Vanuit twee verschillende (doorgaans welingelichte kringen!!) kregen we bericht dat de mogelijkheid van een spoedige aanval op Iran binnen enkele weken zou kunnen plaats vinden.

In eerste instantie kun je dergelijke berichten het best afdoen met een schouderophalen en verder vergeten. Maar toch….!

Deze keer kregen we er een paar argumenten bij.
—Er was een rapport in de Guardian Newspaper dat vanuit het Witte Huis gelekt was dat een aanval op de atoomfaciliteiten van Iran maar moest plaatsvinden vóór dat George Bush als president zou vertrekken. Daarvoor zou dan augustus een gunstige tijd zijn omdat dan het Congress met vakantie is.

—Een extra aanwijzing in die richting is dat er weer marine versterkingen naar de Perzische Golf gestuurd zijn. Nooit tevoren is er een dergelijk grote marinemacht in de Golf geweest.
Er werden ons nog meer aanwijzingen beloofd, maar die hebben we nog niet ontvangen.

Doe het voorlopig even af als 80 % paniekzaaien, maar houd de 20 % realiteit toch als mogelijkheid, zeker als dit directe invloed op uw korte termijn plannen zou kunnen hebben.

Om dit als een “rechtvaardige oorlog” te beoordelen, kom je op het probleem om te bepalen: “Wanneer is een bedreiging een bedreiging?” *)

Mogelijk hebben bezoekers van de Vrijspreker dergelijke of tegengestelde berichten. Laat dat dan weten.
————————————————————————
*) Zie daarover o.a. Vrijspreker artikel :
www.vrijspreker.nl/vs/item/…

131 REACTIES

 1. Ach, persoonlijk kan ik best wat Westers waardencentrisme van me af schudden en deze oorlog met blijdschap tegemoet zien. Je kan niet iemand steeds met de standaarden behandelen die ze zelf niet hanteren (gaat voor de VS misschien niet echt op, maar goed). Ben ik nu hypocriet? 🙂

 2. Op de vraag, "wanneer is een bedreiging echt een bedreiging". Een nieuwe wind in de USA is, stop met het psycho analyseren van de vijand en begin met vechten (Guiliani).

  Een verdere onderbouwing van deze wind wordt gegeven door Jed Babbin, zie ook:

  http://www.heritage.org/Pre

  Die bedreiging wordt serieus als je simpelweg de woorden van de vijand serieus gaat nemen. Want wat (ook sommige Libertariërs!) doen, is de woorden van de vijand vertalen naar een concept dat in de eigen comfort-zone, in het eigen wereldbeeld past. Als je de woorden van de vijand serieus neemt, in plaats van dat je het bluf noemt, dan is er opeens ook serieus een bedreiging.

 3. [3] "Als je de woorden van de vijand serieus neemt, in plaats van dat je het bluf noemt, dan is er opeens ook serieus een bedreiging."

  Daar heb je gelijk in. Bovendien wat heb je anders dan zijn woorden, en te kijken naar wat hij doet. (cq gedaan heeft).
  Inderdaad hebben veel mensen (alle?) de neiging om die woorden te vertalen in hun eigen "comfort-zone".

  Ook het voorgaande stukje met de "kettingbrief" geeft een aantal voorbeelden van de gevolgen daarvan.

  Wat we kunnen proberen is om de feiten op tafel te krijgen en aan de hand daarvan te oordelen.
  Een verwant feit is dat te veel mensen "macht" met "recht" verwarren. Als zij de macht (menen te) hebben, de meerderheid, dan MOET de minderheid doen wat zij willen. En wil ze niet, dan wordt geweld gebruikt.
  En zoals mensen onderling handelen, zo doen "landen" dat ook.

 4. [1] Dank voor verwijzing. Ik kan inderdaad iedereen aanraden dit stukje van Jacob (Bumper) Hornberger te lezen.
  Het zou fijn zijn om er een vertaling/uittreksel in het NL van te hebben.

 5. [1]

  Die Schollsen behoren helaas tot de meeest achterlijken, in plaats van onder de moedigen. Maar ook hier gaat men liever niet weg. In ieder geval, Hornberger heeft zeker nooit gehoord van kinky volkskarakters.

