Op EUX.TV staat een video van de verspreking van Barosso: “Europe is an empire, a non-imperial one, must be said. But still, an empire.” We krijgen dus geen EU, maar een EE! Naderhand vroeg Johannes Laitenberger, de woordvoerder van Barosso, aan de journalisten of ze “niet teveel aandacht aan dit commentaar” wilden besteden.

Ook de bedoelingen van de EU worden steeds duidelijker. Men is zelf al zo veel verder, en al zo vertrouwd met de werkelijke intenties, dat deze tot automatische versprekingen leiden. Voor zichzelf heeft men het idee dat de wensen al realiteit zijn. Gelukkig maar dat de menselijke geest ‘natuurlijke’ dingen niet blokkeert in de geest, zodat oplettende toehoorders veel van de werkelijke bedoelingen via versprekingen kunnen achterhalen (ook de verspreking van de KNMI clown in de “Swindle” gisteravond (‘rechtge…’ rechtgebreid!) was illustratief.)

Lees verder (Engels) op EUX.TV en Gates of Vienna

22 REACTIES

 1. Kan iemand mij vertellen waarom er zo’n ophef is over deze uitspraak?

  "Sometimes I like to compare the European Union as a creation to the organization of empires. Because we have the dimension of empires, but there is a great difference. The empires were usually made through force with a center that was imposing a diktat, a will on the others and now we have what some authors call the first non-imperial empire. We have by dimension 27 countries that fully decided to work together to pool their sovereignties, if you want to use that concept of sovereignty, and work together toward values. I really think that it is a great construction and we should be proud of it. At least, we in the Commission are proud of it."

 2. Filmpje bekeken. Die muppet heeft ook nog het gore lef om te zeggen, dat de EE-building ‘zonder geweld’ (’through the use of force’ of woorden van die strekking) plaatsvindt terwijl dat ‘vroeger’ vanuit één centraal punt wél het geval was.

  De situatie is thans vele malen erger. De bevolking in de EU is ontwapend en wordt in slaap gesust door de linxe, collectivistische media, en de nationale regeringen vormen de-facto één geheel met de muppets in Brussel en Straatsburg.

 3. [1]
  ‘Kan iemand mij vertellen waarom er zo’n ophef is over deze uitspraak? ‘

  Snap ik ook niet helemaal, dit was immers te verwachten, of niet, Bruce ?

 4. [1] Mijn reactie op de uitspraak was: Gut, je erkent nu zelf dat we bezig zijn met een superstaat. (Die door NL-politici nog steeds ontkend wordt)

 5. [3] De ophef is dat Barosso in feite aangeeft dat de EU een federatie is in zijn opinie. Iets wat ze tot nu toe angstvallig verzwegen.

 6. [1] Bruce, Je hebt helemaal gelijk er is helemaal geen rede tot grote ophef over deze uitspraak. In tegen deel.

  We hoeven alleen maar te denken aan al die oorlogen en ander gewelddadige conflicten die we in de afgelopen 2 duizend jaar in ons werelddeel hebben gehad om te beseffen wat een fantastisch prestatie we in de afgelopen 50 jaar hebben geleverd op het gebied van de Europese samenwerking.

 7. [8] Helaas ploft Eurabia binnen 10-15 jaar uiterst gewelddadig uit elkaar…

  Die samenwerking had prima (veel beter) zonder die corrupte bovenlaag gekund. Juist deze bovenlaag, (de EU) zal de oorzaak zijn van de ineenstorting, die bij samenwerking middels bv. de EVA, met behoud van de eigen soevereinitiet, zeer waarschijnlijk niet plaats zou vinden. Economische samenwerking is voor iedereen voordelig, corrupte en slinkse machtsspelletjes leiden altijd tot ruzie, en internationale ruzie is oorlog.

  Tel uit je winst…

 8. [9] Aanvulling: als de burgeroorlog tgv de Islamisering niet eerder de boel onderuit haalt, tenminste.

 9. [10]
  Dat zie ik nog niet gebeuren. Er rijden al teveel potentiele plofkippen in een BMW rond. Ze zijn al verregaand ‘geintegreerd’; m.a.w. de goegemeente heeft zich al teveel aangepast aan de buitenlanders, mede dankzij de cultuurmarxistische zalvende woorden van idioten annex randdebielen zoals Cohen & Co. Daartegen in opstand komen is strafbaar in feite. Het organiseren van een voldoend grote georganiseerde machtsbasis die een burgeroorlog goedkeurt, zal niet eenvoudig zijn, ook niet echt geholpen door het feit dat er moeilijk aan wapens te komen is. Niet onmogelijk, voorlopig onhaalbaar. Aan de andere kant: hoop doet leven..

