Natuurlijk mag u protesteren, maar de politici gaan toch gewoon door met het verwezenlijken van hun eigen ambities.

Uw enige kleine kans om hen te stoppen, is zorgen dat er een referendum komt en dat er dan NEEN wordt gestemd!

Een duidelijk bewijs van die voorthollende trein blijkt uit de EU-Enlargement nieuwsbrief van 13 juni.
Er worden daarin zes gebeurtenissen van de vorige week in beschreven; alle zes werken in de richting van verdere uitbreiding.

1. De toelatingsgesprekken met Servië worden hervat op uitnodiging van José Barroso, de voorzitter van de Europese Commissie.

2. Na de top G-8 in Schijnheiligendamm verklaarde José Barroso dat de toekomstige situatie van Kosovo het meest urgente politieke probleem is dat moet worden opgelost.

3. Olli Rehn, European Commissioner for Enlargement, verklaarde op 5 juni in Istanbul dat de EU en Turkije elkaar nodig hebben. Om te beginnen voor een gezamenlijk energieplan. Het is een essentieel onderdeel van de gesprekken over de Turkse toelating tot de EU.

4.In het oosten en zuiden van Turkije liggen immens grote olie en gasvelden; energie die voor de EU aantrekkelijk is.

5. Een Commissie uit het Europees Parlement spreekt zijn tevredenheid uit over de vorderingen voor de toelating van Macedonië in de EU.

6. Vanaf 2007 tot de definitieve toelating van Kroatië in de EU, zal er minimaal 142 miljoen euro belastinggeld uit de EU aan Kroatië worden geschonken. Dit werd meegedeeld door Danuta Hübner, European Commissioner verantwoordelijk voor regionale politik.

Wel, er zal nog wel meer zijn, het bovenstaande komt alleen uit de hier genoemde newsletter. Ik neem aan dat dit al voor iedereen duidelijk maakt wat er zich aan het afspelen is.
Let vooral op de vergadering van opperhoofden de volgende week in Brussel. Daar krijgt Jan Peter Balkenende aangezegd wat hij nu verder moet doen met zijn Nederlandse kudde.

Het wordt belangrijk om daar “weg te wezen”. En de enige kleine kans die zich daarvoor voordoet, is een NEEN stem in een referendum over de nieuwe EU-grondwet, pardon, verdrag.
Elke actie van u in die richting is belangrijk. Nu.

5 REACTIES

 1. De Belgische regering heeft haar ontslag aangeboden aan de koning. Mag Verhofstadt dan nog wel gaan onderhandelen over een nieuw Europees verdrag?

 2. [1] Dat hangt af van wat ze vroeger geregeld hebben.
  Ik neem aan dat Guy " op de winkel moet passen" totdat er officieelde opvolger zit.

 3. Ik ben een warme voorstander van de Europese integratie. Maar ik ben van mening dat de toelating van de landen uit oost europa veel te snel is gegaan.(Te veel landen in een te korte tijd) Ook de overgangstermijnen hadden veel langer moeten zijn.

  Sinds de verlichting hebben wij in Europa een scheiding tussen kerk en staat. Ik heb begrepen dat in de Koran zo’n scheiding ondenkbaar is. Dit betekent voor mij dat een land waarin zoveel moslims wonen als in Turkije nooit lid mag worden van de EU.

  Zowel in de afgewezen grondwet als in het nu voorliggende wijzigingsverdrag worden hogere eisen gesteld aan nieuwe lidstaten. Bovendien valt dit onder het vetorecht.. Een ruime meerderheid van de bevolking van Duitsland, Frankrijk en Griekenland zij tegen de toelating van Turkije tot de EU.
  Ik kan me daarom niet voorstellen dat Turkije ooit lid zal worden van de EU.

