In “How I found freedom in an unfree world” beschrijft Harry Browne een grote hoeveelheid mogelijkheden om vrijer en gelukkiger te leven.
Hij was in 1996 en in 2000 de “presidential candidate” voor de Amerikaanse Libertarische Partij.In het boek noemt HB eerst een hele serie valkuilen waardoor veel mensen niet “vrij” zijn. Daarbij behandelt hij niet alleen de “libertarische vrijheid” die wij definiëren als “vrij zijn van fysieke dwang, geweld of fraude van andere mensen, en vooral van de staat”, maar ook vrij van de beperkingen die iemand zichzelf oplegt door te denken dat bvb anderen (de meerderheid) belangrijker zijn dan hij/zijzelf. Of dat het mooier is als iemand zich opoffert voor anderen dan als hij primair zijn eigen leven leeft.

Harry wijst op het belang van feiten. Waarbij meteen de opmerking komt dat je anderen niet kunt veranderen, maar dat je wel zelf kunt bepalen hoe je met hen omgaat!

In het hoofdstuk “Government trap” wijst HB er op dat de meeste mensen een volledig verkeerd idee van de overheid heeft. Daarbij noemt hij:
-Het geloof dat de overheid nuttige functies vervuld die jouw steun verdienen.
-Het geloof dat je het je plicht is om de overheid te gehoorzamen
-Het geloof dat je op de overheid kunt rekenen om een sociale functie waar jij voor bent, zal uitvoeren.
-De angst dat de overheid zo machtig is dat ze je kunnen verhinderen om “vrij”te zijn.

In deel 2 en 3 gaat Browne dieper in op wegen om jezelf vrij te maken. Zelf vrij te maken van huwelijks of familieproblemen.
Ten opzichte van overheidsproblemen stelt hij dat je vooral niet onder de indruk van de overheid moet zien. Maar je moet ze ook niet confronteren. Je kunt tegen hen werken, maar als je dat openlijk doet zullen ze grote registers opentrekken om je klein te krijgen. Geeft alleen maar ellende.

In de periode van zijn leven toen hij het boek schreef, en nog bezig was met het zichzelf vrij maken, was Harry niet enthousiast voor het organiseren met anderen. Hij wilde het helemaal individueel oplossen. Al was hij niet tegen vrijwillige samenwerking.
Dat komt ook volledig overeen met de “eerste weg” voor acties die we in ons vorig artikel:
“Hoe vind je vrijheid in een onvrij land” *) een beetje profaan hebben aangeduid met “Leer trucjes”.

Later heeft Harry Browne echter ook de “Tweede soort” acties ontdekt. Hij heeft zich toen ook gerealiseerd dat het de moeite waard is om meer gelijkgezinde mensen te vinden. (Wat hij overigens ook al deed door een boek te schrijven!!).

En, zoals hij in de herdruk van zijn boek schreef, vindt Browne dat de beste weg daarvoor is via een politieke libertarische partij. En daaraan werkend, werd hij de “presidential candidate” voor de bestaande Libertarian Party, zowel in 1996 als in 2000.

Daarbij had hij grote successen met het overbrengen van de libertarische boodschap. Veel mensen zagen de moraliteit van het Libertarisme en werden “Libertariër”. Zelfs al was het succes in de verkiezingen, gemeten in percentages stemmen, teleurstellend. Dit had allerlei andere oorzaken die buiten de scope van dit artikel liggen, maar waar we wel nog eens op terug hopen te komen.

Met een zelfde teleurstellend percentage-resultaat zal nu ook Ron Paul moeten rekenen. Ook zijn grote verdienste ligt in het bekend maken van het “Libertarisch alternatief”. Daardoor zullen op den duur wel voldoende mensen kunnen zorgen voor een verandering. Mede doordat de oude gevestigde partijen ook een aantal libertarische ideeën overnemen als ze merken dat die bij de burgers aanslaan. Het kost alleen meer tijd en energie dan wij zouden willen. Wat natuurlijk geen reden is om te stoppen met aan een morele samenleving te werken.

Harry Browne schrijft dan ook dat het werken voor de Libertarian Party helemaal niet in tegenspraak is met zijn vroegere stellingen. Ook dat werk heeft hij gedaan omdat hij er zelf immens van genoot.
Ja, hij schrijft zelfs dat de jaren die hij werkte als “presidential candidate” voor de LP de meest fascinerende jaren van zijn leven waren.
—————————————————————————-
*) www.vrijspreker.nl/vs/item/…

======================================================
2000 Libertarian Presidential Candidate
Harry Browne eBooks Now Available

“How I Found Freedom In An Unfree World”
“Why Government Doesn’t Work”
“The Great Libertarian Offer”
“Fail-Safe Investing”
Purchase via: www.HarryBrowne.org for only $9.75/each.
Pay via credit card, download to your computer, & read them on your
computer screen – or print them out and read them in your easy chair.
Pages are formatted just like bookstore books.
——————————————————————-

3 REACTIES

  1. "Harry Browne schrijft dan ook dat het werken voor de Libertarian Party helemaal niet in tegenspraak is met zijn vroegere stellingen. Ook dat werk heeft hij gedaan omdat hij er zelf immens van genoot."

    Idd, veel collectivisten kunnen niet geloven dat je ook nog iets kunt doen/bereiken als het alleen doet omdat je het leuk vind. Echter, succes (op wat voor schaal of manier ook) is leuk, zeker als de zaak je aan het hart gaat.

  2. [2] [2] Ja, en dat ligt voor iedereen anders.
    Vandaar de juistheid van het libertarisme dat iedereen vrij wil laten (zolang hij/zij dezelfde rechten van anderen respecteert)

Comments are closed.