Ooh, ooh, ooh, wat zijn we verbijsterd nu blijkt dat het rooie zakkenvullen niet alleen op lokaal niveau (PvdA Amsterdam-Zuidoost) plaatsvindt maar ook in de hoogste regionen. Door … de PvdA-minister van ontwikkelingshulp Bert Koenders.

Die 750.000 euro die hij aan zijn eigen achterban heeft ‘geschonken’ zijn waarschijnlijk pinuts bij wat er gaat gebeuren – of reeds is gebeurd met Koenders 50 miljoen euro voor ‘goede’ ideeen.

Want uit het antwoord van Koenders op de door Kathleen Ferrier (CDA) gestelde vraag:
‘Uit welke post op de begroting wordt de door u beschikbaar gestelde €50 mln ter ondersteuning van plannen en initiatieven om een bijdrage te leveren aan het behalen van de millennium doelstellingen gehaald?’ blijkt het volgende:

‘Het beschikbaar gestelde bedrag van 50 miljoen euro zal vooralsnog onder artikel 5.6 van de begroting worden opgenomen. Onder dit artikel wordt participatie van het maatschappelijk middenveld gefinancierd’, aldus het antwoord van Koenders.

Juist ja, ‘het maatschappelijk middenveld’, maar wie of wat is dat maatschappelijk middenveld?

Laten we even terug gaan naar 14 april 2007 toen Koenders een lezing gaf tijdens de jaarlijkse Afrikadag 2007. Deze dag was georganiseerd door een belangrijke schakel binnen het ‘maatschappelijke middenveld’, zijn oude werkgever de Evert Vermeer Stichting (EVS).

De EVS functioneert niet alleen al jaren als denktank voor de PvdA maar is ook een soort platform voor andere organisaties waaronder: de Novib, Cordaid, Hivos, ICCO of NCDO.

Meneer Koenders liet er geen gras over groeien en maakte meteen bekend voor wie en waarom hij minister van ontwikkelingssamenwerking was.

‘Voor mij is het echt fantastisch om vanmorgen hier te zijn, en dat zeg ik niet zomaar, want dit is “home sweet home”. Dit is mijn thuisbasis, mijn plek (PS: begin jaren negentig was hij er bestuurslid). Een plek met echte nestgeur. Hier bij de EVS heb ik van velen van u, vandaag in groten getale aanwezig, geleerd over internationale solidariteit en samenwerking. En ik ben dus ook ongelofelijk trots dat ik namens u, nu straks, als minister voor Ontwikkelingssamenwerking aan het werk kan gaan.’
Koenders hoopte voor de EVS de stem te zijn in het Nederlandse bestuur en steunde iedereen die zich verzette tegen een wereld van perverse globalisering.

Hij beloofde de EVS dat hij in juni terug zou komen om met hen te spreken over zijn conclusies en over het beleid dat het kabinet ging voeren om die wereldwijde armoede te helpen bestrijden. Aan hen – de EVS en achterban – zou hij als eerste de beleidslijnen voorleggen.

Volgens Koenders had hij hen meer dan ooit is nodig om als minister voor Ontwikkelingssamenwerking leiding te geven aan een alliantie van mensen die de Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen echt in 2015 willen halen.

Ach, 50 miljoen euro, waar hebben we het over? Het zijn immers maar pinuts vergeleken bij de € 5,7 miljard die uit de periode 1993 tot en met 2006 open staan bij het ministerie van Koenders. Het ministerie heeft geen informatie over de reden waarom deze niet verantwoord zijn omdat niet bekend is waaraan het geld precies is besteed.

Hallo Nederland, slaap maar lekker verder. Uw geld wordt goed besteed.

Ingezonden door Peter Siebelt, Loosdrecht 30 juli, 2007
—————————————————————————
RED: Interessant in dit verband is ook te lezen: Minister Koenders heeft de schijn tegen:
www.elsevier.nl/opinie/comm…
En overigens blijven wij van mening dat de hele ontwikkelingshulp van belastinggelden moet worden afgeschaft.

