De Vrijspreker propageert individuele vrijheid, en staat daarin gelukkig niet alleen. Het concept als zodanig zit helaas niet echt ingebakken in de hoofden van mensen van de Oude Wereld, zoals de EU door neo-cons in de VS wordt betiteld. Dezelfde neo-cons (in eendracht met de Dhimmycraten) doen in de VS hun best om daar de individuele vrijheid, verankerd in de Constitution en de Bill of Rights, in te perken. Ze zijn daarom geen haar beter dan de machthebbers in Brussel. Te hopen valt, dat ideeen zoals die van presidentskandidaat Ron Paul voldoende mensen in de VS wakker schudden zodat men daar niet nog verder van de weg afraakt.

Meer bezorgd moet men zich dus maken om de EU, waar het veel slechter is gesteld met de individuele vrijheid. Om te zien waar afbraak van individuele vrijheid toe leidt, hoeven we niet zover in de geschiedenis terug te gaan. De opkomst en het verval van de USSR staat model voor hetgeen uiteindelijk ook in de EU en de VS zal gebeuren, aangenomen dat de collectivistische trends zich doorzetten. Het is daarom goed dat er mensen zoals Vladimir Bukovsky zijn, die deze geschiedenis heeft meegemaakt. Hij waarschuwt voor de gevaarlijke situatie waarin we ons nu bevinden.

Vladimir Bukovsky, een belangrijke Soviet dissident die sinds 1976 in Cambridge (VK) leeft na door de Sovietunie te zijn uitgespuugd wegens zijn afwijkende mening, heeft vele jaren doorgebracht in strafkampen en psychiatrische inrichtingen als ‘dank’ voor zijn afwijkende mening en het verdedigen van de rechten van het individu. Hij besteedt thans zijn tijd onder andere aan het onder de aandacht brengen van de overeenkomsten tussen het geimplodeerde communistische Sovietsysteem en de in aanbouw zijnde EU superstaat.

In deze korte video legt hij uit wat volgens hem de overeenkomsten zijn tussen de Sovietunie en de EU:

-in de SU hadden 15 ongekozen mensen die geen verantwoording schuldig waren aan wie dan ook, het voor het zeggen. In de EU zijn dat er 24.

-het ‘parlement’ in de SU nam zonder enig commentaar belissingen van het Politburo aan. In de EU worden zonder commentaar voorgekookte beslissingen van ambtenaren aangenomen door een ‘parlement’ dat bestaat uit mensen die allerlei privileges hebben, zoals immuniteit van rechtsvervolging, belastingvrije salarissen en -vergoedingen, stafmedewerkers etc. Net als in de SU.

-de SU is ontstaan door onderdrukking en militair ingrijpen; de EU is ontstaan door onder dwang beslissingen te forceren door bijvoorbeeld met economische maatregelen te dreigen.

-de continue geografische uitbreiding van de SU leidde uiteindelijk tot de ineenstorting daarvan; ook de EU breidt zich constant uit en zal uiteindelijk instorten.

-het doel van de SU was het doen ontstaan van een nieuwe entiteit: ‘Soviets’: inwoners van de Soviet unie. Geen woord meer over nationaliteit, etnischiteit en tradities. Hetzelfde is waar voor de EU: je mag niet meer Duits, Nederlands, Frans, of Engels zijn, Men wil dat je Europeaan bent. Nationale gevoelens worden onderdrukt en men wordt geacht te leven als een multi-nationale samenleving waarin iedereen gelijk is. Na een bestaan van 73 jaar was er in de SU sprake van meer etnische conflicten dan waar dan ook ter wereld. Over een tijd ook in toenemende mate in uw buurt te ervaren.

-het doel van de SU was het vernietigen van de natie-staat. Idem bij de EU.

-in de SU was er sprake van corruptie van hoog tot laag. Idem bij de EU.

-klokkenluiders werden gemuilkorfd dan wel gestraft. Idem bij de EU.

