Jongeren moeten een lesje in de democratie krijgen.
Dat vindt minister Ter Horst (binnenlandse zaken) naar aanleiding van de stuitende uitkomst van een onderzoek “jonge burgers en democratie”.

Minister Ter Horst vindt dat de kennis van jongeren over de democratie tekortschiet.
Dat concludeert ze op basis van een onderzoek dat ze zelf heeft laten uitvoeren.
Veel jongeren weten ook niet goed hoe de scheiding van de machten van Tweede kamer, regering en rechters in elkaar steekt.
Bovendien weet de helft van de jongeren niet precies wat een oppositiepartij is.
Een op de vier jongeren blijkt niet te weten dat gemeenteraad en provinciale staten rechtstreeks gekozen worden.

Uit het onderzoek blijkt tevens dat meer dan de helft van de jongeren vindt dat niemand het recht heeft hen voor te schrijven wat ze wel en niet moeten doen.
Ook meent een meerderheid van de mensen tussen 18 en 25 jaar dat rekening houden met anderen niet ten koste mag gaan van de eigen vrijheid.
Ter Horst noemt dat zorgelijk. Volgens haar geeft deze houding blijk van “doorgeslagen individualisme”, dat niet past bij democratisch burgerschap.

Jongeren geven de democratie een rapportcijfer van 6.2.
Ruim 80 procent vindt dat ze democratisch genomen besluiten moeten respecteren. Ook vindt een ruime meerderheid dat de overheid vrijheden mag inperken om de veiligheid van de gehele bevolking te vergroten.
Die minister heeft onder meer besturen van politieke partijen, het instituut voor publiek en politiek en de kiesraad gevraagd wat ze aan de kennis en de houding van de jongeren kunnen doen.
Tot zover de media.

Er is nog hoop dat ik het indoctrinatie proces van de overheid overschat heb.
Niet alleen hebben de schoolverlaters een bedenkelijk niveau wat betreft rekenen en taal, maar nu blijkt ook dat een lesvak als “maatschappijleer” niet het door Ter Horst verwachtte niveau heeft gehaald.
Ik heb de vragen met betrekking tot dit onderzoek niet kunnen vinden, dus baseer ik mijn conclusies op basis van dit persbericht.
Natuurlijk past het niet in de collectivistische visie van Ter Horst dat meer dan de helft van de jongeren vindt dat niemand het recht heeft hen voor te schrijven wat ze wel en niet moeten doen. Het komt dus niet bij haar op dat zijzelf “een doorgeslagen individualist” is.
Namelijk een individualist die onder de mom van democratie anderen haar wil, of beter gezegd de visie van de politieke partij, op wil leggen.
Zij mag mij ook uitleggen wat binnen het huidige bestel de scheiding van machten betekent.
De Tweede kamer mag dan gekozen worden, maar de regering en rechters worden door de politiek aangesteld.
Nogmaals ik ken de vragen niet, maar het verbaast me om in dit rapport zo een grote tegenstrijdigheid te zien.
Het is vreemd dat de jongeren aangeven dat niemand het recht heeft hen voor te schrijven wat ze wel en niet moeten doen en toch vindt 80 procent dat ze een democratisch genomen besluit moeten respecteren. Ook vinden die jongeren dat het rekening houden met andere niet ten koste van hun eigen vrijheid mag gaan, maar desondanks vindt 80 procent dat er persoonlijke vrijheid ingeleverd mag worden op het moment dat de overheid besluit dat de veiligheid van de bevolking in het geding is.(Vanuit haar gezichtspunt gezien: Waar maakt Ter Horst zich dan bezorgd om?)

Er is desondanks hoop dat deze groep jongeren bovengenoemde tegenstrijdigheid in zullen zien en zich realiseren dat de democratie in feite gebaseerd is op de bemoeizucht van een meerderheid van 50 plus 1.
Zo’n grote groep jongeren die ondanks de altijd aanwezige collectivistische indoctrinatie toch tot de conclusie is gekomen dat niemand het recht heeft om voor te schrijven wat ze wel of niet mogen doen, acht ik instaat om bovengenoemde tegenstrijdigheid in te zien.
Er is nog hoop.

12 REACTIES

 1. Eén kleine kantekening. Ook ik was positief verrast door het horen van dit nieuws. Jongeren zijn kennelijk meer individualistisch dan hun ouders. Immers de huidige babyboom generaties is de meest collectivistische generatie die ons land ooit gekend heeft.

  Maar zeker ook omdat tegenwoordig de scheidslijn tussen netto betalen en netto ontvangen ook mede een leeftijdslijn wordt die op veel plaatsen steeds verder omhoog geschoven is, is het potentiele draagvlak onder jongeren om collectivistische systemen te beperken ook potentieel groter.

