Op zondag 10 juni wordt in Roosendaal de Dag van het Kapitalisme gevierd.

Zoals elk jaar krijgen we ook nu weer een aantal bezwarende reacties over deze viering of over “kapitalisme”. Dit bewijst wel dat overheden en socialisten er uitstekend in slagen om aan het begrip kapitalisme een onterechte negatieve image te plakken en daaruit voordeel te trekken om hun eigen socialistische, “big government” staatsheerschappij in te voeren.

Het blijkt bij die bezwaren dan ook steeds weer dat we over heel verschillende zaken spreken. Zie de Woordenlijst voor de definitie van het kapitalisme. Die begint met de zin:
“Kapitalisme als zodanig is een politiek-economisch systeem gebaseerd op de morele gedachtegang dat ieder mens recht heeft op zijn eigen leven en op de voortbrengselen van zijn arbeid”.

Ik kan me dan niet goed voorstellen dat iemand daar bezwaar tegen kan hebben. Ook al willen en slagen collectivisten er goed in om de individuele rechten compleet af te breken.
De collectivisten plakken daarom negatieve ideeën op het begrip kapitalisme, zoals:de vette zakenman die over lijken gaat, zwemt in het geld en ieder ander laat creperen.
Zo schrijft Sven: “… het kapitalisme heeft zeer slechte nadelen daar het enkel de hebzucht en andere slechte eigenschappen van onze natuur aanwakkert.”

Wel, onze natuur is nog altijd zo dat ons eigen leven onze hoogste waarde is. Zonder welk geen enkele andere waarde mogelijk is. Het kapitalisme erkent dat. En daarom is het goed naar een maatschappij te streven waarin iedereen ook dit recht van alle andere mensen erkent en er naar leeft. In tegenstelling tot de huidige maatschappij waar alle anderen recht hebben op jouw leven en eigendom. En daarin gesteund worden door de overheid.

Dit onbegrip blijkt ook uit een andere zin van Sven:” Mocht je nu een humanistische democratie vieren dan had ik graag aanwezig geweest.” Wel, humanistische democratie heeft een contradictie in zichzelf.
Volgens Wikipedia: “Onder humanisme wordt een hedendaagse levensbeschouwing verstaan die de mens centraal stelt en uitgaat van de waarde van de mens”. Volledig in overeenstemming met het kapitalisme.
Maar “democratie” betekent in de huidige maatschappij dat de meeste stemmen gelden en dat de minderheid gedwongen wordt zich daaraan te onderwerpen. Dat is het tegendeel van uitgaan van de waarde van de mens.

Dat op die dag (10 juni) de Belgen MOETEN gaan kiezen, is geen excuus om niet naar Roosendaal te komen. Wel komen betekent dat je niet de onderhorigheid aan de staat erkent!
Belgen die komen, kunnen een ondertekende verklaring krijgen dat ze deelgenomen hebben aan een belangrijk seminar in het buitenland.

Die ontmoeting met gelijkgestemde mensen is inderdaad belangrijk. Het is niet nodig daar alleen over kapitalisme te praten. Er kunnen ook andere gesprekken gevoerd en plannen gemaakt worden.
Bij voorbeeld betreffende dingen die er kunnen gebeuren voor het doorgaan van het referendum over de nieuwe EU-grondwet (onder andere naam) en plannen om dat referendum in een succesvol NEEN af te sluiten. Dit zal immers de geschiedenis in Europa ten goede doen keren voor ons allen.
———————————
Voor de meest recente gegevens zie AGENDA

