Václav Klaus, president van Tsjechië, is één
van de weinige politici met gezond verstand.
Onlangs publiceerde hij in de Financial Times
zijn visie over klimaatverandering.
Hij ziet o.a. een parallel tussen communisme en
de huidige klimaatsverandering doctrine.
Een vertaling van zijn artikel.

We leven in vreemde tijden. Eén uitzonderlijk warme winter is genoeg – los van het feit dat in de loop van de 20e eeuw de globale temperatuur slechts 0,6% gestegen is – voor de milieu-ijveraars en hun volgelingen om onmiddellijk radicale maatregelen te eisen om iets aan het weer te doen.

Vorig jaar was Al Gore’s zogenaamde documentaire wereldwijd in de bioscoop te zien, Engeland’s of beter gezegd Tony Blair’s Stern rapport werd gepubliceerd, het vierde rapport van de United Nations’ Intergovernmental Panel on Climate Change was samengesteld en de G8 top kondigde aan om wat te gaan doen aan het klimaat.
Rationele en vrijheidslievende mensen moeten hierop reageren. Het dictaat van politieke correctheid is strikt en slechts één waarheid wordt ons, niet in de eerste keer in de geschiedenis, opgedrongen. Alle andere feiten worden doodgezwegen of ontkend.

De auteur Michael Crichton zei het duidelijk: ‘de grootste uitdaging voor de mensheid is het onderscheiden van werkelijkheid en fantasie, waarheid van propaganda.’ Ik zie dat hetzelfde want de hysterie rond global warming is een modelvoorbeeld van waarheid versus propaganda.
Het vereist moed om de ‘gevestigde’ waarheid tegen te spreken, hoewel veel mensen – inclusief topwetenschappers – de zaak van de klimaatsverandering compleet anders zien. Zij protesteren tegen de arrogantie van diegenen die de theorie van door menselijke activiteiten aangedreven opwarming van de aarde uitdragen en propageren.

Ik leefde het grootste deel van mijn leven onder het communisme. De grootste bedreiging van vrijheid, democratie, de markteconomie en welvaart is nu ambitieus milieubeleid en niet het communisme.
Deze ideologie wil de vrije en spontane evolutie van de mensheid vervangen door een centrale (globale) planning.
De milieu-activisten vragen om onmiddellijke politieke actie omdat ze niet geloven in de positieve langetermijn impact van economische groei. Daarbij ontkennen ze de technologische vooruitgang, waar toekomstige generaties voordeel van zullen hebben, en het feit dat hoe de milieukwaliteit stijgt met de welvaart. Het zijn Malthusiaanse pessimisten.

Heeft het zin om te spreken over de opwarming van de aarde als we dat in de context van de evolutie van onze planeet over honderden miljoenen jaren doen ? Ieder kind leert op school over temperatuurvariaties, over de IJstijden en de veel warmere temperatuur gedurende de Middeleeuwen. Iedereen merkt tijdens zijn of haar leven dat de temperatuur schommelt naar boven en beneden.

Dankzij technologische vooruitgang, gestegen welvaart, de rationaliteit van instituten en het vermogen van landen om zichzelf te organiseren, is het aanpassingsvermogen van de mensen aanzienlijk toegenomen. Dit zal verder toenemen en bijdragen aan oplossingen voor mogelijke consequenties van milde klimaatswijzigingen.

Ik ben het eens met professor Richard Lindzen van het Massachusetts Institute of Technology, die zei: ‘ Toekomstige generaties zullen zich verbazen over de vroege 21e eeuw toen er een hysterische paniek uitbrak over een globale gemiddelde temperatuurstijging van een paar tienden graden. Op basis van enorme overdrijvingen van hoogst onduidelijke computervoorspellingen gecombineerd met een onwaarschijnlijke keten van gevolgtrekkingen leidde dit tot de serieuze overweging om de industriele revolutie terug te draaien.’

De zaak van global warming gaat meer over sociale dan exacte wetenschappen en meer over mensen en hun vrijheid dan over tienden van graden Celsius in gemiddelde temperaturen.