-de SU kende de goelag, oftewel het “Hoofddirectoraat voor opvoedings- en werkkampen”; Mensen met een afwijkende mening werden onvrijwillig te werk gesteld om in een gezonde omgeving tot andere gedachten te komen, die meer in lijn met die van de heersers waren; e.e.a. met meer dan 10 miljoen doden tot gevolg. De EU kent een intellectuele goelag, ‘politieke correctheid’. Mensen die zich uitspreken over onderwerpen als ras, geloof, geaardheid of geslacht en daarin een afwijkende, niet goedgekeurde mening openbaren, krijgen te maken met justitie. Het begin van de daadwerkelijke Europese goelag een het einde van de vrije meningsuiting.

-in de SU werd men gefopt door te stellen dat een federale staat nodig was om vrede te handhaven. Idem in de EU.

-al met al is de EU oude wijn in een nieuwe zak. En evenals bij de SU is het verval ingebakken in de structuur, omdat deze ingaat tegen de menselijke neiging om niet onderdrukt te willen worden. Helaas zal het uiteenvallen gepaard gaan met grote economische- en etnische problemen.

-het systeem in de SU was incapabel tot hervorming. Hetzelfde is het geval bij de EU.

Het alternatief om door twee dozijn zelfbenoemde- en niet tot verantwoording te roepen machthebbers te worden overheerst, is onafhankelijkheid. We hoeven hetgeen voor ons is gepland niet te accepteren! Ten slotte is ons nooit gevraagd om onze toestemming, sterker nog, de voorgestelde grondwet van de EU is per referendum afgewezen door de nederlandse bevolking.

Bukovsky heeft in onze toekomst geleefd, en het is geeindigd in een drama. Help mee om er voor te zorgen dat de geschiedenis zich niet herhaalt door Nederland uit de EU te halen. De petitie voor een nieuw referendum kan HIER ondertekend worden !

Zie ook:
Wikipedia over Bukovsky
VS artikel ‘naar een totalitair Europa’
VS artikel ‘uittreden uit de eu nadelig voor ons?’
Wikipedia over goelag

22 REACTIES

 1. Wat ik nog mis in bovenstaand rijtje is de overeenkomst tussen het ‘multiculturalisme’ en het ‘marxisme-leninisme’; de officiele staatsreligie die iedereen op school moe(s)t leren.

  Een ander interessant aspect van de EU is het beleid om overal even *hoge* belastingen in te voeren. Met name Zwitserland wordt er mee lastig gevallen. Gelukkig heeft de EU er wel voor gezorgd dat mobiel bellen in het buitenland goedkoper wordt, want anders is het leven voor de inwoners zo duur…

 2. WAT is nu de echte truc waardoor de politici het volk al weer lijmen om accoord te gaan met de EU-grondwet die nu verdrag HEET?

  Het moet toch iedereen duidelijk zijn dat ze nu bezig zijn om dat in te voeren ondanks dat de bevolking het in het referendum heeft afgekeurd.
  Zeker voor 96 % afgekeurd. Zie artikel
  "Bewijs dat Balkenende en trawnten ons belazeren".
  http://www.vrijspreker.nl/v

 3. DIT BELANGRIJK ARTILEL staat ook op NUjij.
  U kunt er daar op stemmen en het daardoor meer gewicht geven. Een klein actief handelingetje ten behoeve van uw eigen vrijheid! Zie:
  http://www.nujij.nl/de-eu–

  P.S. Ook met de twee voorgaande Vrijspreker stukjes kan dat.

 4. Tijd om te beseffen dat:

  1. In Nederland de bevolking het nog NOOIT ergens over te zeggen hebben gehad … (omdat de uitdrukking "parlementaire democratie" zuiver een Madison Avenue marketing slogan en inventie is).

  2. Nederland een achterhaalde feodale MONARCHIE is met een daartoe ONDERGESCHIKT machtsstructuur.

  3. DE machthebbers WETEN dat Nederland als zelfstandig land eenvoudig bankrupt zal geraken omdat het veel meeeer uitgeeft dan het binnehaalt. Zodat men zich bij een grotere winkelketen wenst aan te sluiten om het uiteindelijke faillisement zo veel mogelijk uit te stellen …. Want dat ooook de EU het hooguit een 50 jaar zal kunnen uitzingen staat nu al vast …

 5. Prima artikel. Grand chapeau voor Bukovski, die de euvele moed heeft te blijven waarschuwen tegen het collectivisme/corporatisme.

