Tony Blair, de Engelse MP die zoveel Islam in Londen laat, heeft in een complot met Sarkozy, de Franse wolf in schaapskleren, alweer zijn nieuwe megalomane baantje geregeld: hij moet de eerste President van de EU worden. Naar het schijnt heeft Sarkozy dit al met de overige Europese leiders overlegd. Zal wel weer een klassiek gevalletje chantage zijn, met als tegenprestatie de uitverkoop van Engeland aan de EU.

De plotselinge bereidheid van Blair om de ‘herziene’ grondwet via de achterdeur naar binnen te schuiven, 10 dagen voordat hij zijn ambt neerlegt, wordt gezien als het achterlaten van een handgranaat waar de pin al uitgetrokken is. De vraag die gesteld wordt: “Verraadt Blair Engeland?” kan wat mij betreft volmondig met “Ja” worden beantwoord; evenals de vraag “Verraadt Jan Potter Balkenende Nederland?” Het is te hopen dat wij nog mogen meemaken dat deze landverraders voor een tribunaal komen.

De stemrechten van Engeland zouden met een derde worden ingekrompen, en het hard bevochten veto recht aangaande EU richtlijnen zou verloren gaan. En dat allemaal onder het mom dat het slechts een ‘verdrag’ is waar geen referenda meer voor nodig zijn. De EU toont zich op haar totalitairst. Niemand in de EU top is democratisch gekozen, net zo min als Blair een gekozen president zal zijn, mocht het zo ver komen. Het zijn corrupte vriendenclubjes waarbinnen men elkaar de vette worsten toeschuift, met belachelijke salarissen, belastingvrij, opgebracht door de loonslaven uit de EU.

Ambrose Pritchard Evans van de Daily Telegraph zegt er het volgende van: “If Europe’s political leaders succeed in ramming through a barely disguised remake of the same European constitution rejected by the French and Dutch people, I for one will come off the fence after years of hesitation and join the fight for total British withdrawal from the Union.”

“Nee is Nee” was ons beloofd, nauwelijks twee jaar geleden. Toen geloofden we het al niet, en we hadden gelijk. Overigens worden ons nu weer dezelfde doemscenario’s voorgespiegeld als toen. Barosso heeft Blair opgeroepen om ‘sterk te zijn’ en ‘de moed te hebben tegen de publieke opinie in te gaan’ en ‘populisme’ te negeren. Inderdaad, zeer democratisch. Als je de kiezers mee hebt is een besluit democratisch, maar als je de wens van de kiezer volgt ben je ‘populistisch’. Tegen de wens van de kiezer in gaan heeft niets met democratie te maken, maar met autoritair totalitarisme. Het is een goed teken dat Barosso bang is voor de kiezer, maar als er geen referenda komen heeft die kiezer geen inbreng en gaat men gewoon zijn gang.

Overigens mag verwacht worden dat ook bij een nieuw “Nee” de plannen om linksom of, nee, niet rechtsom, alsnog de grondwet door te duwen echt niet losgelaten zullen worden. Het gaat tenslotte om macht, erg veel macht, en geld, erg veel geld, dat men wel krijgt, maar niet verdient (zich toe-eigenen is in deze context een beter term, oftewel ordinaire afpersing). Ondertussen wil Maxime Verhagen ons doen geloven dat de grondwet van de baan is, daarbij eigenlijk bedoelend dat het nu ‘verdrag’ heet.

Het linkse Buitenhof heeft inmiddel een te rechtse columnist geschrapt omdat deze niet zou voldoen aan de ‘door Buitenhof gestelde kwaliteitseisen’. Eén van deze eisen is waarschijnlijk dat kritiek op links geen deel uit mag maken van de intellectuele bagage. Zorgwekkend is dat men het kennelijk niet langer nodig acht de schijn van objectiviteit te handhaven (bestond die nog?), maar openlijk niet-linkse geluiden de mond snoert. In navolging van de zotte veroordeling (zonder straf) van Rutte (frauderende Somaliërs mag je niet onderzoeken) is in Zweden een politicus, Dahn Petterson, tot een forse geldboete veroordeeld omdat hij het feit meldde dat 90% van de drugshandel in Zweden in handen van Kosovaarse Albanezen is. Hiermee had hij zich schuldig gemaakt aan racisme en discriminatie van Albanezen. De EU heeft inmiddels speciale gezanten, die helpen met het aanklagen van bloggers die krtitiek hebben op de Islam of de multikul. Er worden daadwerkelijk geldstraffen uitgedeeld, maar voornaamste doel is de critici tot zwijgen te brengen uit angst voor represailles: zelfcensuur. In alle openheid.