  Dat soort stories zijn dan te vinden bij de Rockwell blog dat net zo veel diepgang heeft als Brillo …

  Maar de Rooie heeft duidelijk zelf helemaal niks te zeggen … Of wel soms?

  Iran komt echter vroeg of laat tot een uitbarsting

 6. [6] Beste ACP

  Ben je uberhaupt in staat een keer een begrijpelijke reactie te formuleren of kan je alleen maar je onsamenhangende driftbuien op internet loslaten?

 7. [9] Beste Red Ayatollah

  Of de CIA heeft de site van de Iraanse president al opgeblazen, of de hyperlink klopt niet. Ik ben er wel nieuwsgierig naar, kan je nog even controleren wat de goede link is?

 8. [11] Eerst maar eens kijken of de LOI een spoedcursus Farzi heeft…..

 9. [12] Nomad zal het ons wel kunnen vertellen.

  Of zou hij zijn wijsheid gewoon uit de
  vierde hand zoals daar is de Telegraaf hebben ?

 10. [13] Ik zie flauwe spelletjes ook als afleiding van hetgeen we eigenlijk moeten doen: bommen gooien. Jed Babbin gaat tijdens zijn presentatie bij Heritage ook in op het onderwerp van kwalitatieve vertaling.

 11. [14] Juist,vertalen lukt je dus niet.

  Hoeveel keer ben je in Iran geweest ?

  Nooit ?.

  Kun je zonder spieken het verschil tussen een soemniet en een shiïet uitleggen ? Tussen een zevender en een
  twaalver ?

  Of zelfs dat niet ?

  Maar je weet wel wat de vijand denkt en dat wij (wij ?? ) moeten bombarderen ?

  Hoe weet je dat allemaal ?

  Omdat de neocon’s het zeggen ?

  En daarmee komen we terug bij [1]

 12. [14] Citaat: "Ik zie flauwe spelletjes ook als afleiding van hetgeen we eigenlijk moeten doen: bommen gooien."

  Volgens mij was het niet Hub zijn bedoeling dit soort reacties te zien als bewijs dat een oorlog nadert, maar als dit soort bravoure ook in Iraanse en Amerikaanse regeringskringen wordt gebezigd, zie ik het triest in.

  Ik weet niet in hoeverre de VS zich werkelijk bedreigd voelen door de Iraanse atoombom – die er nog steeds niet is – en in hoeverre Iran zich werkelijk bedreigd voelt door de aanwezigheid van Amerikaanse troepen rondom Iran, die er wel zijn.

  Vanuit Iraans oogpunt is Iran ‘omsingeld’ door vijandige troepen. De Iraanse regering maakt daar handig gebruik van om de eigen bevolking in het gareel te krijgen. Bijna alle Iraniers hebben nog doden te betreuren uit de oorlog tegen Irak in de jaren tachtig, iets dat de VS schijnen te vergeten of verkeerd interpreteren.
  Vanuit die angst van de Iraniers geredeneerd, is het artikel op lewrockwell.com, waar Red Ayatollah naar verwijst, zeer verhelderend.

  Nog maar enkele weken geleden waren er massale protesten in Iran tegen het eigen regiem. Weliswaar lijkt het om een onnozele zaak te zijn gegaan, namelijk de snelle prijsstijging van de benzine, maar dat is volgens mij niet zo. Dit was een onderwerp waartegen je als Iranier kon protesteren, zonder direct om ideologische-religieuze redenen opgepakt te worden. Het was daardoor een mogelijkheid voor de Iraniers hun onvrede met het hele regiem te tonen.
  De VS bewijzen die onvrede en het potentiele verzet tegen de ayatollahs geen dienst door dreigende taal uit te slaan. Integendeel, de ayatollahs kunnen hierdoor op dezelfde manier als de nazis hun bevolking weer achter zich krijgen. Ook in Iran zijn de Scholls dungezaaid.
  De psychologische les uit het artikel op lewrockwell.com leert dat de Iraanse bevolking zich uiteindelijk massaal achter het onaangename regiem zullen scharen als Iran wordt aangevallen.

