Door Pamela Hemelrijk

Pamela Hemelrijk schreef twee dagen geleden een artikel over de “stateless society”.

Zie Vrijspreker 5 juni: www.vrijspreker.nl/vs/item/…

Daar kwamen nogal wat hevige reacties op.
Hier volgen enkele reacties van Pamela op deze reacties.Heer Lieve Heiland! Wat zijn de reacties op een pleidooi voor de stateless society toch altijd voorspelbaar, primitief en vooral overijld!

Zo ook op internet; daar tref ik overal dezelfde tegenwerpingen aan (vaak zijn ze ook zo agressief van toon: “O ja? En hoe moet het dan met dit? En hoe moet het dan met dat? En hoe moet het dan met zus? En hoe moet het dan met zo? Hè? Vertel me dat eerst maar eens, jij wijsneuzige ouwe taart!” In die geest.)

Hier volgt dan ook mijn repliek op de meest gedebiteerde tegenwerpingen, die in hun gelijkvormigheid opmerkelijk veel weg hebben van een geconditioneerde reflex.

Tegenwerping: “Wat een ongehoord leuterverhaal! Je schrijft: ‘Bovendien is het verboden wat je doet, want moorden is strafbaar.’ Hoe bedoelu? Als er geen overheid meer is, is er toch ook geen strafrecht meer? En ook geen rechterlijke macht? En ook geen politie? En ook geen gevangenissen? Mens, ga koken!”

Antwoord:
Het is een grote misvatting om te denken dat er in een stateless society geen rechtspraak kan bestaan. Zelfs in ons systeem wordt de rechtspraak geacht volstrekt onafhankelijk van de overheid te opereren (de bekende trias politica). In de praktijk komt daar bij ons geen moer van terecht, want de rechtspraak wordt bij ons gefinancierd door de overheid, en wiens brood men eet etc. Daarom is dit systeem nou juist zo’n flutsysteem. Er zijn allerlei andere manier te bedenken om de rechtspraak te financieren, maar daar willen de mensen niet eens over nadenken, zo verslaafd zijn ze aan een Nanny-state, that tells them what to do.

Tegenwerping van ene Kaatje: “Wie moet de rechtspraak dán gaan financieren? Want als mijn brein nog voldoet, is het nog steeds zo dat de burger nu dus voor de rechtspraak betaald. Belastingen weet je wel. Vertel dus maar eens wie dan anders de rechtspraak moet finacieren.
Kom maar eens met die prachtideeën voor een ander systeem. En wiens brood de rechters dán gaan eten volgens jou.”

