Mede dankzij het internet zijn er een hoop complot-theorieën in omloop. Sommige vergezocht (George W. Bush is een buitenaards reptiel, voor het geval u het nog niet wist), anderen aantoonbaar onjuist, maar veel van dit soort theorieën bevatten minimaal een hoop stof tot nadenken. Nu is nadenken niet de favoriete hobby van veel mensen, laat staan nadenken over zaken die het hele wereldbeeld op de kop kunnen zetten. De meest voor de hand liggende reactie van mensen is dan ook een rigoureuze afwijzing van de complottheorie waarmee men wordt geconfronteerd.

Denk daarbij aan de verhalen omtrent de aanslagen op 11 september, waar naar het schijnt toch veel meer aan de hand is geweest dan alleen een aantal fanatieke moslims die vliegtuigen hebben gekaapt. Of het verhaal rondom AIDS, dat veroorzaakt wordt door een virus dat nog nooit op enige wetenschappelijke manier is aangetoond.

Het meest gehoorde argument tegen de complot-theorie is van een zeer simpele aard, en komt er altijd weer op neer dat bij zo’n complot zo veel mensen betrokken zijn om goed uitgevoerd te worden, dat het altijd aan het licht zou komen. En dús is het complot niet mogelijk. Een rare redenering die de complot-ontkenner in een vreemd soort cirkel brengt.

Het complot zou altijd uitkomen, dus bestaat het niet. En dan komt zo’n complot wel aan het licht (alleen al omtrent de gebeurtenissen op 9/11 bestaan duizenden websites, laat staan rondom de moord op John F. Kennedy), en dan wijst men het af, “omdat zo iets altijd uit zou komen, en dus niet waar is”. Maar het is dus uitgekomen, u kunt het op honderden plekken lezen. Het argument dat het niet waar is omdat het niet naar buiten is gekomen is dus behoorlijk onhoudbaar, zo lijkt het mij.

Complotten zijn voor velen gewoon te ingrijpende aanslagen op het wereldbeeld, en dus bestaan ze niet. Zoals een kind dat zijn ogen sluit, niets ziet, en er dus van overtuigd is dat de rest van de wereld hem ook niet ziet.

Helaas heeft de praktijk ondertussen aangetoond dat complotten wel degelijk bestaan, en op hoog niveau bedacht én uitgevoerd worden. Wie gelooft nog dat het de communistische Marinus van der Lubbe was die de Reichstag in Berlijn in brand stak, en dat die brand niet door de Nazi’s was aangestoken? Wie gelooft nog dat het incident in de Golf van Tonkin, de aanleiding tot de Vietnam-oorlog, niet in scène is gezet, en wie gelooft nog de presentatie van Colin Powell over de massavernietigingswapens in Irak?

Hoe vervelend ook, complotten bestaan, en ze worden dagelijks om ons heen ten uitvoer gebracht. In Nederland hebben we de beruchte IRT-affaire gehad. Politieteams die op grootschalige wijze drugstransporten begeleiden, een verhaal dat slechts per toeval in de publiciteit kwam. Als dat geen complot was, wat was het dan? Inclusief de dood van de voorzitter van de onderzoekscommissie, Maarten van Traa, die op verdachte wijze bij een tragisch auto-ongeval omkwam. Nee, volgens de politie was er natuurlijk niets verdachts aan het ongeval. Dezelfde organisatie die onder vuur lag door van Traa verklaarde het een doodnormaal ongeval.

Recenter hebben we in Nederland de bouwfraude gehad. Alle bouwers, talloze ambtenaren, justitie, iedereen was op de hoogte. De verantwoordelijke ministers bleken achteraf alles ‘vergeten’ te zijn, een enkele ambtenaar werd geslachtofferd, de bouwers kregen wat boetes, en klaar. Wat je mening ook is over die bouwfraude, dat het een groot complot was staat als een paal boven water. Inclusief de nodige cover-ups door hoge ambtenaren en justitie, dat pas na meerdere televisie-uitzendingen rondom de schaduw-boekhouding van klokkenluider Ad Bos in actie wenste te komen.

