Vele mythische figuren hebben in de geschiedenis van de Lage Landen een grote ‘culturele’ rol gespeeld. Zo was daar gekke Henkie, brede Harrie, blauwe Arie en vette Sjaan. In dat rijtje staat sinds gisteren ook debiele Ella. Zij vindt namelijk dat ‘Nederland’ zich óók moet aanpassen aan de Islam in “Vogelaar: Islam wordt deel Nederlandse cultuur”. Ze meent dat te moeten vinden in de hoedanigheid van minister voor Wonen, Wijken en Integratie (jeuk).

Gerrit van der List kondigde prompt “Het gelijk van Ella Vogelaar aan”. Hier kun je natuurlijk tegenover stellen dat “for every idiot there is another idiot that perceives the first as a genius”, maar zo gek is Gerrit normaal gesproken niet. Zo is er het aller aardigst boekje van de Teldersstichting over de filosofen van het klassiek liberalisme, en Van der List pent daar niet onverdienstelijk mee.

Van der List vindt dat de VVD en PVV de stropop van de joods-christelijke traditie gebruiken terwijl eerder verwacht zou moeten worden dat de humanistische traditie hen naar het hart staat. Nu staat het humanisme ook voor velerlei betekenissen, minstens twee. Een seculiere en niet-seculiere, maar joods-christelijk humanisme. Beiden hebben ze verwantschap met het ‘liberalisme’; met liberalisme bedoel ik hier echt liberalisme in de breedste zin van het woord (dus ook Hegel, Rousseau). In ieder geval, wat Van der List precies zegt is geheel duidelijk. Maar wat het betekent is dat allerminst. Want de sociaal-democratie is ook ene humanisme. En om nu te zeggen dat we daar echt blij mee moeten zijn…

Ook Job Cohen (geen familie van

>Cohen de Barbaar trouwens) kwam nog even door de bocht vanwege het uitkomen van de catalogus van Querido, de uitgever waar de ‘burgervader’ een vurig pleidooi voor gematigdheid zal tentoonspreiden. Ik denk dat het een soort van Geert Mak “Gedoemd tot kwetsbaarheid” wordt maar dan zonder Aromat©.

De pointe Arend, waar is ‘ie? Nu ja, mijn punt is simpelweg dat nieuws en actualiteit nog steeds doorwrocht is van collectivistische uitingen die of niet al zodanig worden onderkend óf gewoonweg geïncorporeerde ‘cultuur’ is (no surprise here). Ella Vogelaar heeft het over traditie en cultuur alsof zij dat zomaar even kan voorspellen en alsof het maakbaar is. En dat terwijl cultuur een samenraapsel van instituties (zowel fysiek als in gedrag) is die zich bottom-up geleidelijk ontwikkelen en stabiele en veranderende variabelen kent (zie: Schotse Verlichting, Hayek). Dus Vogelaar kan een en ander wel vinden maar het is maar de vraag of islamitische waarden en normen in de Westerse samenlevingen zullen overleven en of “(…) Nederland in een ‘wederzijds proces’ ook tradities van de islam zal overnemen.” Cultuur op zichzelf is niets. Het is het eerder genoemde samenraapsel waar de overheid niets mee van doen dient te hebben aangezien zij altijd het geweldsmonopolie achter de hand houdt. En wat resulteert daar uit? Juist, een (onmaakbare maakbare)dreigcultuur!

Van der List verwijst vanuit een ‘liberale’ achtergrond naar de humanistische tradities van de Nederlandse cultuur maar heeft wel een collectivistische inslag. Immers, die integratie van moslims en/of de verdere verspreiding van een gematigde islam in plaats van een radicale moet volgens Van der List wel van overheidswege gefaciliteerd worden. Net als de boomknuffelaars, de herbivoren en ander neo-Marxistisch gespuis, want iedereen is wel gelijk, ja!
En dan Cohen de Barbaar met zijn rooibos thee. Dat is dan weer net even te veel halfzacht. Gematigdheid en tolerantie worden gebruikt alsof voldoende ook goed is. Rare ook well done is. Lauw ook wel heet is. Het grote grijze midden waar niets afwijken zal. Nee doe dan mij John Locke die vond dat de koppen van katholieken best mochten rollen wanneer zij het Vaticaan zouden blijven aanbidden in plaats van de net opgerichte natiestaat. (Ik ben het er weliswaar niet mee eens, maar het is in ieder geval een standpunt, geen zwalkpunt!) Of Spinoza die zo genuanceerd religieus was dat zijn filosofie eigenlijk gewoon als verlicht atheïstisch gezien kan worden. Of Karl Raimund Popper die vond dat tolerantie betekent dat je natuurlijk niet tolerant gaat zijn ten opzichte van intoleranten. Of Murray Rothbard die van het Libertarisch Manifest gewoon een lekker scherp radicaal schandschrift tegen de staat maakte. Offffff Wilders, die intellectueel misschien niet in de schaduw van hiervoor genoemden kan staan (ik zelf ook niet, daar niet van) maar wel gewoon lekker scherp het debat opstookt en als een (goede!) stadswacht incidenten signaleert en vervolgens het alarm laat afgaan.