  Hopelijk bezitten zowel de Amerikaanse als Iraanse leiders over dezelfde koelbloedigheid die de Amerikanen en Russen in de Koude Oorlog hebben getoond en luisteren ze beiden niet te veel naar de Dr. Nomads in hun land. Een oorlog tussen Iran en de VS zal tot alleen maar gruwelijke vernietiging leiden, waarvoor ook Europa de prijs zal betalen.

 13. [15]

  Ik heb mij laten overtuigen door twee films:

  http://www.hetvrijevolk.com

  Laat zien wat de vijand zegt.

  http://www.hetvrijevolk.com

  Laat zien wat de vijand gebruikt om haar daden te rechtvaardigen.

  Het is niet zo dat Ahmadine-jihad zijn ondergrondse nucleaire installaties heel erg geheim wil houden, vorig jaar pronkte hij ermee, er stonden foto’s van een bezoek in HP/de Tijd.

  Je kunt me veel vertellen, maar volgens mij is dat wat de vijand zegt.

  En jouw linkje bij [1] zal ik pas vanavond bekijken, nu geen tijd voor.

 14. [7] Nee Fred, jammer genoeg kan ACP dat niet. Hij is niet eens bereid, of in staat, om in een discussie te definieren wat met bepaalde begrippen bedoeld wordt. Ik weet niet of er nog hoop is, maar hij zit zowat in het vakje "lost cases"

  [16] Ik ben ook bang dat de conclusie van Dr.Nomad, om nu maar meteen bommen te gooien, voorbarig is. Ik ben er niet van overtuigd dat alle andere alternatieven zijn uitgeput.
  En inderdaad zal er voor de (onvermijdbare???) oorlog een (te ??)hoge prijs betaald moeten worden. Kijk alleen maar eens wat Irak gekost heeft en nog gaat kosten. En Iran is wel een x keer groter land.

  De twijfel over de vertalingen kan ik begrijpen. Al komen toch veel vertalingen van de angstaanjagende uitspraken van bvb Ahmedinejad uit zoveel verschillende bronnen, dat de bedoelingen zeer waarschijnlijk duidelijk zijn.
  Het lijkt me onverstandig de zaak af te doen met dat het wel onjuiste vertalingen zullen zijn en dat Ahmedinejad net het tegengstelde heeft voorgesteld.

 15. Hub, welke werkbare alternatieven zie jij dan? Ik ken overigens "kapituleren" als alternatief, maar ik vind die optie onaanvaardbaar. Bovendien, is het niet de "opbouwmissie" die zoveel geld kost in Irak? Wat als we dat onderdeel nu eens achterwege laten?

 16. [18] Niet om moeilijk te doen maar niet president Ahmedinejad maar
  de ayatollah Khamenei is de opperste leider in Iran.

 17. Ik heb uit militaire bronnen vernomen dat men bezig is om in mexico en guatamala mensen te ronselen voor een aanval in Iran.

 18. EVEN EEN ANDER PUNTJE:

  Dit stuk, mede om interessante discussie, Nu ook geplaatst op NUjij.

  Als je daar even naar toe wilt gaan, en je STEM uitbrengen, dan komt dit stuk misschien in een veel grotere aandachtskring.
  Ga naar:
  http://www.nujij.nl/begint-

  Al vast dank.

 19. [18] De uitspraken van o.a Ahmedinejad zijn wat mij betreft duidelijk, daar twijfel ik niet over. Lees het profiel in De Groene Amsterdammer maar eens (http://www.groene.nl/2006/7… Ik zie de VS ook niet als ‘het kwaad’ in deze kwestie.

  Waar het om gaat is volgens mij of binnenkort bombarderen nuttig is, omdat je daarmee de steun voor Ahemdinejad versterkt, terwijl je juist het tegenovergestelde wilt bereiken.
  Hoe ver is Iran met die atoombom? Hoe groot is de steun voor acties van de VS in Europa, China en Rusland? Staan de VS er straks helemaal alleen voor? In dat geval zal het de doodsteek worden voor de Amerikaanse economie die nu al door schuldenlast op het randje van de afgrond balanceert.
  Het zijn allemaal factoren die meewegen en waarover weinig duidelijkheid is. Jouw vraag of die oorlog binnenkort begint, lijkt mij daarom lastig te beantwoorden, maar de opbouw van de Amerikaanse marine doet het ergste vermoeden.