  Maar nu de kantekening. Ik heb wel het idee dat veel van die individuele mentaliteit niet zozeer voortkomt uit een drang naar meer vrijheid in zijn algemeenheid, maar een drang naare vrijheid voor zichzelf ongeacht de gevolgen voor een ander. Bij vrijheid hoort ook verantwoordelijkheid en rekening houden met elkaar zonder dat dat via dwang oplegd wordt. De vraag is dan ook in hoeverre de jeugd die vrijheid enkel voor zichzelf wil of ook voor de ‘buren’ indien zij daardoor wellicht een keer gehinderd worden.

  Dat laatste is namelijk de werkelijke lakmoesproef!

 2. De vraag rijst waarom ouderen dan zoveel servieler zijn. Kennelijk raken jongeren bij het ouder worden ergens halverwege de weg kwijt.
  Dit moet een extra aansporing voor libertariers/klassiek liberalen zijn om structureel aansluiting te zoeken bij jongeren om het gedachtegoed te verspreiden.

 3. [1] Ja, Armin, inderdaad zeer essentieel. Dit heeft te maken met de basisopvatting in de maatschappij en hoe je daarin leeft.
  Heerst er een altruïstische ethiek waarin de mens er is voor alle anderen, of alle anderen dus voor hem, (zoals nu)of gaat met uit van een ethiek dat ieder mens het recht heeft op zijn eigen leven (rationeel egoïsme).
  Het libertarisme streeft naar dit laatste. (Zie missie Vriespreker)

 4. "Minister Ter Horst vindt dat de kennis van jongeren over de democratie tekortschiet."

  Vervolgens volgen er voorbeelden van welke procedurele zaken jongeren over het algemeen geen weet hebben. Deze onwetendheid is laakbaar omdat dan het ‘is’ niet kan worden gepromoveerd tot ‘ought’. Deze sprong dient ten alle tijd gemaakt te worden anders kunnen mensen zelf kritisch gaan nadenken en tot de conclusie komen dat democratie een zielloze lege huls is.

  "Ter Horst noemt dat zorgelijk. Volgens haar geeft deze houding blijk van "doorgeslagen individualisme", dat niet past bij democratisch burgerschap."

  Heeft iemand een teiltje bij de hand? Goede opmerking trouwens Louis, het is de sociale ingenieur die de werkelijke egoïst is en meent zijn/haar morele waarheid op de samenleving te projecteren tbv. het ‘algemeen belang’.

 5. "Ter Horst noemt dat zorgelijk. Volgens haar geeft deze houding blijk van "doorgeslagen individualisme", dat niet past bij democratisch burgerschap."
  Democratisch burgerschap is stemmen op een manier die iemand anders goed uitkomt?

  Geen wonder dat het democratische "nee" op het referendum over de EU-grondwet genegeerd wordt.
  Men stemde blijkbaar teveel met het eigen belang in het hoofd in plaats van het belang van…nou, noem het maar:

  1: baantjeszieke politici
  2: Sloebers in Oost Europese landen
  3: Wereldvrede d.m.v. groter wordende staat en overheid waardoor oorlogen tussen staten ook minder vaak kunnen voorkomen, daarbij wel in acht nemende dat bepaalde rechten en vrijheden moeten worden opgegeven en bepaalde neo-communistische/neo-fascistische ideeen moeten worden geaccepteerd, omdat we elkaar in het "midden" moeten vinden, omdat landen met andere denkbeelden anders geen reden zien zich aan te sluiten bij het grote politieke en bureaucratische monster.

  (m.b.t. punt 3, een makkelijker voorbeeld: geef de dief de helft van je portemonnee, hoeft ie het ook niet meer met geweld van je af te pakken. Lang leve het oplossen van misdaad)

 6. [2] Het is niet zozeer dat ouderen het kwijt raken, maar de huidige babyboom is opgeroeid in een tijd dat staten centraal stonden in alles. Globalisatie was nog maar in opkomst en grote collectivistische sociale systemen werden uit de grond gestampt. De geleide economie stond centraal en het socialisme werd gezien als een goed politiek én economisch systeem.

  Immers de hudige babyboom is opgegroeid toen Friedmann nog niet in de schoolboeken stond, Reagon nog acteur was en de val van het communisme nog ver weg.

 7. Verder is het de vraag hoe men het meet en of het erg is dat men details niet weet.

  Als men mij lastige vragen zou stellen omtrent de formele werking van allerhande organen (1e en 2e kamer en nog veel meer) dan zou ik een hoop antwoorden schuldig moeten blijven.
  Maar dat ik dat niet weet is onbelangrijk want het gaat slechts om de uitwerking van een systeem dat sowieso al fout is van opzet. Immers 99% van alle regels zou afgeschaft moeten worden omdat burgers zelf elk voor zich zouden moeten bepalen, wat ze eten, drinkern, roken, met wie ze het doen en hoe (on)veilig, waar ze hun centen aan besteden en of ze zich verzekeren etc.

  Dus als je eenmaal inziet dat het systeem sowieso fundamenteel niet deugt, waarom je dan verder verdiepen in details zoals wat de rol van 1e en 2e kamer nou precies is en hoe ze zich onderling verhouden.

