Het propagandistische filmpje over het milieu c.q. klimaatsverandering was nog niet angstwekkend genoeg .De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) komt nu met cijfers over het milieu die de mensen het angstzweet in de handen moet bezorgen.

21.000 Nederlanders dood door slecht milieu.

Hier volgt het persbericht.
Jaarlijks overlijden 21.000 Nederlanders als gevolg van het slechte milieu. Dat stelt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in een gepubliceerd landenrapport.
Volgens de organisatie staat 14 procent van de sterfgevallen in Nederland in relatie tot het milieu in brede zin.

Als direct gevolg van de luchtvervuiling in Nederland sterven jaarlijks 3600 mensen, aldus de WHO. Het slechte milieu zorgt verder voor een toename van ziektes als hart- en vaatziekten, aandoeningen aan de luchtwegen, kanker en ongelukken.
Onderzoekers hebben bij de vaststelling van de milieugesteldheid niet alleen naar (natuur) vervuiling gekeken. Zij hebben ook arbeidsomstandigheden, Uv-straling, geluidshinder, landbouwtechnieken, klimaat, verandering in het ecosysteem, de mate van verstedelijking en menselijk gedrag meegewogen.

Spoeddebat.
Voor GroenLinks was het rapport een reden om aan te dringen op een spoeddebat in de tweede kamer.
GroenLinks reageerde geschokt en riep de ministers van volksgezondheid en milieu op het aantal dodelijke slachtoffers van milieuvervuiling deze kabinetsperiode te willen halveren.
Volgens fractiewoordvoerder Wijnand Duyvendak doet Nederland het volgens het rapport slechter dan de buurlanden België en Duitsland. Nederland loopt in zijn ogen dus achter in adequaat beleid en moet en kan een flinke inhaalslag maken.
Tot zover het persbericht.

Ach, wij hebben al wat cijfers de revue zien passeren.
Elk onderzoek komt weer met andere cijfers en nieuwe gevolgtrekkingen.
Het ene rapport zegt dat we ouder en gezonder worden en dat hart- en vaatziekten afnemen en dat de lucht ten opzichte van de laatste 50 jaar schoner is geworden, terwijl een ander rapport zoals dit van het WHO het tegendeel beweert.
Ook de titel van het rapport is misleidend. Als men het nu over het milieu heeft, wordt het geassocieerd met lucht- en weersomstandigheden en ecosystemen en niet zoals het WHO rapport zegt met het milieu in brede zin.
Ik ben er ook niet uitgekomen hoe men kan vaststellen dat de doodsoorzaak verband houdt met geluidshinder, landbouwtechnieken, klimaatveranderingen, de mate van verstedelijking en menselijk gedrag. (Hoewel bij het laatste kan ik me nog iets voorstellen, bijvoorbeeld zelfmoord enz.)
Eigenlijk is de vaststelling van het WHO dat 21.000 mensen ten gevolgen van het slechte milieu zijn overleden nog mild.
Mijns inziens is het milieu in brede zin (zoals de WHO dat noemt) gelijk aan leven.
Er zijn vorig jaar 150.000 mensen overleden, dus aan het milieu onttrokken en niet 21.000.

Waaraan zijn de mensen van ongeveer twee eeuwen geleden dan gestorven?
Waarom doen dit soort instellingen en de politiek het voorkomen alsof zij kunnen bepalen hoe, waaraan en wanneer mensen komen te overlijden?
Zijn wekken de idee op dat de overheid instaat is om alle risico’s van het leven onder controle te krijgen, ja zelfs te vermijden. Niets is minder waar, het grootste risico in een mensenleven is juist dezelfde overheid. Zij bepaalt over vrede of oorlog, vrijheid of slavernij, welvaart of armoede.
Bij het leven hoort doodgaan, onder welke omstandigheden, of door welke oorzaken dan ook. Er is niets of niemand die dat kan verhinderen.
Tenzij GroenLinks natuurlijk met een wet komt die het de mens verbiedt om te sterven.
Hef deze geldverslindende en nietszeggende instituten op.