 6. Toch wel leuk, dat nujij.nl
  Even wat reakties op een rij, je weet maar nooit wanner de man met de censuur-zeis toeslaat 😉
  http://www.nujij.nl/de-eu–
  —————————————-
  "Het Europarlement wordt direct gekozen, als ik het goed begrijpt staat hier dat dat niet zo is.. ?"

  Waar kies je dan precies op ?
  Wie kies je precies ?
  Welke en hoeveel invloed hebben ze?
  Wat zie je terug van je eigen individuele wensen in het beleid van de EU ?
  Wie verzint eigenlijk de ruim 8000 nieuwe regels die die idioten in Brussel elk jaar uit de duim zuigen ?
  Weet je dat de maandelijkse verhuizing van Straatsburg naar Brussel van die onschendbare profiteurs 100 miljoen (!!!) Euri’s per jaar kost ??
  Weet je hoeveel MILJARD euri’s er per jaar naar Noordafrikaanse islamitische landen gaat ?

  Waarom accepteert men überhaupt dat DAAR het geld met BAKKEN over de balk wordt gesmeten, terwijl je in Medeland door Koos Spee achterna gezeten wordt om je extra geld afhandig te maken voor dingen die zogenaamd strafbaar zijn maar die geen gevolgen hebben voor anderen ? (de zogenaamde slachtofferloze misdaden).

  Weet je dat NL er na die fantastisch geslaagde actie van Bakellende en Zalm om minder bij te gaan dragen aan de EU, Nederland er NETTO 1 miljard op ACHTERUIT is gegaan ???

  Wakker worden, hoogste tijd !

  Zum Kotzen, dat is het.
  —————————————-
  @ herky_130:

  wat betreft de gebiedsuitbreiding van de voormalige USSR zou ik je aan willen bevelen om de geschiedenisboeken er op na te slaan. Op Wikipedia kun je ook de nodige info krijgen. Zo zul je kunnen lezen dat tegen het einde van WO-II diverse naties op werden geslokt, zoals bijvoorbeeld Tuva
  http://nl.wikipedia.org/wik

  Lees ook dit bijvoorbeeld: http://www.worldwar2.nl/doc

  "de Baltische staten Finland (echter met veel tegenstand), Estland, Litouwen en Letland kwamen in de Sovjet-sfeer, evenals delen van Roemenië. Hiermee herstelde de Sovjet-Unie in belangrijke mate de grenzen van het tsaristische Rusland gedurende de 19e eeuw. Daarvoor waren de meeste van die gebieden nooit onderdeel geweest van het tsaristische Rusland. De gebieden die de Sovjet-Unie aan het eind van de Eerste Wereldoorlog aan Duitsland had moeten afstaan en bij de vrede van Versailles aan Polen werden toegewezen, werden opnieuw door de Sovjet-Unie geannexeerd."

  Vergelijk dit met hoe de EU haar invloedssferen aan het vergroten is door bijvoorbeeld de Noordafrikaanse landen met geld in te pakken en quasi te annexeren !
  —————————————-
  @patakaan: van dat opbouwen komt sowieso niks terecht omdat er niks op te bouwen valt ! Het WERKELIJKE probleem is niet opgelost, en krijg je ook niet opgelost ook al maak je er een grote glasvlakte van ! De problemen ter plaatse kunnen alleen door de mensen ZELF worden aangepakt, als ze dat WILLEN. En zo lang dat NIET het geval is, heeft hulp al geen enkele zin, nog afgezien van mijn mening dat iedereen zijn eigen broek op dient te houden; eventuele hulp die zinvollerwijze gegeven kan worden zal door de markt moeten worden opgelost, als zijnde op basis van commerciele argumenten en op basis van wederzijdse vrijwilligheid. Zolang een overheid zich daarmee bemoeit, kan daar überhaupt al geen sprake van zijn !! Het enige waar het om draait, is om de oorlogsmachine op gang te houden en de mensen (in dit geval in Nederland) nog meer centen uit de zak te kloppen voor overbodig oorlogstuig. Ondertussen gaan dezelfde mensen in Nederland gebukt onder zware lasten en regelgeving, en kunnen nog maar weinig mensen rondkomen van één salaris..