Als een getuige van het hedendaagse wereldwijde debat over klimaatsverandering wil ik het volgende voorstellen:

– kleine klimaatsveranderingen vragen niet om verstrekkende beperkende maatregelen.
– iedere onderdrukking van vrijheid en democratie moet vermeden worden
– laat iedereen leven zoals hij wil i.p.v. dat er van hogerhand regels oplegt worden
– voorkom de politisering van de wetenschap en neem stelling tegen ‘wetenschappelijke
consensus’ die altijd bereikt wordt door een luide minderheid, nooit door een stille
meerderheid.
– In plaats van praten over ‘het milieu’ kunnen we beter oplettend zijn in onze eigen omgeving
– laten we bescheiden maar vol vertrouwen zijn in de spontane evolutie van de mensheid. Laten we de rationaliteit vertrouwen en deze niet vertragen of in een bepaalde richting dwingen.
– laten we onszelf niet bang maken met angstscenario’s of die gebruiken om irrationale ingrepen te promoten en te verdedigen.

De schrijver is president van de Tsjechische Republiek.

26 REACTIES

 1. Dubcek, Havel en Klaus: als je dan toch een staat moet hebben, wie wil er dan niet geregeerd worden door dit soort dappere politici? Petje af.

 2. Verreweg de meeste Oost-Europeanen kennen hun geschiedenis. Door de communistische onderdrukking zijn ze door de wol geverfd; culturele en politieke debatten maken standaard deel uit van het familieleven.

  "Westerlingen" kennen die traditie niet. De gemakzuchtige massa laat zich dan ook o zo gemakkelijk indoctrineren met socialistische idealen. Daarbij hebben ze nog een meerwaardigheidscomplex ook.

 3. [4] "Daarbij hebben ze nog een meerwaardigheidscomplex ook…"
  …waar ze zich dan weer schulig over voelen, hetgeen ze noopt tot boete doen, en vooral anderen te dwingen die boete met (of liever namens) hen te doen. Zelf koopt men liever aflaten.

 4. [5] "Zelf koopt men liever aflaten."
  Bij voorkeur van andermans geld.

 5. [4] SpyNose, ik ben het met je eens dat er een groter historisch besef aanwezig is in het Oosten, dan in het Westen van Europa. Op twee plaatsen zou ik je willen aanvullen:

  -Dit besef dreigt bij de jongste generaties langzaam af te kalven, het contrast tussen deze groep en hun grootouders groeit. De achtergrond van opa en oma is nauwelijks te bevatten: WO2 (Duitsers en Russen), communisme (Russen), de kapitalistische ommekeer (VS en Europa) en toetreding tot EU, allemaal in een leven. Wat doet dit met een mens?

  -Hang dit besef niet geheel op aan louter communistische onderdrukking. Oost- en Centraal Europa bestaan uit een lappendeken van volkeren, die al eeuwenlang op verschrikkelijke wijze door hun buren onder de voet worden gelopen. Het historisch besef verschafte steeds weer een houvast aan de eigen identiteit, uit weerstand tegen de onderdrukker (welke dan ook). Zo kunnen oudere Polen een veel grotere afkeer van Duitsers en Russen hebben, dan van het communisme op zichzelf. Een -isme is een abstract raamwerk, dat bij groepen mensen minder emotie teweegbrengt, dan identiteit. Ongeacht het regerende -isme, is er zonder identiteit geen ruimte voor vrijheid.

 6. Wat is de bron? Ik geloof wel dat dit niet komt uit de grote duim, maar om dit artikel aan anderen te laten zien, is bronvermelding wel handig. Geldt trouwens niet alleen voor dit artikel.

 7. "De milieu-activisten vragen om onmiddellijke politieke actie omdat ze niet geloven in de positieve langetermijn impact van economische groei. Daarbij ontkennen ze de technologische vooruitgang, waar toekomstige generaties voordeel van zullen hebben, en het feit dat hoe de milieukwaliteit stijgt met de welvaart. Het zijn Malthusiaanse pessimisten."

