Stel je bent zelfstandig belastingadviseur en je bent directeur-eigenaar van een “betrekkelijk” klein belastingadviesbureau. Door toenemende regelgeving van de overheid krijg je steeds meer werk. Mooi, denk je. Maar de regelgeving heeft in de loop der jaren zodanige omvang aangenomen, dat je moet uitbreiden. Je kosten gaan omhoog en je rekeningen naar je clienten worden navenant hoger. Het aantal belastingzaken neemt toe en je clienten beginnen weg te lopen. Die gaan allemaal naar Big Four: PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young, KPMG.

Je vraagt je af, wat je kunt verbeteren: je koopt extra belastingexpertise in, maar van de tien zaken heb je er tien verloren. Dat kan geen toeval zijn denk je dan. Wat blijkt ? De belastingrechters bij het Hof worden betaald door één van de Big Four.

Onderzoek
Micha Kat deed in 2005 onderzoek naar belangenconflicten van de gerechtshoven met de accountantswereld. Hij merkt op:
“Dat al deze [zeven] posities het belastingrecht betreffen, is zoals gezegd alarmerend, omdat de taxafdelingen van de grote vier als hoofddoelstelling het minimaliseren van de fiscale druk voor de cliënten hebben. Hierbij lopen zijzelf en hun cliënten het risico in conflict te geraken met de fiscus. Dat er vervolgens rechters zijn die over deze conflicten beslissen en die worden betaald door de big four lijkt de onafhankelijkheid van deze rechters te vernietigen, ook als ze een zaak voor zich krijgen waarbij een ander kantoor van de big four betrokken is.”

Opbrengst
Kat haalde de volgende buit bij de gerechtshoven op:

Amsterdam: Lubbers (Deloitte), Zwemmer (EY),
Ondernemingskamer (Amsterdam): M. van Hoepen (Deloitte) en G. Izeboud en R. Baart (PricewaterhouseCoopers). J. Klaassen ((voorheen ?) KPMG)

Arnhem: G.Kampschoer (PwC), Zwemmer (EY),
Den Bosch: M.Feteris (PwC), van Zadelhoff (KPMG), Zwemmer (EY),
Den Haag: B. van Zadelhoff (KPMG).

Nader onderzoek leerde, dat de nevenfunctie bij PwC van M. Feteris niet meer op rechtspraak.nl vermeld wordt.
Nevenfuncties M. Feteris

De gegevens betreffende de nevenfuncties (bij Big Four bijvoorbeeld) worden door de rechters zelf bijgehouden, maar wie controleert dat ? De Raad voor de Rechtspraak ?
En wat is uw antwoord als zelfstandig belastingadviseur als het mis gaat ? Het hangtouw ?

Bron:
accountingweb.nl

3 REACTIES

  1. en welke accountants voeren ook al weer de controle over de jaarrekeningen van de gemeentes?

  2. [1] Marcellus. Inderdaad, je zou ook kunnen zeggen, dat het vormen zijn van wat genoemd wordt "publiek-private samenwerking".

  3. Er is niks aan de hand. Gaat u maar rustig slapen. Wij waken over uw belangen.

Comments are closed.