Als dit soort complotten al in de Hollandse polder kunnen plaatsvinden, hoe vergezocht is het dan om te denken dat er ook rondom 9/11 wel eens wat meer aan de hand zou kunnen zijn? Ging het bij de bouwfraude nog om enkele honderden miljoenen, alleen al de verzekerde waarde van het WTC, dat sowieso al rijp was voor de sloop dankzij de vele honderden tonnen asbest in de torens, was 3 miljard dollar. Per stuk!

Het ‘argument’ dat zulk soort complotten onmogelijk zijn omdat er te veel mensen bij betrokken zijn is daarmee ook al van tafel geveegd dankzij de praktijk. Volhouders beweren dan dat deze complotten toch allemaal uitgekomen zijn. En dat bewijst dan weer dat complotten altijd uitkomen, en dus niet waar zijn totdat de Azijnbode in chocolade-letters op de voorpagina schrijft dat er een complot was.

Voor velen zijn de complotten rondom 9/11 al lang uitgekomen. Alleen is dit complot dusdanig geraffineerd, en is er dusdanig veel geld mee gemoeid, dat de echte mainstream media het niet aandurft om het complot echt te ontrafelen. Het is te groot om waar te mogen zijn. En dus wordt het maar geridiculiseerd. De ogen sluiten is namelijk veel makkelijker.

Maar stel, de complotdenkers rondom 9/11 hebben gelijk. De kern van deze theorie is vrij eenvoudig: de WTC-torens werden wel geraakt door vliegtuigen, maar de instorting vond plaats door middel van explosieven. Even afgezien van al die andere vliegtuigen en aanslagen, laten we deze kern nu eens beschouwen als complot. Hoe veel mensen zouden daarvoor nodig zijn?

Ten eerste natuurlijk de bedenker, laten we hem voor het gemak Dick Cheney noemen. Motieven genoeg in zijn geval, dus deze man bedenkt een ‘new pearl harbour-like event’. Als bevelhebber van het leger kan hij probleemloos verwarring stichting door een grootschalige oefening rondom gekaapte vliegtuigen te houden op 11 september. De Amerikaanse defensie haalt daardoor feit en fictie door elkaar, wat de verwarring compleet maakt. Tot zover heeft alleen hij nog kennis van het complot,de rest van de militaire staf bereid keurig de oefening voor, en weet nergens van af.

Vervolgens moeten er explosieven geplaatst worden in het WTC. Geen gemakkelijke opdracht? Ach, wie het slim speelt kan dit vrij eenvoudig regelen zonder slapende honden wakker te maken. Op het niveau van Dick is er veel, héél veel top secret. Nu kan Dick er voor kiezen om een terroristische dreiging te bedenken die het WTC zou kunnen treffen. Sterker nog, misschien was die terroristische dreiging al lang en breed bij hem bekend.

Hij roept vervolgens zijn stafchef bij hem op kantoor, en verteld hem dat er signalen zijn dat terroristen een vliegtuig in het WTC willen laten vliegen. De aanslag voorkomen zal misschien niet lukken, en dus moeten er preventieve maatregelen genomen worden. Eén zo’n preventieve maatregel is het leggen van explosieven in de WTC-torens. Waarom? Om de simpele reden dat men in geval van nood moet voorkomen dat de toren omvalt, en in zijn val de halve stad verpletterd. Dus moet er een noodscenario klaar liggen om de torens rechtstandig in te kunnen laten storten, dit om de stad te kunnen redden. Nobel, toch? Ook niet heel vreemd trouwens, ook in Nederland zijn er bijvoorbeeld bij tal van strategische objecten zoals bruggen de mogelijkheden ingebouwd om binnen no-time de boel te laten springen.

Het noodscenario is dus dat er preventief springladingen worden aangebracht in het WTC. Uiteraard is dit top-secret, het wekt bij de huurders van het WTC niet echt vertrouwen als men eenmaal weet dat de torens voorzien zijn van springladingen.

De stafchef die de springladingen gaat regelen weet dus niets van het complot. Hij weet alleen de opdracht die, heel plausibel, verstrekt is om de ladingen aan te brengen. Top secret is aan dit soort militaire ijzervreters wel besteed.