  Al eens gedacht, bij wijze van voorbeeld, wat wij ervan zouden vinden indien onze voorouders van de 18e eeuw zichzelf zouden opgelegd hebben, om ervoor te zorgen dat wij nog turf zouden hebben om ons te verwarmen.

  Belachelijk toch, niet?

 8. [6] R.Hartman.
  De PvdA laat geen gelegenheid voorbijgaan om aan te tonen, dat de P staat voor portemonnaie en A voor Ander. Dat zag je bij de fiscalisering van de AOW en je ziet het ook weer bij de verzieliging van de (illegale) allochtonen.

  De rol van de Grote Leider Bos
  wordt nu gespeeld door Jan de Messias uit Oss.

  [8] Lotta,
  Dank voor je aanvulling. Dat niets hetzelfde blijft, begrepen de Griekse philosophen Plato en Aristoteles (en vele anderen) al.

  En wat de communistische onderdrukking betreft: een -isme als een soort nationalisme, als cultuurhistorische traditie, speelt m.i. nog altijd een cruciale rol bij de identiteit van een natie/volk.

 9. Václav Klaus doet in dit artikel veel verstandige uitspraken. Vooral zijn pleidooi voor vertrouwen in de vooruitgang van ons technologisch vermogen resoneert diep bij mij. Ik vind het dan ook jammer dat hij zich schuldig maakt aan stennismakerij:

  "Eén uitzonderlijk warme winter is genoeg – los van het feit dat in de loop van de 20e eeuw de globale temperatuur slechts 0,6% gestegen is – voor de milieu-ijveraars en hun volgelingen om onmiddellijk radicale maatregelen te eisen om iets aan het weer te doen."

  President Klaus bagatelliseert hier de aanwijzingen voor klimaatverandering (Er zijn veel meer aanwijzingen dat de aarde opwarmt, dan ‘1 uitzonderlijk warme winter’) en in een moeite door maakt hij de voorstanders van klimaatverandering belachelijk door te suggereren dat ze willen morrelen aan het weer. En ja, dat is iets fundamenteel anders dan het tegengaan van klimaatverandering.

  Verder suggereert Klaus dat de dominante wetenschappelijke visie op klimaatverandering alle dissente geluiden het zwijgen oplegt. Deze website is een prachtig bewijs dat dat niet het geval is.

  Zijn betoog laat de indruk achter dat maatregelen tegen klimaatverandering irrationeel zijn. Ik ben dan heel benieuwd op welke maatregelen hij doelt:
  – onderzoek naar alternatieve vormen van energie, zodat we geen enorme happen steen- en bruinkool uit de aardkorst hoeven te scheppen?
  – inspanningen om productie schoner en energiezuiniger te laten verlopen?
  – meer recyclen en bewuster omgaan met onze consumptiepatronen?
  – transportmiddelen ontwikkelen die minder verbruiken en die minder stinken?
  – pogingen om de zoetwatervoorzieningen veilig te stellen voor alle ruim 6 miljard mensen op de planeet?
  – pogingen om de visstand die werelwijd keldert, te herstellen?
  – geld uitgeven aan het planten van bomen, in verhouding tot de last die je op het milieu legt?

  Al zou de mens NIET verantwoordelijk zijn voor klimaatverandering, dan nog komen dit soort maatregelen op mij over als behoorlijk verstandig.

  Iedereen heeft het maar over klimaatverandering als een losstaande gebeurtenis. Volgens mij is de verandering van het klimaat zelf niet het grote probleem. Wat het problematisch maakt, is dat de verandering van het klimaat plaatsvindt in een wereld met veel meer mensen dan op enig ander moment in de geschiedenis. Mensen vechten om schaarse goederen, en landbouwgrond, zoet water, toegang tot energie en veilige bodem om je huis op te bouwen worden voorlopig alleen maar schaarser.