Antwoord: Met alle genoegen Kaatje. Een onafhankelijke rechtspraak zou, evenals ordehandhaving, gefinancierd kunnen worden door degenen die er – in welke vorm dan ook -gebruik van maken. Het bekende profijtbeginsel. Als twee partijen een conflict hebben, en ze leggen dat aan een onafhankelijke rechter voor, dan krijgen ze na afloop gewoon een nota in de bus, die ze kunnen doorsturen naar hun rechtsbijstandsverzekering. (Zo gaat het in onze gezondheidszorg ook, en iedereen vindt dat de gewoonste zaak van de wereld. Als je je blindedarm eruit hebt laten halen, krijg een rekening van het ziekenhuis, en die stuur je door naar de FBTO of de Aegon.) Een banketbakker of een arts wil ook voor zijn diensten betaald worden, dus waarom een rechter dan niet? What makes him so special?
Het grote voordeel van dit systeem is ten eerste dat er geen dwang aan te pas hoeft te komen, en ten tweede dat je er een gigantische hoeveelheid geldverspilling mee voorkomt. De rechtspraak wordt voor zijn dienstverlening rechtstreeks door de klanten betaald, zonder tussenkomst van een miljoenenverslindende overheidsbureaucratie.
Ook beveiliging door een politie-apparaat kan op die manier betaald worden; via de verzekering. Je betaalt (vrijwillig) een jaarlijkse premie, en in ruil daarvoor heb je recht op politiebescherming. Het grote voordeel daarvan is dat zo’n door de verzekering ge-exploiteerd politie-apparaat er groot belang bij heeft om het misdaadcijfer zo laag mogelijk te houden. Dan hoeft de verzekeringmaatschappij namelijk minder schadeclaims uit te keren. In mijn systeem krijgen politiemannen van de verzekeringmaatschappij vette bonussen uitgekeerd als er in hun rayon bijna geen misdrijven zijn gepleegd. (Bij onze staatspolitie is het precies omgekeerd: als er weinig misdaad is, wordt het lokale korps ingekrompen, en als de misdaad de pan uit rijst, krijgt het lokale politiekorps er meer geld bij. Niet echt een incentive om de misdaad doeltreffend te bestrijden, geef toe.)
Wat betreft criminelen die iemand hebben beroofd, mishandeld of vermoord: die zou je tot zus of zoveel jaar werkkamp kunnen veroordelen in plaats van ze in de gevangenis te smijten. Het geld dat ze daar verdienen kun je dan gebruiken om die werkkampen mee te financieren (je laat ze als het ware hun eigen water en brood betalen), en wat er overblijft kan aan hun slachtoffers worden uitgekeerd. Bij ons strijkt de staat alle boetes op, en de slachtoffers kunnen het lazarus krijgen. Mijn favoriete schrijver, de Canadees Stephan Molineux, heeft eens een waar woord gesproken: “Als X (misdaadbestrijding) geacht wordt het doel te zijn, en Y (belastingheffing) het middel; en X wordt nooit verwezenlijkt, maar Y des te meer, dan kun je maar één conclusie trekken: het is andersom. Belastingheffing is het doel, en misdaadbestrijding en armoedebestrijding zijn het middel om die belastingheffing te rechtvaardigen.”
Mijn alternatieven (of liever gezegd die van het libertarisme, want ik heb dit allemaal niet zelf bedacht – was het maar waar) lijken me alleszins het overwegen waard, maar zoals ik al zei: iedereen begint onmiddellijk als een kip zonder kop te briesen van verontwaardiging als je het waagt het onderwerp zelfs maar aan te snijden. Jij bent verslaafd aan je eigen ketenen; een bekend verschijnsel, bij mensen die langdurig van hun vrijheid worden beroofd. Je ziet het ook bij slachtoffers van gijzelingen. Nou dag Kaatje, als je nog meer vragen hebt dan zeg je het maar.

PS. Tekenend overigens dat je uitgerekend met de termen “begroting” en “subsidie” komt aanzetten. In mijn systeem bestáát er juist helemaal geen staatsbegroting of staatssubsidie. Iedereen betaalt rechtsreeks voor de diensten waar hij gebruik van maakt, al dan niet via een vrijwillige verzekering. Het is duidelijk dat jij je in de verste verte geen voorstelling kunt maken van een maatschappij zonder een stelletje geschifte en incompetente despoten aan het hoofd. Maar je staat dan ook al vanaf de wieg bloot aan overheidspropaganda, zullen we maar zeggen. Zo zie je maar hoe makkelijk het is om een volk te brainwashen, vooral als je het onderwijs en het overgrote deel van de media stevig in je macht hebt – zoals onze overheid.

Reactie Kaatje: “Sodemieter gauw een eind weg met je psychologische praatje van je. Dacht je soms dat ik niet wist hoeveel psychologie er op die sites gesodemieterd worden. Psychologen álom daar. Met je fucking ketenen en daaraan verslaafd zijn.”
Dus alleen wie premie betaalt, krijgt bescherming en of zijn recht. Zijn er nog meer die dáár even over nadenken willen?”

Antwoord: Jij wilt dus liever gedwongen worden om voor je recht en je veiligheid te betalen, en wel door een instantie die eenzijdig de prijs mag bepalen, en die bovendien geen spat waar voor zijn geld levert (vraag dat maar aan die stakker van de Schiedammerparkmoord en dat weggepeste echtpaar uit de Diamantbuurt). Begrijp ik dat goed? Geef je daar de voorkeur aan? Waarom laat je het boodschappen doen bij Albert Heijn dan niet ook aan de staat over, tegen een door de staat eenzijdig te bepalen vergoeding?

Hier volgen de al net zo voorspelbare tegenwerpingen van ene Arend. (Hij scheldt me tenminste niet de huid vol, zoals Kaatje; dat is al heel wat. Dankjewel Arend, dat je me tenminste niet bedelft onder een stroom verwensingen! Ik heb het namelijk toch al zo moeilijk!)