 4. [3] "Ik ben een warme voorstander van de Europese integratie"

  Ik denk dat ik dat alleen maar kan begrijpen als ik weet waarover je prat:

  –Noem eens een paar voordelen voor mij, (voor ons?) als Nederland ondergeschikt wordt aan de "democratische" ?) EU, waarin Nederland maar 2 % van de stemmen heeft.
  (Bovendien is die EU niet eens democratisch. Commissie bestuur en andere zaken komen tot stand door onderling geritsel.)

  Ik kan niet begrijpen daar daar ook maar iemand een voorstander van kan zijn. Daarom zie ik jouw voordelen met spanning tegemoet.

 5. Huub, bedankt voor je reactie. Helaas is het zo dat de EU zoals die nu is niet echt democratisch is. Maar dat is natuurlijk wel historisch te verklaren immers haar voorgangers zijn ontstaan als samenwerkingverbanden op bepaalde terreinen tussen soevereine staten.

  We kunnen inmiddels wel vaststelen dat de EU wel steeds democratischer aan het worden is. Het Europese Parlement heeft inmiddels op een aantal terreinen meer bevoegdheden dan het Franse parlement. Ik vind dit overigens nog niet vergenoeg gaan. Het zwaartepunt van de macht zou bij het Europese Parlement moeten liggen.

  En kijk eens naar ons eigen land: staatshoofd, Commissarissen van de Koningin, Leden van de Raad van State, Burgemeesters, Officieren van Justitie, Rechters, Leden van de Hoge Raad, Commissarissen van Politie. Raad van Bestuur van Onze Universiteiten. Hoeveel van deze invloedrijke personen worden in Nederland langs democratisch weg gekozen? Hoe democratisch is Nederland in werkelijkheid?
  Veel bewoners van andere West-Europese landen vinden ons land een achtergebleven gebied. Kijk bijvoorbeeld hoe wij ons onderwijs verwaarlozen. Er zijn dankzij Europa diverse wetten tot stand gekomen die ons als consument beter beschermen dan onze ouderwetse Nederlandse wetgeving.

  Het is waar dat Nederland maar een klein percentage uitmaakt van de totale bevolking van de EU. Maar daar ben ik niet bang voor. Ik heb als eenling binnen Nederland toch ook maar weinig invloed.
  Bovendien zie ik dat bepaalde opvattingen ook door andere Europeanen gedeeld worden.

  Eeuwen lang is Europa het strijdtoneel geweest van allerlei oorlogen en andere afschuwelijk conflicten. Het waren de machtige landen die hun invloed probeerden te vergroten ten koste van andere landen. Na de 2e wereld oorlog begonnen steeds meer mensen zich af te vragen of dit niet anders kon. Zo is geleidelijk de Europese samenwerking ontstaan en steeds hechter geworden. Ik ben daar erg dankbaar voor. Deze samenwerking heeft tot gevolg gehad dat de welvaart in ons werelddeel aanzienlijk steeg. Vergelijk onze situatie eens met andere werelddelen. Ik ken mensen uit andere werelddelen die erg jaloers zijn op de situatie zoals die de laatste 50 jaar zijn gegroeid. Zij vragen zich af waarom het Europa wel lukt om een steeds hechtere samenwerking tot stand te brengen terwijl zij in hun eigen omgeven steeds weer zien dat de samenwerking steeds weer stuk loopt door korte termijn belangen van bepaalde landen.
  Vooral als het weer eens economisch tegen zit zijn landen geneigd om met allerlei protectionistische maatregelen te komen. Deze maatregelen lokken vervolgens weer protectionistische maatregelen van andere landen uit. Het resultaat hiervan is dat de economische crises alleen maar toe neemt. De gevolgen hebben we in de dertiger jaren van de vorige eeuw gezien. Ik hoef dit soort dingen echt niet zelf mee te maken.
  Ons kleine land heeft in de wereld niets te vertellen. Over een aantal jaren zullen landen als China, India, Brazilië en de Republiek Zuid-Afrika veel meer economische macht hebben dan nu. Ik denk dat we in Europa onze waarden, normen, idealen en economische belangen beter gezamenlijk kunnen verdedigen dan als aparte kleine landen.

Comments are closed.