Een klein team maakt vervolgens de plannen om dit uit te voeren, en in enkele weken worden langzaam maar zeker de ladingen aangebracht. Door een klein team specialisten, die heel goed beseffen dat wat ze doen altijd geheim zal moeten blijven.

Zo is tot nu toe het aantal mensen dat van het complot afweet nog steeds slechts één.
Uiteraard valt dit scenario nog veel verder uit te werken, maar dat valt niet onder de scope van dit artikel. Het punt is natuurlijk dat het heel makkelijk denkbaar is dat van complot slechts enkele mensen afweten. En dat het complot op basis van dát argument dus zeker niet naar de prullenbak kan worden geworpen.

Met dit artikel wil ik maar één ding bereiken: open de ogen. Sta open voor een andere werkelijkheid. Waar of niet waar, dit soort theorieën zijn genoeg doorwrocht, en hebben voldoende logica en inzichten achter zich om niet met een dooddoener te worden afgedaan. Ze moeten onderzocht worden met een open blik. En dan, zoals met elke theorie, worden vervangen door een betere, afgedaan als onzin, of aangenomen als de waarheid. Vooraf al bepalen welke richting u opgaat is maar één ding: kortzichtig.

20 REACTIES

 1. Ipv een vliegtuig neer halen gaan we preventief springladingen aanbrengen terwijl we verwachten dat een vliegtuigimpact de toren niet in gevaar brengt? Ja erg logisch 🙂

  Overigens sprinbgladingen breng je niet in het geheim aan. Professionele bedrijven zijn daar maanden mee bezig inclusief slopen. En een gebouw is dan niet zondermeer meer bewoonbaar omdat men bewust het gebouw verzwakt. Beetje lastig als er nog steeds 40.000 man in een WTC toren werken …

  En nee, ik ben niet bezig deze theorie te weerleggen, maar mijn punt is dat het meestal erg simpel is maar dat een complot toch kan blijven bestaan door er wat extra mensen bij te halen.

  De schrijver stelde namelijk ten onrechte dat complotten niet waar kunnen zijn omdat er teveel mensen bij betrokken zijn om het geheim te kunnen houden. Het is andersom: Niet omdat er teveel mensen bij betrokken zijn, maar juist dat er zoveel mensen bij betrokken (‘getrokken’ met de haren) moetenz ijn om het te laten kloppen is het onwaarschijnlijk.

  Een complottheorie moet falcificeerbaar zijn, anders is het een verzinsel. Als je er gewoon weer wat mensen bij kunt halen en het klopt weer is het een complottheorie en dus fictie.

  Maar de conclusie is juist. Veel complotgelovers geloven in het complot ongeacht de feiten. En dat is inderdaad kortzichtig.

 2. Dat complotten wel degelijk bestaan is duidelijk, en dat de term "complot theorie" vaak als logische drogreden wordt gebruikt om iemands argumenten (en soms zelfs feiten) af te doen als per definitie onjuist en vergezocht is ook duidelijk.

  Dat wil niet zeggen dat alle complottheorieën ook aandacht verdienen.

  Er moet een hele hoop worden onderbouwd met feitelijke gebeurtenissen, documentatie (van officiële bronnen), en logisch te onderbouwen dwarsverbanden voordat zo’n theorie enigszins serieus genomen kan worden.

  Alhoewel ik nog helemaal niet zover ben om de theorie te "geloven" vindt ik de theorie van Edward Griffin over 9/11 wel interessant. Het is in ieder geval duidelijk dat er heel wat onbeantwoorde vragen zijn.
  http://www.freedomforceinte

 3. [2] "Een complottheorie moet falcificeerbaar zijn, anders is het een verzinsel. Als je er gewoon weer wat mensen bij kunt halen en het klopt weer is het een complottheorie en dus fictie."

  Mooie beschrijving Armin! Uiteindelijk zal de volledig doorgedraaide bedenker van een complottheoriebouwer als enige overblijven en de rest van de mensheid als betrokkenen bij een wereldwijd complot beschouwen. Heet dat niet schizofrene paranoia?