  Zowel de wereldbevolking als de welstand in de wereld nemen toe, waardoor de behoefte aan ‘lebensraum’ logaritmisch groeit. Het is maar zeer de vraag of onze technische vorderingen deze onstuimige gebruikersgroei kunnen bijbenen en dus is het verstandig om onze omgeving, inclusief het klimaat, zo veel mogelijk te besparen. Ook als de ernst, de oorzaak en de gevolgen van klimaatverandering nog niet goed te overzien zijn.

  Vaclav Klaus noemt deze denkwijze irrationeel. Dat is nogal wonderlijk, omdat vrijwel iedere Europeaan deze denktrant dagelijks in de praktijk brengt. We noemen hebben er ook een naam voor: VERZEKERING. Een verzekering is een periodieke betaling in een fonds dat de gevolgen van een calamiteit verzacht. Misschien heb je hem ooit nodig, misschien niet.

  Als we onze persoonlijke leefomgeving afdekken met een keur aan verzekeringsmaatregelen, waarom zouden we dit in groter perspectief dan nalaten?

 10. "Als we onze persoonlijke leefomgeving afdekken met een keur aan verzekeringsmaatregelen, waarom zouden we dit in groter perspectief dan nalaten?"
  "De zaak van global warming gaat meer over sociale dan exacte wetenschappen en meer over mensen en hun vrijheid dan over tienden van graden Celsius in gemiddelde temperaturen."
  Zie het verschil tussen individualisme en collectivisme.
  De laatste is de natte droom van een absolute meerderheid van de ideologen.
  Voor de laatsten komt de global warming-theorie wel heeeel goed uit.

  DAT is waarom we het in een groter perspectief moeten nalaten.
  Zorg eerst maar voor absoluut bewijs dat niet steeds ontkracht wordt en onderhevig is aan twijfel en simpele termverandering*, voor er weer een scala aan regels en wetten worden geïntroduceerd waarmee de individuele mens verder wordt geknecht en belast.

  *
  http://www.capmag.com/artic

 11. [14]
  Volgens deze gedachtegang zijn de Friese terpen ook gebouwd. Ieder voor zich en god voor ons allen.

  Tegenwoordig leven er zoveel mensen in Friesland, dat het voordeliger en veiliger is om een dijk te bouwen. Al het tussenliggende weideland is dan gratis beschermd. Je moet wel als collectief optreden om dat soort dingen voor elkaar te krijgen.

  Wat de naamsverandering betreft: ik gebruik zelf klimaatverandering, juist omdat dat minder alarmerend klinkt dan Opwarming van de Aarde (en omdat het korter is). De twee termen duiden exact hetzelfde aan, de tegenstelling in het artikel dat je aanhaalt, is kunstmatig.

  Voor absoluut bewijs dat niet wordt ontkracht, verwijs ik je naar http://www.knmi.nl/klimatol

 12. Zelfs vanuit libertarisch oogpunt bekeken is er weinig in te brengen tegen de maatregelen die Paul van Egmond aanhaalt:

  – onderzoek naar alternatieve vormen van energie, zodat we geen enorme happen steen- en bruinkool uit de aardkorst hoeven te scheppen?
  – inspanningen om productie schoner en energiezuiniger te laten verlopen?
  – meer recyclen en bewuster omgaan met onze consumptiepatronen?
  – transportmiddelen ontwikkelen die minder verbruiken en die minder stinken?
  – pogingen om de zoetwatervoorzieningen veilig te stellen voor alle ruim 6 miljard mensen op de planeet?
  – pogingen om de visstand die werelwijd keldert, te herstellen?
  – geld uitgeven aan het planten van bomen, in verhouding tot de last die je op het milieu legt?

  Of doen we gewoon lekker laissez-faire?

 13. [16]

  Het ligt allemaal aan de vraag of er sprake is van open discussie (wat er nauwelijks is), en of maatregelen van boven aan individuen worden opgelegd, vergezeld van belasting nummer 1453.

  Oftewel de vraag: is er bij deze maatregelen sprake van vrijwillige mederwerking van individuen of van collectivisme (dwang van het individu mee te werken aan iets waar hij het niet mee eens is)

  Er is helemaal NIETS tegen vrijwillige samenwerking of welk gebied dan ook, en ALLES tegen de collectieve dwang ervan.
  In het geval van het laatste is er vanuit libertarisch oogpunt ALLES op aan te merken.

