Robert Anson Heinlein is een beroemde Libertarisch science fiction schrijver.
Het was (te) lang geleden dat ik iets over hem gehoord heb. Ik was dan ook blij verrast om nu een goed artikel over hem tegen te komen.

“As they say on the moon, “There ain’t no such thing as a free lunch!” TANSTAAFL.

Een van zijn allerbekendste boeiende boeken is: “The Moon is a Harsh Misstress”, dat bij oudere libertariërs heel populair was. Ook een boek dat veel mensen over libertarische principes heeft doen nadenken.

De bekende libertarische opmerking “TANSTAAFL” :”There Ain’t No Such Thing As A Free Lunch” wordt dan ook nu nog heel veel gebruikt.
En als je tegenwoordig leest wat er allemaal “gratis” beloofd wordt door politici, of wat veel socialisten “gratis” willen krijgen, dan is deze uitdrukking ook vandaag nog bijzonder actueel.

Nog veel meer juwelen van uitspraken zijn in de boeken van Heinlein te vinden. Om er nog maar een te noemen: “. like fire and fusion, government is a dangerous servant and a terrible master”
Hoe goed zou het zijn als meer mensen daar eens over dachten. Ze zouden dan allemaal ontzettend gaan gruwelen bij alleen al de gedachte aan een politieke EU superstaat.

Het betreffende artikel “Robert Heinlein’s legacy” is van Taylor Hinderman en u kunt het vinden op: www.opinionjournal.com/la/?…

Hopelijk wordt het door veel mensen gelezen en stimuleert het hen om eens een boek van Heinlein te lezen. Ze zullen waarschijnlijk nog meer begrip voor het Libertarisme gaan krijgen.

12 REACTIES

 1. Heinlein doet het altijd goed! Ook in andere werken (Time enough for love, bijvoorbeeld) heeft hij Libertarische neigingen. Hij heeft wel, onpraktisch voor ons Polderbewoners, een voorkeur voor een ‘Frontier mentality.’ Daar, ver weg van de grote steden en politici is volgens Heinlein pas echte vrijheid te vinden. Desnoods op een andere planeet.
  Een mooi verhaal, tegenwoordig met alle maffe moslim fanatici, is Job, a comedy of justice. In dit verhaal wordt alle georganiseerde religie even stevig op de hak genomen. Erg gezond, lijkt me!

 2. Ik ben een groot voorstander van ruimtekolonisatie! Het idee dat er ergens anders mensen wonen waar je geen macht over kunt hebben moet een gruwel zijn voor politici…

 3. Fantasseren tot in de …n-de ruimtelijke graad … PRAAACHTIG toch … net wat de mensen nodig hebben … Of niet soms?

  Maja … wat moet je als je verder nergens toe in staat ben ?

 4. [1] De Nederlandse versie van de frontier mentaliteit is het inpolderen van een stuk Noordzee, het bouwen van een kunstmatig eiland of een drijvende stad.
  Maar ach, het gebruiken van de zeldzame vaardigheid van de fantasie wekt per definitie de jaloezie op van hen die daar niet over beschikken.

 5. PS: zo ongeveer alle baanbrekende moderne uitvindingen van computers tot satellieten en mobiele telefoons zijn tevoren beschreven in science fiction. Deze diende voor de uitvinders als een belangrijke inspiratiebron. SF heeft als groot voordeel dat er een redelijke vrijheid bestaat voor verregaande speculaties, maar er (althans bij hard SF) een stevige eis qua conformiteit aan de bekende natuurwetten ligt. Of je moet er wel een verdomd goede reden voor hebben om het niet te doen.

 6. [4] …Ik vind het alleen zo jammer dat de Nederlandse projecten bijna altijd grootse overheidsondernemingen zijn.
  Een een echte fronties zie ik toch meer als een weidse omgeving met weidse mogelijkheden en een totale afwezigheid van overheidsbemoeienis. Vandaar misschien dat die mogelijkheden nog zo weids zijn? 🙂

 7. [7]
  Dit is het maximaal haalbare qua ‘weidse verten’ voor dit non-libertarische land bij uitstek.
  Een drijvende stad of oplossingen buiten de dampkring zijn inderdaad zuiverder libertarisch, maar helaas volkomen incompatibel met dit volk van makke schapen. Maar goed.

 8. [5] Niets is zo ver verwijderd van een libertarische samenleving dan een samenleving op een andere, min of meer leefbare, planeet of een toekomstig ruimtestation waarin grote groepen mensen leven en werken. Een dergelijk bestaan in een hoog-technologische omgeving vergt een dermate grote beperking van de vrijheid i.v.m. de risico’s voor die hele gemeenschap dat er maar weinig persoonlijke vrijheid kan bestaan. Elke schrijver mengt zijn visie op de door hem/haar geambieerde samenleving met de door hem/haar geschreven romans. Heinlein maakte daar geen uitzondering op.

 9. [2] Een samenleving zonder politici? Heerlijk idee. Maar daar zul je wel voor moeten vechten. En dat brengt je weer onder andermans gezag, die ook weer onder andermans gezag staat, die ook alleen maar kan (laten)vechten als er een beleid bestaat om dat gevecht plaats te laten vinden.

 10. [9] [10] Interessant gegeven Cor.
  Verdere ontwikkeling in die richting zou misschien kunnen helpen om de huidige situatie beter te begrijpen.

  Voorlopig zitten we chter in de werkelijke situatie van vandaag. En daar zou ik nu graag meer begrip voor willen zien en van daar uit wegen om er uit te komen.
  Nog meer stof voor een gesprek!

 11. [11]
  De werkelijke situatie van vandaag is een verzorgingsstaat gebaseerd op socialistische principes. Geen sociale principes. Het eerste is opgedrongen door en in een democratisch systeem waarin 50%+1 bepaald dat 50%-1 er maar aan mee moet doen. Het is duidelijk dat in dit democratische systeem de verkozen landsbestuurders er alle baat bij hebben de werkelijke situatie te laten bestaan. De weg om eruit te komen wordt op al sedert enkele decennia geplaveid, n.l. een maatschappij waarvan het dagelijks bestuur in toenemende mate wordt uitgevoerd door informatica. Het aantal brieven met als ondertekening "deze brief is niet ondertekend i.v.m. geautomatiseerde aanmaak" vindt ik van overheidswege steeds vaker in mijn brievenbus. Dit impliceert dat steeds meer overheidsorganisaties computers over het wel en wee van de burger laat beslissen. Als deze trend zich doorzet en en steeds meer overheidsbestanden gekoppeld worden en uiteindelijk geintegreerd, zullen we een situatie bereiken waarin, alle veiligheidsmaatregelen ten spijt, een enkele programmeur de hele samenleving op zijn kop kan zetten. Als dat gebeurt hoop ik dat er een "Easy" bestaat om alles in goede banen te leiden. Maar dan zullen we ongetwijfeld wel van die politici af zijn.

Comments are closed.