 4. [1] Marcellus, d eerste zin van dit artikel (Bush als Lizzard…) was uiteraard cynisch bedoeld. Blijkbaar was dit cynisme niet helemaal duidelijk.

  Laat ik in ieder geval stellen dat 9/11 hoe dan ook een complot was. Door wie, dat is de vraag. Osama bin L en de 20 kapers, of iemand anders? Osama was volgens het Witte huis overigens niet betrokken bij 9/11. Dit is was Dick Cheney er over zegt:

  THE VICE PRESIDENT: That’s correct. We had one report early on from another intelligence service that suggested that the lead hijacker, Mohamed Atta, had met with Iraqi intelligence officials in Prague, Czechoslovakia. And that reporting waxed and waned where the degree of confidence in it, and so forth, has been pretty well knocked down now at this stage, that that meeting ever took place. So we’ve never made the case, or argued the case that somehow Osama bin Laden [sic] was directly involved in 9/11. That evidence has never been forthcoming. But there — that’s a separate proposition from the question of whether or not there was some kind of a relationship between the Iraqi government, Iraqi intelligence services and the al Qaeda organization.

  Niet van een conspiracy-site, maar gewoon van het Witte huis: http://www.whitehouse.gov/n

  Lijkt me toch vrij duidelijke taal, of niet?

 5. [5]
  Wees gerust … het bedoelde cynisme was mij niet ontgaan. ‘k Vind alleen dat de rest van het hele betoog van dezelfde kwaliteit is als die lizzard-shit.

  Neem nou als voorbeeld dat jij die bouwfraude-zaak schaart onder de complottheoriën. Stierenstront!
  Die voorafspraken voor grote projecten tussen de aannemers waren de normale gang van zaken in de qua grootte en variëteit zeer beperkte nederlandse bouwsector. Het was in ieder geval gewoon onderdeel van de lesstof van het vak managment op de HTS-bouwkunde toen ik die opleiding volgde. En zo gek lang gelden is dat niet geweest. Pas toen de EU zei dat zulks niet meer plaats mocht vinden werd het opeens (en met terugwerkende kracht) een criminele daad. Dus ik weet niet waar jij dan precies dat vermeende complot wil plaatsen, maar wat mij betreft maak jij jezelf al redelijk ongeloofwaardig met dit argument.

  Om dan helemaal belachelijke peop te gaan praten met dat explosieven-verhaal.
  Een verhaal wat hartstikke lekker klinkt in een vakantieleesboek, maar val mij er niet mee lastig. Laten we dan maar weer gewoon soosjalisten dood gaan wensen.

 6. Het zelf organiseren van 9/11 door de Amerikaanse overheid lijkt me een beetje te ver gaan, maar ik kan me wel voorstellen dat ze het hebben laten gebeuren.

 7. Je bent een actueel complot vergeten te melden: de zaak Joris Demmink. Hier zit zoveel shit dat iedereen de boel beliegt om Demmink uit de wind te houden, Hirsch Ballin voorop. Er is aleen veel te veel bewijs. Maar aangezien alle partijen gechanteerd worden is toegeven erg moeilijk. Maar vanaf Sorgdrager is het ministerie hier al bij betrokken.

 8. [3] Bedankt voor de link. Ben ‘m aan het lezen. Weet nog niet wat ervan te denken, sluit wel aan op de info die ik al had maar brengt ook veel nieuwe zaken in, met name de tijdlijn. tegelijk blijven een aantal andere zaken uit beeld. Heb de link ook bij Foehammer’s Anvil gedropt (http://foehammer.net/2007/0…) naar aanleiding van een discussie die ik daar eerder gevoerd heb.

 9. Nee, samenzweringen, complotten… allemaal onzin. Tuurlijk joh.

  http://www.faq-online.nl/in
  com·plot (het ~, ~ten)
  1 kwaadaardige samenzwering => afgesproken werk, collusie, conjuratie, conspiratie, gekuip, intrige, kuiperij
  Ver hoef je dus niet te zoeken voor een complotje: wereldwijde rookverboden, drinkverboden, eetverboden, groen moet je doen, global warming, etc. etc.

  Moet je die definitie maar eens simpel langs om het even welke politiek partij leggen. Complotten? De wereld draait er op.

