Geen drug werkt persistenter en verslavender dan religie en geen drug richt op de planeet zoveel schade aan.

Hieronder een korte specificatie:
01.
angst om buiten de luxueus deinende boot van het Koninkrijk gods te vallen en jaren te moeten branden in hel of vagevuur, wanneer Hij niet voldoende ,casu quo op verkeerde wijze, aanbeden wordt en wanneer niet geleefd wordt overeenkomstig Zijn woord.
02.
wekelijkse kosten in de vorm van vrijwillige of op al dan niet fijngevoelige wijze afgedwongen contributies die een religieuze infrastructuur in stand houden waarbij inbegrepen een schare van dominees, imams, pastoors , kapelaans , priesters en andere vogels van diverse pluimage, wier werk bestaat uit het verspreiden van gods woord en wier productiviteit helaas niet slechts onmeetbaar, maar soms negatief is.
Toen ik in 1970 aan het Afghaanse meer van Bamian verbleef, kwam ik daar voor het eerst met een druggebruiker in aanraking. Hoe zij er dan wel uitzagen, die drugs ? Hij liet mij een staafje zien dat er uitzag als hout, waarvan hij mij vertelde dat het hasjish was. Waarom at hij dat dan wel ? Hij kreeg er visioenen van met prachtige kleuren en voelde zich geweldig, was het antwoord.
Ik kon niet nalaten te bedenken welke een onschuldige tijdspassering dit was in verhouding tot het ( vaak ook nog op een ongemakkelijke wijze) zitten in een tempel, een kerk of een moskee onder opneming van alle daar rondzwevende en helaas uiterst besmettelijke en vergiftigende doctrines.
Hugo van Reijen

16 REACTIES

 1. [1] Ja, kennelijk had hij dus ook goede inzichten.
  Zo ademde hij ook om in leven te blijven.

 2. De een kiest een religie uit overtuiging, de ander politieke als religie. Dan houd ik het toch maar, ondanks de fouten die gemaakt worden,
  bij het laatste.

 3. [3] Zoals het klimatisme? Die religie lijkt me minstens zo schadelijk als de fundamentalistische Islam.

  Toch maar liever gewoon je gezonde verstand gebruiken, lijkt me.

 4. [4]

  Ik hoop dat het me nog lukt in deze dwaze samenleving! Maar ik voel mij nog altijd prima al maakt de samenleving niet echt blij.

 5. [1] Ja, Marx schreef dat godsdienst opium van het volk is. Een van de weinige dingen waar hij gelijk in heeft.

 6. Je klinkt inderdaad als Karl Marx, Hugo.
  Maar er zit beterschap in: ik bespeur al iets hatelijks over de Islam. Doe zo voort.

  Verder vind ik dat je aversie tegen godsdiensten zoiets is als een aversie tegen politieke ideologieën: die zijn even desastreus en dwalend en nemen voor velen, zeker sinds de ontkerstening, de plaats van religie in.

  Maar of dat nou betekent dat we de politieke filosofie die het libertarisme is, dan ook maar bij dit pakketje moeten voegen?

 7. [7] Nee, Marx schreef dat godsdienst opium VOOR het volk is.

  Een subtiel verschil.

 8. Haha, Hugo turns Commie.
  Ga eens echt naar een kerk, misschien wordt je er wel beter van.
  Ik wel in ieder geval.

 9. [13] Een enkele keer woon ik een kerkdienst bij, meestal in Zuid Afrika of Tonga. In Tonga gelooft men nog echt, maar in Swellendam is de enige die er beter van wordt de dominee, want hij gelooft er wel niet in, maar vangt wel zijn salaris.

 10. Heb je met ‘m gesproken?
  Probeer anders eens een keer een dienst van een gewone PKN kerk.

 11. [15] Met de betreffende dominee heb ik na de dienst geluncht. Zijn markt is sterk slinkende; hij vertelde mij dat extrapolatie van het beschikbare cijfermateriaal tot het jaar 2020 een gelovigenpercentage van 20 procent indiceert voor het totaal van alle Chtistelijke marktpartijen.
  Ik heb in Swellendam in de Kaapprovincie ook andere diensten bijgewoond, want een vriend van mij die ter plaatse een succesvolle school exploiteert, neemt mij op een zondag mee naar een aantal diensten welke gericht zijn op verschillende segmenten van de religieuze markt.
  De gereformeerde kerk heeft de meest serieuze benadering en een dienst georganiseerd door en voor gekleurde mensen is in alle opzichten de meest kleurrijke. Deze laatste dienst munt uit door een hoog gehalte van deelneming en getuigenis door een blij en enthousiast publiek.
  De Katholieke dienst is de meest onaangename, want van de gelovigen wordt gevergd dat zij bepaalde gedeelten van de dienst knielen op houten balken welke uitmunten door een afwezigheid van knielcomfort.

Comments are closed.