17 REACTIES

 1. Overigens ben ik van mening dat alle subsidies moeten worden afgeschaft.

 2. Koenders was(is?) ook een van de bezoekers van de streng besloten Bilderbergclub.
  Wat zal daar allemaal "democratisch" worden bekokstoofd ?

 3. Hier blijkt ook weer duidelijk waarom Koenders (ik vind nog steeds dat zijn kop en gedrag veel op die en dat van Kok lijken) zich zo graag voor het karretje van Melkert liet spannen om Wolfowitz beentje te lichten: dit soort corrupte types wordt teveel belemmerd als er iemand toezicht houdt op resultaten!

  Ik zou zeggen: meteen terugstorten dat geld, de betrokkenen op staande voet ontslaan (geen wachtgeld, dus), en voor de rechter brengen. Maar dat zal wel weer teveel gevraagd zijn in deze bananenmonarchie. Inmiddels zijn er veel te veel chantabele types in ons ‘rechts’systeem die van alles van elkaar weten, waardoor iedereen lekker door kan blijven gaan met zakkenvullen.

 4. [3]
  Tegen beter weten in blijf ik me er over verbazen dat dit soort CHARLATANS zich ONGESTRAFT kunnen vergrijpen aan andersmans centen. Hoeven jij en ik niet te proberen !

 5. [3] ‘..dit soort corrupte types wordt teveel belemmerd als er iemand toezicht houdt op resultaten!’

  Ik hoop niet dat je hiermee de overheid bedoeld..

  Ontwikkelings samenwerking behoort tot de meest ‘veilige’ posten voor politici om veel geld weg te moffellen en gebruiken het dus ook als dusdanig.
  Ze schromen er niet voor om de media multifunctioneel in te zetten om hun doel te bereiken.. Al het geld verdwijnt in keurmerken e.a. via deze kanalen. Vraag je af WIE dit financieel ondersteund en er leiding over heeft en je hebt je antwoord, over toezicht gesproken..
  Terugstorten? Naar wie?
  Wake up!

  Ze hebben het al.

 6. "Ik hoop niet dat je hiermee de overheid bedoeld"

  Euhhh… Ja, die bedoel ik dus wel. Met die corrupte types dus, niet met de toezichthouder. Dat leek me duidelijk gezien de Wolfowitz link. Maar kennelijk heb je daar iets gemist.

  Wolfowitz is gewipt door Adje Melkert, omdat hij eiste dat men een kosten/baten verhouding kon laten zien van bestede ontwikkelingshulp. Voorheen werd uitsluitend gemeten in hoeveelheden weggepist geld, niet in het rendement daarvan. Toen Wolfie dat beleid wilde veranderen en op resultaten wilde gaan afrekenen moest-ie weg, want dan kwam de zakkenvullerij in gevaar.

  Dus heeft Adje een zorgvuldig een val uitgezet, en toen Bertje met zijn Europese collega’s in Washington was heeft men tijdens een door de taxpayer betaald copieus diner maar eens besproken hoe ze deze val konden laten dichtklappen. Vervolgens heeft Wijffels het genadeschot gegeven. Is geen Amerikaan aan te pas gekomen, allemaal PvdA/CDA incest, net als Balkie IV…

  Wolfie heeft niets fout gedaan, behalve een uitgekotste PvdA’er vertrouwen. Maar ik denk niet dat-ie de discussies tussen Melkert en Fortuyn aandachtig genoeg gevolgd heeft om te kunnen weten dat dat je dood kan worden.

 7. [6] ‘Euhhh… Ja, die bedoel ik dus wel. Met die corrupte types dus, niet met de toezichthouder. Dat leek me duidelijk gezien de Wolfowitz link. Maar kennelijk heb je daar iets gemist.’

  Ok, dat had ik idd niet goed begrepen.. ik ben het helemaal eens met je betoog, zo moet het zijn gegaan. Wie houd de hand boven Melkert’s hoofd in deze>?? We zullen zien.. -of niet-..

 8. [6] R.Hartman,
  Zo, zo. Verrassend. Mag Wolfowitz dan van geluk spreken, dat hij niet is omgelegd ?
  Is het toezicht op de Wereldbank een dirty double Dutch trick ?

