  Wilders dwarsboomt de rechtsstaat -af en toeg geflankeerd door Veronk- en we aardiger moeten zijn voor migranten. Zeg maar, van voor de Fortuyn-revolte.

  Dat is dan weer mooi opgelost.

  Offtopic

  Hub, ik vind de huidige regering zo slecht dat ik me er eigenlijk onafhankelijk van wil verklaren. Is dat mogelijk? Het kan toch niet zo zijn dat we als Nederland onze eigen ondergang subsidiëren met deze lui?

  Dit is echt het slechts denkbare bij elkaar; oud-links, multicureel, betuttelend, incapabel (Vogelaar, Verhoeven, Ter Horst, Cramer, Eurlings) en pre-jaren ’50 preuts. WTF!

  Waar halen ze zulke lui vandaan?

  Serieus als ik de keus kreeg om minister te worden én in zo’n Kabinet te zitten, dan zou ik die ‘kans’ afslaan.

 2. Wanneer begrijpen deze domme malloten nu eens dat zulke commissies verspild belastinggeld zijn?

  ZELFS als ze gelijk hebben (en dat zullen ze uiteindelijk ongetwijfeld NIET hebben), dan nog kun je het gevoel van onrechtvaardigheid bij de gemiddelde man niet wegnemen zolang geteisem zijn winkel keer op keer mag beroven, de dief in record tijd weer op straat staat, en hij in de boeien geslagen wordt als hij uit pure frustratie ‘ns een keer een mep aan een dief verkoopt.

  Als burger heb je niet het recht je lijf en leden te beschermen en verdedigen zoals het je goeddunkt, je moet – als een ware ROBOT – ten alle tijden onthouden wat "proportioneel" is wanneer je wordt beroofd of afgetuigd, want een kaakslag te veel richting een rover die een cassiere een mes op het keel zet, en je staat zelf voor de rechter.

  Geneuzel over de "wet", daar kunnen inderdaad zelfs dommige tennissers mee komen. Maar de wet is iets anders als rechtvaardigheidsgevoel, en die is en wordt zwaar aangetast door al het links-idealistische beleid, en de sociale "experimenten" zoals de multiculturele samenleving, het TBS-verhaal en ga zo maar door.

  Het links-idealistische, door sommigen ook wel omschreven als cultureel Marxisme, blijft te veel ouwehoeren over de "rechten" van een crimineel, of een illegaal, of in principe iedereen die rechten krijgen die ze niet verdienen of hebben verdiend, en dat zal altijd het gevoel van rechtvaardigheid aantasten.

  Dus kan de club die in het artikel wordt genoemd praten over de "rechtstaat" tot ze een ons weegt, want hun "rechtstaat" is niet die van de doorsnee burger.

 3. [2]

  Het is een grandioze POPPENKAST … waar ook een Wilders een rolletje in meespeelt (want waar anders moet strax zijn pensioentje vandaan komen).

  Overigens, toevallig of niet…. maar van de dozijn bovengenoemde paladijnen zijn er precies TWEE die productief werk verrichten, of dat hebben gedaan (i.e., de tennisman en de Shell manager). En DAT is zoals het ook in werkelijkheid is. De andere vijf op de zes lurken lustig aan de tieten van moedertje staat …

  Ben benieuwd of die ratio ook op deze site houdt … Medunkt wel …

 4. "In een "echte" grondwet moeten dan de vrijheden, de rechten van de burgers worden vastgelegd en dus de zaken waarmee een overheid zich helemaal niet mee mag bemoeien."

  Ervan uitgaande dat er een "Staat" is, is het dan niet beter in de Grondwet vast te leggen de zaken waarmee de overheid zich alléén maar mag bemoeien, zoals b.v. de rechtspraak, politie, leger?
  Als je alle zaken gaat vastleggen waar de overheid zich nièt mee mag bemoeien, is dat een schier eindeloze lijst – met het gevaar dat je dan een paar zaken overslaat, waar de overheid onmiddellijk gebruik van kan maken om zich daar dan wèl mee te bemoeien.