9 REACTIES

 1. Heel juist.
  Veel mensen verdraaien de eigenlijke betekenis van een woord en/of weten niet goed wat de definitie is. Sven zou bijvoorbeeld "humaan" in plaats van "humanistich" bedoeld kunnen hebben. Volgens Van Dale:
  hu·maan (bn.)
  1 welwillend => menselijk
  2 [med.] van de mens afkomstig
  Het welwillende aspect wordt uitgelegd als zijnde "sociaal". Volgens Van Dale:
  so·ci·aal (bn.)
  1 geneigd om in groepen te leven
  2 betr. hebbend op de menselijke samenleving => maatschappelijk
  3 gevoel hebbend voor de noden van de medeleden van de samenleving => humanitair, medemenselijk, menslievend
  en dat wordt wederom één op één verwisseld met "socialistisch", volgens Van Dale:
  so·ci·a·lis·tisch (bn.)
  1 betr. hebbend op of volgens het socialisme

  De cruciale fout wordt gemaakt door te veronderstellen dat socialisme, sociaal- en humaan zijn één en hetzelfde is. Een soort alleenrecht van socialisme op humaan zijn, terwijl juist het omgekeerde het geval is, zoals op deze site in veel artikelen beredeneerd wordt. Socialisme ondersteunt de negatieve kant van de mens, niet de positieve !

  Het is daarom goed dat er een dag is, waarop kapitalisme voor het voetlicht komt. Kapitalisme is de enige optie voor de mens om een menswaardig bestaan te kunnen hebben !

 2. Ik zou tegen Sven willen zeggen: "… het socialisme heeft zeer ernstige nadelen daar het enkel de hebzucht en andere slechte eigenschappen van onze natuur aanwakkert."

  Socialisme bevordert het parasiteren op anderen, en als ‘onze natuur’ ergens gevoelig voor is dan is het wel ‘iets voor niets’ te kunnen krijgen.
  Zie de ‘gratis’ schoolboeken, het ‘gratis’ met de bus en nog zo wat sigaren uit eigen doos die de socialistische overheden plegen uit te delen. En het stemvee vindt het prachtig, dom als ze zijn niet door te hebben dat zonder subsidie de diensten waarvan je wel gebruik maakt mogelijk duurder worden, maar je niet meer betaalt voor alle diensten die je niet nodig hebt.

  Zo zullen er heel wat diensten verdwijnen, simpelweg omdat ze geen bestaansrecht hebben maar puur door het subsidie-infuus in leven gehouden worden. Tevens verdwijnt veel vandalisme: door het besef van eigendom (niet langer "is alles van idereen") krijgt eigendom weer waarde, en dus zal het respect ervoor weer terugkeren.

  Onder de streep houd je zo veel meer over, en tegelijk verdwijnt er een enorm stuk onrechtvaardigheid, namelijk de discriminatie van autochtone mannen (en, in mindere mate, autochtone vrouwen, want die krijgen altijd nog voorrang op de mannen).

  Bij het kapitalisme heb je daar geen last van: daar geldt voor iedereen wat voor mij als vrije ondernemer nu al geldt: wie niet werkt zal niet ontvangen. Met dit verschil dat je dan mag houden waarvoor je werkt. Als je dan zo graag een inkomensverzekering (WW) wilt hebben, dan sluit je die maar af, op de vrije markt. Dan bepaal je zelf wat het je waard is.

  Ludwig van Mises zei al: "In een ongehinderde markt is alle werkloosheid vrijwillig".

 3. Ik zou ook graag 2 minuten stilte willen houden voor de slachtoffers van het socialisme.

 4. [4]
  Dat gebeurt -o ironie- reeds elk jaar op 4 mei rond 8 uur ‘s-avonds, alleen beseffen de meesten zich dat niet..

 5. Socialisten gaan er van uit dat ‘sociaal’ synoniem is aan ‘socialisme’; waar kunnen wij bewijzen vinden van dit ‘sociale’?

  Het socialisme zorgt ook voor een soort van ‘omgekeerd kapitalisme’. Namelijk dat allerlei lieden dankzij de staat een torenhoog salaris hebben, daar waar zij in de vrije markt waarschijnlijk nog geen schop onder hun kont waard zijn. Alleen hier klagen de ‘socialen’ nauwelijks over, behalve de egalitaire SP.

  Wat is er ‘vrij’ en ‘democratisch’ aan de Belgische stemplicht?

Comments are closed.