  Waar het uiteindelijk altijd weer op neer lijkt te komen is dat men denkt dat het de taak van de overheid is om dit te regelen, een overheid die per definitie altijd met dwang werkt, om maar niets te zeggen over eenzijdige propaganda.

  Overigens zijn er over de schoonheid en nut van het re-cyclen ook twijfels, zie de uitzending daarover van "Penn & Teller’s Bullshit."

 14. Maar die maatregelen zijn in principe toch ook in het voordeel van het individu? Of moet het individu vroegtijdig en pijnlijk sterven door de uitlaatgassen en het vergiftigde grondwater die zijn zogenaamde ‘individuele vrijheid’ veroorzaken? Het is de nijpende situatie (en dan heb ik het niet eens over het al dan niet waar zijn van de antropogene opwarming-hypothese) die dwang veroorzaakt. Het dwingt het individu om verder te kijken dan z’n individuele neus en hem bewust te maken van de gevolgen van zijn ‘geweldsinitiëring’, om wat jargon te gebruiken.

  Dat er dan weer mensen, overheden, bedrijven zijn die profiteren van deze dwingende situatie is een tweede. Maar dat is inherent aan het mens-zijn en geen goede reden voor laissez-faire.

  Vind ik.

 15. [18]
  Jan-Joost,

  Dat lijkt me in principe waar, maar is het niet wat complexer dan dat? Als bijvoorbeeld iemand allergisch is voor rook, maar jij moet je huis verwarmen omdat je anders doodvriest, is het dan DE logische oplossing dat jij maar doodvriest?

  Ik heb niets tegen het beschermen van mensen tegen de "geweldsinitiëring" (ik blijf het een vreemd woord vinden) van een ander. En natuurlijk ben ik geen utilitarist die de minderheid wil opofferen voor de meerderheid. Maar aan de andere kant word ik ook een beetje kriegel van het opofferen van de meerderheid aan iedere neurotische minderheid die overal "geweld" in ziet. En ondertussen negeert men dat het stoppen van dat "geweld" ook een aanzienlijke schade kan veroorzaken. Zoals bijvoorbeeld de impact van veel duurdere "duurzame" energie op de armoedebestrijding (en dus ook de mensenlevens) in de wereld.

  Een leven wezen veroorzaakt nu eenmaal een zekere mate van "vervuiling", en verandering van de omgeving. Als we iedere verandering of invloed willen tegengaan, blijft er verdomd weinig over wat nog wel mag.

 16. In reactie op de documentaire van Al Gore heeft de BBC een documenaire gemaakt: The Great Global Warming Swindle. Zie http://www.global-warming-i… voor meer info en documentaire. De hele theorie achter Gore’s docu wordt volledig onderuitgehaald door gerenomeerde geleerden (o.a. NASA): stijging van co2 in de atmosfeer is geen aanjager van opwarming maar een reactie op opwarming; de dader zie je als je omhoog kijkt…

  Overigens vind ook ik luchtvervuiling (fijnstof, smog, etc) een groot gevaar voor onze volksgezondheid maar om nou co2 met 1/1.000.000 % terug te gaan dringen ten koste van mijn portemonnee vind ik wat ver gaan. Als we een betere luchtkwaliteit willen doe dat dan niet onder het mom van co2 maar zeg gewoon dat we als mensheid een betere luchtkwaliteit willen bewerkstelligen. Maak wetgeving die filters op uitstootverspreiders verplicht stelt in heel Europa (onze luchtvervuiling komt voornamelijk uit Duitsland en Belgie) of ga de gehele uitstoot opslaan in de grond en leg de rekening bij de grootste vervuilers. Dat de producten die ze produceren hierdoor duurder worden moeten we voor lief nemen of alternatieven bedenken.

