Onderwijsraad wil bonus voor beter onderwijs.
Minister Ronald Plasterk (Onderwijs) moet 150 miljoen euro extra inzetten voor opleidingen in het hoger onderwijs die het beter doen dan andere. Dat moet een prikkel zijn voor universiteiten en hogescholen om extra kwaliteit te leveren
Dat heeft de Onderwijsraad geadviseerd.
Die extra kwaliteit zou tot uitdrukking moeten komen in betere werkstukken van studenten of door de inzet van betere docenten.
Kwaliteit is momenteel geen factor bij de bekostiging van het hoger onderwijs, constateert de Onderwijsraad. Instellingen krijgen betaald op basis van het aantal studenten en het aantal afgestudeerden. Opleidingen moeten alleen aan basiskwaliteiten voldoen. Het huidige bekostigingssysteem bevat te weinig stimulans voor de instellingen om er een schepje bovenop te doen, concludeert de raad.
De bonus moet alleen gaan naar opleidingen die hebben aangetoond beter zijn, adviseert de raad. De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) moet de extra kwaliteit van de opleidingen beoordelen.
De NVAO bekijkt ook of opleidingen voldoen aan de minimale kwaliteiten.
Het vorige kabinet had om een advies gevraagd.
Aanleiding vormde de mogelijke invoering van de leerrechten. Daardoor zouden studenten invloed kunnen uitoefenen op de bekostiging van het onderwijs. Plasterk heeft duidelijk gemaakt niets te zien in het door voormalig staatssecretaris Mark Rutte ontworpen plan. De minister heeft aangekondigd met een nieuw bekostigingssysteem te komen.
Tot zover de media.

Dit is de zaak op zijn kop zetten.
Dit is tevens een prachtig voorbeeld hoe bureaucraten denken. Je hebt een probleem en dat probleem wordt automatisch opgelost als je er meer geld inpompt.
Het probleem is blijkbaar het ontbreken van extra kwaliteit. (Ik heb eerlijk gezegd geen idee van wat dit inhoudt.)
Laten we teruggaan naar de kern van de zaak. Het is momenteel dus zo dat kwaliteit geen factor is bij de bekostiging van het hoger onderwijs. Opleidingen moeten alleen aan basis- kwaliteiten voldoen, die zoals gewoonlijk door de overheid worden bepaald.
Dus logischerwijs zullen de hogescholen en universiteiten aan deze basiskwaliteiten voldoen, omdat ze anders in de problemen met de onderwijsinspectie zullen komen. Indien nu blijkt dat deze basiskwaliteiten niet voldoende zijn, (want waarom wil de Onderwijsraad dan extra kwaliteiten), waarom worden deze dan niet aangepast?
Met andere woorden, waarom wordt de lat niet hoger gelegd om te kunnen studeren.
De overheid heeft ten slotte geen enkel probleem om het bedrijfsleven (kwaliteit)normen op te leggen waaraan zij moet voldoen.
Door de kwaliteitseisen om te kunnen studeren hoger te stellen hoeft deze bonus variant niet bedacht worden.
Doordat er waarschijnlijk minder studenten of toekomstige studenten aan deze eisen zullen voldoen, betekent dat niet alleen een kostenbesparing, maar wordt het kwaliteitsniveau automatisch opgetrokken.
Privatiseren is natuurlijk de beste oplossing.

20 REACTIES

 1. Milton Friedman stelde al vast dat je op vier manieren geld uit kunt geven:
  1. je eigen geld aan jezelf
  2. je eigen geld aan iemand anders
  3. andermans geld aan jezelf
  4. andermans geld aan een ander
  Bij de 4e optie mag je verwachten dat dat met de nodige achteloosheid gebeurt. En da’s precies waar we het bij bestedingen van belastingcenten (= andermans centen) aan het onderwijssysteem hebben.
  Privatisering is het enige antwoord. Een overheid moet zich niet met onderwijs bemoeien.

  http://www.youtube.com/watc

 2. Bij privatisering bekruipt mij direkt het angstige idee van commersialisering.
  Bij commersialisering bekruipt mij ook het angstige idee van winst maken en verliesmakende posten elimineren.