Zweden is sowieso niet meer te redden. Helle Klein, politiek chef-redacteur van Aftonbladet, geeft, in navolging van Dries von Agt en Dhimmy Carter, openlijk steun aan Hamas, en prijst de efficiency van de machtsgreep in Gaza. Aftonbladet heeft ook het lef de verkrachtingsgolf in Zweden, waar niet-Islamitische meisjes stelselmatig worden verkracht door Islamitische jongeren, op het conto van Global Warming te schrijven: “Zomertijd – verkrachtingstijd“. Maar als je kritiek hebt op deze moslimjongeren komt de EU je dus even de oren wassen.

De tijd voor gewapende opstand komt steeds dichterbij, (of zijn we al te laat?). In Amerika leeft dat besef ook, want daar wordt de roep van politici om strengere wapenwetten steeds sterker. Zogenaamd naar aanleiding van een aantal recente schietpartijen op scholen en universiteiten, maar in werkelijkheid vermoedelijk om de kans op een opstand te verkleinen, of in ieder geval de slagingskans van een opstand te verkleinen. Met die schietpartijen heeft het in ieder geval niets van doen; in alle gevallen wisten de daders dat ze niet op tegenstand hoefden te rekenen.

Maar ja, als men in Nederland al zo ver is herdenkingen te gaan houden voor Molukse terroristen is het dader = slachtoffer beeld toch wel tot onherstelbare hoogte gestegen, en kan Nederland gerust moreel failliet worden verklaard. Als dat dan ook nog als onderdeel van een moreel failliet Europa ondergeschikt wordt gemaakt aan al die andere moreel failliete staten is de kans op herstel uiterst gering. We kunnen alleen nergens meer heen: Amerika doet zijn uiterste best de EU links in te halen, Nieuw Zeeland is ook al volkomen verziekt door het socialisme, wat blijft er nog over? Een coup d’état zie ik in NL nog niet zo gauw gebeuren, en de slagingskans schat ik laag in (dan grijpt die machtige EU wel militair in). Het Nederlandse leger is een lachertje, met dank aan de roverheid, waarschijnlijk bewust zo gedaan uit zelfbehoud (van die roverheid, niet van het land).

Wat weten wij niet, maar is al besloten, dat men met een dergelijke openheid de vrijheid van meningsuiting durft op te rollen, Islamitische criminelen een vrijgeleide geeft en de socialistische multiculturele totalitaire heilstaat durft uit te roepen?

32 REACTIES

 1. Dit beeld is inderdaad somber. Het is ook meer realistisch dan pessimistisch.
  En erg is dat het kennelijk allemaal geslikt wordt.
  De eerste actie voor iedereen is te zorgen voor de vrijheid van zijn persoonlijk leven.
  De tweede is het vrijheidideaal levend te houden en te verbreiden.
  Via de Vrijspreker kunnen we elkaar daarbij trachten te helpen, te zorgen dat de achteruituitgang afgeremd of zelfs omgekeerd wordt, en een morelere samenleving te krijgen.

 2. Welke "gewapende opstand"?

  In 1929, the Soviet Union established gun control.
  From 1929 to 1953, about 20 million dissidents, unable to defend
  themselves, were cut off from their food supplies and starved to
  death or rounded up and exterminated.

  In 1911, Turkey established gun control.
  From 1915 to 1917, 1.5 million Armenians, unable to defend
  themselves, were rounded up and exterminated.

  Germany established gun control in 1938.
  From 1939 to 1945, 10 million Jews and others who were unable
  to defend themselves, were rounded up and exterminated.

  China established gun control in 1935.
  From 1948 to 1952, 20 million political dissidents, unable to
  defend themselves, were rounded up and exterminated.

  Guatemala established gun control in 1964.
  From 1964 to 1981, 100,000 Mayan Indians, unable to defend
  themselves, were rounded up and exterminated.

  Uganda established gun control in 1970.
  From 1971 to 1979, 300,000 Christians, unable to defend
  themselves, were rounded up and exterminated.

  Cambodia established gun control in 1956.
  From 1975 to 1977, one to two million ‘educated’ people,
  unable to defend themselves, were rounded up and exterminated.
  In 1956 no one in Cambodia could imagine total confiscation and
  citizen enslavement in the "foreseeable future", …
  but per capita, more citizens were eventually murdered
  by their own government than in any other country in history.