 17. Het probleem van de ons moderne mens is de verwaaring waarin we leven. We laten ons murm slaan door tegenstrijdigheden en laten deze onze levens bepalen. Vrijheid hebben we nooit verloren simpelweg omdat we deze nooit gehad hebben. Al de rest hebben we inderdaad wel verloren; rationeel denken, naastenliefde; kritisch denken en nog andere prominente waarden laten we steeds van andere afhangen.
  De waarheden en oplossingen liggen vlak voor onze neus maar we zien ze niet meer omdat we ze laten overtrekken met leugens en tweedracht wat we onze 2de natuur hebben laten worden.

  Er IS een probleem met het klimaat en het IS 5 voor 12 voorbij, De OORZAAK ligt wel DEGELIJK bij ons MENSEN en de manier waarop we met onze LEEFOMGEVING omgaan.
  We hebben inderdaad geen vrijheid meer, enkel de ILLUSIE maar dat is ook massaal de FOUT van ELK INDIVIDU.
  De vraag is echter of we er nog wat aan WILLEN doen? Ik ben er van overtuigd niet want ondanks alle "inspanningen" verandert er fundamenteel GEEN ZAK!
  Dit puur omdat we constant vragen achter de waarheid maar als ze er dan is we NIET WILLEN luisteren.

 18. [21]
  AsGard,
  Wellicht kun je hier enige troost vinden:http://www.zelfbewustwording.nl/paradijs.html

  Affijn. Ik herken mijzelf absoluut niet in je betoog. Wie bedoel je precies met ‘we’ ? Wat of wie geeft jou het recht om te veronderstellen dat IK rationeel en kritisch denken alsmede ‘naastenliefde’ (wat is dat precies volgens jou ?) van anderen af zou laten hangen ?

  Het is wat mij betreft niet zinvol om in te gaan op je bewering dat er een probleem is met het klimaat, noch dat het 5 voor 12 voorbij is. Dat onderwerp is al meer dan voldoende uitgekauwd om te kunnen stellen dat je er nogal erg ver naast zit, zie ook deze site.

 19. [20]
  De documentaire "The Great Global Warming Swindle" klopt inhoudelijk niet. Google maar even op "Great Global Warming Swindle rebuttal".

  Ik heb het nooit onderzocht, maar het lijkt me sterk dat de luchtvervuiling in NL vooral uit België en Duitsland komt: is in Nederland de zuidwestenwind niet dominant?

  Het doet er overigens niet toe waar de luchtvervuiling wordt geproduceerd: Duitsland en België maken producten (auto’s en biertjes op zware gisting?) die ook in Nederland gretig aftrek vinden. We kunnen de vervuiling van productie niet afwentelen op de producent als we zelf de markt in stand houden.

 20. Owl schreef:

  ‘Als bijvoorbeeld iemand allergisch is voor rook, maar jij moet je huis verwarmen omdat je anders doodvriest, is het dan DE logische oplossing dat jij maar doodvriest?’

  Logisch is naar mijn mening dat je probeert voor beiden een leefbare situatie te creëren. Ik vind het zelf niet zo’n prettig idee dat een ander het beroerd heeft omdat ik zo nodig een warm huis moet hebben. Misschien kan ik m’n thermostaat wel wat lager zetten. De allergische persoon zal ook wel niet willen dat ik doodvries.

  Ik kan natuurlijk ook gewoon ontkennen dat er zoiets bestaat als een allergie en gewoon lekker in m’n onderbroek door m’n behaaglijke huisje lopen. Waarom zou IK ook maar iets moeten veranderen?

 21. [24]

  Het verschil zit he, uiteraard, in het vrijwillig lager zetten van de temperatuur in je eigen huis om een ander te helpen, en het dwingen van anderen om het zelfde te doen door het via de overheid wettelijk vast te leggen.

  Buiten het feit dat jouw persoonlijke behulpzaamheid niets met logica te maken heeft maar met emotionalisme (wat natuurlijk op zich geen enkel probleem hoeft te zijn), heeft dwang via de overheid vanuit JOUW persoonlijke visie al helemaal niets met logica te maken, maar met collectivistische dictatuur.