  Met andere woorden; alleen die studierichtingen onderwijzen die de financierders nodig achten.
  Die financierders zullen voornamelijk uit het bedrijfsleven komen omdat die nu eenmaal de financiële middelen eerder tot hun beschikking hebben.
  Mogelijkerwijs intelligente studenten uit de lagere klasse van de samenleving zullen niet toegelaten kunnen worden doordat de commerciële studiekosten simpelweg te duur zijn.
  De financierders uit het bedrijfsleven vragen om studiekosten vergoeding zal een lachertje zijn doordat deze nu eenmaal niet graag het risico lopen geld te verliezen als één van "hun" studenten onverhoopt afhaakt.
  Mogelijkerwijs minder intelligente studenten vullen deze plekken op als de ouders/verzorgers van deze studenten uit de hogere klasse van de samenleving wél de commerciële studiekosten kunnen betalen.

  Het uiteindelijke resultaat zal leiden tot universiteiten vol koude kak en een leegloop van intelligentie uit Nederland.

  De vraag of het zal leiden tot verbetering van het kwaliteitsniveau zal pas over een aantal jaar na privatisering beantwoord kunnen worden, als er daadwerkelijk resultaten bekend zijn. Ik vermoed van niet.

 3. [2] "Bij privatisering bekruipt mij direkt het angstige idee van commersialisering. Bij commersialisering bekruipt mij ook het angstige idee van winst maken …."

  Dieter, dit lijkt op een angst voor de normale werkelijkheid.
  Ik ben er bijna van overtuigd dat je zelf, net als ieder ander mens, ook elke handeling uitvoert om "winst" te maken.
  Je koopt bvb niet iets om er slechter van te worden. Je doet het omdat je denkt "beter af" (=winst) te zijn met het product, dan met de centen in je beurs. Anders hield je het geld wel zelf.
  In een vrije samenleving is het voor iedereen voordelig als iedereen zoveel mogelijk winst maakt.
  Dit is ook op de rest van je punten toe te passen.

 4. [2] Die duidelijk een natuurlijke OOO is voor het met vangnetten bespannen verzorgingsmonarchie der Nederlanden.

  En waarom zou hier ook maar iemand een vak leren want dan zou INDERDAAD het land maar leeglopen …

  Doooorleren in de puuuur "intellectuele" weidse alfa-gamma weilanden, dat is pas goed voor dit steeds iets-voor-niets van de lucht levende Tokkievolkje.

 5. [2] Dieter, dat idee heb ik nou ook met brood. Toch, een dagelijkse levensbehoefte, en is het niet vreselijk dat zo iets gecommercialiseerd is? Al die reclame’s van de warme bakker, die tientallen plekken waar ik honderden soorten brood kan kopen, poeh, poeh.

  Overigens loopt hoogopgeleid Nederland nu juist massaal weg. Er is een emigratiegolf van jonge mensen opgang gekomen die zijn gelijke niet kent.

 6. [2] Dat hoeft niet. Er is door de vrije markt al een goede oplossing gevonden voor een vergelijkbaar probleem, namelijk in de proefsport. Topvoetballers vertegenwoordigen voor hun club een aanzienlijke investering. Door met transfersommen te werken verdienen clubs geld aan het opsporen en kweken van talent. Waarom zouden bedrijven geen studenten-in-spe kunnen sponsoren in ruil voor een deel van het inkomen?

 7. [6]
  Bah, slavendrijver. Dat riekt naar winst. Neeee, in plaats daarvan kun je beter een centraal gepland systeem hebben, bij voorkeur nog vanuit Brussel met input van de VN, van waaruit bepaald wordt hoeveel studenten er per richting opgeleid moeten worden. Je krijgt dan namelijk niet te maken met uitbuiters die een tekort in de markt willen opvullen met adequaat opgeleide mensen. Stel je voor zeg, dan zou het zomaar onaantrekkelijk kunnen worden om een geitenwollensokkenopleiding te gaan volgen die tot werkloosheid in de vorm van bijvoorbeeld een ambtenarenbestaan zou leiden. En zou de kwaliteit van zo’n opleiding zomaar ineens beter aansluiten bij de markt. Nee, da’s allemaal niks. Dat gaat niet werken, daar moet de roverheid zich mee bezig houden, anders gaat het niet goed. Stel je voor zeg, dat er ineens geen schreinend tekort (meer dan 1000..) aan goed opgeleide luchtvaart-technici in Nederland meer zou zijn.. Wat valt er dan nog te regelen door de raamambtenaartjes ? Niks toch ? Waardeloos, die zouden zomaar onnodig zijn en tot een kleinere overheid en minder belasting kunnen leiden. Bah. Zum Kotzen.