Arend: …”Bij ‘geen overheid’ denk ik toch altijd een beetje aan landen als Somalië.
Ook zonder belasting te heffen kun je blijkbaar eigen legertjes creëren door een beroep te doen op het groepsgevoel van de eigen clan, of van allerlei religieuze en etnische groepen…”

…”Mensen zijn groepsdieren, die graag achter leiders aanlopen. Ook agressie is een wezenlijk onderdeel van de menselijke natuur. Dat kun je niet zomaar ‘afschaffen’, dat kun je hooguit reguleren. En in mijn ogen heb je daar toch een staat voor nodig. Die staat heb je trouwens ook nodig voor zaken als infrastructuur en gezondheidszorg. Niet alles is winstgevend; een school op het platteland, een (spoor-) weg door dunbevolkt gebied, het ontwikkelen van medicijnen tegen zeldzame ziekten; de markt lost dat niet op”…

…”Het is heel goed mogelijk om rechters door particulieren te laten betalen in plaats van door de overheid. Maar wie bepaalt de strafmaat? Dat lijkt me toch meer iets voor een gekozen regering (een overheid dus) die vanzelf weer medewerkers aanneemt om dingen te organiseren als verkiezingen, voorlichting, het bouwen van gerechtsgebouwen etc.”

Beste Arend,ouwe reus:
Niet alle voorzieningen zijn winstgevend, daar heb je gelijk in. Maar de grote gewetensvraag is of je moreel het recht hebt om anderen te dwingen voor die verliesgevende voorzieningen te betalen, zelfs als ze er niet om hebben gevraagd en er geen gebruik van maken. Ik vind van niet. Eén ding staat vast: als je dat toch doet, dan wordt verliesgevendheid beloond en rentabiliteit afgestraft. Het enige wat je daarmee bereikt is dat steeds meer mensen gedwongen worden om steeds harder te werken teneinde steeds meer verliesgevende ondernemingen op de been te houden. Dit is niet bevorderlijk voor de welvaart, kan ik je verzekeren. En dus ook niet in het “algemeen belang”.
Om op je andere tegenwerpingen in te gaan:
– Inderdaad, ook zonder belastingen kun je eigen legertjes creëren, daar heb je gelijk in. Maar je voelt zelf ook nattigheid, anders zou je dat verkleinwoord niet gebruiken. Een privé “legertje” is iets heel anders dan de Wehrmacht en de Waffen SS, dat zie je zelf ook wel in. Natuurlijk heb je ook in een stateless society gewapende conflicten, maar die zullen per definitie kleinschaliger en lokaler zijn, omdat de combattanten niet over onbeperkte hoeveelheden belastinggeld kunnen beschikken. Dat is in elk geval mooi meegenomen, zou ik zeggen.
– Inderdaad; mensen zijn groepsdieren die graag blindelings achter een leider aanlopen. Dat blijkt wel uit het verontwaardigde geschuimbek van Kaatje (“sodermieter gauw een eind weg met je fucking ketenen”). Maar wat wil je daarmee zeggen? Dat ik aan die kuddedieren een voorbeeld moet nemen? Dat ik niet mag uitleggen hoe desastreus volgens mij de gevolgen zijn van dat blindelings achter leiders aanlopen? Zo nee, wat beoog je dan met het intrappen van deze open deur?
– Nee, je hebt de staat niet nodig voor gezondheidszorg, zoals ik hierboven al omstandig heb beargumenteerd, en ook niet voor infrastructuur. De eerste grote Amerikaanse spoorlijnen zijn aangelegd door private ondernemingen; ze functioneerden uitstekend, en de tarieven bleven dankzij onderlinge concurrentie keurig binnen de perken. Het ging pas mis toen de Amerikaanse overheid zich ermee begon te bemoeien. Die meende de aanleg van spoorlijnen te moeten bevorderen door enorme stukken grond aan weerszijden van het tracé cadeau te doen aan spoorwegmaatschappijen. En die spoorwegmaatschappijen gingen vervolgens uitaard massaal onrendabele spoorlijnen aanleggen van niks naar nergenshuizen, alleen maar om voor die “land-grants” in aanmerking te komen.
Hier in Nederland hebben private ondernemers ooit aangeboden om een extra wegennet aan te leggen bovenop de bestaande verkeersknooppunten (doorgaand verkeer kan tegen een bepaald tarief de bovenste rijbaan gebruiken, waar geen afslagen en geen opstoppingen zijn, en wie daar geen behoefte aan heeft neemt gewoon de onderste rijbaan, die gratis is. De aanbieders waren bereid dat hele project op eigen kosten te realiseren, want ze hadden berekend dat het rendabel gemaakt kon worden. Hier deed zich dus een unieke gelegenheid voor om het leeuwendeel van de files op te lossen, zonder dat daaraan een cent belastinggeld hoefde te worden besteed. Maar je snapt het zeker wel: Verkeer en Waterstaat wilde er niets van weten, en het project werdijlings getorpedeerd. Stel je voor dat het zou slagen! Dan zou daarmee de volstrekte overbodigheid van Verkeer en Waterstaat worden aangetoond! Dat konden ze bij Verkeer en Waterstaat natuurlijk niet riskeren. Het plan ligt dan ook al jaren in de onderste la van een raamambtenaar.
(Dit akkefietje bevestigt weer eens de stelling van mijn vriend Molineux, dat belastingheffing – en het voortbestaan van de bureaucratie zelf – het doel is, en gemoraliseer over solidariteit, armoedebestrijding, onderwijs, gezondheidszorg, wegenaanleg of what have you) het middel om dat doel te bereiken.)
– Wie bepaalt de strafmaat? De strafmaat voor elk delict ligt al sinds jaar en dag keurig vast in het Wetboek van Strafrecht. Het enige wat de politiek af en toe doet is die strafmaat verhogen of verlagen, of nieuwe dingen verzinnen om strafbaar te stellen. Ik zie niet in waar dat goed voor is. Het is zelfs heel slecht, want daardoor wordt het strafrecht net zo onberekenbaar als de damesmode; wat nu is toegestaan kan morgen strafbaar zijn, en andersom. Dus weet je als law-abiding citizen niet waar je je aan te houden hebt. Een mooi voorbeeld van deze willekeur is Janmaat, die een celstraf kreeg opgelegd vanwege de slogan “vol is vol”. Diverse politici en zelfs ministers hebben hem dat inmiddels nagezegd, maar ze zijn niet vervolgd. Het is juist dit soort meten met twee maten dat een rechtsstaat tot een farce maakt.