 10. [11] Andre volgens mij heb je het over de grote problemen die onze zogenaamde gastarbeiders en hun kinderen veroorzaken.

  Dit heeft niets met de EU te maken. Dit wordt vooral veroorzaakt door het gemak waarmee wij anderen laten profiteren van onze sociale voorzieningen. Ik heb een paar jaar gelden een berekening gezien waaruit bleek dat wij per jaar (schrik niet) meer dan 10 miljard (= 10.000.000.000) Euro kwijt zijn aan allerlei subsidies die wij geven aan onze zogenaamde niet-westerse allochtonen.
  Hier moet je denken aan huisvestiging, onderwijs, uitkeringen (bijstand, WW en WAO) en kosten van de bestrijding van de criminaliteit.

 11. [9] Internationale handel heeft zeer veel economisch voordelen. Bepaalde producten kan je immers goedkoper in het ene land produceren dan in het andere land. En zelfs als één land alle producten het goedkoopst zou kunnen produceren dan nog heeft internationale handel toch grote voordelen. Zie hiervoor de theorie van het comparatieve voordeel van de Britse econoom David Ricardo.

  Dat is al eeuwen bekend. Door de eeuwen heen zijn daarom allerlei losse samenwerkingsverbanden geweest die zolang deze samenwerking stand hield positieve gevolgen had voor de productiviteit en dus de welvaart van deze landen.
  Het probleem is echter dat de grote landen vaak misbruik maken van een grotere macht t.o.v. de kleiner landen. Bovendien blijkt het voor een land heel verleidelijk te zijn om allerlei protectionistische maatregelen te nemen als het economisch wat tegen zit. Deze protectionistische maatregelen lokken vervolgens weer allerlei tegenmaatregelen van andere landen uit. Het uiteindelijke gevolg is dan dat de economische neergang alleen maar versterkt wordt met allerlei ellendige gevolgen voor de bevolking van deze landen. Het uiteindelijke resultaat is dan dat de losse samenwerkingsverbanden ophouden te bestaan.

  De oprichters van de EGKS en de EEG waren bekend met deze verschijnselen. Ze hebben daarom getracht dit te voorkomen door het stichten veel hechtere verbanden tussen de Europese landen. Waarbij de rol van de supranationale instellingen van groot belang is. Mede hierdoor wordt het machtsmisbruik door de grotere landen veel moeilijker en staat het nemen van allerlei protectionistische maatregelen onder toezicht van de Europese Commissie. Bovendien kunnen de geschillen tussen de lidstaten onderling of tussen de lidstaten en de Europese Commissie door het Europese hof worden beslecht.

 12. [13]
  Ton,
  – het is voor vrijhandel niet nodig om binnenlandse bevoegdheden over te dragen aan een supranationaal orgaan als de EU. De succesvolle EFTA bewijst dit reeds.
  – Verregaande integratie voorkomt oorlogen niet, zoals het geval-Joegoslavië bewijst. Het maakt er hooguit burgeroorlogen van.

 13. [8]
  Ton Hollander,

  Wat hadden al die oorlogen als doel? Was dat niet om ten koste van zwakkere landen of bevolkingsgroepen een voordeel te behalen, en ter "vereniging" van Europa? Vaak werden die oorlogen ook gebruikt als excuus om de vrijheid in eigen land te verkleinen en de bevolking gelijk te schakelen in naam van de "eenheid" en de "noodzaak". Als we één grote Staat creëren, hoeven al die overheden niet langer oorlog te voeren om te kunnen profiteren ten koste van de bevolking in eigen land en de buurlanden.

  Het zal dus weinig verschil maken of je nu "democratisch" wordt onderdrukt en uitgezogen door een meerderheid van Duitse, Franse, Engelse of Italiaanse politici, of dat je door hen wordt bezet. Het is misschien wat minder openlijk bloedig, maar iedere vorm van verzet of compromis wordt ook onmogelijk. Landen als Zweden en Zwitserland zijn er ook in geslaagd om de prijs van invasie dermate hoog te maken, en de prijs van vrede dermate voordelig, dat ze niet zijn bezet in de afgelopen eeuw. Het enige wat de politici in de grotere EU-landen nu hoeven te doen, is een meerderheid van andere Europese politici achter zich te krijgen, en dan kunnen ze iedere maatregel die ze maar willen invoeren om hun eigen bevolking, of die van een buurland, een poot uit te draaien. Dat het Europa niet serieus te doen is om werkelijke vrijhandel, kun je ook zien aan het feit dat handel met landen buiten Europa feitelijk wordt bemoeilijkt, en specifieke belangengroepen in de Europese markt "beschermd" ten koste van zowel de eigen bevolking als geheel, als de Derde Wereld. Ook de oneindige hoeveelheid regulering heeft niets met vrijheid te maken.

