Wat zijn ze van plan?

De jeugdgezondheidszorg in Nederland krijgt één elektronisch kinddossier voor 3,8 miljoen kinderen van 0 tot 19 jaar: EKD.NL

Zo staat op de website van de regering te lezen.
Maar wat betekent dat dan?Na wat graven op de site vond ik meer details. Volgende quotes zijn letterlijk overgenomen uit het uitbestedingsplan “Programma eisen en wensen Elektronisch Kinddossier“.

Monitoring en signalering: het systematisch volgen van ontwikkelingen in de gezondheidstoestand van een kind en/of groepen kinderen.
Dit betekent dat ambtenaren binnekort toegang krijgen tot alle medische gegevens van jouw kind. Het beroepsgeheim van artsen wordt met andere woorden afgeschaft.

Inschatten zorgbehoefte: het onderzoeken in welke mate de ouders/verzorgers en het kind worden belast en of de ouders/verzorgers de opvoeding en verzorging van hun kind aankunnen.

Binnenkort bepalen ouders dus niet zelf of ze in staat zijn hun kinderen op te voeden, maar zal dat gebeuren door overheidsinspecteurs. Eerst zal dat een vage rol voor een vage ambtenaar zijn, en als dan duidelijk wordt dat die niets vermag zonder duidelijke criteria zal men gaan aansturen op het onvermijdelijke: een opvoedkundig curriculum voor ouders.

Screeningen en vaccinaties: de vroegtijdige opsporing en preventie van specifieke stoornissen, met inbegrip van de perinatale screening op phenylketonurie (PKU), congenitale hypothyroïde (CHT) en adrenogenitaal syndroom (AGS) en het aanbieden van vaccinaties voortkomend uit het RVP.

Ik begrijp de namen van de ziektes waarschijnlijk net zo min als jij, maar de boodschap is duidelijk: ouders beslissen niet meer zelf over de medische behandeling die ze hun kind willen geven.

Het geven van voorlichting, advies, instructie en begeleiding: zowel ouders als jongeren zelf kunnen individueel of in groepen begeleiding en advies krijgen.

Mensen zullen dus nog meer dan nu het geval is gedwongen worden ‘hulp’ te aanvaarden. Maar gedwongen hulp ìs geen hulp, het is aggressie. Hebt u al ooit iemand geholpen die niet geholpen wil worden? Precies dat is men dus van plan.

Beïnvloeden van gezondheidsbedreigingen: de omgevingsinvloeden die de gezondheid van een kind bedreigen, worden onderzocht.

Hier krijgen we het nogmaals te lezen: niet jullie ouders, maar zij de ambtenaren weten wat goed is voor je kind.

Er komt voor ieder kind in de leeftijd van 0 tot 19 jaar één gemeenschappelijk landelijk elektronisch dossier (EKD) specifiek voor ondersteuning van jeugdgezondheidstaken, waar alle JGZ-organisaties gebruik van kunnen maken.

Het EKD gaat op termijn (virtueel) onderdeel uitmaken van het totale elektronische patiëntendossier (EPD).

Dit is het dan, de natte droom van elke totalitaire heerser: een dossier van iedere burger vanaf de wieg tot het graf – kennis is macht. Voorlopig zijn het nog ‘enkel’ alle jeugdezondheidszorg-instanties die inzage krijgen in dit dossier (en hulp kunnen opdringen), maar we weten allemaal dat discretie binnen de ambtenarij niet altijd van een leien dakje loopt. Bovendien zullen andere overheidsdiensten al snel baat zien in de uitbreiding van een dergelijk dossier.

Nobele motivatie
Voor we de benauwende gevolgen van dit politieke vehikel wat van naderbij bekijken is het misschien goed nog eens de goede bedoelingen van de bedenkers in het licht te brengen. In Trouw lezen we onder meer:

Het elektronisch kinddossier biedt veel voordelen. Het raakt niet zoek, is makkelijker, leesbaarder en overal te raadplegen. Dat zijn de meest zichtbare voordelen. Belangrijker nog is dat de digitaal opgeslagen informatie de betrokken hulpverleners in staat stelt (historische) verbanden te leggen. Verbanden waarmee de integrale jeugdgezondheidszorg sterk kan worden verbeterd.