  TOTAL number of defenseless people rounded up and exterminated in the
  20th Century because of gun control: 53 million. And this is a VERY low,
  conservative estimate. Professor R.J. Rummel says it’s closer to
  170 MILLION (see: http://www.hawaii.edu/power… )
  ALL the governments which murdered their own people were
  COLLECTIVIST governments
  (see: http://FreedomKeys.com/coll… )

  http://freedomkeys.com/r2kb

 3. Het uiteindelijke DOEL van de EU is om de belangen van de drie aarts-belligerenten die elkaar steeds naar het leven hebben gestaan … GB, D en F, zodanig te VERSTRENGELEN dat men dan anders steeds zichzelf aanvalt. Hun gezamelijk incentief is echter het recht tot KOLONIZATIE gezag van en over de rest van Europa en de aanliggende gebieden.

  Helaas … mentale Tokkies dat men tegenwoordig in Nederland is, wenst men perse "erbij te horen", inplaats van zich daar aan te ONTREKKEN. Voor de vrijheidslievende burger rest dus weinig anders dan te maken dat tie WEGKOMT … Of niet soms?

 4. Zeer helder stuk, R. Hartman.
  Het een-tweetje Sarkozy-Blair is historisch ongekend. Toch is dat wel verklaarbaar, mits men beseft, dat Sarkozy van origine een immigrant is. Het Franse volk heeft zich voor de zoveelste keer door zijn president / politieke systeem in de luren laten leggen. Niet dat het veel keus had overigens, want de socialistische Segolene R. beloofde ook niets goeds.

  Het valt aan te nemen, dat na Blair Sarkozy president van de EU zal worden.

 5. Wat een pessimisme weer. Gelukkig is het niet zo erg als in de jaren dat nationalisme en socialisme in combinatie regeerden. In die periode zijn namelijk twee allesvernietigende wereldoorlogen gevoerd en verdwenen tientallen miljoenen in kampen.

  De wereld verandert nu eenmaal. Angst voor verandering is geen reden tot doemdenken. Volkeren bestaan niet, verbanden in die zin worden steeds weer gevormd en vallen uit elkaar. alleen individuen bestaan. En individuen hebben nu meer ruimte dan in de periode toen de collectivistische waanzin (nationalisme, socialisme, fascisme) echt alom aanwezig was zoals de periode voor 1989.

 6. Eerlijk gezegd denk ik dat de EU gewoon een bewuste volgende stap is naar de "worldgovernment", die in stappen bereikt moet worden.
  Langzaam maar zeker worden afzonderlijke landen "ondergebracht" in unies, die grote zeggenschap dienen te krijgen over deze landen dan hun eigen grondwet of "constitution".
  Ik vermoed dat de laatste stap het onderbrengen van de verscheidene Unies onder 1 wereldregering is die de hele wereld runt.

  Hoe dit makkelijk te bereiken? Met diplomatieke vaseline.
  Ofterwel: cultuurrelativisme, dat geen oordelen geeft over de enorme culturele verschillen tussen landen of werelddelen, en economisch gezien de welvaart "herverdeelt".

  Zijn ze in Noord Amerika niet ook al bezig met een "unie" van de VS, Mexico en Canada?

  Het moge duidelijk zijn dat de verscheidene bevolkingen hierbij niet in weg mogen staan.

  Het idee wat "transnational progressivism" wordt genoemd, verklaart echt een hele hoop dingen die je vandaag leest, hoort en ziet, van de EU, tot het generaal pardon tot de "dubbele nationaliteit" van bewindslieden en waarom dit geen probleem zou zijn.

  Lees bijvoorbeeld met name pagina 11 van het volgende document:
  http://www.hudson.org/files

  Zoek op internet ook naar andere website die "Transnational progressivism" beschrijven.

  De EU is onderdeel van een super-collectivistische ideologie, waarvan we pas in het begin zitten.

 7. [3]"Helaas … mentale Tokkies dat men tegenwoordig in Nederland is, wenst men perse "erbij te horen", inplaats van zich daar aan te ONTREKKEN. Voor de vrijheidslievende burger rest dus weinig anders dan te maken dat tie WEGKOMT …"
  Mee eens dat in het belang van de vrijheidslievende burgers die er nog zijn, zij het beste naar elders (buiten EU in ieder geval) vertrekken. Zeker als dat allemaal qua gezondheid, leeftijd en geen andere persoonlijke belemmeringen mogelijk is.
  Wel jammer dat dan in Nederland steeds minder mensen met pit en vrijheidsideeën overblijven. Maar ja, niemand hoeft zich op te offeren voor het zinkende schip "Nederland"!