Eén ding nog, tot slot: iemand brengt te berde dat de stateless society een onhaalbare kaart is, “omdat de mens nu eenmaal geneigd is tot alle kwaad”. Hoe vaak ik dàt al niet heb gehoord!
Beste reaguurder: als dat zo is, dan is het kiezen van een regering helemáál een onzalig idee. Want als de mens geneigd is tot alle kwaad, dan geldt dat ook voor politici. Of behoren die soms niet tot het menselijk ras? Dan zitten er in regering en parlement dus verhoudingsgewijs net zoveel schurken als overal elders. En die schurken zijn dan duizendmaal zo gevaarlijk als gewone huis-tuin-en-keuken criminelen, want zij mogen bepalen wat legaal is, beschikken over onmetelijke hoeveelheden belastinggeld, en kunnen politie en leger afsturen op wie ze maar willen. Te luit je winst.

Tot zover mijn repliek. Nieuwe verontwaardigde reacties, verwensingen en bedreigingen kunt u inspreken na de piep.

37 REACTIES

 1. You tell ‘em Pamela! Ik ben blij dat je het libertarisme inmiddels volledig hebt omarmd en Rothbard tot je favoriete filosofen rekent. Spread the word!! Uiteindelijk zullen logica en consistentie het altijd winnen van holle retoriek. Maar het is een lang en moeizaam gevecht…

 2. Wat concurrentie in de rechtspraak betreft: het komt regelmatig voor, dat conflicten in het bedrijfsleven opgelost worden middels arbitrage, waardoor de ongeloofelijk lange doorlooptijd van het totaal vergammelde rechtsysteem in dit neo-marxistische pokkenland omzeild wordt. Ik ken een bedrijf dat al 7 (ZEVEN) jaar bezig is met een rechtzaak tegen de firma Exact, om maar een voorbeeld te noemen.

