door Jens-Peter Bonde, Deense Europarlementariër, vertaald door Ivo Valkenburg.
(www.bonde.com) (www.x09.eu)

Op zaterdagmorgen 23 juni is Bondskanselier Angela Merkel er uiteindelijk in geslaagd om haar systeem van ‘dubbele stemmenweging’ in te voeren. De invloed tussen de EU-lidstaten zal volgens het aantal burgers in de EU worden verdeeld. Duitsland heeft 82,5 miljoen inwoners en zal haar invloed spoedig verdubbelen ten opzichte van vele andere landen. Duitsland zal 15 keer meer invloed krijgen dan mijn land Denemarken en meer dan het dubbele van Polen met haar 38 miljoen inwoners.

Vandaag de dag heeft Polen 27 stemmen tegenover 29 stemmen voor Duitsland, Frankrijk en de andere grote naties. De Poolse invloed is gehalveerd en haar leiders werden als moeilijk bestempeld, terwijl Duitsland werd geprezen voor haar geduld. Ik ben geen supporter van de Poolse tweelingen, maar eerlijk gezegd, zij vochten voor de belangen van meer dan 20 lidstaten en niet alleen voor zichzelf. Polen was eenvoudig weg veel beter af met de bestaande regels. Zij hadden de regels met een veto kunnen tegen houden. Wat jammer dat ze aan het einde hebben ingestemd en hebben aanvaard dat er nu over de herbenoemde EU-Grondwet wordt beslist zonder referendums.

Mag ik alle Polen en alle overige Europese burgers elders aansporen om alsnog op een referendum aan te dringen? De nieuwe stemmenweging is een ramp die onmogelijk is te verklaren aan de burgers. Het Poolse model zou Duitsland 9 stemmen en Polen 6 stemmen geven. De Polen begonnen aan te bieden om van 27 stemmen naar 6 te gaan, terwijl Duitsland slechts van 29 stemmen naar 9 stemmen zou gaan. Polen werd vernederd, hetgeen mede aan hun zelf was te danken door hun verwijzing naar de Tweede Wereldoorlog.

Ik heb een schema geproduceerd waarin je de verschillende stemmenwegingen met elkaar kunt vergelijken. Het systeem van Nice zal tot 2014 worden gebruikt en daarna worden omgezet in het systeem van stemmen op basis van aantal burgers. Tussen 2014 tot 2017 kunnen beide systemen worden gebruikt. Tenzij het in referendums wordt verworpen …

ZELFDE INHOUD – NIEUWE NAAM

Het compromis van zaterdagmorgen is in de basis fundamenteel identiek aan de EU-Grondwet die door de Franse en Nederlandse kiezers in mei en juni 2005 werd verworpen. Zij hebben een paar nieuwe benamingen uitgevonden. De EU-grondwet zal een ‘wijzigingsverdrag’ worden genoemd, maar heeft voorrang op de nationale grondwetten en daarom zal het in werkelijkheid de grondwet van de EU zijn.

De Minister van Buitenlandse Zaken zal door alle kranten in de wereld ‘Minister van Buitenlandse Zaken’ worden genoemd, maar heet in de wettekst “Hoge Vertegenwoordiger”. Hij zal dezelfde invloed hebben en ook de functie als Vice-President van de Commissie.

Het Handvest van fundamentele rechten zal niet opnieuw worden gedrukt, maar het zal juridisch bindend worden gemaakt. De Unie zal als legale rechtspersoonlijkheid bekwaam zijn om over welk onderwerp dan ook te spreken met alle lidstaten. In de kern wordt nog steeds het vetorecht op meer dan 50 gebieden opgegeven! Dit zal niet worden veranderd. Hier zullen de kiezers – zelfs in Duitsland – hun invloed aan de ambtenaren van de lidstaten en de bureaucraten in Brussel verliezen.

Het wijzigingsverdrag is het grootste verlies aan democratische rechten die ooit in de EU is voorgesteld. Het Europees Parlement zal op meer gebieden invloed hebben, maar niet de wetgevende macht die door de nationale parlementen en Europese burgers is verloren.

Daarom moeten de kiezers worden gevraagd om in referenda te beslissen over het wijzigingsverdrag.

ONDERTEKEN DE EIS VOOR EEN REFERENDUM

6 voorstanders van een EU-Grondwet en 4 tegenstanders van in totaal 7 verschillende politieke kleuren uit het Europese Parlement hebben in een open brief aan Merkel en haar collega’s aangedrongen om in elk land een referendum te organiseren. Samen met de liberale Vice-President van het Europese Parlement, Diana Wallis, ben ik een campagne gestart om een petitie te ondertekenen voor een referendum in elk land.
U kunt deze petitie bij www.x09.eu ondertekenen en uw steun geven om de campagne zelf verder uit te breiden.
———————————————————-
Ingezonden door Ivo Valkenburg

4 REACTIES

  1. Er moet een referendum in alle EU-landen komen, zodat eindelijk de Europese volkeren een beslissende rol krijgen in deze onsmakelijke affaire die Eurodoofpot heet. Het verdrag is niet meer dan oude wijn in nieuwe zakken en Nederland verliest haar veto over essentiële zaken, zie hier:
    http://www.thefirstpost.co….
    Bij een komend referendum zou ik iedereen in Nederland willen adviseren om NEE te stemmen, want we zijn weer flink in de maling genomen door Merkel, Balkenende en consorten.

  2. Petities? Volgens mij hebben we straks een gewapend verzet nodig. Tokkies met bomgordels? – lol

Comments are closed.