  Opbouwen ? Afbreken. En wel de Nederlandse overheid, in een zo snel mogelijk tempo. Uitvreters en charlatans zoals ”zeven-en-een-halve-ton” Koenders en Havanna-aan-de-Waal-dictator annex "doe nog maar een rondje dan" Guusje, die in het voetspoor van zelfverrijker Wim Kok de hoogste toeter blazen, dienen los gelaten te worden in de WERKELIJKE maatschappij, daar waar de CENTEN daadwerkelijk verdiend worden, en niet OPGEMAAKT zonder ook maar énige verantwoording te hoeven af te leggen zoals dat bij de roverheid gangbaar is.
  —————————————-

 7. @Vrijspreker:
  "Wat stel je voor?
  Wat is het eerste en belangrijkste punt om aan te pakken?"

  Tsja, "de zaak" platleggen in Den Haag zou wel wat zijn. Of linkse taktieken bezigen, zoals vastketenen aan objecten, verkeer platgooien, panden kraken, uiteraard alléén als het objecten betreft die in handen dan wel in gebruik zijn van bekende charlatans zoals Kok, Lubbers c.s. Uitdaging is wel om de pers er bij te krijgen; die zijn er als de kippen bij om linkse manifestaties te verslaan, met dit soort acties heb ik m’n twijfel. Gelukkig is er nog Internet, dus zelf op laten nemen is een optie.

  Advertenties zetten in kranten en op internet, huis-aan-huis blaadjes, congressen organiseren, keurmerk voor politici die de persoonlijke vrijheid hoog in het vaandel hebben staan, joe neem it. Geld is belangrijk, dus werving van fondsen ook. Op websites die de individuele vrijheid voorstaan de mogelijkheid om donaties te doen maken (PayPal bijv.). Stichting oprichten, dan wel een bestaande oppoetsen. Zo maar een paar ideeen.

  Het belangrijkste punt om aan te pakken is mensen wakker schudden. Te veel mensen hebben ab-so-luut niet in de gaten wat er zich allemaal over hun hoofd maar wel gefinancierd uit hun zak plaatsvindt. De kop in het zand steken gebeurt niet, de fiscus kent geen pardon. De overheid MOET een flink aantal koppen kleiner gemaakt worden en geminimaliseerd worden tot wat het behoort te zijn: een ONDERHEID die er is VOOR de mensen, niet zoals nu waar je bij de gratie van de overheid binnen bepaalde door deze overheid bepaalde grenzen nog wat mag aanfrutten.

  Ik hoop dat je hier wat inspiratie van op hebt gedaan !

  Kortom: hoogste tijd om de handen uit de mouwen te steken !!
  —————————————-

 8. [6]
  Inderdaad, SpyNose. Ik wilde eigenlijk gisteren over wat anders schrijven, toen ik zijn videoclip tegen kwam. Over iemand die het allemaal al een keer heeft meegemaakt, er tegen gestreden heeft met grote persoonlijke risico’s, het er gelukkig heel heeft afgebracht en vervolgens zijn nieuwe vaderland als provincie van de EUSSR ten onder ziet gaan aan een herhaling van de geschiedenis, desondanks TOCH nog de euvele moed op kan brengen om ook hier weer tegen te hoop te lopen, kun je niet alleen moeilijk het tegendeel beweren zonder het droog te houden, maar voor een dergelijk persoon kun je ook niet anders dan diep respect hebben. Waarvan akte.

 9. Opmerking van Ollie24:
  Ik pleit voor samenwerking. Ik pleit voor een sterk EU en een EU met genoeg democratie om van binnen uit te veranderen (tja, die tekst zoals in de verworpen grondwet stond). Ik vind ook dat we als Nederland moeten stoppen met die kinderachtige flauwekul. We kunnen het niet alleen. EU heeft Nederland nodig en Nederland heeft de EU nodig. We zijn hard bezig onze eigen glazen in te gooien.