  Bovendien, zelfs al zou je in theorie een verenigde Europese of Wereldfederatie prefereren die alle oorlog onmogelijk maakt, wat zal er gebeuren als zo’n superstaat ontspoort, en juist wel oorlog gaat voeren tegen andere landen en superstaten? En wat "als" (en die "als" is een vrijwel zekerheid) die superstaat zich met steeds meer en meer zaken gaat bemoeien, en zelf een totalitaire onderdrukker wordt? Dan is er geen land meer in de buurt waarnaar je kunt vluchten, en geen concurrent meer die via (al dan niet opgedrongen) oorlog een eind aan zo’n overheid kan maken. En hebben de politici, de Caesars, de Djengis Khans, de Napoleons, Hitlers en Stalins alsnog hun zin: één verenigde wereld vol met mensen die exact naar hun pijpen moeten dansen en nergens heen kunnen vluchten.

  Dan maar liever unilateraal vrijheid en vrijhandel invoeren in een onafhankelijk Nederland in de hoop dat andere landen ook de voordelen hiervan inzien, en genoeg wapens hebben om het zeer onaantrekkelijk te maken om ons binnen te vallen. Dat biedt nog altijd heel wat meer kans op vrijheid dan een "democratisch" proces waarbij we welgeteld een 3% kans hebben dat we onze zin krijgen. In een wereld vol gevaarlijke gekken is het veiliger om altijd een wapen bij je te dragen, dan dat je samen met die gekken een democratische vereniging begint, waarbij zij over jou kunnen beslissen.

 14. [11] Helaas hebben de Moslims nog nooit gebrek aan wapens gehad als ze meenden dat ze die nodig hadden. Die worden op het moment suprème gewoon door Iran en evt. Saudi Arabië geregeld.

  Voor ons ligt dat idd even anders. Wij laten milieuterroristen gewoon een trainingskamp in Friesland organiseren. De ‘beveiligers van de staat’ staan er bij en kijken er naar. Kunnen hier zogenaamd niet tegen optreden. Het zou aardig zijn als zgn. Lonsdale jongeren een militant trainingskamp zouden inrichten, dan zou men zeker niet zo lankmoedig optreden. Linxe lutsers…

 15. [13] Hoe zit het dan als de EU oorlogen met andere continenten gaat beginnen. Elk imperium moet zich bewijzen, zoveel is duidelijk. Het maakt niet uit hoe zo’n imperium is samengesteld. Bovendien kan men altijd economische samenwerking zonder een enorme moloch te creëren. Dat is een discussie die nooit door Eurofielen wordt gevoerd. Waarom heeft Zwitserland zo’n uitstekende staat van dienst? Dat is omdat zij al 700 jaar geen deel hebben uitgemaakt van welk imperium dan ook, dus ook de EU. Slimme jongens die Helvetiërs.

 16. [14] Ooit waren de volgende landen lid van de EFTA:

  Denemarken
  Noorwegen
  Oostenrijk
  Portugal
  Verenigd Koninkrijk
  Zweden
  Zwitserland.
  IJsland
  Finland
  Liechtenstein

  Nu zijn alleen Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland nog lid van de EFTA. Dat noem jij succesvol? Wat zijn jouw criteria om dit succesvol te noemen?

  Ik heb geen voor iedereen aanvaardbaar waterdicht recept dat voor eeuwig alle oorlogen zal uitbannen. Ik ben echter wel van mening dat geleidelijke goed doordachte integratie de drempel om oorlogen te beginnen aanzienlijk hoger maakt.

  Vergelijk de huidige situatie van west europa met die van de periode van voor 1945.

 17. [19]
  Ton Hollander,

  Ik ben geen Foob, maar voel me toch zo vrij te reageren:

  Dat die landen geen lid meer zijn van de EFTA zegt natuurlijk niets over het "succes" van de EFTA. Net zomin als de grootte van de Sovjet-Unie iets zei over haar "succes". Als je vrijheid en vrijhandel succesvol noemt (ik ook), dan is de EU helemaal niet zo’n succes vergeleken met de EFTA. Op veel vlakken werkt de EU juist vrijheid en vrijhandel tegen. Vrijhandel en vrije markt zouden moeten betekenen dat de hele wereld onder gelijke voorwaarden als onze eigen producenten en consumenten toegang heeft tot onze markt, en dat de burger\consument degene is die bepaalt welke prijs en kwaliteit hij wil. Niet dat de EU wel even zal voorschrijven wat de inhoud van onze wijn, gehaktbal, wipkip, chocolade, arbeidsvoorwaarden, of wat dan ook moet zijn.