  Alleen mag ie van mij wel een andere kant uitdraaien!

 10. [9]

  R. Hartman, die link is eigenlijk het vierde hoofdstuk. De hoofdstukken daarvoor zijn ook interessant, en het eerste hoofdstuk heeft een geweldige uitleg van de principiële verschillen tussen individualisme en collectivisme, die je makkelijk los kunt zien van de "conspiracy theory" waar die erop volgt.

  Wat mij vooral opviel is dat Griffin zei dat de Cubaanse crisis doelbewust door de Amerikaanse overheid was geëscaleerd, en dat hij hiervoor een officiële link gaf naar documenten op een overheids-website die dankzij de "freedom of information act" openbaar waren geworden.
  En verdomd als wat Griffin beweerde niet keihard in die documenten stond.

  Ik heb niet alle links die hij in zijn stukken geeft nagecheckt (daar heb ik geen tijd voor), dus ik weet niet hoeveel ervan te geloven, maar het idee dat de Amerikaanse overheid zelf de aanslag op Pearl Harbor heeft toegelaten (faciliteren) is, als zijn bewijzen daarvoor kloppen, wel behoorlijk schokkend.

  De reactie op je link geeft aan dat Griffin uitspraken wellicht uit zijn context rukt. Misschien waar, ik doe geen onderzoek naar dit soort dingen en dus geloof ik die Griffin ook niet per definitie, maar helemaal afwijzen doe ik ook niet per definitie.
  [10]

  Inderdaad, Sander.
  Je hoeft alleen maar te kijken naar het hele gedoe rondom de EU-grondwet/verdrag.
  Een complot wat amper verborgen wordt.
  Doelbewust de tekst onleesbaar maken om het gewone volk een rad voor ogen te draaien, en dan zeggen: "zie je wel dat je er niets van begrijpt? Laat het nou maar aan ons over."

 11. De samenverwerkingsverbanden komen juist moeilijk naar buiten toe omdat de machtnemers ook de controle over de media hebben.
  Al zien duizend mensen dat Bush overleg heeft gevoerd met de Laden familie , hij kan er om lachen.

  Het is niet interessant, duizend mensen op een wereldbevolking van miljarden ! De media zal het toch niet publiceren !

  En daarom kan ook Balkenende doen wat hij wilt, al weten 100 mensen er vanaf , de media publiceert het toch niet !
  En al komt het voor een rechter, de rechter veroordeelt hem niet, laat staan dat het OM een zaak tegen Balkenende nooit zal opstarten.

  Maar als er morgen een baby ijsbeer geboren wordtr, weet heel de wereld het: Want dat is nieuws , Het Jip en Janneke nieuws voor het klootjes volk 🙂
  En om dfe mensen in een constante angst te houden wordt elk ongeluk breed uit gemeten. Angst voor vliegtuigen , angst voor mannen, angst dat je kind ontvoerd wordt, angst angst angst.

  En als je vraagt wat heb ik aan die angst verhalen , wordt je verketterd. Het klootjes volk komt in opstand als de angst ontnomen wordt !

 12. [14]

  Dat van die explosieven geloof ik net zo min als dat er niet echt een vliegtuig het pentagon in is gevlogen.

  Als je toch passagiersvliegtuigen vol kerosine die gebouwen invliegt, waarom zou je dan nog aan overkill doen, en waar is dat vliegtuig > pentagon dan gebleven?

 13. Beste complotdenker ik kan heel ver meegaan in je theorie maar deze verwijs ik toch naar het rijk der fabelen.

  Als je, zoals ik, veel met mediums en paragnosten werkt kom je er achter dat de waarheid vaak verbluffend simpel is. De kern van veel complotten is namelijk niet een doordacht plan om iets een bepaalde kant op te sturen maar juist om handig gebruik te maken van bekende feiten en die in te passen in de strategie. Niet zelden speelt daarbij het toeval, of zo je wilt "de gelegenheid maakt de misdadiger" een grote rol. De vraag ingrijpen of juist nalaten is daarbij het sleutelwoord.