  Iemand zou, in de toekomst, namelijk zomaar eens kunnen beslissen dat het voor anderen, en dus het "algemene goed" beter is om dingen via de staat af te dwingen danwel verbieden die jij voor je eigen persoonlijke geluk als noodzakelijk acht.
  Zou je in dat geval ook bereidwillig zijn je door je medemens en de overheid te laten opofferen voor wat beschouwd wordt als het algemene goed?

  Want vandaag is het iets waar je het mee eens bent, morgen niet meer maar wel waar een ander het mee eens is.

  Met die mentaliteit zijn doorgaans de ergste schendingen gelegitimeerd.

  Als individu mag, LOGISCH gezien dus, alles doen wat je wilt zolang je geen dwang jegens anderen initieert.
  Maar je opent een "can of worms" als je vadertje staat ziet als de oplossing voor dat wat JIJ als probleem ervaart.

  Zet dus vooral die temperatuur lager, maar wil niet voor mij bepalen dat ik dat ook moet doen, want jouw idealen zijn de mijne niet, jouw dromen zijn de mijne niet, jouw geloof is de mijne niet.

  En dat dwingen, DAT is de natuur-en milieubeweging. Collectivisme pur sang, net als fascisme, communisme, en ga zo maar eindeloos door.

 22. [24]
  Jan-Joost,

  Die harmonieuze middenweg is er lang niet altijd. Of is eenvoudig niet duidelijk te bepalen. Je kunt bijvoorbeeld iemand met een allergie voor rook niet helpen door hem een beetje minder te vergiftigen, of door zelf een beetje dood te vriezen. Wie bepaalt dan wat een redelijk compromis is?

  En dat is precies de keuze waar de wereld nu voor staat. Gaat men voor de twijfelachtige "bewijzen" van klimaatverandering door de mens, of voor de onbelemmerde ontwikkeling van de Derde Wereld? Moet iedere nieuwe industrie 100% hypoallergeen en "onvervuilend" zijn, of mag een beetje wel? Alles op een rijtje weten we bijvoorbeeld niet exact of het klimaat nu verandert door menselijk ingrijpen, en hoeveel. We weten ook niet waar de klimaatverandering exact toe zal leiden, hoeveel materiële schade en mensenlevens het zou kosten, of hoe het klimaat zich ontwikkeld zou hebben zonder menselijke invloed. We weten wél dat al die maatregelen om het klimaat te "stabiliseren" hoogstens zullen leiden tot uitschakeling van een mogelijke menselijke factor, maar dat het klimaat gewoon zal blijven veranderen zoals het altijd gedaan heeft. We weten ook dat het besparen van energie een enorme hoeveelheid welvaart gaat kosten, en daarmee ook onze toekomstige capaciteit om om te gaan met klimaatverandering, armoede en andere rampen, zal verminderen. We weten bovendien dat energiebesparing altijd arbitrair is. Want waarom mag je wel 100 spaarlampen gebruiken, maar geen gloeilamp? Wel onnodig met trein of bus reizen, maar niet met auto of vliegtuig?

  Ik las vandaag op teletekst dat de overheid huizen zo’n 5000 euro duurder gaat maken om 30% energie te besparen. Dat verdien je dan zogenaamd weer terug in zuiniger verbruik. Maar hoeveel jaar duurt het wel niet voordat je al dat geld hebt terugverdiend? En wie of wat is daar uiteindelijk mee geholpen? Waarom mogen mensen eigenlijk nog wel tv’s en computers gebruiken? Die kosten immers ook energie.

  Kun je met al die feiten nog altijd zo zeker zijn dat iedereen maar even zijn thermostaat wat lager moet zetten, en willekeurig zijn energieverbruik moet verminderen? En dat dit echt zin heeft? Zoals Cannon al zei, vandaag verbieden ze een activiteit waarvan je wel best vindt dat het verboden wordt. Maar morgen kan ook jouw favoriete hobby of levensvreugde worden verboden om dat het "onnodig" energie verbruikt, of fijnstof produceert of iets dergelijks.

Comments are closed.