 8. [7] Inderdaad. Het is veel erger als 30% van je inkomen naar een privébedrijf gaat dat je studie betaalt dan als 60% van je inkomen naar de staat gaat, die je in ruil daarvoor bespioneert, betuttelt en onderdrukt. Dat nooit!

 9. [8]
  Dan bestaat er natuurlijk ook de optie dat ouders, niet gehinderd door hoge belastingdruk, de opleiding van hun kinderen financieren. En daarmede zelf kunnen bepalen wat het beste is voor hun kinderen !! Al weer zo’n verachtelijk idee. Keuzevrijheid sucks, big time.

 10. [9]

  En dan zitten de universiteiten inderdaad vol met "Cucchi’s" en staan de "parkings" vol met "beamers" en weer ander SUV gespuis vult de college zalen!

  Want een fabrieks arbeider die ongeschoold werk moet verrichten zal ondanks de utopische lastenverlichtingen geen universitaire opleiding kunnen betalen voor zijn kind.

  Je kan als ouder dan inderdaad prima zelf bepalen wat het beste is voor jou kind, als de financierder het er mee eens is.

  En stel je eens voor dat jou kind zijn toekomstdroom is om beeldend kunstenaar wil worden.
  Helaas, droom maar verder want jou droom sluit niet aan op de arbeidsmarkt dus is er geen opleiding meer voor.
  Wat valt er dan nog zelf te bepalen.
  That sucks even harder!

 11. [10] "En stel je eens voor dat jou kind zijn toekomstdroom is om beeldend kunstenaar wil worden."

  Inderdaad. Goede vraag.
  Stel mijn kind wil beeldend kunstenaar worden.
  Wat moet er dan gebeuren? Serieus!

  OF A. mijn kind en ik vinden wegen om dat in vrijwilligheid te bereiken.
  OF B. we zoeken een gemakkelijker weg en zorgen dat de roverheid jou dwingt om voldoende geld op tefel te legeen om mijn kind op te leiden tot formeel beeldend kunstenaar.

  Welk van de twee keuzes is moreel juist, A of B ?

 12. Dieter, waarom probeer je het niet in Noord-Korea ? Jij opteert immers voor een ineenschrompelende verliesdraaiende huishouding, waar het elk jaar minder wordt.
  Dat wordt straks Schraalhans bij jou thuis, als je nog aan afstuderen toekomt. En ik zou kinderen maar helemaal uit mijn hoofd zetten, als ik jou was.

 13. [10]
  "En dan zitten de universiteiten inderdaad vol met "Cucchi’s" en staan de "parkings" vol met "beamers" en weer ander SUV gespuis vult de college zalen!"

  Wat is daar op tegen ? Wat is er tegen dat iedereen op een hoger welvaartsplan leeft ?

  "Want een fabrieks arbeider die ongeschoold werk moet verrichten zal ondanks de utopische lastenverlichtingen geen universitaire opleiding kunnen betalen voor zijn kind."

  Juist deze categorie wordt het hardst getroffen door de roverheid. Of je 10k of 20k in de maand overhoudt, is niet zo boeiend, in beide gevallen leef je vet. Of je 1 dan wel 2k in de maand overhoudt, is echter wel een groot verschil, zeker als de kosten van scholing ook nog eens een keer lager zijn doordat de roverheid zich er niet mee bemoeit. Dat mes snijdt aan twee kanten !! In combinatie met bijv. wat Foob hierboven voor heeft gesteld (opleiding op kosten van een bedrijf), zijn de vooruitzichten heel wat beter dan in de huidige medelandse situatie, die alleen leidt tot verschraling en verdomming. Want daar kun je wel van spreken als onderwijzers nog niet eens uit hun hoofd kunnen rekenen.

  "Je kan als ouder dan inderdaad prima zelf bepalen wat het beste is voor jou kind, als de financierder het er mee eens is."

  Da’s een kwestie van de juiste aanbieder kiezen, kwestie van vraag en aanbod.

