Het vorige kabinet Harry Potter – sorry, Balkenende gaat de bijnaam van de premier (kameraad “Bak-ellende”) méér dan waar maken, getuige de alarmerende berichten die in de media opduiken. Wat wil het geval ? In 2005 had kameraad Jozias van Aartsen (VVD) samen met kameraad Kawoutertje Bos (PvdA) en motie ingediend met als doel de ouders ongevraagd te verlossen van het dagelijkse “gesleep met kinderen” van hot naar haar en weer terug. De staat lost alles voor u op !

Deze twee wonderkinderen bedachten in hun oneindige wijsheid dat de vergrijzing tegengegaan zou kunnen worden door méér vrouwen méér uren te laten gaan werken zodat middels méér economische groei méér centjes in de roverskas van de staat zouden vloeien waarmede de financiële gevolgen voor de staat van de vergrijzing kunnen worden opgevangen. Ehm – Vergrijzing, wat was dat ook alweer ? Dat was dé hype vóórdat de CO2-mythe met stip op één kwam, voor het geval u het vergeten was.

Een en ander heeft geresulteerd in een wet die ouders het (positieve) RECHT geeft op opvang van half acht in den ochtend tot half zeven in de avond (wordt nog leuk met al die files, “sorry ben even later, ik sta in de file”..). Zoals bij elk positief recht, zijn er benadeelden. Dat zijn in dit geval de bedrijven, die VERPLICHT worden om per 1 januari 2007 financiëel “bij te dragen” aan kinderopvang.

Maar die zijn niet als enigen de pineut. De scholen moeten hetzij direkt hetzij indirekt middels het zogenaamde “makelaarsmodel” (dat alles geheel naar eigen keuze, mooi hè ?) de opvang uitvoeren. In het laatste geval besteedt een school het uit aan een kinderopvang.

Aangezien de opvang voor ouders financiëel aantrekkelijk is gemaakt, met dank aan de gedwongen “bijdrage” van de bedrijven, is de vraag dusdanig groot, dat naar verwachting duizenden ouders vanaf 1 augustus niet de voorgespiegelde kinderopvang heeft waar zij “recht” op hebben. Er zijn simpelweg te weinig gebouwen (die dan ook nog eens aan “de regels” moeten voldoen) en te weinig mensen (die uiteraard wél de juiste “kwalificaties” moeten hebben). Die ouders zijn dus óók het slachtoffer van deze communistische maatregel ! En de cirkel is rond met de werkgever van deze mensen, die benadeeld wordt doordat deze ouders hun afspraken met hen niet na kunnen komen.

Het gevolg ? Lange wachtlijsten voor kinderopvang, noodmaatregelen van overheidswege om deze wachtlijsten op te lossen (misschien heeft van Aartsen nog wat tijd over om eindelijk de handen uit de mouwen te steken, vooropgesteld dat hij geen pedo is uiteraard) en natuurlijk geruzie over “aansprakelijkheid” voor dit fiasco, met méér werk ook voor de Inspectie voor het Onderwijs-Gestapo en de rechterlijke macht die boze ouders op bezoek krijgen om opvang of schadevergoeding af te dwingen.

Het moge overduidelijk zijn, dat het hier gaat om een maatregel met communistische inslag. Vraag en aanbod wordt niet door de MARKT bepaald, maar wordt GESTUURD door de OVERHEID analoog aan de uiterst succesvolle dictaturen achter het IJzeren Gordijn. Zoals genoegzaam bekend, veranderde daar zowel als hier alles wat de overheid aanraakt in een puinhoop. Waarvan akte.

7 REACTIES

 1. Dat is wel heel veel onzin in 1 stukje, om maar wat te noemen:
  Ten eerste, kinderopvang en buitenschoolseopvang zijn 2 heel verschillende zaken die hier gewoon volledig door elkaar worden gehaald.
  Ten tweede, worden de wachtlijsten veroorzaakt door het gezwabber in het verleden, een goede regeling wordt vervangen door zoek het zelf maar uit, de opvang moet noodgedwongen inkrimpen en nu is er weer een goede regeling en loopt het spaak, logisch.
  Ten derde, zouden die "bedrijven" pas echt de pineut zijn als alle moeders morgen hun baantje opzeggen.