12 REACTIES

 1. Komt er na ‘stabilisering’ van het milieu een ijstijd? Wie is er dan schuld?
  Wie krijgt de schuld als straks de warme golfstroom stopt of omkeert?
  Wie krijgt de schuld als de aarde een ‘zwieper’ van 180 graden maakt?
  Wie krijgt de schuld als er nog grotere natuurrampen plaatsvinden door een planeet die 1x maal in 3600 jaar langskomt?
  Ons wordt dit ‘schuldgevoel’ knap aangepraat door ‘knappe’ koppen die zwaar gesponsord worden door de grote jongens die er ook weer heel goed aan gaan verdienen. Al Gore wordt er ook niet slechter van anders deed hij het al niet eens. Onze ‘Willem’ bedoelt het goed, maar ook hij speelt dezelfde grote jongens in de kaart. Bilderbergers?
  Nederlands kampt al eeuwenlang met de dreiging van het water en is er ook weer steeds uit gekomen. De zaak goed bijhouden is het devies. Niet als er weer eens een dijk doorgebroken is, dan is het waterschap duidelijk de schuldige.
  Milieuvervuiling? Pak de industrieen aan en geef alles wat ademt en leeft een masker zodat er geen CO2 uitstoot plaatsvindt. Uw en mijn scheten kunnen dienen als biobrandstof. Dus een opvangtank op de rug en het scheelt ook weer de nodige kramp. Waarom wij nog steeds niet op andere brandstof rijden?
  Omdat er nog steeds geen controle is op vervangende brandstof en de autoindustrie heeft ook tijd nodig om auto’s te prduceren die dat aan kunnen. De mensen moeten ook eerst voldoende gemotiveerdt, lees; er moet eerst een groot genoeg schuldgevoel worden aangepraat, wil men reden hebben om te switchen van brandstof.
  Ik vraag me af; waar is de strijdgeest gebleven uit de jaren zestig en zeventig? Zijn wij tegenwoordig van die makke schapen geworden die alleen binnen onze vier muren mort?
  Zinloos geweld wordt demonstratief geweigert, maar onzichtbaar geweld? Daar zijn wij allemaal slachtoffer van en de toekomstige generaties ook. Sorry, ik verspreek me…de toekomstige generatie weet dan al niet meer beter.

  WORDT WAKKER!!

 2. Men vergeet voor het gemak dat dankzij die industrie en de samenleving die zogenaamd zo zouden vervuilen, er inmiddels zo een 6 miljard mensen tot leven zijn gekomen op deze planeet.
  Dankzij de vervuiling, mag je zeggen, want anders hadden we nog steeds maar gemiddeld 35 jaar oud geworden.

  Logisch dat ze het daar even niet over hebben.

 3. ötzi de ijsman had roet in de longen. Dankzij zijn dagelijkse vuurtje leefde hij wel 50 jaar, heel oud voor die tijd, 5000 jaar geleden. De rook zal niet goed zijn geweest voor zijn gezondheid, maar het voordeel van het vuur was belangrijker dan het nadeel van de rook.
  Dit noem ik het ötzi-principe (Copyright!)
  The ötzi principle (C)laat wel toe dat er 21.000 mensen aan "het milieu" sterven, maar deze mensen vergeten te berekenen hoeveel mensen er blijven leven, langer leven, kwaliteitsvoller leven, gezonder leven, dankzij de technologiën die, behalve voordelen, ook wat nadelen hebben. Zomaar focussen op de nadelen gaat niet op en is intellectueel oneerlijk.

