Althans dat is wat je hoort van de politici.
Wij hebben al onze “eisen” kunnen verwezenlijken.
Wij hebben gewonnen met 4 – 0.

Maar is dat wel zo?

De eis dat het volkslied niet in de grondwet, pardon verdrag, mag, is ingewilligd. 1 – 0.
MAAR het lied blijft wel bestaan en zal gezongen worden. Dit doelpunt is een dooie mus.

De eis dat het ding niet “Grondwet” mag heten, is ingewilligd. 2 – 0.
MAAR het is wel essentieel dezelfde inhoud, zelfs een verslechterde inhoud! Dit doelpunt is voor domme mensen. Het stelt in werkelijkheid niets voor.

De eis dat er geen “Minister van Buitenlandse Zaken” komt, is ingewilligd. 3 – 0.
MAAR de functie gaat wel gewoon door. De persoon krijgt alleen een andere pet op. Dat is dus gewoon volksverlakkerij.

De eis dat het parlement de wil van de commissie kan tegenhouden, is ingewilligd. 4 – 0.
MAAR ze kunnen het maar heel even tegenhouden. Want als de commissie dan zegt dat ze het hebben “heroverwogen, dat gaat alles gewoon door. Dit doelpunt is alleen maar show.

Over de eis voor regelingen voor toelating nieuwe landen is nauwelijks in het spel gebracht en telt dus niet mee.
Tussen haakjes, ik vraag me af of Balkenende en trawanten nu echt zelf geloven iets gewonnen te hebben of dat ze dat alleen maar zeggen ter meerdere eer en glorie voor zichzelf?
Is het domheid? Of slechtheid en landsverraad?

Over belangrijke punten zoals het verlies van soevereiniteit van Nederland door het prijs geven van vetorechten, hoor je niets. Die worden gewoon prijs gegeven, en Nederland wordt weer meer ondergeschikt aan Brussel.

Ondertussen is gedurende het spel het streven naar “vrije en onvervalste concurrentie” even de nek omgedraaid. Waarmee een goed punt in de EU (vrije markt) meteen de nek wordt omgedraaid.

Dit alles zijn nog maar eerste indrukken. Er zal nog meer aan het licht komen.
Maar zeker is dat we met nog meer energie uit die EU moeten zien te komen.
De weg vis een referendum is een goede mogelijkheid daarvoor.
Zorg dus dat er om te beginnen een referendum over die grondwet, pardon verdrag, komt

19 REACTIES

 1. ze brengen die enorme ‘onderhandelingswinst’ extra positief naar buiten, om zo te kunnen verklaren dat een referendum dus?!? niet meer nodig is.

 2. Het ziet ernaar uit, dat de bevoegdheid van de nationale parlementen niet uitstijgt boven die van het Europese Parlement, m.a.w. de Commissie houdt de bevoegdheid haar wetsvoorstellen te ‘heroverwegen". M.a.w. het centraliseringsproces gaat gewoon door. Niks geen terughalen van soevereiniteit. Bovendien gaat het vetorecht in de Raad van Ministers ook pleite.

 3. Dit is landverraad. Na 15 jaar EU is Nederland verworden tot provincie van de EU, zonder enige zeggenschap over haar eigen land/provincie.

  Als die irritante vlag niet meer hoeft wil ik voor stellen om als protest de vlag, die op elk nummerbord staat, met rood door te halen. Een zichtbaar protest, waaraan mensen eenvoudig zelf kunnen deelnemen. Pak de rode stift en ga aan het werk!

 4. Als wij, de autochtone bevolking van Nederland, dit bestempellen als landverraad mogen we dan ook de schuldige politici en meelopers van dit regime op de IRAK wijze, door middel van de strop, terechtstellen ?

 5. Als er geen referendum komt en het volk niet mag kiezen of de souvereiniteit van Nederland wordt opgeheven, mogen ze van mij de strop pakken. Maar de regering van de troon stoten is natuurlijk al voldoende. Met pek en veren het land uit. Het kabinet moet z.s.m. vallen, zodat men SP of PVV kan stemmen om de EU tegen te houden.

 6. Wij zijn een van de landen die het meest afdraagt aan de EU met de minste stemrecht, het is gewoon Nederland in ’t groot (veel betalen en er weinig voor terug krijgen).
  Kunnen we als die onderhandelingen zijn afgelopen TEGEN stemmen?

 7. VRIJSPEKER!!!

  Zet aub bij je artikel de link naar de petitie VOOR een referendum…

  Zoals je vorige keer al zei: hoe meer mensen dit ondertekenen des te krachtiger is het signaal naar de overheid en moeten ze wel een referendum toestaan!

  http://www.wijwillenreferen

  Hoe duidelijker de link in je artikel; des te meer mensen die deze petitie kunnen ondertekenen.

 8. Misschien moeten we ons EU-burgerschap ook even hernoemen. Net als dat de grondwet nu verdrag heet, spreken we niet langer van burgers, maar van onderhorigen of lijfeigenen.

  In die zin komen we er nog goed vanaf. We zijn nog geen slaven, ‘serfs’ of dhimmi’s, maar daar wordt aan gewerkt, moet je maar denken.

 9. staat die passarel bepaling er nu in ? Die draagt feitelijk de macht over naar de EU, zodat zelfs de cosmetica kan worden terugedraaid.

 10. Er is voor een dure suikerspin dom landsverraad gepleegd en ‘hij’ wordt net zo goed van de kermis weggestuurd, zodat de ‘grote’ jongens en meisjes rustig kunnen spelen zonder op de ‘kleintjes’ te hoeven letten. En wij, de marionetten, blijven in een hoekje zitten morren.