  Wat de Haagse (en ook lokale, proviciale, Brusselse en etc.) klojo’s betreft: ik beweer dat er verhoudingsgewijs MEER schurken zijn dan overal elders. Deze mensen zijn immers uitsluitend in staat om BEWUST de ene puinhoop na de andere te creeren; daarnaast trekt stroop (=oneindige macht van de OVERheid die geen ONDERheid is en daarom naar eigen goeddunken en in wezen ongeremd wat ongecontroleerd MACHT uitoefent over de slaafse burger) strontvliegen (=politici, ook wel klojo’s genoemd) aan.

  En daar MOET een eind aan komen, linksom of rechtsom.

 3. [1] Ik zit nu het artikel echt te lezen en zie dat er een ene Arend reageert op de site waar Pamela blijkbaar ook haar columns plempt. Ik vroeg me af welke site dat is. Spreekt voor zich dat DIE Arend niet DEZE (als in degene die dit tikt) Arend is.

 4. En die "Kaatje" had op HoeiBoei ook nog eens de euvele moed om Pamela een "gifkikker" te noemen.:D

  Oei, wat is het toch pijnlijk voor sommigen als je diep gewortelde en geindoctrineerde dogma’s ter discussie stelt. Het is alsof je een kind vertelt dat zijn moeder niet onsterfelijk is.
  Zoveel woede en verontwaardiging als reactie geeft maar weer eens aan hoezeer dit hele gebeuren als een religie voor ze is.

  Het idee dat er geen betuttelende overheid is dat je handje vasthoudt. Hoe durft iemand het te suggereren.

  Maar zo vreemd is het niet. Als je ziet hoeveel mensen schoppen tegen de hele politiek, maar tegelijkertijd wel blijven vinden dat die politiek ze bij het handje neemt (rokers bannen uit horeca; wel verzorgingsstaat, maar dan zonder buitenlanders etc.)

  Ik krijg sterk de indruk dat de "kloof" er vooral is door mensen die vinden dat papa het andere kind teveel aandacht geeft, en niet omdat men er eindelijk achterkomt dat de overheid an sich gewoon ZUIGT in het uitvoeren van allerlei taken die beter door de markt kunnen worden uitgevoerd.

  De heftigheid van de reacties op Pamela tonen dat aan.
  "Wij willen de overheid en zijn bemoeienissen; hij moet ons alleen wat vaker knuffelen."

 5. Ik Duitsland was er ook dat probleem; "Als Hitler het toch eens wist!" verzuchtten de mensen als er weer eens onschuldigen werden opgepakt. Niet beseffende dat juist Hitler het probleem was.
  Nu is dat volkomen duidelijk, iedereen beseft nu de absurditeit. Misschien dat dat ooit ook nog eens gaat zien over huidige overheden.

 6. [5] "Wij willen de overheid en zijn bemoeienissen; hij moet ons alleen wat vaker knuffelen."

  Je kunt ook dood geknuffeld worden…
  Is er nog ergens op de aarde een stukje land vrij om een Libertariaanse staat (oké, contradictie) te beginnen, of moeten we, op eigen kosten natuurlijk, een stukje Noordzee opspuiten?

 7. Ik heb al eerder aanvaringen met die Kaatje gehad. Weinig inhoudelijk, speelt veel op de man (vrouw) en bedient zich standaard van een schampere houding, waarschijnlijk uit een soort misplaatst superioriteitsgevoel ("wij, de linkse intellectuele elite", volgens Jos van der Lans), zoals ook duidelijk blijkt uit haar reacties op Pamela. Totaal wereldvreemd. Wat ze op TV (of in de bioscoop) ziet is de werkelijkheid, want ze heeft het met eigen ogen gezien. Een ideaal doelwit voor de staatspropaganda.

  Het probleem lijkt dat iedereen denkt dat een staatloze maatschappij ook meteen een soort hemels walhalla is, waar helemaal geen misdaad, fraude of leugens meer voorkomen. En vervolgens gaan ze daartegen ageren, want dat is natuurlijk een utopie. Dat ageren is op zich terecht, maar hun perceptie van dat walhalla ligt echt bij henzelf, dat heeft nl. niemand beweerd.

