De voornaamste reden dat mensen voorstander zijn van een overheid is het gevoel dat ze niet zonder kunnen, zoals peuters niet zonder hun ouders kunnen. Simpelweg mensen wijzen op de nadelen van dit instituut brengt niet het gewenste resultaat, wat de geschiedenis van vele eeuwen vol dissidente geschriften bewijst. Zelfs al weet je in een cafédiscussie zover te komen dat je opponent toegeeft dat het niet deugt, hij zal nog alttijd bij zijn standpunt blijven dat het beter is dan het alternatief. Welk alternatief?

Ongetwijfeld zal dit voor velen een diepe zucht van herkenning opleveren: “Oorlog van allen tegen allen, recht van de sterkste, burgeroorlog anarchie criminaliteit en onheil.” Hetzelfde wat een slechte ouder zijn kinderen belooft op het moment dat ze ongehoorzaam zijn (1).

Vervolgens begint de libertariër in kwestie te wijzen op de alternatieven: in land zus gaat het al zo en kijk eens hou dat daar loopt. In Verweggistan hebben ze die wet al afgeschaft met positieve gevolgen enzovoorts… Maar geen van die argumenten zal de welopgevoede collectivist afbrengen van zijn heilige geloof in de noodzakelijkheid van een overheid.

Na talloze van dergelijke nutteloze discussies ervaren te hebbent kan je drie dingen doen:

– Tegen beter weten in doorgaan met het ontleren van de kleurloze massa.
– Op zoek gaan naar een bevredigender samenleving, eventueel in de vorm van een vrijstaat.
– De concurrentie aangaan met de overheid in die zaken die algemeen gezien worden als kerntaken voor een overheid.

Het eerste punt is alleen aan te raden indien je er persoonlijk plezier aan ontleent. Over het tweede punt verwijs ik je graag door naar eerdere stukken hierover. Rest mij het derde punt: de concurrentie aangaan met de overheid, hoe doe je dat.

Een welbekende vaak humoristisch bedoelde slogan is: “Gij zult niet stelen, de overheid dult geen concurrentie.” Dat gaat zeker voor op voor haar kerntaak: het monopolie handhaven op geweld (doch niet volledig, daar zij ook haar rechtvaardiging verkrijgt uit een bepaald niveau van geweldsmisdrijven.) Toch zijn er sectoren waarbij de almachtige overheid af en toe een gaatje laat vallen. Een voorbeeld van een dergelijke gunstige ontwikkeling is de opkomst van private medische klinieken. Totnogtoe waren dit voornamelijk kleinschalige specialistische ondernemingen voor bijvoorbeeld ooglazerbehandelingen, hersenscans en cosmetische ingrepen, maar sinds 1 januari van dit jaar herbergt Nederland 1 privaat ziekenhuis, het Slotervaart ziekenhuis te 020 (www.volkskrantblog.nl/beric… )

De schier eindeloze sommen geld die een overheid tot haar beschikking heeft kunnen niet verhinderen dat een private ondernemer dezelfde diensten kan leveren tegen lagere prijzen, als de bureaucratisch algemene voorzieningen. Uitzonderingen daargelaten, kan het ook nog erg lucratief zijn. Dat biedt meer perspectieven.

In mijn werk in de trustsector maken wij vanzelfsprekend gebruik van paspoortkopieën ter identificatie van onze cliënten. Vanzelfsprekend ja, want aan een alternatief ontbreekt het. Maar waarom eigenlijk? Allicht eisen overheden paspoorten, en middels vele wetten proberen zij diezelfde verplichtingen op te leggen aan financiële instellingen. Toch zijn er tal van bedrijven waarbij dit niet een vereiste is, die desondanks graag haar klanten willen verifiëren op betrouwbaarheid. De website www.thawte.com/secure-email… heeft een systeem ontwikkeld voor betrouwbare digitale identificatie, wat mogelijk een grote vlucht gaat nemen. Wat let de innovatieve ondernemer hiervan een tastbare variant te ontwikkelen?

Een korte analise van de concurrent leert ons dat deze aardig aan de prijs is, vrij tijdrovend is om te verkrijgen en ook nog eens ’toebehoort aan de Nederlandse Staat’. Daar bovenop bevat zij een chip met biometrische informatie, welke radiografisch afleesbaar is. Dit roept bij veel mensen weerstand op.

Natuurlijk zullen er wat lansen gebroken moeten worden, en is de kans nihiel dat de overheid het zal toestaan voor internationaal reizen (juist zo’n gebied waar die chip zo handig uikomt). Desondanks ben ik de overtuiging toegedaan dat hier geld in zit(2).
U ook?

Van Marnix VS

1: In deze situatie is het effectiever om de rollen om te draaien, door een staatloze situatie voor te stellen aan jouw discussie partner waarbij hij zelf de alternatieven zal moeten aandragen. Oftewel een socratisch gesprek voeren.

2: Mocht u eveneens zakelijke interesse stellen in dit voorstel dan kunt u mailen naar vrijheidsdrang@hotmail.com

3 REACTIES

 1. De voedselbank is ook concurrentie van de overheid. Is precies de reden waarom socialisten er zo kwaad over waren. Omdat het een succes is.

 2. lol, er zijn toch allang landen zonder regering. als dat is wat je aantrekt ga je toch gewoon in afganisthan of irak of een of ander afrikaans land wonen. niemand die je tegenhoud.
  als je beweert dat marktwerking de gezondheidszorg goedkoper maakt heb je zeker de laatste Michael Moore film niet gezien. (het is daar dubbel zo duur per inwoner en nog steeds liggen mensen te creperen in de ER)
  op de korte termijn lijkt marktwerking natuurlijk goedkoper omdat de concurrerende bedrijven hun product ver onder de prijs aanbieden, maar dat voordeel duurt maar een paar jaar, dan is de cuncurrentie weg(verdrongen of opgekocht) en is het staatsmonopolie vervangen door een bedrijfsmonopolie, en de consument word dan nog steeds getild, maar kan zich niet meer op de wet beroepen.(ik zeg ‘nog steeds…’, want zoals het er eerst aan toeging was ook niet goed, toen was er ook al veel vriendjespolitiek die nu ook weer voor veel van de problemen zorgt)
  durfkapitalisten moeten zich bezighouden met nieuwe gadgets, niet met basisvoorzieningen als gezondheidszorg, vervoer of electriciteit, die alle om een langetermijn-visie vragen.
  en wat maakt het uit of je voor legitimatie geld betaald aan de overheid of aan een of ander bedrijf? de overheid verkoopt mijn gegevens tenminste niet door aan allerlei spam-verstuurders.

 3. De overheid heeft te veel in handen en moet niet meer hebben als het openbaar vervoer energie en gezondheid zorg en van de rest moet zij met haar fikken overal van af blijven, om de corruptie tegen te gaan, tegenwoordig zitten de heren graaiers overal in om hun belangen veilig te stellen en wordt het een maffia staat. Zo gaat de staat ter zielen door de corruptie, die weelderig tiert.

Comments are closed.