  —————————————-
  Even kort een reaktie op Ollie24:
  Pleiten voor de EU is pleiten voor een nieuwe vorm van communisme. Gezien de ervaringen uit het verleden kan ik je dus nu al vertellen, dat de garanties in de toekomst voor veel ellende er ligt. Denk aan grote aantallen slachtoffers wegens allerlei zaken die mis gaan omdat zaken centraal aangestuurd worden.

  Keren we het even om: wat heeft Nederland te vrezen als zij uit de EU treedt ? Dat het achterland geen zaken meer met NL wil doen ? Dacht het wel, men KAN niet zonder de Rotterdamse haven. Of moeten we vrezen voor een militaire inval van het thans in aanbouw zijnde snelle interventieleger van de EU? Is dat een goede reden om niet uit de EU te stappen ? Dacht het niet !
  Ik pleit voor de TOTALE afschaffing van de EU om een einde te maken aan vriendjespolitiek, en vooral om een einde te maken aan de mogelijkheid voor politici om de overtreffende trap van zelfverrijking en machtsgeilheid te kunnen bereiken. Dat hoeft echter zoals hierboven aangegeven niet te betekenen dat NL geen handel meer kan drijven met landen die níet zo slim zijn om uit de EU te stappen. Er is niks tegen het aangaan van vrijhandelsverdragen. Het zal NL een bult belastingcenten schelen, die nu o.a. besteed worden aan die patjepeeers van het EU parlement, de ontelbare ambtenaren die jaar na jaar niet in staat zijn om hun jaarrekening goedgekeurd te krijgen (n.b. als je dat als bedrijf flikt, maken dezelfde mensen je kapot !!!!) en om de deur wagenwijd open te zetten voor plofkippen uit Noord-Afrika, die met alle soorten van genoegen als een stelletje hersenlozen de wil van de profeet op willen volgen. Jawel, je leest het goed, aan mij is politieke correctheid, mede gestimuleerd door die fantastische EU van je, niet besteed. Er is NIETS van het kleine gedeelte van de EU dat positief voor NL uitwerkt dat niet ook op een andere manier opgelost kan worden. EN er is geen ENKELE reden om trots te zijn op Nederland als provincie van de EU, waar men in dat geval nog geen 2% in te melk te brokken heeft en netjes naar landen als Duitsland, Frankrijk, Polen en in de toekomst Turkije moet luisteren. Helaas is hielen likken en naar beneden trappen tot hoge kunst verheven in Den Haag. En dat gedonder moet eindelijk eens ophouden !!

 10. SUCCES.
  Dit Vrijsprekerstuk van Andre is een groot succes.
  Het staat op de TWEEDE plek van misschien 300+ artikelen op NUjij.

  Wat belangrijk is dat er nu ook nieuwe mensen met libertarische voorstellen komen.

  Ik zou zeggen "die MOETEN we oppikken en op door gaan!" (al moet niemand natuurlijk iets.
  De vraag is hoe kan /wil iemand iets oppakken?

 11. "De vraag is hoe kan / wil iemand iets oppakken?"

  Ik schrijf ook mee op nujij.nl

  En daar opperde ik het idee al om een krant uit te brengen.

  Om verandering ergens te weeg te brengen, moeten eerst voldoende mensen op de hoogte zijn van het gesjoemel. Met een paar duizend man lachen ze je uit in Den Haag.

  Twee dingen die ik mij afvraag:

  1. Is een gratis krant uitbrengen financieel haalbaar?

  2. Zijn er genoeg mensen te mobiliseren om deze krant vrijwillig te verspreiden?

  1. 50.000 kranten moet 5.000 Etjes kosten.

  Is dat met advertenties haalbaar?

  2. Zijn er genoeg mensen die kunnen verspreiden? Ik wil zeker wel verspreiden. Ik woon op 5 minuten van Rotterdam CS, dus dat is wel ok.
  Kunnen we SP-ers optrommelen die ook de EU haten, en ze zijn erg activistisch.