 9. Die Melkert toch.

  Eerst Fortuyn afhouden van een grondige reorganisatie in Nederland en nu heeft hij een van de meest machtige neoconservatieven van de VS gevloerd.

  In die zin is Melkert wel geslaagd voor zijn examen ‘socialistisch onaantastbare’.

  De enige andere Nederlandse socialist die een Amerikaanse politicus <i>zó</i> voor de voeten liep, was Joop Den Uyl toen hij Henry Kissinger – onvrijwillig voor de goede orde – op een college internationaal recht trakteerde. Staat zelfs in Kissinger’s memoires(!).

 10. [2] Dat Koenders bij de bilderbergers op bezoek was…Daar zie je dus NU de resultaten van??!

 11. [8] "Mag Wolfowitz dan van geluk spreken, dat hij niet is omgelegd"

  Ik denk dat dat meevalt, omdat het ‘alleen’ maar om geld ging. Bij Fortuyn was er nog iets meer aan de hand: het imminente failliet van links.

  Uiteraard was ‘de zwijgende meerderheid’ (daar is-ie weer) bij de Wereldbank niet ongelukkig met Melkert’s actie, want ook zij werden onder de nieuwe aanpak natuurlijk beperkt. Vette, belastingvrije salarissen, maar altijd rupsje nooitgenoeg…

 12. [1] SCHOKLAND – Minister Bert Koenders stelt voor vier jaar een pot geld beschikbaar van 50 miljoen euro om mensen met goede ideeën over het bereiken van de Millennium Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties op weg te helpen. Het ministerie kijkt dan mee hoe een idee gerealiseerd kan worden.
  Zij krijgen daarvoor geld uit het Schoklandfonds. Of een zorgverzekeringsfonds voor Afrika op te zetten met geld van SNS/REAAL en verzekeraars Achmea en Aegon, een initiatief van onder anderen aids-onderzoeker Joep Lange van het Academisch Medisch Centrum.

  Philips International wil samen met Koenders 10 miljoen mensen in steden en op het platteland van veilige, moderne energie voorzien. Iedereen kan echter een bijdrage leveren, benadrukte minister Koenders.
  ———————————————
  Geweldig, heerlijk
  Marco Borsato en andere artiesten traden gratis op om deze morele hogere doelen kracht bij te zetten. Voor het helpen van de armen werkt immers alleen dwang van de minder armen, dat weet iedereen van zijn indoctrinatieklas. Diefstal van de belastingbetaler is geoorloofd om Afrika vooruit te helpen en de genoemde bedrijven kijken natuurlijk al reikhalzend uit naar de overheidsopdrachten die in het verschiet liggen. Het is namelijk veel eenvoudiger om op deze manier gloeilampen te verkopen dan in een vrijwillige transaktie met burgers. Voor dat de nederlander vrijwillig de buidel trekt, is namelijk onderzoek en ontwikkeling nodig en reklame en producten waar ze op zitten te wachten. Als je de overheid even vraagt om wat belastinggeld om de afrikanen straalkachels te verkopen, is goedkeuring van de burger niet meer belangrijk. De overheid laat hem/haar immers geen keuze, niet betalen en je gaat in het gevang, biedt je daar weerstand tegen, wordt je doodgeschoten. Niemand kijkt wat de gevolgen zijn voor de verstoring van de economie in Afrika als je daar een boer van het land haalt om gesubsidieerde Philips straalkachels te verkopen.
  Maar de overheid kan niet botweg geld stelen en aan Philips en Achmea geven. Voor mensen geweld tolereren moeten ze overtuigd worden van de morele noodzaak ervan. Hiervoor waren vroeger de priesters en is tegenwoordig de overheid. Die organiseert dan een evenment met Marco Borsato. Oh nee, ik was vergeten dat de overheid niet eens hun eigen politieuniformen kunnen naaien en daar de vrije markt voor nodig hebben. De politiek kan niets organiseren (wat een geruststellend idee), ook geen evenement, daar hebben ze een organisatiebureau voor nodig. Gelukkig heeft Koenders een paar vriendjes die dat wel regelen voor 750000 euro.
  Helaas liep het iets te veel in de kijker. Technish gesproken noem je dit fascisme, geweld van de overheid wordt gebruikt om geld van goedgelovige burgers naar grote bedrijven te sluizen.
  Zo ver staat de moderne sociaal democratie begripstechnisch niet af van Mussolini. De principes zijn hetzelfde, het enige verschil is dat nu niemand het doorheeft en de overmacht van de overheid zo groot, dat niemand ook maar zou proberen weerstand te bieden. Dit is pas echte anarchie. Dat terwijl de tegenstanders van markt anarchisme of libertarisme binnen 10 seconden weten dat dit niet zou werken, omdat er te grote machtsverschillen zouden ontstaan, of omdat de armen dan niet meer geholpen worden. hahahahaha, om je te bescheuren van het lachen, hahahahahahahaha, ze maken zich zorgen over machtsverschillen en de armen, hahahahaha, of omdat er zonder overheid geen onderwijs meer zou zijn en we allemaal dom worden, hahahahahaha: dom worden ?