Want de echte grondleggers van de humanistische traditie en beschaving (als je dan toch in termen van humanisme wilt spreken), het niet-collectivistische klassiek liberalisme waren ook geen watjes maar filosofische, intellectuele en politieke radicalen en onruststokers. Dat deze mensen dan eigenlijk een gevaar voor onze beschaving zouden vormen vind ik moeilijk te geloven, halfzacht en intellectueel gezien heel lui. Boris van der Ham heeft dat goed begrepen, wat nou 2007!?, we leven in het jaar 374 na Spinoza.

3 REACTIES

 1. In reactie op je ‘pointe’ het volgende: gisteren had het AD een poll met als vraag: "Mag een minister de invloed van de Islam voorspellen?" Antwoorden Ja/Nee/Geen mening.

  Dit was een hele listige (en m.i. achterbakse) vraag. Want daar gaat het niet om. Ieder weldenkend mens zal deze vraag namelijk met een volmondig JA beantwoorden, sterker nog, we zouden van een minister moeten eisen dat deze nadenkt over toekomstige ontwikkelingen; immers, regeren is vooruitzien.

  Toch heb ik NEE gestemd; de stemming was toen zo’n 52% JA en 46% NEE.

  Waarom? Ik kon de vraag niet los zien van de context. Vogelaars ‘voorspelling’ is namelijk niet zuiver. Uit haar uitspraken bleek namelijk zonneklaar dat zij van zins is middels regelgevingen en financiering (subsidies) deze ‘voorspelling’ een handje te helpen.

  Kennelijk heeft zelfs zij door dat als we ophouden met de Islam in de watten te leggen, de uitwassen die eruit voortkomen bestrijden, en een Moslim gewoon gelijk te schakelen met elke andere werkende burger, die in de baas zijn tijd gewoon werkt en zijn religieuze belevingen in zijn eigen tijd houdt, de Islam zeer waarschijnlijk niet zal overleven.

  Dus op de vraag of een minister een voorspelling mag doen als deze bereid is allerlei principes (zoals scheiding van kerk en staat) opzij te zetten om deze koste wat kost te doen uitkomen is het antwoord wat mij betreft hartgrondig NEE!

 2. [1]

  Ach, (ex)communisten, socialisten, sociaal democraten.

  Altijd maar weer op zoek naar nieuwe onderdrukte groepjes om voor op te komen tegen het grote boze vrije Westen.

  Alles zal gelijk zijn.
  Dat wil zeggen: in groepsvorm, dan wel te verstaan.
  Vrouwen(groep), Joden(groep), homo(groep), ze horen nu allemaal bij het Westerse establisment en dus de "onderdrukker".
  Nou ja, behalve in enge oostblok-landen dan, dus daar gaan de brave socialisten gewoon lekker ouderwets laten zien hoe veel ze wel niet begaan zijn met het lot van homo’s. Want daar zijn ze nog zielig, hier moeten ze niet zeuren.

  Individuen binnen de groepen moeten hun kop houden.
  Die maken dat gelijkheidsprincipe alleen maar lastiger.
  Dus als er vrouwen binnen de Umma worden besneden of eer-vermoordt?
  Kop in het zand, denk aan het groepsbelang.

  Tolerantie? Alleen voor het neoproletariaat.
  Te bepalen per land.

 3. [1]
  Ik moet je hier gelijk geven. Het was namelijk niet de voorspelling an-sich, maar meer een door Vogelaar gewenste situatie die een handje geholpen moest worden.

Comments are closed.