  Wat men maar niet wil snappen is dat alles goedkoper wordt. Vorige week nog met een dame van de FBTO over het zorgstelsel gesproken en de ijzeren greep van de onderheid op alle regelingen. Die dame zei: "…heel vervelend, inderdaad, maar misschien is het maar goed ook, anders werd het helemaal onbetaalbaar". Ik heb haar toern uitgelegd dat we niet alleen onze zorgpremie ophoesten, voor een pakket dat we niet eens op onze behoefte kunnen afstemmen, maar daarnaast nog een compleet ministerie van Gezondheidszorg en alle aanpalende controle instanties moeten bekostigen. En dat als je die bureaucratie opdoekt de premie mogelijk wel iets omhoog zou kunnen gaan (en is dat zo?), maar dat je door het wegvallen van dat lompe apparaat toch veel goedkoper uit bent. Dat moest ze even verwerken, maar duidelijk was dat ik haar een totaal nieuwe visie had aangereikt.

  Daarnaast moeten al die ambtenaren dan productief worden, vrije-markt-productief, hetgeen de welvaart alleen maar verhoogt.

 8. Libertarisme is een uitstekende (abstracte) ideologie. Ideaal om de huidige troep te toetsen. Ik zie alleen veel uitvoerende problemen, niet onder ons, maar met dat immense, uidijende leger van tokkies. Die krijg je niet met een normaal, redelijk gesprek zover, gaan gewapend met knuppels hun gelijk halen. En het verschil tussen gelijk en ongelijk snappen ze niet eens. Knorrende magen of gewoon voor de lol wel. Eergisteren weer bevestigd door een vrouw uit Ondiep te Utrecht. ‘De bril van oma blijft hier, die gaat niet mee de kist in’. Dan hebben we het over een prehistorische belevingswereld. Ik zou nog liever vandaag dan morgen met een stel een libertarische samenleving starten, maar zolang tokkies net zoveel stemrecht hebben wordt dat verrekte moeilijk. Wat dat betreft heeft Nietzsche meer gelijk met zijn Übermenschen en Overtolligen. En Sloterdijk met zijn cyberborgs. Maar ja, dat mag je als Germaan weer niet hardop zeggen. Dagelijks zie ik ze, hier in de Bijlmer, me aanstaren alsof ik van een ander sterrenstelsel ben. Nee hoor, mijn linker- en rechterhersenhelft zijn een stuk verder geëvolueerd.

 9. [9] Wat jij beschrijft is juist het gevolg van socialisme; verantwoordelijkheid naar de staat afdragen. In een libertarische samenleving zouden die tokkies het veel te druk hebben met het vergaren van bijvoorbeeld voedsel, en zich niet druk maken om andere dingen. En elke tokkie die besluit om dan maar geld van mij te jatten, of gewoon voor de lol mij proberen in elkaar te slaan, zal opgewacht worden door mijn knokploeg, ik bedoel beveiligingsdienst, die zijn uiterste best zal doen om aan alle (potentiële) klanten te laten zien dat hij de beste veiligheid biedt!

 10. [11] Dat is een verwijzing naar een TV programma dat ooit op de NLse buis was over een (nota bene bestaand) zeer associaal gezin uit de allerlaagste sociale klasse met de familienaam Tokkie.

 11. [10] Nee, Tokkies zullen altijd bestaan. Ook in een libertarische samenleving. En juist omdat ze het veel te druk hebben met werken, is de drempel naar geweld tegen de hardwerkende buur kleiner. Immers die voelen al snel aan dat dat de meest efficiente manier is van welvaart vergaren: parasiteren.

  Natuurlijk is je eigen knokploeg inzetten, of netter je eigen beveiligingsdienst, een uitstekend idee waarin ik ver met je meega, maar let wel dat je daarmee weinig mensen zult overtuigen want dan komen juist de referenties naar het recht van de sterktste etc om de hoek kijken.

 12. [11]
  Ken je de populaire Nederlandse film en serie "Flodder" ?

  Een dergelijk soort mensen wordt in Nederland ook wel omschreven als "tokkies"

 13. [13] "dan komen juist de referenties naar het recht van de sterktste etc om de hoek kijken."
  Zelfverdediging is een recht. Je mag je verdedigen tegen eenieder die jouw negatieve rechten schendt. Dat is niet het recht van de sterkste, dat is de morele vrijheid verdedigen.
  Maar ik vermoed dat je meer doelt op de ‘algemeen heersende opinie’, dan op je eigen opvattingen in deze.