 11. Verliezen jullie niet uit het oog
  dat het
  mededingingsrecht, ook bekend als kartelrecht en antitrust recht,
  afgeschaft wordt dankzij Sarko the Hero
  en dat de deur nu wagenwijd openstaat voor de toekomstige goud-euro
  (de ECB markeert haar goudreserves aan marktprijs op kwartaalbasis
  en
  ziet goud ook als een vrij-vlottende weelde-reserve – ieder individu kan dit laatste voorbeeld volgen)
  om op te linken met de Islamic Gold Dinar, de goud yuan, de goud rupee, de goud yen en de goud roebel
  en alzo dat dollar van de VS van A als reservemunt te vervangen?

  Vrijgoud is er bijna.

  De WTO Doha-ronde mislukte deze week zegt U?
  Het is enkel in landbouwproducten dat vrijhandel kan tegengehouden worden.
  Indien dat laatste niet het geval was, hoe komt het dan dat weer die VS van A zich druk maken om de wisselkoers van de Chinese yuan?
  Indien er geen vrijhandel is, waarom maken de gangsters in Washington zich dan druk om Chinese importen?

  De gangsters uit Brussel werden irrelevant door de afschaffing van het mededingingsrecht.

  De helden van de Europese Centrale Bank (ECB) in Frankfurt nemen nu het roer over.
  Ivo Cercke1

 12. Overgenomen van ander forum:
  Ik citeer uit het boek : "A century of war : Anglo-American oil politics and the new world order" van William Engdahl. (ISBN 978-0-7453-2309-1)

  Uittreksels :

  "A significant problem arose in the immediate wake of the oil shock, which treatened to undo the edifice of the new Anglo-American ‘petrodollar monetary system’. Already in 1974, the Commission of the European Community proposed to the member country Central Banks a system for settling intra-EEC trade balances with gold, at a market price that was then around 150$/ounce. The European proposal would have greatly eased the oil payment burden for a number of European countries, and reduced the influence of the dollar. The US Treasury, for political reason of dollar hegemony, adamantely insisted that the central banks value gold at the artificially low price of 42,22$/ounce. A valuation of gold at the higher price might have opened the door for the EEC to significant trade possibilities with two leading gold-producing countries, South Africa and the Soviet Union. The US-Treasury under-Secretary Paul Völcker went to London in the autumn of ’74 to deliver a blunt warning against any such European moves to bring gold back into the monetary system in the wake of the oil crisis. But the idea, naturally, did not die. Rather the opposite."

  "In late ’74, South Africa Finance Minister Nicolaas Diederichs publicly called for a revaluation of the international central bank gold price to a market level, echoing the debate in Europe :

  I have consistently pressed for monetary authorities to be allowed to sell gold among themselves at a market-related price…gold in official vaults of central banks to be revalued ; and the would be much more money to pay the Arabs; secondly, the dollar would love value.

  At the same time, Germany and Italy initiated a bilateral agreement under which gold was used as collateral for a German loan, valued at 80% of the current market price of 150$/ounce. European discussion about the effective use of gold as an alternative to the tyranny of the dollar standard were clearly gaining momentum."

  "The US saw that to avoid falling into a decline similar to that of the Soviet Union, it had to keep pace with potential adversaries of the future. They include Japan and the Continent of Europe united around German economic power… The United States could not accept the idea of Europe as it is today, a Continent that not only can manage quite happily without America, but one which is economically and technologically more powerful.
  For this reason the Americans turned their attention on the Middle-East, on gaining control on the oil tap on which Japan and Germany depend (Iraq and Iran)."

  "From France, Charles de Gaulle’s former minister of agriculture, Edgar Pisani, head of the Institute du Monde Arabe in Paris, told a German interviewer in ‘Die Tageszeitung’ on Februari 18 :

  I wish it were not so. I am deeply shocked over the fact, that a nation is so powerful only because of its weapons. The USA, which in its economics affairs has extreme difficulties, has managed to silence Japan and Europe, because, because the are militarily weak. How long will the world accept that various countries must pay one Gendarme to enforce their own world order. Japan, Germany and the oil-rich states finances this Gendarme…"

 13. [15] Daarvoor hadden de Fransen via de UN de controle over de Irakse olievoorraden. Ook niet helemaal eerlijk zoals franse landbouwoverschotten via het voedsel voor olieprogramma in Iraq gedumpt werden en de opbrengsten van de olieverkopen op franse bankrekeningen kwamen.

 14. 6 voorstanders van een EU-Grondwet en 4 tegenstanders van in totaal 7 verschillende politieke kleuren uit het Europese Parlement hebben in een open brief aan Merkel en haar collega’s aangedrongen om in elk land een referendum te organiseren. Samen met de liberale Vice-President van het Europese Parlement, Diana Wallis, is Jens-Peter Bonde, een campagne gestart om een petitie te ondertekenen voor een referendum in elk land. U kunt deze petitie bij http://www.x09.eu ondertekenen!

 15. Je vraagt je af of Jan Potter Bak-ellende alle spiegels heeft laten weghalen in de gebouwen waar hij regelmatig vertoeft. "We hebben een geweldig resultaat behaald. Het resultaat doet recht aan het ‘Nee’ van 2005". Ik zou mezelf na zoveel hypocrisie i.i.g. niet meer in de spiegel kunnen zien zonder elke keer spontaan over mijn nek te moeten. En als JPB zichzelf nog kan aankijken zou hij toch minimaal problemen moeten hebben met die inmiddels tot een meter of twee gegroeide neus.

  Wat is tegenwoordig de straf op landverraad? En op de daaruit voortvloeiende genocide? Of gaan de geschiedenisboekjes straks schrijven dat ‘het westen’ collectief zelfmoord heeft gepleegd en dat van genocide derhalve geen sprake is?

Comments are closed.