  Ergens ben ik eigenlijk heel erg nieuwsgierig, en hoop ik de tijd van leven te hebben, om te zien waar dit schip gaat stranden. Inmiddels trachten te leven, zoals mooi in Harry Browne’s boek "How I found freedom in an unfree world" beschreven.

 8. Eu doet niks tegen een Nederlandse Volks-leger en leger voor! en van! het volk.
  En dat blijven vol houden VOLKS! leger.
  En niets anders laten maken door de Eu.
  Dan kan de Eu niets doen…16 miloen mensen dood schieten?
  Ik heb nog liever de Dood of de overwining.

  Het lijkt wel daar in brussel buitenaartse machthebbers zijn neer gedaald En voor het het zeggen hebben,Wat uw niet mag weten.
  Iedergeval wel wereld vreemd in de eu.

  Ex president Ronald Reagan heeft het nog laten weten in de jaren 80 zoek het maar op google.

  Doe jullie huiswerk maar en zie zelf.

 9. [5] Blijkbaar wil je optimistisch zijn, want veel optimisme zou ik hier niet kunnen bespeuren.

  Veranderingen: prima, maar dit is geen gekozen verandering, dit is oplegging van bovenaf.

  "Volkeren bestaan niet"; tsja, die discussie wil ik niet eens aangaan. Ik kan alleen maar zeggen; wacht maar tot je zèlf een minderheid bent, dan zul je zien dat er genoeg mensen zijn die daar anders over denken.

  De naïeviteit van sommige mensen…

 10. [9]
  De meeste veranderingen zijn niet gekozen. Dat geldt voor de snelweg die achter je huis wordt aangelegd, dat geldt voor de introductie van een nieuwe auto en dat geldt voor de vorming of afschaffing van politieke eenheden.

  Tsja, en als je de discussie niet wil aangaan over de zin van kunbstmatige verbanden die als "volk" worden aangeduid, dan toon je je net een gelovige die het bestaan van god niet in twijfel wil trekken. nationalisten zijn gelovigen die abusievelijk menen dat "volkeren" al eeuwen oud zijn.

  Wat wij nu een "volk" noemen is meestal een creatie van het staatkundige verband waarbinnen een aantal mensen kwam te leven. Meestal staten die pas rond 1800 vorm kregen.Door middel van staatsonderwijs en staatsmedia is er van deze individuen een "volk" of "natie" gemaakt met een opgelegde eenheidstaal en eenheidsgeschiedenis.

  Dus als we in een ander staatsverband komen te leven is er over een eeuw ook een heel ander "volk". En als we alle staatsverbanden afschaffen (als dat ooit nog eens mag gebeuren), dan komen er wellicht kleinere en vrijwillige verbanden. Verbanden waar je als individu voor kan kiezen of die je kan afwijzen.

 11. [10] Basken, Friezen, Catalanen, Schotten, Roma, Vlamingen, Kosovaren, Bretoenen, Friuliërs, Sorben, Wenden, etc.

 12. [11]
  Ook dat zijn vaak geen natuurlijke verbanden. Taalverwantschap zegt ook niet alles. Zo heb je binnen het Baskische taalgebied een aantal totaal verschillende culturen. En ook Vlamingen zijn kunstmatig. Dit is een groep germaanstaligen die toevallig leefden in het deel dat sinds 1830 tot de staat België behoort. Ze heben niets te maken met de inwoners van het oorspronkelijke graafschap Vlaanderen waarvan een deel een heel ander dialect spreekt dan de Brabanders of Limburgers, en waarvan een groot deel een niet-Germaans dialect sprak. Kosovaren zijn nog recenter. 100 jaar geleden waren het gewoon Albaneestalige Serven, iets later waren het opeens Albanezen, maar oorspronkelijk was het een verzameling dorpen met een eigen cultuur en loyaliteit die slechts enige taalverwantschap hadden.

  Voor het zelfde geld was Kosovo Italiaans gebleven of Grieks geworden. dan had er nu een heel ander "volk" gedefinieerd zijn geweest in dat gebied.

 13. [1] [2] Inderdaad moeten we deze vrijheid bevechten, zowel door woorden als door daden. Uiteraard niet door als een Talib-malloot lukraak te gaan schieten, maar door persoonlijke en zakelijke beslissingen te nemen die de vrijheid voor jezelf en zoveel mogelijk directe naasten maximaliseren.

  Op dit moment ontleent de overheid haar macht aan haar morele gezag en een uitgebreid justitieel en opsporingsapparaat. Ook controleert de overheid meer dan de helft van de geldstroom waardoor zeer veel mensen van de overheid afhankelijk zijn en er een patroon/client verhouding is ontstaan.
  Als je dit weet, is het niet moeilijk om een effectieve verzetsstrategie te ontwikkelen en de overheid tot menselijke proporties terug te brengen, tot een dienaar van het volk in plaats van een instrument voor tirannie.