 14. [10] Juist niet. Ik beschrijf de overgang van de huidige situatie naar een libertarische situatie. Ik wil graag weten hoe je dat voor elkaar krijgt. Ik zou dat echt niet weten op dit moment. Ja, een aantal over de kling jagen, maar dat kan iedereen verzinnen. En al krijg je dat voor elkaar, hoe wil je het in stand houden? Lebensborn, en dan ook de bereidheid hebben om op latere leeftijd (lees afglijding) ingrijpen? Ik wil de praktische kant van het verhaal horen, en dat niet het geleuter over vrijwillige verzekeringen enzo, daar zit namelijk net de kneep. Teveel DNA begrijpt niets van vrijwilligheid. M.i. kan dat alleen met intellectuelen, en die dijen ook uit, cq. missen de boot, en niet één keer, maar dagelijks tig keer. [11] Een tokkie is iemand die alleen is geïnteresseerd in de jenever- en cannabis prijzen en fokt als een konijn. [13] En daar geef je zelf het antwoord al, parasiteren op de samenleving. Welke samenleving? Op mijn erf wordt die meteen tot veevoer of andere mest verwerkt. Maar het zijn er teveel, en zeker nu nog. Allemaal leuk en aardig, geef nu eens aan hoe je morgen of volgende maand zo een samenleving wilt starten en hoe je een gebied wilt bemachtigen. Ik weet het wel, met gruwelijk veel geweld. En dat laatste is net wat een echte libertariër niet wilt, vandaar puur een abstracte filosofie, wel ideaal om huidige situatie aan te toetsen. [13] En welk hard werk doen ze dan? Voor zichzelf en een nuttige dienst aanbieden? Of voor iemand anders? In geval van de laatste situatie hebben we die samenleving al. [15] Wat is er mis met het recht van de sterkste? Niet dat ik jou dat zie verwerpen. Recht van de sterkste heet evolutie.

 15. Voor de duidelijkheid gaar een link toevoegen naar hoeiboei of waar het artikel nog meer is geplaats want het was mij even onduidelijk waar het over ging.

 16. "Wat is er mis met het recht van de sterkste?"
  Alles, althans in de context zoals die Armin werd geuit. Voorbeeldje?
  1. Wie is in de huidige maatschappij de sterkste?
  Juist.
  2. Wat doet die met die wetenschap?
  Alweer juist.

  Voor diegenen die het niet begrepen hebben (zijn die er onder de bezoekers van Vrijspreker?) hier de antwoorden:
  1. De onderheid
  2. At gunpoint de burgers afpersen edn het geld zonder enig verantwoordelijkheidsgevoel aanwenden voor haar eigen hobbies.

  Voorbeeldje, van vandaag?
  "CDA twijfelt aan invoering km-heffing"
  PvdA en CU zijn laaiend. Wat zegt dom gansje Jacqueline Cramer (CU) dan?
  "Gewoon beginnen, dan zien we wel waar de problemen komen". Goed plan, fijn beleid. Het is toch maar belastinggeld.

  In de trant van Maria van der Hoeven eerder deze week: "De enorme koopkracht van de overheid…" Wiens koopkracht is daar at gunpoint voor gedecomeerd?

  Waarom kan willekeurig welke verstandelijk gehandicapte zomaar minister worden van deze bananenrepubliek?

 17. Hmm… sorry, iets te veel tikfouten. Te snel geweest.

  Correctie speciaal voor ACP:
  bananenrepubliek = bananenmonarchie

  Lijkt een kwinkslag, maar is om te janken.

 18. [19]
  "" … In de trant van Maria van der Hoeven eerder deze week: "De enorme koopkracht van de overheid…" Wiens koopkracht is daar at gunpoint voor gedecimeerd? …

  ACP: Nevermind dat de mensen erbij inschieten … Het allererrugste is dat die "koopkracht van de overheid" volgend jaar WEER wordt MEEGETELD bij de BNP, en noggg geloven de mensen niet dat dit land FAILLIET gaat. Dat de goud papagaaien ook DAT niet eens doooor hebben.

