De bemoeizucht van dit kabinet, voortkomend uit een rotsvast geloof in de maakbare wereld, kent letterlijk geen grenzen. Bert Koenders, u weet wel die PvdA bemoeial die zich ook al door Melkert liet gebruiken om Wolfowitz beentje te lichten, heeft nu zijn pijlen op Nicaragua gericht.

Deze koene ridder chanteert nu Nicaragua met inhouding van ontwikkelingsgelden als het land zijn abortuswetgeving niet progressiever maakt. In oktober 2006 heeft Nicaragua de wet gewijzigd nadat het parlement unaniem besloten had abortus niet langer toe te staan. Het UN, exponent van de Frankfurter Schule, had vooraf nog stevige druk uitgeoefend om deze wijziging geen doorgang te laten vinden.

Overigens is het niet de eerste keer dat het land gedreigd wordt met intrekking van steun. Toen na een zware orkaan dringend behoefte was aan internationale steun om de schade te verwerken dreigden verscheidense Scandinavische ambassadeurs dat er geen hulp zou komen zonder herziening van de wet.

Nu is de positie van het Nicaraguaanse parlement wel erg rigide: zelfs als er medische redenen zijn voor abortus is de ingreep illegaal, hetgeen het leven van de moeder kan kosten. Enigszins merkwaardig, als de rechtvaardiging voor het beleid is dat men ‘pro-life’ heet te zijn. Voor wiens leven is dat, als zowel moeder als vrucht het leven laten door rigide wetgeving?

Koenders weet het dus beter. Een Britse MEP heeft zich gehaast uit te leggen dat dit geen EU actie is, maar een unilaterale actie van één EU lidstaat. Of je nu voor abortus bent of tegen, al dan niet onder condities, je vraagt je in gemoede af: waar bemoeit deze megalomane hotemetoot zich mee? Omdat zijn partij voorstander is van klakkeloze overdracht van onze soevereiniteit aan de EU meent men zich ook maar meteen in de soevereiniteit van andere landen te mogen mengen?

9 REACTIES

 1. Ik zou denken dat abortus het rookgordijn is, en dat er nog één of andere onbekende agenda speelt. Abortus is ook verboden in Portugal, maar die krijgen ook hulp bij bosbranden. Gelukkig maar dat ze die hulp krijgen!

 2. Ik kan best begrijpen dat mensen abortus afkeuren. Het zal me niets verbazen als er over 100 jaar heel anders over abortuswetgeving wordt gedacht.

 3. De essentie is dat Koenders mooi weer speelt, en belangrijk doet met gestolen geld van de belastingbetaler.
  Nadat hij dat eenmaal ter beschikking heeft zegt hij: "He owns the gold makes the rules"

  En als hele grote belangrijke ministervent kan hij dan eisen dat de ontvangers naar zijn pijpen dansen!

  Kortom de machtswellust van een poloticus.

 4. [3]Ik zie het probleem niet echt, oké Koenders gebuikt afgetroggeld geld maar hij is niet degene die aftroggelt, hij doet gewoon zijn werk: dat geld goed besteden en er is natuurlijk niets mis om in ruil voor hulp enkele redelijke eisen te stellen, is dat nou niet het hele idee dat private hulpverlening beter is dan overheidshulp omdat er gediscrimineerd mag worden per geval? Het staat Nicaragua vrij om hier op in te gaan of niet…voor de immoraliteit van het aftroggelen moet je bij Bos/Balkenenenenende en Rouvoet zijn, niet Koenders

 5. [4]

  Alhoewel ik tot op zekere hoogte met je mee kan gaan, vanaf die hoogte weer niet.