 5. [5] Helemaal mee eens dat het beter is om de paar dingen waar de overheid zich (eventueel) nog mee mag bemoeien, te omschrijven dan de lange reeks nieten.

  De vraag is alleen of dat voldoende duidelijk kan lukken. Bvb, als de staat zich mag bemoeien met politie, moet je toch ook duidelijk maken dat het recht van burgers op zelfverdediging (wapenbezit?) niet mag worden aangetast.

 6. Inderdaad, Hub. Sinds John Locke bestaat de taak van de staat slechts uit de bescherming van de individuele integriteit, het eigendomsrecht, de grondrechten en de handhaving van de rechtsorde. De nachtwakersstaat, waarvan je zonder overdrijving met recht zou kunnen zeggen, dat Rembrandts NACHTWACHT daarvoor symbool staat. Dat valt samen met wat men "smalle ethiek" noemt.

  Daar staat tegenover de totalitaire staat, d.w.z. de staat die bepaalt, wat het algemeen belang is, wat ethisch is en die vaststelt wat goed is voor het individu, ofwel de "brede ethiek" van de z.g. verzorgingsstaat.

  Dit hebben Hobbes, Rousseau en Marx uitgemaakt en daar hakenkruisen, om zo te zeggen, haast alle moderne politici gretig op in. Zo worden ethiek en recht geperverteerd.

 7. Eindelijk iemand die de juiste conclusie trekt/

  Nederland is idd geen rechtstaat (meer)

 8. [6] Waaruit maar weer blijkt dat er altijd addertjes in het gras blijven zitten, hoe goed en duidelijk een Grondwet ook wordt omschreven.
  Het is de USA met hun toch eenvoudige, duidelijke Constitutie uiteindelijk ook niet gelukt.

 9. [5] Een grondwet is er om ONVERVREEMDBARE RECHTER van de indivudu te GARANDEREN en NIET om VERBODEN op te leggen aan wie ook.

  [9] In de VS doet men tenminste nog serieuze moeite. Zoals het daaaar bestaat: Constitutional Law dat wordt bestudeerd en uitgelegd in academia, gepracticeert (door daartoe tot het Oppergerechtshof toegelaten) constituional lawyers, en geinterpreteerd en over geoordeeld door de gerechtshoven en uiteindelijk de Supreme Court.

  Kom hier daar maar om …

 10. Om ONVERVREEMBARE RECHTEN …. te GARANDEREN … en NIET om (onverschillig welke) VERBODEN OP TE LEGGEN …

 11. Waarom maken we ons eigenlijk nog druk? Het plebs loopt achter Partijen van de Afbraak aan daarmee hun eigen en de toekomst van het nagesclacht verachtend. Weer geloven ze de dhimmies en christenfun-damentalisten die ons de godsdienst van de vrede door de strot zullen persen.

  Wat de Turken eeuwenlang hebben gepoogd, gaat hen nu lukken via de EU die toch zo goed voor ons is, al ben ik persoonlijk van het tegendeel overtuigd.

  Er is nog slechts één manier om de nitwits uit hun gouden kooien te verdrijven, sluit alle wegen af, ook de landweggetjes die de grens overgaan, sluit Schiphol en ontketen een revolutie. Het is de hoogste tijd!

  Piet

 12. [12] Klinkt aardig Piet, maar denk eens door: Het is (nu) niet realistisch.
  Punt 1: Je krijgt daar maximaal 1 % van de mensen die je nodig hebt voor.
  Punt 2: Zelfs al zou je slagen, wat gaat er dan gebeuren zonder dat er voldoende mensen zijn die de "Vrijheid"= soevereiniteit van ieder individu begrijpen?
  Zodra we een veelvoud aan dagelijkse bezoekers hebben, zou je het opnieuw kunnen oppakken!