 20. [16]

  "Hopelijk bezitten zowel de Amerikaanse als Iraanse leiders over dezelfde koelbloedigheid die de Amerikanen en Russen in de Koude Oorlog hebben getoond…"

  Iranezen en Russen zijn niet hetzelfde.
  Russen geloofden niet in het martelaarschap en beloning in het hiernamaals voor zelfopoffering, lieden als Ahmadinejad wel.

  De analogie tussen een collectivistisch economisch systeem en een religieuze is ook niet juist. De eerste kan omver donderen door confrontatie met de realiteit, de tweede blijft bestaan omdat blind geloof in het bestaan van een opperwezen niet afhankelijk is van economische voor- of tegenspoed.

  Als miljoenen moslims van honger en armoede kreperen zal dit niet leiden tot de conclusie dat het systeem niet werkt, maar eerder tot de conclusie dat het "God’s wil" zal zijn om te lijden.

  De vergelijking gaat dus mank, en het is naïef en levensgevaarlijk om in het geval van Iran per definitie uit te gaan van het gegeven dat M.A.D. ze zal afschrikken.
  Als dat zo was zouden er geen zelfmoord-terroristen bestaan.

 21. [7] [18]

  Sorry dat alfagamma uiterst langzam malen, maar erover articuleren heb ik al meermalen, hierrooo, gedaan.

  En in dit specifiek geval heb ik ook specifiek gezegd dat in feite de ISLAM reeds een RELIGIEUZE oorlog aan de wereld heeft VERKLAARD, en ook vijandelijke daden bij woorden heeft gevoegd. Een Iraanse nuceaire wapen is daarom slechts een BIJKOMSTIGE complicatie (hoewel NIET voor Israel).

  Niemand die dat BETER weten en wat aan doen dan de Israelieren uiteraard, evenals de engelssprekenden, de chineesschrijvenden en de cyrilisten … die ter collectieve bestrijding inmiddels formele verdragen hebben lopen. Want de rest (en dus ook de EU-landen met uitzondering van het VK) hangen er slechts als VERLAMD bij …

  Nu werdt er op die aschterlijk Rockwell blog de situatie met de nazis "vergeleken" terwijl de Islam oneindig SLECHTER, verdervelijker en meer destructief is … en slaat eene Homberger zich op de borst … vanwege zijn vermeende analytische kunnen.

  Het heeft echter absoluut geen zin om te argumenteren over "wanneer" het tot een shooting war komt met de Iraniers, dat het gaat te gebeuren staat echter reeds als een paal boven water. Daarom ga ik slechts tegen de bare NONSENSE in dat in deze draad wordt genoemd…

 22. [24]
  Citaat: "De vergelijking gaat dus mank, en het is naïef en levensgevaarlijk om in het geval van Iran per definitie uit te gaan van het gegeven dat M.A.D. ze zal afschrikken."
  Daarin heb je zeker gelijk, maar Iran bestaat niet alleen uit lieden als Ahmadinejad. Het merendeel van de Iraniers zijn mensen die graag wel in leven blijven maar nu gegijzeld zijn door een (niet onaanzienlijke) groep fanaten, maar die hebben niet de meerderheid. Mijn vraag is daarom of nu al bombarderen niet juist de aanhang voor deze man zal laten toenemen.

  Je schrijft: "Als miljoenen moslims van honger en armoede kreperen zal dit niet leiden tot de conclusie dat het systeem niet werkt, maar eerder tot de conclusie dat het "God’s wil" zal zijn om te lijden."
  Ja en nee. Ja, zeker bij de fanatici, zoals de gardisten. Maar ook gelovigen zullen honger en armoede niet altijd als God’s wil interpreteren. Zeker niet als die door een oorlog veroorzaakt wordt.
  De islam heeft ook nog een andere kant van de medaille en is zoals elk geloof kneedbaar als het water maar hoog genoeg an de lippen staat. Wie nu nog wordt toegejuichd omdat hij het woord van God spreekt, kan morgen worden opgehangen omdat hij de boodschapper van Satan blijkt te zijn.