  Probleempje: ik weet niet of vrijsprekers en SP-ers samen een krant uit kunnen brengen. De ene groep heeft het nou niet echt op vrijheden, terwijl de andere groep dat juist heel sterk heeft.

  Of je zou met een klein aantal kranten moeten beginnen, en hopen dat er snel, veel mensen bij je aansluiten…
  Een voordeel: tekst is er genoeg…..

 12. En dit dan:

  Food for thought:

  van http://www.telegraph.co.uk/

  Switzerland has a similar relationship already and a recent report from the Swiss Federal Government shows just how cost-effective it is¹. According to their estimates, the EU will cost about SFr550m (£232m) a year for the period 2007-13.

  If they were a member of the European Economic Area (EEA), as Norway is and which involves membership of the single market, the annual costs could rise to well over SFr700m annually. But if they joined the EU, Switzerland’s net contributions could jump to SFr3.4bn annually and their gross contributions to SFr4.9bn.

  Full EU membership would cost more than six times as much as their current relationship in net terms and nearly nine times as much in gross terms. It is hardly surprising the report concludes that Switzerland’s interests are best served by developing the current relationship.

  Een duidelijker case voor afschaffing van het EU lidmatschap van de bananenmonarchie Medeland is er niet !!

 13. [15]

  Het moge duidelijk zijn, dat uitsluitend de Haagse politieke incrowd een interesse heeft bij de instandhouding van het Europese empire. Over de rug van de onderdanen, betaald door de onderdanen. Een simpele vergelijking van de kosten legt het hele verhaal bloot; men hoeft niet per sé een raketgeleerde te zijn om e.e.a. te doorzien. Dat de politieke incrowd in Den Haag dit niet graag aan de grote klok wil hangen, moge duidelijk zijn. Omdat ze daar ook allesbehalve raketgeleerden zijn, vermoed ik dat ze dit ook wel weten. Het zijn staatsvijanden, hoogverraders, dieven en charlatans.

 14. [16] Andre,
  Het stuk staat nu bovenaan op Nujij met 29 stemmen.
  Misschien wil PVV een balletje opgooien bij het Centraal Planbureau om ook zo’n rapport voor Nederland te maken ?

 15. Het is al duizenden jaren bekend dat als mensen iets willen bereiken ze moeten samenwerken met anderen. Dat geldt in een bedrijf, in een vereniging en vooral ook in de politiek. Dat geldt dus ook in een stad, in een provincie, in een land, in Europa en in de wereld. Als de Nederlandes steden en provincies in het verleden niet hadden samengewerkt, had Nederland nooit bestaan. Om samenwerking mogelijk te maken is een coördinerend orgaan nodig. In een bedrijf is dat het management. In Nederland is dat onze (getrapt) democratisch gekozen regering en de deze ondersteunende burocratie. Samenwerking in Europa is nodig om de bedreigingen van andere grote machten in de wereld de baas te kunnen. Ook voor die samenwerking is een coördinerend orgaan nodig. Het gelijkstellen van de democratisch geleide samenwerking in Europa met het despotische systeem van het communisme (met zijn miljoenen slachtoffers) in de voormalige Sovjetstaat is kinderachtig en kortzichtig. Ik geef toe, Europa mag best nog wat democratischer en efficienter. Daar moeten we naar blijven streven. Maar het zal altijd mensenwerk blijven. Er zullen dus naast hardwerkende en hoogstaande politici en ambtenaren ook profiteurs zijn en luilakken. Maar Europa daarom in de prullebak gooien is niet de weg die we moeten gaan. Er wordt wel gewezen op het succes van Noorwegen en Zwitserland, maar dat succes was er nooit geweest als ze niet zouden grenzen aan een krachtig Europa.

 16. [18]
  Laurens,

  Er zit een verschil tussen samenwerking en onderwerping. Het is wellicht in jouw belang om samen met je buurman een pact te sluiten om je te verdedigen tegen buitenstaanders, om samen af te spreken hoe je eventuele onderlinge conflicten oplost, onder welke omstandigheden je elkaar wel of niet helpt, en dat je vrij met elkaar kunt handelen.