Schrijnende situaties kunnen door vroegtijdige signalering voorkomen worden. Verder leidt de door het kinddossier mogelijk gemaakte analyse van epidemiologische gegevens tot verbetering van de preventieve zorg. Mooie, wenkende, perspectieven; geen wonder dat de jeugdgezondheidszorg al zo lang hiernaar uitkijkt.

Het elektronisch kinddossier biedt fantastische voordelen voor de kwaliteit van de jeugdgezondheidszorg en de aansluiting op de jeugdketen.

Toch kan ik niet anders dan me ernstig zorgen maken wat dit met de vrijheid en het welzijn van ouders en kinderen zal doen. Een passende titel voor het volgende stukje is misschien wel het motto die de stichting Elektronisch Kinddossier zichzelf opspeldt:
“Geen Kind Buiten Beeld”

Waarom EKG moet gestopt worden:

1. Een totalitaire overheid in de maak.
“The means are the ends in the making” zei Ghandi, en dat is hier niet minder waar. Hoewel het doel nobel is (veiligheid en gezondheid voor kinderen), worden totalitaire middelen gebruikt om het te bereiken. De privacy van ouders en kinderen wordt ernstig geschonden, en hun vrijheid en zelfstandigheid wordt hen hardhandig afgenomen. Deze maatregelen worden in de wetten ingeschreven, klaar voor politici met nog minder fijne ideeën om te gebruiken. De uitholling van de rechtsstaat bereikt hiermee een absoluut laagtepunt, en zal voor nog meer conflict, ontevredenheid, machteloosheid en verdriet gaan zorgen.

Het is leerrijk om even de grens over te kijken, naar wat de Britse overheid allemaal uitspookt met de 12 miljoen kinderen op het eiland. Vanaf 2010 zullen vingerafdrukken genomen worden van alle 11-16 jarigen, en ook de digitale database staat in de stellingen: computers zullen gegevens bijhouden van schoolprestaties, dieet en zelfs of ouders een ‘positief rolmodel’ zullen zijn voor hun kinderen. Daar zitten ze dus al een stapje verder, zo lijkt het. Hoewel,… de media heeft er tenminste de ballen om een kat een kat te noemen.

2. Het is gedoemd te falen.
Net zomin als de overheid voor brood kan zorgen (we herinneren ons allemaal de USSR, met zijn lange rijen wachtenden voor een brood vol zaagsel), kan zij voor onze kinderen zorgen. Die worden ondergebracht in van bovenaf opgelegde kategoriën, en behandeld met een vooraf vastgelegd stappenplan. Eén systeem voor iedereen. Deze reactie op een artikel in Trouw is misschien nog het treffendst:

Blij dat mijn kind niet meer in dossiers hoeft, met nutteloze stigmatiserende etiketjes. Ik had er zelf een: alleenstaande, oververmoeide moeder van een baby zonder vader en een (te) drukke baan zonder het financieel echt te kunnen redden. Ijverig werd er genoteerd dat dochter in de risicogroep viel met alle pessimistische prognoses van dien. Het was inderdaad een hondszwaar leven. Maar hulp? Nee dus. Mijn oplossing: emigratie naar Noorwegen. Op zoek naar een leefbaar sociaal klimaat. Een jaar later, gezond & gelukkig, trotse bezitters van ons eigen huis. Hield van NL, maar hield het er niet uit. EKD, opnieuw veel geld naar nutteloos geleuter.
Sonja, Oslo

3. Het zal een bom geld kosten
De invoering van het elektronisch kinddossier in een (gemiddelde) organisatie komt in de buurt van een miljoen euro. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft voorzichtig aangegeven 72 miljoen nodig te hebben, terwijl een totaalbedrag van 150 miljoen realistischer is.

Op hun eigen website hebben de jongens van jeugdgezondheidszorg het over 400 miljoen euro voor het implementeren van EKD.

Geld dat de belastingbetaler zou kunnen gebruiken om wat minder te werken en wat meer tijd met zijn kinderen door te brengen.
————————————————————-
Ingezonden door Lumaces
‘dit artikel werd gepubliceerd op www.onderwijsvrijheid.nl
————————————————————-
Voor meer over EKG,
zie ook “Luister en huiver,–meer staatsbemoeienis bij opvoeding.
www.vrijspreker.nl/vs/item/…

27 REACTIES

 1. Dit is inderdaad een bureaucratische nachtmerrie die er aan zit te komen. Misschien kan het EVRM (Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens) nog soelaas bieden middels artikel 8 dat recht geeft op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven. In voorkomende gevallen moet je dan wel eerst tot aan de hoogste rechter procederen om je gelijk te halen…….