 23. [26]

  "Daarin heb je zeker gelijk, maar Iran bestaat niet alleen uit lieden als Ahmadinejad. Het merendeel van de Iraniers zijn mensen die graag wel in leven blijven maar nu gegijzeld zijn door een (niet onaanzienlijke) groep fanaten, maar die hebben niet de meerderheid. Mijn vraag is daarom of nu al bombarderen niet juist de aanhang voor deze man zal laten toenemen."

  Ik geloof best dat de meerderheid schoon genoeg heeft van de mullahs. Ik weet op dit moment op nog niet zeker op bombardementen wel de juist oplossing zijn. Misschien precisie-bombardementen op nucleaire faciliteiten, of misschien op de een of andere manier een vuurtje aansteken onder de bevolking om nu eens definitief aan een revolutie te beginnen. Hoe dat echter zou moeten gebeuren weet ik niet.

  Uiteindelijk blijft de vraag staan: is er een reële dreiging. Aan de steun of afkeer van het "gewone" Iranese volk heeft men hoe dan ook niets als paddestoel-wolken boven een Amerikaanse stad verschijnen. Dat kan iedereen begrijpen. Op een bepaald punt (als de dreiging reëel is) zal men hoe dan ook moeten ingrijpen.
  "De islam heeft ook nog een andere kant van de medaille en is zoals elk geloof kneedbaar als het water maar hoog genoeg an de lippen staat."

  De Islam heeft geen andere kant. Alleen moslims kunnen een andere kant hebben, afhankelijk van de mate waarin ze de tekst interpreteren of letterlijk nemen. Maar niets verandert de tekst en de originele bedoelingen van de profeet.
  Dat is ook precies waarom er zowel gematigden zijn als terroristen, en waarom de Islam gewoonweg nooit in te passen zal zijn in Westerse samenlevingen, zonder gewelddadig gedonder als resultaat.

 24. [22] Hub, is het geen idee om onder elk artikel ook meteen een link te zetten naar het Nujij artikel? Dat doen andere blogs ook, en zo zullen zij snel meer stemmen krijgen. Die stemmen kan jij ook pakken.

 25. [16] Volgens mij probeert Fred hier VERGEEFS zijn schoolse alfagamma "geleerdheid" aan te toetsen, en heeft hij in zijn verbeelding een scenario gecreerd waarin dat min of meer plausibel is.

  De realiteit is echter eenvoudig dat de Islamieten, voorgegaan door de meest fanatieken onder hun, thans heilig geloven dat de komende decennia voor hun, de DEFINING PERIOD zal zijn om (ondanks hun primitieve en hun uitest gebrekkige middelen) letterlijk de wereld te veroveren. Vooral de Iraniers houden zich nu hiermee bezig, en beslist NIET omdat zij zich omsingeld zouden voelen, waar zij overigens weinig an kunnen doen.

  De realiteit is echter dat inmiddels is bewezen dat de VS … VANDAAG DE DAG robotische stealth vliegtuigen rechtstreeks van uit het AMERIKAANSE vaste land kunnen doen opstijgen, hat naar zeer specifieke punten in Iran (of waar maar ook) kunnen dirigeren om hun "payload" daar achter te laten om weer naar Amerikaanse bases kunnen terugkeren .

  Maar vooral de Iraniers geloven eenvoudig dat het Allah’s wil is dat zij zullen zeegevieren en de aarde zullen erven, en dat degenen die daar bij omkomen als "martelaars" door die zelfde Allah royaal "gecompenseerd" gaan worden.

  Dit is uiteraard de grootste KOLDER dat de mensheid ooit heeft kunnen bedenken en op punt staat mee te maken … Maar dit is inmiddels wel waar zowel de VS, CHINA en RUSLAND van uitgaan in hun pogingen het te bestrijden.

  Te weten, de VS vanwege haar mondiale belangen en China en Rusland indachtig het feit dat zij grote barmhartige minderheden binnen hun grenzen hebben. (Terwijl de EU juist driftig aan het BALKANISEREN is).

Comments are closed.