  "En stel je eens voor dat jou kind zijn toekomstdroom is om beeldend kunstenaar wil worden.
  Helaas, droom maar verder want jou droom sluit niet aan op de arbeidsmarkt dus is er geen opleiding meer voor.
  Wat valt er dan nog zelf te bepalen.
  That sucks even harder!"

  Dat is geheel aan de ouders en het kind. Zolang de ouders zo gek zijn om hun kind te verzorgen is er niks aan het handje. Grappig dat je denkt dat zo’n kunstenaar niet op de arbeidsmarkt aansluit. Als hij genoeg in z’n mars heeft (=talent) dan zijn er mensen die zijn spullen willen kopen. Als hij slim is, doet-ie dat niet in loondienst maar als zelfstandige. Kan-ie lekker veel geld verdienen ! Als het echter een uitvreter zonder talent is, dan is zo’n opleiding ook niet aan hem besteed, of wel dan. Een reden te meer om anderen via de met belastingcenten betaalde opleidingen daar niet aan mee te laten betalen.

 14. [12]
  SpyNose,
  De beelden die men uit Noord-Korea te zien krijgt (voor zover dat lukt, want omdat cameraploegen niet toegelaten worden moet dat stiekem gebeuren met de daaraan verbonden risico’s voor lijf en leven) zijn niet jofel. Zo zijn daar uitgemergelde kinderen te zien die nogal hypotroof zijn. De voordelen van een systeem waarin alles centraal gepland wordt, zal ik maar zeggen. Binnenkort ook in uw buurt als dat zo doorgaat. Zum Kotzen.

 15. [3] Er zijn al voldoende opleidingen (waaronder bijvoorbeeld de opleiding tot piloot) die zelf dan wel door het bedrijfsleven worden betaald. Geloof me, die studenten zijn zéér serieus en gaan er echt voor. Bovendien kost het de belastingbetaler niets. Als dat de gevolgen zijn voor commercialisering dan teken ik ervoor!
  [13] Het aardige is dat die SUV’s toch echt gemaakt moeten worden! Extra werk voor de arbeiders dus, en extra werk betekent arbeidstekorten, dus de lonen van die arbeiders schieten omhoog! Als iemand ter wereld iets meer produceert dan gaat uiteindelijk voor iedereen (rijk en arm) de welvaart omhoog. Mits de overheid zich er niet mee bemoeit.

 16. Ik zat vandaag even in een foute brainwave, met al dat Tour de France gedoe.
  En gaf exclusief de ‘commercie’ de schuld van het gelazer en prestatiegejaag in de fantastische wielersport.
  Totdat me gelukkig te binnenschoot dat ik me van de jaren ’80 geen WestEuropese atletieker kan herinneren, doch slechts U.S.S.R.-meisjes die meer spiermassa bezaten dan Youri van Gelder.
  En kregen die meisjes dan een miljoen per jaar? Of gewoon een medaille en het recht op (beter) "onderwijs’? Of werden ze gewoon niet neergeschoten?(ook een krachtige stimulans ;-))

 17. [16]
  Verrek ja, dat klopt. Kun je zien hoe snel je dingen vergeet 😉
  Wellicht dat ze ook nog bij Breznjev op schoot mochten. Alhoewel, of dat een stimulans was..

  Afijn, in ieder geval fijn om te zien dat de franse roverheid zich met de doping bemoeit door op diverse plaatsen in te vallen. Een hoogst belangrijke zaak waar de roverheid zich ab-so-luut mee dient te bemoeien. Ineens flitst Louis de Funes door m’n gedachten..

 18. [16] Bep, hun sportieve zusters uit het voormalig DDR-paradijs werden door hun bazen stiekum met androgenen volgespoten om de superioriteit van de planeconomie te bewijzen.
  Het trieste is, dat ze daar hun levenlang met hun gezondheid voor moeten boeten, terwijl de daders vrij rondlopen.

  Dat is in de Tour, waar een stel domme op geldbeluste "sportievelingen" hun kapitalistische bazen vernachelen, juist weer net andersom. Dat zal vast wel toeval zijn, nietwaar Andre? [17]

 19. [2] [10]
  Dieter,

  Er zijn slechts 2 redenen om een opleiding te volgen. De eerste is algemene vorming, de tweede is om een baan te kunnen krijgen.