 2. [1] Dat gezwabber in beleid is nu eenmaal kenmerkend voor overheidsbeleid. Ik denk dat de schrijver van het artikel (ook) die principiële kwestie aan wil snijden: door het aan de overheid i.p.v. de vrije markt over te laten, krijg je geheid problemen, waaronder zwabberbeleid.
  Bovendien is het immoreel omdat mensen gedwongen worden te betalen voor iets waar ze geen behoefte aan hebben en deels ook nooit gebruik van willen/kunnen maken.
  Bij massaal ontslag van de werkende moeders zijn bedrijven inderdaad in problemen … maar die moeders ook (hypotheek, weet je wel)! Dat is nu juist het mooie aan die vrije markt: als die moeders echt behoefte hebben aan die opvang, zouden ze:
  – ofwel een baan zoeken waar die opvang door de baas aangeboden wordt, dan wel dit bij het sollicitatiegesprek als harde eis opvoeren
  – ofwel geen baan zoeken, onder het motto: als het zo slecht geregeld is, werk ik liever niet
  Die baas heeft behoefte aan werknemers en als er geen werknemers te krijgen zijn, die dat soort eisen niet stellen, zal hij die opvang echt wel aanbieden.
  Wat nu dreigt is het volgende: dat ‘gratis’ heeft een sterk aanzuigende werking, dus heel veel mensen zullen er gebruik van maken, ook als ze dat eerder anders geregeld hadden (grootouders, kennissen, ouders van vriendjes enz.) en dat drijft de kosten op. De werkgever ‘mag’ dat betalen, kan dat niet doorberekenen in de prijs (de enige die dat wel kan is de overheid) en besluit op andere kostenposten te bezuinigen (bijv. lager pensioen) of als dat ook niet kan het bedrijf naar een buitenalnd te verhuizen waar dat soort lasten niet bestaan of hij sluit gewoon z’n deuren.

  Dan heb je dus als ex-werkende moeder een prachtige voorziening waarvan je helaas door omstandigheden geen gebruik meer van hoeft te maken.

 3. Als reaktie op SPY
  Ten eerste is er helemaal geen sprake van "gratis", ouders betalen zelf ook een substantieel deel van de kosten, afhankelijk van het inkomen.
  Ten tweede is een oplossing per werkgever duurder en alleen haalbaar voor grotere bedrijven.
  Ten derde worden ook deze kosten doorberekend aan de klant, net als de superbonus van de directie, de ATV dagen en noem maar op.
  Ten vierde zul je al snel je werk opzegen als blijkt dat 60% of meer van wat je verdient door kan naar de opvang. Stoppen met werken is stoppen met het betalen van premies en inkomstenbelasting, dus tel uit de winst. Bovendien wordt de zorg voor het grootste deel gedragen door werkende moeders, dus als moeders massaal stoppen met werken wordt de vergrijzing dubbel zo snel een gigantisch probleem. Nog afgezien van de snel stigende zorgkosten.
  Met andere woorden kijk verder dan een simpele regeling. [2]

 4. Ik ben het oneens met dit artikel. Natuurlijk moet kinderopvang privaat, maar zoals zo vaak maken libertariers hier de fout deze maatregelen los te zien.

  De situatie was dat scholen zomaar eenzijdig konden – en regelmatig ook deden! – belsuiten dat ze even geen lessen gaven of de leraar ziek was, etc. De ouders moesten dan maar alle plannen aan de kant zetten en komen opdraven. Die scholen hadden vaak geen verantwoordelijkheidsgevoel dat ze zelf een oplossing zochten.

  Natuurlijk zou bij een goede private school dit niet gebeuren, maar aangezien private scholen zo ontzettend tegengewerkt worden, dat je in de praktijk verplicht bent je kinderen naar een staatsschool te sturen, is dit wel een goede maatregel.

 5. [3] Nee, de ouders betalen tegenwoordig maar een vrij gering deel. Dat was overigens de reden dat ik gratis tussen aanhalingstekens zette.

  Bovendien gaat het om een principiële keuze: jij wil iets hebben en daar mogen anderen (deels) voor betalen die daar nooit gebruik van (kunnen) maken.

  Het feit dat die oplossing duurder zou zijn, toon je nergens aan. De totale kosten zullen ongetwijfeld stijgen, omdat de staatssubsidie ook mensen die eerder een goedkope eigen oplossing gevonden hadden (grootouders, buren, ene dag bij vriendjes volgende dag vriendjes bij jou enz.) nu die gesubsidieerde oplossing kiezen. Geloof me: de totale kosten zullen sterk stijgen!