 4. Is op dit soort zaken de wet van de afnemende meeropbrengst niet van toepassing? In het Westen leven wij langer, welvarender, veiliger en gezonder dan ooit. Om nog meer gezondheid te kunnen toevoegen zijn maatregelen vereist die contraproductief gaan werken. Nog meer milieuvoorschriften en -maatregelen zullen ten koste gaan van de welvaart, waardoor onze gezondheid meer zal worden bedreigd. Als bijvoorbeeld ons rioolstelsel slecht wordt onderhouden omdat gemeenten en rijksoverheid miljarden aan het terugdringen van de CO2-uitstoot willen uitgeven, zal dat meer ziektes veroorzaken. Op elke straathoek een container voor groenafval, neergezet uit milieuoverwegingen, die slechts tweemaal per week wordt geleegd, is ook een potentiele bron van bacteriele ziektes. Zo zijn er waarschijnlijk nog wel meer voorbeelden te bedenken.
  Het merkwaardigste blijft wat mij betreft de toenemende angst voor ziekte en dood. Het toont hoe wij als mens in elkaar zitten. Hoe gezonder wij zijn, hoe groter de angst voor ziekte en dood. Misschien moeten we juist een minder veilige en gezonde omgeving creeren, zodat die bizarre angst vermindert en we onze tijd aan aangename dingen kunnen besteden.

 5. Als Nederland het al slechter zou doen dan de buurlanden, dan is dat makkelijk te verklaren: we hebben de hoogste bevolkingsdichtheid en mensen zijn nu eenmaal slecht voor het milieu. In dat licht kan in het door groen links voorgestelde spoeddebat tevens worden gedebateerd over de milieu-effecten van het generaal pardon. Mij lijkt er -gezien de angstwekkende perspectieven die in het rapport geschetst worden- weinig anders op te zitten dan dat pardon terug te draaien.

 6. Al die internationale instellingen groeien en worden volgestouwd met partijpolitieke vrienden en dito wetenschappers, die zichzelf graag in de belangstelling schrijven met paniekrapporten.

  De cijfers van aidspatiënten in Afrika worden opgeblazen, om achteraf opgelucht te kunnen "aantonen" dat de bestrijding gunstig verloopt. Over de werkelijke oorzaak, de seksuele losbandigheid die een cultuurverschijnsel is, wordt uit politiek correcte redenen niet gepraat. Het zal met het genoemde miieurapport net zo zijn. De gemiddelde leeftijd van de mens is nog nooit zo hoog geweest als nu, we zijn met meer dan 6 miljard (wat rijkelijk genoeg is), en hoe weet men nu dat in de 19de eeuw toen de industrialisering doorbrak in het Westen, de mensen niet crepeerden aan "milieu" ? Is dat onderzocht ? Vooringenomen wijsneuzen !

 7. In de filosofie van GL dreigt de mens uit te sterven en dat is KUT.
  Dus moet wat Duyventil betreft IEDEREEN de hele dag het milieu gaan zitten sparen.
  Laat hij beginnen zijn adem in te houden en zodoende zijn CO2-uitstoot te verminderen.

 8. [1] "Wie krijgt de schuld als de aarde een ‘zwieper’ van 180 graden maakt?"

  Ha! Eindelijk iets waar het ‘de schuld geven’ en het ‘de schuld krijgen’ er niet meer toe doet! 😉

 9. allemaal goed en wel he, weg met de grote jongens en zeker met al-gore (helemaal mee eens !!!!)
  maar het is ook een morele vraag (die ik mij dan stel) of wij (ik) als mens het recht hebben om zo om te springen met de aarde (dan heb ik het over echte vervuiling, geen co2 gedoe)
  en bud zijn de technologieen werkelijk zoveel voordeel, is het gerechtvaardigd dat een klein deel van de mensen een goed leven heeft door andere uit te buiten,langer leven met betere materieele comfort impliceert niet noodzakelijk een betere ‘kwaliteit’. als trouwens volgens uw otzi-principe een deel van de mensen wegvalt (is dit voornamelijk de basis waarop het westen steunt, de slaven) en valt alles in, dus zelfs geen comfort meer.
  uw otzi-principe(c) bestaat trouwens al onder de naam ‘life boat ethics’ door Garrett Hardin-en wordt ook wel ‘eco-facisme genoemd.
  het probleem draait ook niet zozeer om schuld volgens mij maar om verantwoordelijkheid en respect
  natuurlijke rampen zijn wel onomkoombaar en we zullen in moeten schikken, maar het leven is al zwaar genoeg zonder dat wel elkaar pijn doen

Comments are closed.