  Voorbeelden:
  * zo min mogelijk betalen van belasting. Zo moeten ze bezuinigen, wat minder uitkeringstrekkers, regels en controlerende ambtenaren betekent.
  * geen overheidssteun of subsidie accepteren. Zo verdwijnt de legitimiteit.
  * verschaffen van commerciële alternatieven voor overheidsprojecten en defacto overheidsmonopolies. Idem.
  * burgerlijke ongehoorzaamheid tegen impopulaire regels, die zelfs de goebbeliaanse media niet recht kunnen praten. Schitterende kandidaten: gokinrichtingen, medische behandelingen.
  * overheidsactiviteiten ontmaskeren als geldverslindende, immorele en kwaadaardige processen.
  * je activa en persoonlijke leven zoveel mogelijk onttrekken aan de greep van de overheid
  * zoveel mogelijk mensen uit uitkeringen en loonslavernij proberen te halen (wig immers 50%) en voor zichzelf laten werken.
  * tig andere ideeen van anderen hier.

 14. "De meeste veranderingen zijn niet gekozen. Dat geldt voor de snelweg die achter je huis wordt aangelegd, dat geldt voor de introductie van een nieuwe auto en dat geldt voor de vorming of afschaffing van politieke eenheden."

  Jij vindt kennelijk dat dat normaal is en dat we dat maar te accepteren hebben. Niet dus. Die snelweg achter je huis, daar heb je inspraak in, maar komt-ie er toch, dan heb je daar uiteindelijk ook gemak van. Die nieuwe auto hoef ik niet te kopen. En alles wat aan politiek gerelateerd is behoort in een democratie democratisch te gebeuren, en niet totalitair opgelegd. Dat past in een dictatuur. Het feit dat je dit normaal vindt geeft aan hoezeer je al geïndoctrineerd bent door alle propaganda.

 15. In het uiterste geval is er nog altijd de mogelijkheid uit ‘Heart of Darkness’/Apocalypse Now: met voldoende wapens in een verlaten oerwoud gaan leven. Misschien haal ik voor die tijd alvast een jachtakte (bij een overheidsinstelling paradoxaal genoeg) en bijbehorend geweer.

 16. [13] Ik ben zo vrij je ‘voorbeelden’ als loze kretologie te bestempelen, ook al omdat je geen concrete aanpak aangeeft:

  "zo min mogelijk betalen van belasting"
  Afgezien van het feit dat men dat al probeert, leidt dat niet tot bezuiniging maar tot verhoging van het belastingpercentage. De roverheid heet niet voor niets ROVERheid.

  "geen overheidssteun of subsidie accepteren"
  Utopie. De subsidiesponzen zijn volledig daarvan afhankelijk, en zullen dat geld nooit gaan teruggeven. De meeste van deze sponzen zijn ook nog aan de roverheid gelieerd (ook de NGOs) dus: forget it.

  "verschaffen van commerciële alternatieven…"
  Gebeurt al, en als het succesvol is draait de roverheid het terug (bv. uitbesteden van reïntegratie aan Consens). Is namelijk niet de bedoeling.

  "overheidsactiviteiten ontmaskeren"
  Dat doen we hier dagelijks op Vrijspreker, en er zijn vele andere sites die misstanden aan de kaak stellen, zoals HVV. Effecten zijn echter (nog?) gering.

  "je activa en persoonlijke leven zoveel mogelijk onttrekken…"
  Zijn wel mogelijkheden voor, maar voor de gemiddelde werknemer is dit niet haalbaar.

  "zoveel mogelijk mensen uit uitkeringen…"
  Mensen in uitkeringen zijn daar vaak volledig van afhankelijk en niet in staat op de arbeidsmarkt meer te verdienen. Velen gaan er op achteruit als ze gaan werken, en de SP wil dit nog erger maken. Bovendien worden alle pogingen om het percentage niet-procuctieven te verlagen actief en bewust door de roverheid tegengewerkt door zo groot mogelijke aantallen analfabete kansloze inteeltproducten te importeren, die geen enkele bijdrage aan NL kunnen levern maar wel het nieuwe electoraat moeten gaan vormen. GP, anyone?

 17. [17]
  Niet voor niets noem ik het geen praktische aanpak, maar strategische punten. Uitwerking van deze punten is tactiek. Je kijk is te pessimistisch.