  "" … Waarom kan willekeurig welke verstandelijk gehandicapte zomaar minister worden van deze bananenrepubliek? …""

  ACP: Nevermind … ministers die men zooo de zak kan geven … Het allererrugste is dat men zoooomaar minister president (en defacto onderkoning) wordt … als men op het juiste moment toevallig bij de juiste partij zit. Any quadruple MORON can be Dutch Prime Minister… alleem Fortuyn niet …

 19. [22] Héhé, Fortuyn is vermoord door een éénling.
  En die moord heeft dus niets met de overheid te maken.

 20. [23] > Héhé, Fortuyn is vermoord door een éénling.
  En die moord heeft dus niets met de overheid te maken.

  Die moord heeft alles met de overheid te maken. PF was een overheidshater, hij heeft er immers gewerkt (zoals ik). Dát was het speerpunt van zijn programma. Hij beschreef minitieus alle misstanden die daar door ontstonden. De import van "politieke vluchtelingen, meest islam, trok veel mensen. Niet dat zij zo slecht zijn.. wij willen ze eenvoudigweg niet. De "zorgen" in NL, allemaal overheid gedicteerd. Dat benoemde hij. En daar kreeg hij een hoop bijval.

  Wat doe je als je een huis hebt en je die situatie graag zo wil behouden? Je gaat heel naar over de belager spreken, honderd maal, en ja, dan komt er een konijnenvoer etende nozem die de overheid een handje helpt.

  Spreek maar genoeg opruiende teksten uit en er komt vanzelf wel een nozem die het uit gaat voeren.

  Met een minimale overheid was PF nimmer vermoord.

  Gerrit Komrij schreef daags na de moord dit gedicht:

  "De zittende politicus
  Hij heeft nog nooit gedanst. Hij kent zijn doel.
  Nog nooit is op zijn vale klerkensmoel
  Zomaar een lach verschenen, maar die nacht,
  Nadat de gek de nar had omgebracht,
  Kroop hij zijn bed uit, glimmend van de pret,
  En maakte hij onbespied een pirouette.
  Dank, dank, riep hij, het monster is geveld.
  Hij oefende het woord ‘geschokt’ voor morgen
  En sliep als twintig ossen kunnen slapen.
  Straks is hij, voor de camera, vol zorgen.
  Natuurlijk is hij zwaar tegen geweld.
  Daar klinkt verdomd weer zijn belegen lied.
  Hij loopt op straat, ondragelijk rechtschapen,
  En ziet nog steeds het echte monster niet."

 21. [14] Niet helemaal. De ‘Flodders’ zie ik meer als ‘vrije jongens’, vrije ondernemers. Meer zoals volgens ‘de tegenpartij voor jou en voor mij’, van Jacobse en van Es. (Koot & de Bie) Zelfs wel libertarisch! Bij ‘Tokkies’ ligt daarintegen een zwaar accent op primitief en (fysiek) agressieve gewelddadigheid als oplossing voor ALLE problemen.

 22. PAMELA stuurde ons een GEDICHT dat hard en duidelijk weergeeft hoe het is:

  DE "stateless society"

  De mens, wordt gezegd, is geneigd tot Het Kwaad
  Dus hebben wij dan ook een staatsapparaat
  Om ons te vertellen hoe of dat het hoort
  En ons te weerhouden van doodslag en moord

  Dit zegt men – en iedereen slikt dat als koek
  Als niemand ons leidt is het einde toch zoek?
  Maar er zit een addertje onder het gras:
  Staatslieden zijn óók van het menselijk ras.

 23. Niet onaardig gedicht van Pamela.
  Toch geef ik de voorkeur aan andere teksten van haar hand.

 24. Het klinkt allemaal goed en redelijk, maar ben zelf wel voor een kleine overheid. Het moeten dan wel goede oprechte mensen zijn die het volk dienen. U raad het al: waar zijn die?
  Het is inderdaad zo dat politici erg gevaarlijk zijn. Gevaarlijker dan de gemiddelde crimineel. Een grote heilige het de eerste paar eeuwen zei al eens dat de schuld van de leiders van ons te groot zijn om te straffen. Dat gold blijkbaar toen dus ook al.
  Nogmaals, het schijnt heel moeilijk te zijn om een goede pilitici te vinden. Het maakt eigenlijk niet zoveel uit of ze nou van de SP, PvdA, VVD of CDA zijn, ze blijven gewoon een politicus en dus heel erg.

Comments are closed.