 13. Koenders heeft een foutje gemaakt. Dat wordt vast een mooie "SORRY!" in september. Van sommige bronnen op het buitenhof hoor ik dat dit altijd gebeurt, zodra de PvdA aan de macht komt. Ik proefde nog wat oud zeer bij een vriendin: &#8220;Onder Paars 1 waren de hoofden van alle ministeries aan het eind allemaal van PvdA-huize. Nu doen ze het ook weer. De benoeming van de voorlichter van Bos als hoofd voorlichting op Financiën is een groffe&#8230;&#8221; Koenders ken ik niet goed, maar ik ga er niet voetstoots vanuit dat dit echt een beslissing uit zijn koker was. Hij is natuurlijk wel verantwoordelijk en het is in ieder geval laakbaar dat er op zijn ministerie blijkbaar een sfeer is ontstaan waarin dit als normaal wordt gezien.

  Interessant is hoe de andere partijen ermee omgaan. Het CDA wil een vrije markt. &#8220;Ook voor landbouwproducten?&#8221; vraag ik me dan af. In ieder geval wel voor dominees. De SP gebruikt harde woorden en beroept zich op de aanbestedingsregels van de vrije Europese markt. Ze komt hier natuurlijk wel mee weg, omdat mensen &#8220;vriendjespolitiek&#8221; en &#8220;arrogantie van de macht&#8221; lezen in het handelen van Koenders. Feitelijk gezien blijft het echter opmerkelijk. Als er één partij voor een geleide economie is dan is het de Socialistische. De laatste tijd wordt het bovendien steeds duidelijker dat de SP niet alleen graag de economie geleid ziet, maar ook de opinievorming. Als ik deze reactie nu eens post op janmarijnissen.nl&#8230;

 14. [13] "Als ik deze reactie nu eens post op janmarijnissen.nl&#8230;"

  Graag! DOEN!
  Verwijs ook naar de Vrijspreker en vraag om reactie.

 15. [14] Ik heb het gister op http://www.harryvanbommel.nl gezet, maar het staat er nu niet meer op zie ik. Zal wel off topic zijn. 😉 Minder netjes voor de partij die zich de "meest democratische" van Nederland noemt.

 16. [4] 750.000 euri voor een evenement voor 5000 mensen met gratis artiesten is een verrekte hoop geld, en ik vraag me serieus af in wiens zakken dat verdwenen is. Ik vrees dat het antwoord daarop Niet Nix is…

  Overigens ben ik niet de enige die dat bedrag exorbitant vindt: http://www.elsevier.nl/nieu

  Maar ook 550.000 euri kan ik niet goedkoop vinden.

 17. Vraagt hij zich wel eens af hoe het hier gaat met onze achterstand in verzorgingtehuizen en opvang demente bejaarden ? Kan hij beter nu wat aan doen , straks is er voor hem ook geen plaats als hij dement wordt, want dat gevoel krijg je wel bij zijn kortzichtigheid van geldverspillen !!

Comments are closed.