  "Afgezien van het feit dat men dat al probeert, leidt dat niet tot bezuiniging maar tot verhoging van het belastingpercentage. De roverheid heet niet voor niets ROVERheid."
  Hiermee riskeren ze nog meer verzet. Zelfs voor de grootste masochisten is er een grens. Er zijn nauwelijks nog objecten te verzinnen die niet belast worden. De belastingen verder verhogen leidt tot massale emigratie van productieven en dus tot ineenstorting van het systeem.

  "Utopie. De subsidiesponzen zijn volledig daarvan afhankelijk, en zullen dat geld nooit gaan teruggeven. De meeste van deze sponzen zijn ook nog aan de roverheid gelieerd (ook de NGOs) dus: forget it."
  Over de subsidiesponzen maak ik me geen illusies. Echter, ook als burger ontvang je subsidies zoals huursubsidie, zorgtoeslag etc. Hiermee maak je jezelf onderhorig aan de overheid.

  "Gebeurt al, en als het succesvol is draait de roverheid het terug (bv. uitbesteden van reïntegratie aan Consens). Is namelijk niet de bedoeling."
  Dat doet aan de bruikbaarheid van deze strategie niets af. Als een particuliere dienst iets beter en goedkoper levert dan de overheid, stappen mensen over. En verliest de overheid legitimiteit.

  "Dat doen we hier dagelijks op Vrijspreker, en er zijn vele andere sites die misstanden aan de kaak stellen, zoals HVV. Effecten zijn echter (nog?) gering."
  Dat wil niet zeggen dat er iets mis is met het principe van dingen aan de kaak stellen. Alleen met de methode waarop. Weblogjes helpen niet zoveel. Het systeem schaamteloos exploiteren en hier ruchtbaarheid aan te geven is veel effectiever. Zoals het aangifte doen jegens de overheid wegens medeplichtigheid aan gokverslaving.

  "Zijn wel mogelijkheden voor, maar voor de gemiddelde werknemer is dit niet haalbaar."
  Zie hierna. Daarom moet loonslavernij zoveel mogelijk worden beeindigd. Met de baas moet worden overlegd of er geen freelance, onderaanneming of mede-eigenaarschap mogelijk is. Hierdoor worden HJC-opties haalbaar.

  "Mensen in uitkeringen zijn daar vaak volledig van afhankelijk en niet in staat op de arbeidsmarkt meer te verdienen. Velen gaan er op achteruit als ze gaan werken, en de SP wil dit nog erger maken. Bovendien worden alle pogingen om het percentage niet-procuctieven te verlagen actief en bewust door de roverheid tegengewerkt door zo groot mogelijke aantallen analfabete kansloze inteeltproducten te importeren, die geen enkele bijdrage aan NL kunnen levern maar wel het nieuwe electoraat moeten gaan vormen."
  Ze worden zo afhankelijk gemaakt. Door ze in de gelegenheid te stellen op eigen kracht voldoende te verdienen wordt dit opgelost. Dit kan door ze voor zichzelf te laten werken (wig daalt tot twintig procent, daardoor is er meer besteedbaar inkomen en dus minder bruto inkomen per uur nodig, waardoor ze goedkoper kunnen werken).

 18. [6] NEEN … wat ik eerder zie is dat er veel vrijere en intensieve mondiale stromen van PRODUCTIEVE mensen gaan onstaan.

  Dat is in feite al lang BEGONNEN. Enwel bij de grote multinasjionals die … naar (zakelijke) behoefte hun employees, van onverschillig welke landelijke herkomst, mondiaal inzetten … Zodat men ook inmiddels weeeet hoe men dat precies moet doen.

  BTW, alleen al de top VIJFTIEN grootste Amerikaanse bedrijven hebben reeds een gezamelijke omzet dat GROTER is dan het BNP van het Verenigde Koninkrijk (dat op numero 4 in de wereld gerankschikt staat). Dus achter die trend werkt een enorme SPIERBAL , zulk in tegenstelling tot politiek gefantaseer …

  Die (productieve) mensenstroom kent nu echter reeds een tweedeling: Nemelijk letterlijk IEDEREEN enne … de Moslemslanden en nasjionals.

  Economisch bestaat dan ook NU REEDS een gedefinieerde wereld orde en een hiearchie. En nu denken de politici nog dat zij het voor het zeggen hebben … maar niets is minder waar. Want ook zij zullen de corporate trend moet volgen. Ook hier waar NIET MINDER dan DE HELFT van de nederlandse multinationals worden bestuurd door NIET-Nederlanders.