  Inderdaad, op een perverse manier heeft Koenders gelijk, immers wie betaalt, bepaalt. Deze manier is natuurlijk pervers omdat hij het geld van anderen gebruikt i.p.v. dat van hemzelf, om een ideologisch punt af te dwingen bij Nicaragua, dat sommige van de *ahem* donateurs van dat geld misschien tegen de borst stuit. Wie zegt dat alle Nederlandse belastingbetalers die dit geld moesten ophoesten voor abortus-rechten zijn?
  Hoe pervers is het dat geld wordt gebruikt om een ideologie door te drukken waar de onwillige donateur misschien falikant tegen is?

  Maar laten we niet doen alsof Koenders een hulpeloze pion is doe ook maar alleen zijn werk doet. Hij is niet voor niets sociaal democraat en lid van de PVDA.
  Het is natuurlijk geen objectieve bureaucraat die puur voor zijn brood de politicus uithangt.

  Koenders steunt als collectivist het aftroggelen van belastinggeld volkomen.

 6. [5] Maar goed dat was niet de insteek van dat artikel dat was alsof de eis voor hulp in ruil voor gedragsverbetering onredelijk was:

  "Deze koene ridder[Koenders] chanteert nu Nicaragua met inhouding van ontwikkelingsgelden…"

  (Ontwikkeling)hulp is geen natuurlijk recht daar mag best een tegenprestatie tegenover staan zonder dat chantage te noemen

 7. [6] Dus nu keur je het gedrag van moeder Theresa ineens goed? Doe wat ik zeg of anders mag je verrekken? In het Bosschardt topic (http://www.vrijspreker.nl/v…) keurde je dit gedrag nog af. Ik zie eerlijk gezegd niet wat het verschil is.

  Kijk, van mij mag ontwikkelingshulp (in zijn huidige vorm) sowieso stopgezet worden, omdat het dumpen van afgeperst geld in bodemloze putten is. Maar als je vanuit je ‘sociale’ gezicht ontwikkelingshulp doet vind ik het uitermate immoreel, om niet te zeggen amoreel, om je ‘altruïsme’ te misbruiken voor inbreuk op de soevereiniteit van het ‘geholpen’ land, om je eigen progressieve agenda op te leggen.

  Het onderwerp ligt (libertarisch gezien) wat complex, omdat ontwikkelingshulp met afgeperst geld sowieso al verwerpelijk is, maar dat laat ik hier even buiten beschouwing, evenals de gevoeligheid van het onderwerp abortus.

  Zoals DrNomad al stelde ligt er mogelijk een andere agenda, en dan kom ik dus weer op de inmenging in buitenlandse aangelegenheden. Ik vind het vergelijkbaar met tegen een uitkeringstrekker zeggen dat-ie alleen nog maar vegetarisch mag eten, zo niet, dan wordt de uitkering ingetrokken.

  Cannon (5) heeft ook een sterk punt. Bovendien betwijfel ik of Koenders hier ‘Nederlands beleid’ uitvoert, of meer een persoonlijk stokpaardje berijdt, enkel en alleen ‘because he can’. Vandaar de betiteling ‘megalomane hotemetoot’.

 8. [7] Theresa had er een handje in kinderen buiten medeweten en toestemming van de ouders te bekeren

 9. Bert Koenders, Ik ken een land dat dringend behoefte heeft aan ontwikkelingshulp. Ze hebben grote problemen met de bestrijding van de criminaliteit, onevenredig vaak veroorzaakt door kinderen van buitenlandse oorsprong.
  Bovendien is er ernstig tekort aan leraren waardoor het onderwijs op alle niveaus erg aan het verschralen is.
  Er een nijpend tekort aan personeel in bejaarden tehuizen.
  Ook de gezondheidszorg worstelt met grote problemen.

  Kortom extra ontwikkelingshulp is voor dit land dringend gewenst. Op het gebied van abortus provocatus is men al zeer liberaal dus dat hoeft geen enkele belemmering te zijn.
  De naam van het land wil me niet te binnen schieten Het begint met een N en ligt ten noorden van België en ten westen van Duitsland.

Comments are closed.