 2. Heb dit artikel net doorgestuurd naar het CBP (College Bescherming Persoonsgegevens)met de vraag wat zij hieraan doen.

 3. Misschien kan 1 van die mongolen of debielen die het nog niet door hebben even het manifest van de hitlerjugend opzoeken…….

 4. [1] [2] [3] [4] Voor al uw vragen bel communicatieadviseur van de Stichting EKD.NL ,

  Paul Dral

  Holterveste 16
  5221 KJ Engelen

  Telefoon 073 633 0138
  Mobiel 06 5320 7533
  Fax 073 633 0137

  E-mail pcdral@pauldral.nl

 5. [7] Dank je wel.
  Het lijkt me fair om aan Paul Dral te vertellen dat er op de Vrijspreker grote zorg wordt uitgedrukt over deze procedure. En hem de gelegenheid geven om ons gerust te stellen.
  Ik stuur hem een mail.

 6. ik vertrouw die bush en al die kanker tsjapies voor geen focking zandkorrel maar mijn pakken ze nooit ik heb sgijt aan die fucking skotoe en andere mongolen geen naalden in mijn lichaam voor geen miljoen en dat zou iedereen moeten doen geen chips niks accepteren van de r0verheid want ik vertrouw ze voor geen zandloper

  dat was het dan.

 7. ja en ik heb 18 maande vastgezeten in glen mills zo een jeugd instelling dus ik heb al wat ervaring ja

  precies!

 8. Lees maar even in de bijbel..
  Wie het teken van het beest niet draagt aan hand of hoofd zal niet meer kunnen kopen..

 9. Ben blij dat ik een buitenlandse vriendin heb. Als zij mijn kind krijgt, zal ik het (volgens NL wet) niet erkennen, krijgt het géén NL nationaliteit en komt het niet in het EKD, én het blijft uit handen van jeugdinstellingen die liever honderd keer onrechtmatig kinderen bij ouders weghalen, dan dat zij één keer aansprakelijk worden gesteld als er iets fout gaat…. N*zi’s zijn, niets minder!

 10. Ruikt naar ‘dat blijft niet goed gaan’. Je kunt (als overheid) blijven duwen en persen… totdat het zaakje ontploft. Voorbeelden in de geschiedenis te over.

  Ik moest overigens glimlachen bij de slotzin: ‘Geld dat de belastingbetaler zou kunnen gebruiken om wat minder te werken en wat meer tijd met zijn kinderen door te brengen’.

  Min of meer gerelateerd, al was het maar door de slot zin:
  http://www.vrijheidsstrijde

 11. [13] Grappig.
  Zelf heb ik een niet-EU vrouw. Het strategische eraan is dat zij kan terugkeren naar haar land en ze mij er dan als "man van" wel zullen toelaten.
  Dus daar waar talloze Latina’s, Aziatische en Oostblok-vrouwen etc. graag naar het Westen willen, zie ik mijn vrouw juist als ticket naar buiten de EU, voor het geval het hier almaar erger wordt en echt helemaal ontspoort.

 12. Vrouwen van Nederland; bezint eer gij begint (aan kinderen)!
  Het wordt getagged in het ziekenhuis, zo snel mogelijk ‘verdwijnt’in de creche waar het onder overheids’zorg’ komt, op de lagere school waar het wordt geindoctrineerd door de overheid en het ‘ideeen’ krijgt die niet stroken met uw ideeen en normen en waarden, het kind wordt onder uw ogen ontvreemd van uw zorg en opvoeding.
  Oplossing? Zorg dat het kind in een land ter wereld komt waar het automatisch de landsnationaliteit krijgt en waar het in Nederland mee weg kan komen onder uitgezet te worden. Natuurlijk mag het dan ook niet onder EU-invloed raken, of geen kinderen krijgen in dit, overgeregelde en betuttelende, land waaar de bejaarde en hulpbehoevende mens aan zijn lot wordt overgelaten. Nederland wil alleen gezonde en jonge slaven ’ten dienste’ zijn. Goedkoop en productief. Na je 23e ben je nergens meer goed voor alleen voor de productie van nieuwe slaven.
  Ik wil de ‘overheid’ niet op mijn bord laten kijken wat ik dagelijks op mijn bord heb zolang ik die ‘vrijheid’ nog heb. Op zijn tijd een vette hap gaat er graag in. Een fles wijn of twee onder vrienden smaakt ook nog erg goed.
  Ik kan gelukkig nog steeds goed uitmaken voor mezelf wat IK denk en vind en wat goed voor MIJ is.