  En DAT beteknd ook dat een achterlijke politicus als een Ron PAUL gewoon uit zijn nek loelt, wanneer hij zegt dat Amemerika zich minder met andermans zaken moet bemoeien.

 19. [18] Sorry, maar je zit in een cirkelredenering. Ik zal er twee punten uitlichten.

  Huursubsidie-ontvangers zullen in de regel alleen zonder die huursubsidie kunnen leven als het belastingpercentage navenant wordt verlaagd. Aangezien momenteel die huursubsidie de enige manier is om nog iets terug te zien van de afgeperste gelden zal niemand die subsidie cadeau doen aan de staat. Catch 22. (Forse) belastingverlaging en afschaffen van alle subsidies zullen synchroon moeten gebeuren, anders gebeurt het niet.

  Iedere werkloze wordt in de gelegenheid gesteld op eigen kracht een inkomen te verwerven. Er is zelfs sollicitatieplicht. En natuurlijk kun je een eigen bedrijfje starten. Maar als je niks kunt (of wilt) zal je inkomen niet hoog liggen. Zolang je gratis geld van de roverheid krijgt zou je dus wel gek zijn om hard te gaan werken en daar minder voor te krijgen. Zolang je het vertikt om te assimileren zul je hooguit zaken kunnen doen met je medesloebers. Teveel mensen vinden het wel mooi, met al die regelingen waar ze niks voor hoeven te doen. Koelkast stuk? Nieuwe krijg je van de gemeente. Gemeentelijke heffingen? Kwijtgescholden. De meeste gelukszoekers komen uitsluitend hierheen om van de voorzieningen te profiteren, niet om er aan bij te dragen.

 20. Dit is een posting die ik tegen kwam, volgens mij is ie redelijk raak:
  Many people do not know that the same people who seek to control Europe with a single European Constitution are the same people who wish to control North America, with a North American Union Constitution. There are also plans for an Asian-Pacific Union, with it’s own currency, and it’s own Constitution. Three world regions, essentially. The international corporate bankers that have been lending our governments money for so long now assume they have the right to govern all people throughout the world. These corporations have not been elected by the people. They seek to keep people ignorant and secretly steal their rights, while the mainstream media that they own pretends this is not happening. They say that One World Government is for peace. How can this be? 600,000+ people have died in Iraq alone, due to corporate greed. Millions of others around the world continue to sufferm, while wealthy internationl corporations profit or protect profits. These corporations do not have the track record or the reputation to have earned the right to govern anyone. These people are the World Bank and the Council on Foreign Relations (CFR). David Rockefeller created the Trilateral Commission and the Council on Foreign Relations (CFR). Both private groups are dedicted to the creation of One World Government. Most of the 2008 presidential candidates are backed by the CFR, for the purpose of pushing forward the agenda for One World Government, which will greatly benefit international corporations. All of these candidates are members of David Rockefeller’s Council on Foreign Relations (CFR), which advocates One World Government — Fred Thompson (also a member of the pro-war American Enterprise Institute) Rudy Giuliani John McCain Mitt Romney Jim Gilmore Newt Gingrich Hillary Clinton Barack Obama John Edwards Joe Biden Chris Dodd Bill Richardson David Rockefeller also owns controlling stakes in the ABC, CBS and NBC news media. He controls the media message. Stay away from corporate-owned mainstream media or media that is supported by neo-conservative backers. Here are some good alternatives — http://www.sandersresearch.com http://www.danielestulin.cohttp://www.larouchepub.com http://www.intelligenceonlihttp://www.globalresearch.ca http://www.onlinejournal.com

 21. Hmmm … de conspirationisten weeeer aan het werk dus … zoals gewoonlijk … Maar volgens mij zit er niet meer in dan dat men een kans ziet om (na 5 eeuwen niets dan, onderlinge, oorlogen in Europa dat ook in WO-I en II resulteerde) heel Europa in dezelfde worstenvel te drukken. (Dat echter gegarandeerd weer gaat barsten.)

  Be that as it may, NEDERLAND hoeft daar echt NIET bij te zijn en kan zich daar genakkelijk aan ONTREKKEN … ware het niet dat haar politici en bureucraten het het als potentiele EXPANSIE van hun beroepskansen zien. Zodat men dit land en volk defacto aan het VERKOPEN en VERRADEN is.