  De eerste reden lijkt me niet voldoende om de hele maatschappij 10.000 á 20.000 euro per jaar te laten betalen. Die interesse voor algemene vorming kan men ook bevredigen door op eigen houtje in de bibliotheek de boeken te lezen die op zo’n opleiding worden aangeboden. Ook het "beeldend kunstenaar" worden is een leuke hobby, maar als we iedere kunstenaar moeten gaan subsidiëren die niet vrijwillig voldoende geld krijgt voor zijn werk, kunnen we straks allemaal wel "kunstenaar" worden en de hele dag gaan kleien of schilderen. Maar iemand zal uiteindelijk ons onderhoud moeten betalen door werk dat werkelijk iets produceert dat mensen vrijwillig willen kopen of het meest nodig hebben. Dan moeten we maar in onze vrije tijd kunst maken, en zonodig, als we echt meer geven om kunst dan rijkdom, in deeltijd gaan werken.

  De tweede reden om een opleiding te volgen, namelijk om een baan te kunnen krijgen, lost zich in een vrije markt vanzelf op. Want het heeft alleen nut om een opleiding te volgen, als de baan die men later krijgt ook minstens voldoende oplevert om de kosten van de studie te betalen. Ook de overheid kan niet om deze realiteit heen. Als iedereen voor 100.000 euro wordt opgeleid tot arts, maar door het overschot aan artsen dat dan onstaat een arts nog maar 100.000 euro in z’n hele loopbaan van 40 jaar verdient, houdt men geen geld meer over om van te leven. Als je dat niet betaalt in de vorm van een lening van een bank of bedrijf, betaal je het via de belasting. En de overheid staat, als monopolist op dat gebied, nu eenmaal niet bekend om haar grote efficiëntie bij het verstrekken van studentenleningen. Een commercieel bedrijf kan jou precies diezelfde lening verstrekken. Dat ze daarbij een paar eisen stelt voor uitbetaling van de lening, zoals het daadwerkelijk halen van studiepunten of leerdoelen, lijkt me niet meer dan redelijk. Bij een baas hoef je later ook niet te vragen om een salaris als je niets hebt geproduceerd.

  Als een universiteit werkelijk wil concurreren om de beste universiteit te zijn, zal ze de studenten selecteren die de beste kans op succes hebben. Dat hoeven dus niet de rijkste leerlingen te zijn. Als uiteindelijk de schoolprestaties afhangen van aangeboren factoren, zullen vooral de van nature meest intelligente kinderen worden gekozen, ongeacht hun afkomst. En als succes in scholing vooral afhankelijk is van de beste leermethode, kan ook een leerling uit een achterstandsmilieu via zo’n scholing tot de top komen. Of je rijk bent of niet is dan alleen relevant wanneer je per se een onrendabele opleiding wilt volgen. Want een opleiding waarvan de kosten lager zijn dan wat je later in je baan kunt verdienen, betaalt zichzelf terug. Ook voor arme studenten.

  Zolang rijke ouders bereid zijn om hun kroost te subsidiëren om een opleiding te volgen waarvan de kosten hoger zijn dan wat ze later kunnen verdienen, moeten ze zelf weten dat ze hun geld verspillen. Dat maakt dan gelijk hun rijkdom een stuk kleiner, aangezien de meeste mensen wel een opleiding volgen die ze uiteindelijk meer geld oplevert dan wat ze kost. Maar de hele maatschappij laten opdraaien voor wat in feite een veredelde hobby is, en dit als een "recht" verstrekken aan iedere burger, lijkt me bijzonder asociaal.

 20. [18]
  Wie met pek omgaat, wordt er mee besmeurd.

  Geen enkel probleem. Dat ze zichzelf maar helemaal vol mogen spuiten. Het is ten slotte hun eigen lichaam nietwaar. Wellicht dat er fans van zo’n evenement zijn die dat niet meer aan kunnen zien; als er voldoende zijn dan nemen de kijkcijfers af en worden er wellicht maatregelen genomen zodat een dergelijk PRIVE-evenement weer de weg naar boven kan vinden qua populariteit. Dat geldzucht hier een rol speelt, moge uiteraard duidelijk zijn. En dat de roverheid er ook niks me te maken zou moeten hebben, ook. Maar ja, dat schijnt nogal een probleempje te zijn, zowel in de voormalige USSR als in de toekomstig voormalige EUSSR.

Comments are closed.