 13. Het is ook mij overduidelijk dat dit een heel erg slechte ontwikkeling is. Voldoende redenen om dit te laten stoppen. Mijn vraag is alleen, wat kunnen wij als burger hier aan doen?
  Met ze allen de straat op en roepen en schreeuwen en relletjes veroorzaken?
  NEE stemmen?
  Het is mij niet helemaal duidelijk wat je er als burger aan kan doen.
  Of is dit wéér iets wat ons democratisch door de strot word geduwd.

  Ik weet dan alleen dat je als burger het recht hebt om alle over jou opgemaakte dossiers in te zien. Dit mag niemand jou weigeren! Instanties geven hun dossiers niet makkelijk uit handen maar het mág niet geweigerd worden.
  Dat is misschien de enigste manier om inspraak te hebben over wat er over jou en je kind in het EKD komt te staan.

 14. Het wordt erger voorgesteld dan het is, het huidige papieren dossier dat de jeugdgezondheidzorg (consultatiebureau’s en GGD’en) nu hebben wordt vervangen door een electronische variant. Momenteel is er van ieder kind in Nederland al een papieren dossier en houden de entadministraties bij welke vaccinaties kinderen hebben gehad, ook in het belang van de vaccinatiegraad. De hielprik is een screening die bij vrijwel alle baby’s op of net na de vierde levensdag wordt verricht middels een prikje in de hiel dus, waarbij wat bloed wordt afgenomen. Hierbij wordt gescreend op een aantal ziekten, die middels tijdige maatregelen als medicatie of een dieet geen ernstige of zelfs fatale gevolgen voor het kind zullen hebben als ze deze ziekte hebben. Uiteraard is het JGZ dossier ter inzage voor de betrokkenen en uiteraard verdwijnt het beroepsgeheim van artsen en verpleegkundigen die hier mee werken niet! Overigens mag er alleen overleg met andere instanties (huisarts, GGZ, AMK e.d) plaatsvinden indien er toestemming daarvoor aan de ouder gevraagd is, tenzij het belang van het kind zwaarder weegt (bij een vermoeden van kindermishandeling bijvoorbeeld) Het heeft juist grote voordelen: per regio kunnen bepaalde trends gesignaleerd worden zoals overgewicht bijvoorbeeld, als de client op een andere locatie komt is het dossier ook voorhanden (electronisch beveiligd uiteraard), beter leesbaar (niet iedere arts/verpleegkundige schrijft duidelijk). Geen reden tot paniek, lijkt mij en zeker geen BigBrother of Stasi of wat voor praktijken dan ook!
  Een medewerkster van de Jeugdgezondheidszorg.

 15. [18]
  Deze gegevens behoren niet centraal opgeslagen te worden, niet op papier en al helemáál niet in elektronische vorm. Dit zijn kenmerken van een patient en daar horen ze ook thuis: in het bezit van de patient. Pleur het maar op een beveiligde USB stick zou ik zeggen.
  Als de enige bescherming van centraal opgeslagen gegevens een elektronische is, dan is dat ronduit zwak. Daar kan zo doorheen geprikt worden. Dat ontkennen is nogal naief.
  Met de groeten van een zeer ongeruste ouder die veel slechte ervaringen heeft met GGD, GGZ en meer van die ronduit slecht functionerende- en ineffectieve roverheidsinstanties en die bovendien sinds z’n tienerjaren in de computers zit en dus heel goed weet wat er allemaal mogelijk is.

  Welterusten, Miep.