  Never mind … WIE volgens JensDensen er allemaal aan de haren bij gesleurd dienen te worden, de echte BOTTOM LINE is of dit TOKKIEVOLK wat tegen de EIGEN politici en bureaucraten durven te doen … om Nederland BUITEN de EU te houden … zoals het strax ook definitief met het VK gaat gebeuren … Blair of geen Blair …

 22. [21] Wat een waardeloos GELOEL in de ruimte … en NEP-relevatie. Want de enigen die OOOIT en officieel naar een wereldregiem hadden gestreefd waren de MARXISTEN, en de laatste tijd wellicht … de fanatieke Barmhartigen. Die men overigens niet zoooo serieus hoeft te nemen omdat die daar uiteindelijk geen enkele kans op hebben …

 23. [21]
  zet aluminiumfolie hoedje weer af
  angsaanjagende chemtrail bleek regenbui te zijn
  had beter paraplu mee kunnen nemen

 24. Maar dat is het nou juist, er is helemaal geen tegenstelling tussen ‘de banken’ en de marxisten. Er is eigenlijk ook niet echt een tegenstelling tussen ‘kapitalisme’ (in de linkse zin) en ‘communisme’. Een intepretatie van ‘kapitalisme’ is dat grootkapitaal de macht in handen heeft via de staat (de heersende klasse) terwijl onder communisme de staat (oftewel een politieke elite) alle productiemiddelen in handen heeft. Het is eigenlijk hetzelfde ding alleen hebben ze er bij ‘communisme’ een systeem van gemaakt wat bij ‘kapitalisme’ eerder onder ‘corruptie’ valt.

  Ja goed, alluminiumhoedjes.. hahaha, leuk joh! verzin es wat nieuws!
  Opvallend, het enige argument van de anti-conspiracy’s is het in het belachelijke trekken, wat wel logisch is op zich want je kan geen negatief bewijzen. Maargoed, ok, bestaat de CFR (counsil on foreign relations) dan niet? en de Trilateral commission? en de Bilderberger conferenties? Volgens mij kan je toch redelijk met zekerheid stellen dat die dingen bestaan. Hoeveel invloed ze hebben is een tweede ding maar ze zijn er dat is wel zeker. Wat verder een hele grote rol speelt is natuurlijk de bureaucratie zelf en de academia. Maar los daarvan lijkt er ook wel ‘opzet’ in het spel te zijn. Mischien is het moeilijk te geloven dat mensen ‘vals’ kunnen zijn maar dat lijkt toch echt wel het geval te zijn. Ik denk dat de hoofdredactie van bijvoorbeeld het AD toch echt wel op de hoogte is van het bestaan van de ‘bilderberger conferenties’.. hoe kan het dan dat dat nooit in de krant verschijnt?
  Ik bedoel, als je die dingen voor waar aanneemt (bilderberg o.a.) en je bekijkt de media dan is er toch maar één logische conclusie mogelijk?

 25. Het ‘Tokkievolk’, ACP, is niet georganiseerd, organiseren kost energie, het feit dat de staat wel georganiseerd is komt doordat ze op die manier belasting kunnen heffen wat dus de energie levert.
  Da’s dus een systematisch universeel politiek probleem.

 26. Je begrijpt niet dat er in Nederland en in Europa nog geen grootschalige opstand is uitgebroken om de fascistische regering omver te werpen.

  En worden we straks ook nog eens een keer gechipt cq gemerkt als oud vee.

  Project L.U.C.I.D — het 666 universeel controle systeem van het beest.

  http://83.161.104.6/henryv/

 27. @Ronnie.

  Jonge, je hebt helemaal gelijk.
  Verspreidt dit artikel zo veel en zo vaak je maar kunt want dat is het uiteindelijke doel van de banken en de fascistische regeringen.

  Mijn zegen heb je en ik zal dit ook zo veel mogelijk verspreiden.

 28. [28]

  WAT WEEEEETEN zowel Richard als Ronnie nu werreklluk van bankieren af waar notabene geen surface mounted technoloy bij te pas komt? En WAT weten zijn van de rest van de in opspraak gebrachte mensen en instellingen af om ook maar enig idee te hebben wat weer anderen ervan zeggen … om het klakkeloos te PAPAGAAIEN … Krijgen wij zometeen ook nog hsprookje over "fiatgeld"? De Bilderberg en dat soort crap?

 29. [25]
  Jens weet tuurlijk niet dat de bancaire wereld werkelijk op zijn kop staat omdat zij nog nauwelijks een rol meer spelen t.a.v. de hedendaagse mondiale geldstromen. dat nu grotendeel vie corporate finance en treasuries gaan, Zelfs ABN-AMRO heeft nauwelijks een kans meer en wordt verkocht …

  Overigens is de Wereldbank helemaal geen bank … in de ware betekenis van het woord.

Comments are closed.