  Een bedrijf kan die kosten niet ongestraft doorberekenen, want dat zou betekenen dat ze nu geld laten liggen omdat ze die hogere prijs nu nog niet vragen. De meeste bedrijven zijn niet zo dom.

  Je baan opzeggen: onzin, dan had je die baan nu ook al niet genomen. Als de noodzakelijke opvang 60% van je inkomen kost, zijn je kosten blijkbaar bijna even hoog als je opbrengsten. Dan is het economisch onverstandig om te gaan werken en is het onredelijk om die kosten op anderen af te wentelen die daar part noch deel aan hebben. Overigens lossen veel moeders dat probleem op door een goedkopere manier van opvang te kiezen (zie boven).

  Als er echt een tekort aan bepaalde werkkrachten is, zal het marktmechnisme ervoor zorgen dat de werkgevers – die die werkkrachten immers nodig hebben – aan die mensen hogere lonen betalen of extra voorzieningen vergoeden. Het feit dat mw. X slechts 40% van haar loon vrij kan genieten geeft aan dat er andere mensen zijn die die diensten tegen lagere kosten kunnen leveren. Ik ga er hierbij even vanuit, dat de meeste mensen niet voor 40% van haar loon willen werken, maar bijv. minimaal 80% willen hebben. Dan is het dus economisch zinvoller dat die ander dat werk doet.

  Stoppen met werk = stoppen met betalen van premies en belastingen. Nog even los van de moraliteit van belastingen. Dat werk wordt dan door een ander gedaan, want die werkgever heeft nog steeds iemand nodig die dat werk dan doet. Dan maakt het toch niet uit wie die belasting/premies betaalt? Sterker nog: het is economisch gezien beter dat diegene die dat het meest economisch kan doen die baan heeft en dus het meeste overhoudt om weer in de economie te investeren?! (Als er niemand is die die baan kan doen, heeft die vrouw een machtspositie en moet ze gewoon om meer loon vragen.)

 6. Als je 200 tot 300 Euro of meer per kind een gratis tussen haakjes kan noemen, ja dan is er geen probleem.
  De verzorgingsstaat zit vol met regelingen waar een grote groep aan mee betaald maar nooit gebruik van kan maken en in dat lijstje is dit nou een van de regelingen die wel zinvol is.
  Ik kan er wel een paar bedenken waar de zingeving wat moeilijker te begrijpen is.
  Ik werk in een berijf met 9 werknemers en twee kleine kinderen, wat denk je dat meer kost de reguliere kinderopvang, of een eigen ruimte met personeel om op de 2 kinderen te letten?
  Vriendjes? We praten over 0 tot 4 jaar!
  Die baan heb je voordat de kinderen komen, als je dan na je verlof een heel groot deel van je salaris direct door de plee kan trekken, stop je ermee, dat lijkt me logisch.
  Er is nu al een personeelskrapte in de zorg, als de helft opstapt wie gaat die banen invullen?
  Alle langdurig werkelozen en kanslozen ff opleiden tot verpleegkundige??
  Meer loon vragen?? In een land waar alles platgeregeld is met CAO’s en loonschalen. Als je goed je best doet krijg je een extra periodiek, dwz. 10 cent per uur bruto meer, tel uit je winst.

 7. [6]
  Je geeft je eigen antwoord. Platgeregeld met CAO’s en loonschalen. Particulier initiatief wordt inherent tegengewerkt door deze Nederlandse vorm van de planeconomie.
  Deze overheidsmaatregel dient als oplossing voor een probleem dat door de overheid is gemaakt, waardoor de vrije stichting van een kinderopvang niet geoorloofd is. De roverheid gaat er o.a. van uit, dat mensen zélf niet mondig genoeg zijn om te bepalen of een bepaalde opvang voor hun kind al dan niet goed is. Staatscontrole op het onderwijs vanaf nul jaar is nu perfect. Dat is de realiteit in provincie Nederland van de EUssr: de overheid lost alles voor u op en maakt dus overal een puinhoop van. Mensen die wél verder te kijken dan hun neus lang is, zijn er de dupe van. Ik begrijp dus ook niet helemaal waarom er mensen zijn die menen dat deze maatregel wél goed is, terwijl de problemen zich nu al opstapelen. Overigens is [2] spot on.

Comments are closed.