 16. Nog maar kort jullie site ontdekt. Me mond valt open van verbazing. Als sinds het aantreden van onze grote vriend Balkenende maakt ik me ernstige zorgen over het beleid en waar het heen moet met dit land. Ben me nog “zwaar” aan het verdiepen in wie en wat LSR is en inhoud. Heb ik ook aangegeven in de laatste enquête op jullie site. Complimenten voor deze verhelderende visie en durf. Dit onderwerp raakte me in het bijzonder, niet alleen als mens, maar ook als vader van drie geweldige jonge kids! Het is een volkomen achterlijk idee om alleen maar meer en meer controle te krijgen over de samenleving. Dit alles is in een enorme stroomversnelling gekomen sinds 9/11. De aanslag die extreem wordt misbruikt om de algehele mensheid onder controle te krijgen. Zal me nog verder verdiepen in deze site en wellicht komt er nog eens een reactie. Suc6 met deze site!

  Grt,
  Marc, een simpele maar bezorgde vader/medeburger.

 17. [18] "tenzij het belang van het kind zwaarder weegt"

  En wie bepaalt dat? Juist.
  ‘Nuff said. ‘Truste, Miep.

 18. Tja, De controlezucht van de overheid kent geen grenzen.

  En straks zeker ook nog gechipt gaan worden ?
  Eerst al financieel uitgekleed te zijn door deze regering en dan nog even ‘gemerkt’ worden ook met het teken van het beest.
  Lees ook: Project LUCID — het 666 controlesysteem van het beest.
  http://83.161.104.6/henryv/

 19. Zeer interesante discussie.

  Ook iets waar ik mij de afgelopen tijd erg druk om maak, aangezien je steeds meer leest over maatregelen die de overheid neemt om ‘het terrorisme te bestrijden.’ Oftewel om de normale burgers ten alle tijde in de gaten te kunnen houden.

  Discuseer hier ook veel over op andere fora en krijg dan vaak het tegenargument ‘als je niks te verbergen hebt maakt het toch niet uit?’

  Veel mensen hebben zo’n naieve instelling, we zijn allemaal een stelletje dikke kippen op een stok die veel te bang zijn om hun lekkere luie leventje kwijt te raken, daarom laten we de overheid dit allemaal maar doen …

 20. laat de regering eerst eens haar eigen instellingen en diensten onder de loep gaan nemen. In 1972 verkracht door finkesieper hederimg stichting . hij politie die nu lid is van het olypisch comite en bestuursfunctie meld misdaad anoniem. jaren bevriend met verkrachters en moordenaars die hij niet wilde vervolgen omdat het huisvrienden waren.
  Nu anno 2007 2004 klacht ingediend ombudsmnan rapport 2007/183 conclusie ombudsman politie zegt dat u verward gestoor reageerde daarom is u klacht niet gegrond cq u bent terrecht verkracht en mishandeld.
  In 2006 hebben ze al een in isoleer opgesloten voor 68 dagen en gaan dat bevel weer geven als u het deze x weer overleeft kennen we u weer schadevergoeding van ¤75 per dag toe .
  maar we gaan er van uit nu u fysieke conditie door verblijf van in 2006 , 68 dagen in isoleer cellen zonder recht op advocaat dat u opsluiting in isoleer cellen va 19 november 2007 niet zal overleven bijten naar de corrupte politiestaat daar staat de doodstraf op.
  http://www.stoppolitiegewel
  06 52 630 951.
  ps Ik heb wel 30 jaar gewerkt en meer als 50% belasting betaald ook bewijsbaar.
  Maar politie van kenne me R land zegt dat ik gestoord ben en dan is dat zo.

 21. Tja de Rouvoet brigade..
  Wij zijn op het moment alle (medische) dossiers van onze kinderen
  aan het laten verwijderen,eerst zelf een copy er van maken natuurlijk.
  Dit lijkt de enige oplossing om de toekomst van je kinderen veilig te stellen in
  Dit betutteling land.
  En vergeet niet de school dossiers van de kinderen.
  En als toefje op de taart die ik bij de Rouvoet brigade in hun gezicht gooit laat ik ook de (medische) dossiers van ons als ouders die maar liefst op 12 plekken zich bevinden en 36 dossiers groot is kopiëren en vernietigen.
  Verder ga ik vooraf een bezwaar indienen tegen het vast leggen van gegevens als mij kinderen bij de ggd moeten komen.
  Zo is te voorkomen dat Andre. R grip krijgt op de plaats, lengte, structuur, hoeveelheid van het schaamhaar van mijn kinderen !!!!

Comments are closed.