  Maar het wordt aanzienlijk twijfelachtiger als jij samen met 2 buurmannen een systeem afspreekt, waarbij 2 mensen willekeurig kunnen bepalen wat de 3de persoon moet doen. En als dat systeem dan ook nog eens geen mogelijkheid heeft om eruit te stappen, en zelfs de kinderen van jullie drieën gaat dwingen om ook deel te nemen in dit "democratisch" proces waar zij nooit voor gekozen hebben, wordt het ronduit misdadig. Denk je eens in wat je van een bedrijf zou vinden dat mensen zo’n wurgcontract zonder ontsnappingsclausule aanbiedt, laat staan opdringt.

  Zolang de personen die geen deel willen uitmaken van zo’n systeem, zich daaraan kunnen ontrekken door hun eigen stukje grond onafhankelijk te verklaren en een vrije doortocht te bedingen, zodat zij altijd op z’n minst toegang blijven houden tot de andere personen die niet willen deelnemen aan dit systeem en vrij kunnen handelen met elkaar, is het een kwestie van keus of je eraan deelneemt of niet.

  Maar wat de EU doet is sluipenderwijs iedere uitwijkmogelijk, iedere keuze om niet te gehoorzamen aan de centrale "democratische" besluiten, en iedere fysieke uitwijkmogelijkheid in de vorm van onafhankelijke gebieden te elimineren, door die gebieden en bevoegdheden op te slokken. Ironisch genoeg is de EU (terecht) een groot tegenstander van monopolies van bedrijven, omdat deze vrije keus van de burger en consument kunnen verhinderen. Ze geeft hierbij echter niet de burger de keus om voor een ander systeem te kiezen, en maakt zichzelf schuldig aan monopolievorming. Nu kun je een monopolie van een bedrijf nog omzeilen door een concurrent te beginnen, of door simpelweg niet te kopen wat ze bieden. Maar de "overheid" (die buurmannen die wel even zullen vertellen wat je met je leven moet doen en laten), heeft eerst op lokaal niveau, toen nationaal, en nu internationaal in de vorm van de EU (en in mindere mate de VN) zichzelf een monopolie verschaft op één van de meest essentiële producten die een mens nodig heeft, en waarvoor geen alternatief bestaat: de soevereiniteit om te bepalen wat iedereen met zijn eigen leven mag doen.

  Lijkt dat je nu werkelijk een gezonde ontwikkeling?

 17. [19]
  Nog afgezien van het feit dat het vrij schijnheilig is van de EU om aan de ene kant de "vrije keus" van de burger te willen garanderen door monopolies te bestrijden, maar aan de andere kant zich het "recht" aanmatigt om te bepalen wat die keuzes mogen zijn.

 18. [20]
  Precies. We hebben het over een SCHIJNvrijheid die zich langzamerhand in steeds meer schijn en steeds minder vrijheid vertaalt.

  [19]
  "Zolang de personen die geen deel willen uitmaken van zo’n systeem, zich daaraan kunnen ontrekken door hun eigen stukje grond onafhankelijk te verklaren en een vrije doortocht te bedingen, zodat zij altijd op z’n minst toegang blijven houden tot de andere personen die niet willen deelnemen aan dit systeem en vrij kunnen handelen met elkaar, is het een kwestie van keus of je eraan deelneemt of niet."

  En DAAR zit ‘m nu net de kneep !!
  Gezien de Medelandse cultuur om de dominee uit te hangen, een ander te vertellen wat hij moet doen en een ander zijn eigen succes te misgunnen (ook wel bekend als ‘champignonmentaliteit’) zal de gewenste vrijhandelszone er wel niet in zitten voorlopig. Want regels zijn regels ten slotte, of je er voor gekozen hebt of niet..

 19. [21]
  Andre,

  Inderdaad. Maar uit nieuwsgierigheid: waar komt de uitdrukking van een "champignonmentaliteit" vandaan?

Comments are closed.