  Daarin lijkt de EFTA toch meer ruimte te bieden. En als de EFTA eveneens te beperkend is, moeten we daar ook maar geen lid van worden, en eigen verdragen maken met de EU en andere landen van de wereld. Of nog beter: unilateraal vrijhandel en vrijheid invoeren, en niet wachten tot iedereen via eindeloze onderhandelingen het eens zou worden over de voorwaarden. Alle producten zouden in Nederland welkom moeten zijn, en het is de burger die zou moeten kiezen welke prijs\kwaliteit hij wil. Zelfs wanneer het buitenland niet wederzijds meegaat in die vrijhandel (Duitsland en België zullen op z’n minst wel moeten uit puur economisch zelfbehoud), zullen we nog de vruchten ervan plukken in de vorm van meer keus en goedkopere producten. Daar hebben we geen EU voor nodig.

  En zoals ik al eerder probeerde duidelijk te maken: oorlog is niet het enige kwaad wat je kan overkomen. Uiteindelijk zal de Staat altijd proberen om haar macht te vergroten. Als er geen oorlog meer valt te voeren naar buiten, zal ze zich naar binnen richten, zonder zich druk te hoeven maken om concurrentie van een andere Staat, of vlucht van haar burgers.

  Persoonlijk offer ik liever niet al mijn onafhankelijkheid op aan een (super)staat, en leef liever in een land dat wereldwijd geboycot wordt omdat het geen lid wil worden van een groter staatsverband dat ons tot in detail de wet wil voorschrijven, dan dat we in "welvaart" leven, maar niets over dat leven te zeggen hebben. Dat zal uiteraard zo’n vaart niet lopen, want onze handelspartners hebben minstens evenveel te verliezen van een boycot van onze handel als wij, maar mocht het zover komen zou ik degenen die welvaart meer waarderen dan onafhankelijkheid of vrijheid, adviseren om naar een land te verhuizen dat wel EU-lid is. In ieder geval hebben ze dan een keus die wij, wanneer we door hen gedwongen worden om lid te zijn van de EU (en "als" die ontspoort met steeds meer regelgeving om alle lidstaten en hun burgers te "harmoniseren") niet hebben.

  Dat wil natuurlijk niet zeggen dat Nederland onafhankelijk een beter land zou zijn dan de EU. Op een aantal punten is de EU aanzienlijk (economisch) liberaler dan Nederland. Probleem is alleen dat ze dat op veel punten absoluut niet is, en haar versie van "vrije markt" vaak bijzonder onvrij is. Als ze daarbij ook nog eens het monopolie heeft op wetgeving, en interpretatie van wat die gemeenschappelijke "vrijhandel" en "vrije markt" moeten inhouden, hebben we een aanzienlijk groter probleem dan alleen een relatief onvrij Nederland.

  Geloof me, ik was niet zo lang geleden net zo’n voorstander van een federale wereld zonder oorlog, maar dat was voordat ik me realiseerde dat als het in zo’n Europese, of zelfs Wereldfederatie goed gaat, gaat het overal goed, maar als het fout gaat, gaat het overal fout. Dat is een prijs die wellicht zelfs te hoog is voor "vrede". En sorry dat mijn reactie zo lang is.

 18. [19] Hmmm … laten nu juist die "achtergebleven" landen (plus nog een paar anderen zoals GB, I, DK, Polen en de Baltische landen) … volgens mij, binnen afzienbare tijd eerder een NIEUWE Noord Atlantisch verdrag met de VS en Canada aangaan … eenvoudig om NIET meegesleurd te worden in de komende ondergang van de FransDuitse Islamopleurofederatie …

  Let maar op …

 19. [20]

  Laat men van Nederland een europese HONGKONG maken … en de vangnetten laten voor wat zij zijn … dan kan het over HONDERD jaar nog altijd bij het "vaste land" gaan … Of niet soms?

  De meeste mensen die zich op de EU blindstaren hebben echt niemand anders in de rekening behalve zichzelf … want het is en blijft het verhaal van Kain eb Abel en loopt vroeg of laat GEGARANDEERD weeeer op een fransduitse oorlog en moordpartij uit …

Comments are closed.