  Enkele uren voor de aanslag op het WTC verkocht Nina Brink haar aandelen WOL. Toeval of voorkennis? Neen, de economische impact van die aanslag had Brink nooit kunnen voorzien. Wie dat wel kon was haar astroloog Simon Suiker. Brink luisterde naar zijn advies. Voorspelde hij dan die aanslag? Erg onwaarschijnlijk maar wel het juiste moment om te verkopen. En dat deed Brink.

  De moord op Pim een complot? Ja, natuurlijk maar ook hier de vraag laten we Volkert zijn gang gaan of grijpen we in? We, lieten hem zijn gang gaan en hielpen nog een handje extra (zie boek Ina Veen) Was dit alles tot in details voorbereid? Welnee, het kwam toevallig zo uit.

  Enschede, de ramp kon onmogelijk deze omvang hebben aangenomen als er alleen vuurwerk in de loodsen had gelegen. Men was daarvan overtuigd tot dezelfde hoeveelheid vuurwerk ergens in de Balkan tot ontploffing werd gebacht. TNO expers schrokken zich rot. De kracht was 25 maal sterker dan ooit was gedacht. Neemt niet weg dat er wel degelijk granaten kunnen hebben gelegen in de loodsen van Fireworks.

  De brand in Hotel Polen, waarbij vele mensen om zijn gekomen. Een complot? Jazeker!! Die brand ontstond (waarschijnlijk) door het kraken van een brandkast in de meubelshowroom van Inden. Het vuur greep razend snel om zich heen. De hulpverlening kwam zeer traag op gang. Reden: de directie van Krasnapolsky had bewust heel veel nagelaten om te doen aan brandpreventie. Er is later een onderzoek opgestart, dat onderzoek is van hogerhand geblokkeerd. De brand kwam de eigenaren van Hotel Polen zeer goed uit. Hebben ze de brand dan zelf aangestoken? Niet erg waarschijnlijk maar helemaal uit te sluiten is het niet.

  Tot slot de implosietheorie WTC. Er is geen vergelijkingsmateriaal met soortgelijke aanslagen. Een vuurwerkramp kun je nog nabootsen zoals ook is gedaan. Dat gaat wat lastiger met 9/11. We weten dus nooit of de implosie niet gewoon het gevolg was van de kerosine in combinatie met andere brandbare materialen. Bekijk de rampen met vliegtuigen, ook daar zien we vaak explosies.

  Vriendelijke groet van Ko

  Zie voor meer zin en onzin:
  http://www.kovandijkvertelt.nl

 14. Veel stuff te vinden http://americandeception.com

  Gemengd materiaal met fluut-verhalen over atlantis maar eveneens verslagen van hoorzittingen van senate comitees en moeilijk verkrijgbare boeken als bijv "Witness" van Whitaker Chambers (de Chambers van de Atlas Shrugged review) en "McCarthy and his ennemies" van Bill Buckley.

 15. Beetje jammer dat de Vrijspreker nu afdaalt naar dit soort kul. Het begon zo mooi met een vergelijking van de bouwfraude zaak en de commissie Van Traa. Maar toen er door Cheney explosieven geplaatst werden in de Twin Towers haakte ik af.
  Ik waardeer de Vrijspreker juist om de goed doordachte ideeën en onderbouwde verhalen. Bommen onder het WTC zijn slechte onderbouwing, als je begrijpt wat ik bedoel…

 16. Ik heb vrijwel alles wat er rond 9/11 is gezegd en geschreven gelezen gezien en geverifieerd. De gehele waarheid stinkt nog veel harder dan je durft te vermoeden. Dit verhaal geeft redelijk weer wat echt de bedoeling was:http://zaplog.nl/zaplog/article/9_11_mislukte_staatsgreep_en_geslaagde_mindfuck
  En wie het niet geloven wil of kan. ONDERZOEK HET ZELF!!! Kijk en vergelijk. Wie of welk bewijs gelooft u? Miljoenen gingen u voor. Jammer is het, dat mensen die het hele verhaal rond krijgen telkens geheel onverwacht overlijden…
  Vrijsprekert uw toon bevalt mij wel.
  3maal hoera voor onze moedige vrijsprekert!

Comments are closed.