  Je enige hoop is nu mensen opleiden. Verwijs maar naar de Vrijspreker

 13. [11] [10] Goede theorie.
  De practijk (en de feiten) is jammer genoeg dat er van de originele USA-constitution zo goed als niets meer over is.

  Pakweg:
  Amendment 1 – Congress shall make no law abridging the freedom of speech, or of the press;
  ZIE MAAR al het gedoe met de politieke correctied in de USA

  Amendment 2 – Right to Bear Arms. the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed.

  En zo kan ik doorgaan. Er is niet veel van over! Zelfs al mag er misschien iets meer dan in NL.

  Omdat je er kennelijk waarde aan hecht, zou je misschien Ron Paul kunnen steunen die de originele constitutie weer in ere wil herstellen!

 14. [13] Ach Hub, natuurlijk ben ik het met je eens maar het is de machteloosheid, het onrecht. Nederlandse politiek is alleen maar belangenbehartiging van clubjes en kliekjes. Niet het landsbelang, het algemeen belang, maar het persoonlijk belang speelt er een rol. Wanneer de tegenstander met een goed idee komt dan wordt het gewoon afgekraakt en weggehoond tot het henzelf
  past om het aan de orde te stellen.

  Lieden die dankzij de politiek op goedbetaalde posten zitten en die zoveel kritiek hebben op het gedrag van de Nederlandse burger in WO-II, die ze zelf overigens zelf niet eens hebben meegemaakt, nu al buigen voor nog niet gestelde eisen van de “godsdienst van de vrede”.

  In september is er een grote demonstratie tegen de islamisering van Europa georganiseerd door de op te richten partij van Udo Ulfkotte, laten we daar zoveel mogelijk heen gaan. Hoe vreselijk dat ik dergelijke mensenmassa’s ook vind, en mijn niet zo’n jonge leeftijd meer, zal ik er zijn als mijn gezondheid het toestaat. Laten we dat in elk ge val met zoveel mogelijk mensen doen!!!!

  Piet

 15. Het is een beetje hetzelfde toen er publiekelijk verklaard diende te worden dat 1 van de zonen van Beatrix Niet Homosexueel was.

  Nu moet er publiekelijk verklaard worden dat we in een rechtstaat leven.

  Zodra de staat publiekelijk wil gaan verklaren dat iets is zoals zij zegt, kan je er gif op innemen dat het juist het omgekeerde is.

  Wel grappig overigens, die rare reflexen van een staat in langzaam verval.

 16. "Waar halen ze zulke lui vandaan?"

  Dat is geen kwestie van "ergens vandaan halen" want dit soort lui is slechts goed in één ding : met hun ellebogen zich op de voorgrond dringen en zich bezighouden met activiteiten die ze "in the picture" brengen. Het is dus eerder een kwestie van niet om ze heen kunnen dan selectie. Als er selectie plaatsvond naar capaciteiten en integriteit dan kwamen er héél andere figuren naar boven.

 17. [15] Komt er dan ook eens een demonstratie tegen de ver amerikanisering van de europeese samenleving????De bron van de firma leugen en bedrog.De regering van angst en beklemming, die met magische sleutelwoorden als the terrorists massavernietiggingswapens al quaida hun eigen terreur uitoefenen om tot een nieuwe wereld orde te komen. Weg met de vrijheid!!!Hitler was slechts de voorbereiding voor wat er nu gaat ontstaan, wanneer wij hier niet massal tegen in opstand komen Het duizend jarige rijk (REICH) Of de nieuwe wereld Orde het maakt niet uit. Same Shit….different asshole alleen…nog gevaarlijker en allesvernietigender paul van den akker

 18. NEDERLAND RECHTSTAAT.

  ruim aandacht en informatie over dit onderwerp kunt u vinden via
  http//mensenrechten.webs.com/

  P.S. natuurlijk is nederland een schijndemocratie

Comments are closed.