  Het is zoiets als weten dat de aarde niet plat is maar je wel verdiepen in wat iemand die denkt dat ze dat wel is nog meer allemaal te vertellen heeft over de kortste weg tussen China en de VS. In zo iemands visie hoef ik me niet te verdiepen want hij zit sowieso al fout met zijn aannames.

  Dus wat een onderzoekje van de overheid zelf over democratie voor waarde heeft is wellicht zoveel als wanneer mensen die weten dat de aarde rond is, onderzocht zouden worden door enqueteurs die vragen stellen vanuit de overtuiging dat de aarde plat is.

 8. [6] de babyboom-generatie is inderdaad nog opgegroeid in die wereld die het van fysieke grenzen moest hebben.
  Ondertussen heeft de daaropvolgende generatie (de zogenaamde generatie X,vernoemd naar hun vermeende lusteloosheid om zich met die archaïsche structuren te bemoeien) zich bezig gehouden met het maken en invullen van de virtuele wereld, globalisering. Iets waar, generaliserend gesproken, de babyboomers totaal geen oog voor hebben gehad. En door middel van die groeiende web-gemeenschap zijn alle gebruikers daarvan (generatie X en de huidige jongelingen) erachter gekomen dat het feitelijk niet zo gek veel uitmaakt of een land sociaal-democratisch / socialistisch / gristen-democratisch of anderzins collectivistisch ingericht is. Overal zie je in principe dezelfde problemen terugkomen en niet opgelost worden. "… no way to delay, that trouble commin’ every day" [F. Zappa]

 9. [6] [8] Armin, Marcellus,
  Die geitenwollensokken babyboomers hebben ook op een schandalige manier de (sociale) wetgeving naar hun hand gezet, zodat jongere generaties nu en straks het gelag betalen. Daarenboven vormen zij de generatie cultuurrelativistische, betweterige bemoeials. Daarom vind ik het vreemd, dat de meesten onder de jongere generaties nog steeds niet in de gaten schijnen te hebben, hoe ze gepiepeld zijn en worden. Daar heeft Ter Horst dan wel weer gelijk in. Maar zij kan het weten, want ze zit er tot haar kruin middenin.
  [7] .M
  "In zo iemands visie hoef ik me niet te verdiepen want hij zit sowieso al fout met zijn aannames.

  Dus wat een onderzoekje van de overheid zelf over democratie voor waarde heeft is wellicht zoveel als wanneer mensen die weten dat de aarde rond is, onderzocht zouden worden door enqueteurs die vragen stellen vanuit de overtuiging dat de aarde plat is."

  Hier maak je volgens mij een denkfout. Je zit namelijk wel opgescheept met dit soort lui. Ze houden je gegijzeld en jij moet maar zien, hoe je eruit komt. Dat lukt je alleen, als je de vluchtwegen kent.

  Groet,
  SpyNose

 10. ‘Uit het onderzoek blijkt tevens dat meer dan de helft van de jongeren vindt dat niemand het recht heeft hen voor te schrijven wat ze wel en niet moeten doen.’

  Volgens mij denken ze hier meer aan vrijblijvendheid dan aan vrijheid.
  Mijn mening is dat vrijheid zoveel verantwoordelijkheden met zich meeneemt, zodat deze bedoelde vrijblijvendheid zich de ineenstorting van de rijke natie in zich heeft.

  Jongeren zijn verwent en daarom willen ze dat niemand mag zeggen wat ze moeten doen, maar als een rijk land rijk wil blijven moeten ze verantwoordelijkheid nemen, en niet zoals deze jongeren vrijblijvendheid.

 11. [9] "Hier maak je volgens mij een denkfout. Je zit namelijk wel opgescheept met dit soort lui. Ze houden je gegijzeld en jij moet maar zien, hoe je eruit komt. Dat lukt je alleen, als je de vluchtwegen kent."

  Ik begrijp je punt en betwist het niet maar da’s een kwestie van focus.

  Ik werk aan mijn vrijheid maar niet door de precieze werking van 1e en 2e kamer van een door en door verrot systeem als de democratie uit te pluizen doch door me te verdiepen in offshore bankieren, immigratievereisten van andere landen ent.

 12. Volgens mij geven de cijfers uit de tweede paragraaf van het artikel niet zozeer gebrek aan kennis weer. Ze duiden eerder op een gebrek aan interesse. Waar zou dat vandaan komen? Wanneer mensen de overheid niet interessant vinden heeft dat een reden. Wanneer mensen weinig over hun mogelijkheid die overheid te beïnvloeden WILLEN weten wordt het interessant.
  Me dunkt dat vadertje staat (of moedertje Ter Horst, zo je wilt) merkt dat mensen niet meer in de leer GELOVEN en dus wat indoctrinatie nodig hebben. Anders komt de stroom belastinggeld in het geding…

Comments are closed.